Hans Peter Bech

Domæneklynger har ingen betydning i softwareindustrien

Kilden er faktisk en artikel, jeg oprindeligt skrev på engelsk. Jeg synes det var mest korret at angive dette i denne artikel.

27. maj 2015 kl. 09:18
Domæneklynger har ingen betydning i softwareindustrien

Det er jeg ked af.

27. maj 2015 kl. 09:16
Domæneklynger har ingen betydning i softwareindustrien

Ja, det er en dansk udgave af en artikel, jeg oprindeligt skrev på engelsk.

27. maj 2015 kl. 09:13
Damgaard Data fylder 30 år

Kent Christoffersen: Vil du have ulejlighed med at kontakte mig på 2347 6762

5. december 2014 kl. 11:58
Cloud bølge 3 - Fra "Yoghurt naturel" til brancheløsninger

Jeg er enig i din analyse.

Vil det så også betyde, at mange af de såkaldte "Value Added Resellers" af ERP systemer vil vælge (eller blive tvunget til) at tilbyde "out of the cloud" vertikale løsninger under eget brand? Med mere funktionalitet "out of the cloud" bliver der mindre behov for konsulentbistand til kundetilpasninger og dermed et større pres på salget af selve softwaren (der så sælges på abonnementsbasis).

24. oktober 2014 kl. 09:40
Domæneklynger har ingen betydning i softwareindustrien

Jeg skrev "industry clusters" in parantes efter domæneklynger.

Industry clusters are groups of similar and related firms in a defined geographic area that share common markets, technologies, worker skill needs, and which are often linked by buyer-seller relationships. Firms and workers in an industry cluster draw competitive advantage from their proximity to competitors, to a skilled workforce, to specialized suppliers and a shared base of sophisticated knowledge about their industry.

Domæneklynger spiller en stor rolle i erhvervspolitikken (også den danske) og dermed i de skattemidler, der investeres i erhvervsudvikling.

21. august 2014 kl. 09:34
Har Microsoft en fremtid?

Tak for de mange kommentarer. Det viser, at interessen for Microsoft fortsat er meget stor. Som kunder og forbrugere må vi håbe at Microsoft fremover fortsætter med at være relevante, men vi kan kun hilse de mange gode alternativer velkommen. Konkurrrence er godt. Hård konkurrence er endnu bedre. Benhård konkurrence er herligt.

21. august 2014 kl. 09:25
Solgte alt for at starte it-virksomhed i USA: Du kan kun tabe drømmen

Pøj pøj med projektet. Vi bruger Billy's Billing i to af vore selskaber og er glad for løsningen. Når I får succes i USA, er vi jo sikret service også i fremtiden. Jeg krydser fingre for jer.

23. juli 2014 kl. 11:17
It-chefernes kommende agenda

Velkommen som blogger Jesper.

Som sælgere ser vi alle gerne en større parathed hos kunderne (til hurtigere at omfavne det, vi tilbyder).

Vi er imidlertid oppe imod menneskets psykologi. Allerede i 1962 introducerer professor Everett Rogers, hvad han kalder "The law of diffusion of innovations." Senere benytter Geoffrey A. Moore samme iagttagelse i sin berømte bog "Crossing the Chasm." En bog der i øvrigt netop er udkommet i en ny udgave og bør ligge på natbordet hos enhver, der har til opgave at få også IT-chefer til at prøve noget nyt.

Kort fortalt er ca. 15% af menneskeheden oprigtigt interesserede i noget, der er nyt og anderledes. 85% er nærmest skrækslagne overfor alt, der er nyt.

Jeg skrev for nogen tid siden en blog post om samme emne: http://www.hpbech.dk/hvorfor-erhvervslivet-aldrig-omfavner-ny-teknologi/.

Konklusionen er, at vi (som sælgere af ny teknologi) ikke skal forvente, at vores kunder i al almindelighed bliver mere omstillingsparate. Vi er nødt til selv først at finde de 15%, der allerede er nysgerrige og omstillingsparate. Herefter kan vi påbegynde arbejdet med at bearbejde de 85%.

22. maj 2014 kl. 07:26
Outsourcing til Bangladesh?

Jeg er på ingen måde ude på at nedgøre kvaliteten af IT folk i Bangladesh.

Jeg peger sidst i artiklen på at kulturforskellene mellem Danmark og Bangladesh er endog meget store. På det punkt adskiller Bangladesh sig næppe fra de andre lande i den del af verden. Man kan godt få det til at fungere, men det kræver en stor indsats fra kundens side.

Min forundring går på, at Håndværksrådet overhovedet beskæftiger sig med outsourcing af IT udvikling og at de kritikløst oversælger et meget vanskeligt forretnings-setup.

27. februar 2014 kl. 23:19
München fortsætter ti års open source-politik: Har sparet 82 millioner kroner

Tyskerne er bagud i kampen om de globale softwaremarkeder. Den tyske regering satte derfor i 2011 et forskningsprojekt i gang for at afdække årsagerne hertil.http://www.version2.dk/blog/warum-kommt-google-nicht-aus-deutschland-55452

Fravalget af amerikanske produkter kan også været drevet af en skjult politisk dagsorden. Sådan noget kan man jo ikke flage med i fuld offentlighed.

27. februar 2014 kl. 14:11
Adgang til kvalificeret arbejdskraft er ikke problemet i den tyske softwareindustri

Der kan godt forekomme flaskehalse på arbejdsmarkedet. De kan aflæses i ledighedsstatistikken. Jeg er dog enig i at arbejdgiversiden har en objektiv interesse i at sikre et rigeligt udbud af arbejdskraft. Både af kapacitetshensyn, men også for at undgå et lønpres. Derfor skal man altid tage udtalelser om "mangel på kvalificeret arbejdskraft" fra brancheforeninger og enkeltvirksomheder med et gran salt. Afspejler ledighedsstatistikken det samme eller hvad er agendaen?

22. februar 2014 kl. 11:55
CSC vinder udbud på stort sygesikringssystem til lægerne

Det er CSC Scandihealth i Aarhus, der har vundet denne udbudsforretning. CSC Scandihealth er 100% ejet af CSC, men kernen i forretningen er bygget på Scandihealth, der oprindeligt blev udskilt fra Kommunedata (nu KMD). Det var CSC Scandihealth der var leverandør på forgængeren til Praksys, så en vis domæneindsigt vil jeg formode, de har.

At de andre, der bød på opgaven, ikke fik den, skal man næppe lægge så meget i. Der er gynger og karruseller i al slags forretning. I denne type udbud er sølvmedaljer og nedefter ikke diskvalificerende i sig selv. De er desværre bare forbandet kostbare.

20. januar 2014 kl. 14:43
Er MINT det nye BRIC?

De manglede et "N" for at lave et godt akronym

Det tror jeg faktisk du har ret i. Han kunne have valgt South Korea, hvor der jo er god gang i butikken, men så have akronymet være MIST. Det sælger vist ikke billetter.

Tak for tippet om Martin Lindstrøms "buy-ology." Den ligger nu på iPad'ens Kindle App klar til læsning. Jeg må erkende, at jeg hjælper virksomheder med at sælge noget mere, så måske kan jeg hente et par nye tricks :-)

17. januar 2014 kl. 13:27
Er MINT det nye BRIC?

Jeg undrer mig over at Nigeria er med på den liste

Når man ser på tabellen er Nigeria langt den mindste økonomi. Der er nok også det land blandt de fire, der har størst udfordringer. Jeg tror Jim O'Neil ønskede at få et afrikansk land med i gruppen og i det lys er valget af Nigeria vel OK.

17. januar 2014 kl. 00:08
Er MINT det nye BRIC?

Er der ikke råd til korrektur, selvom vi ikke er iblandt "MINT landende"?

Tak for tippet. Løb den lige igennem igen og fandt en del tyrkfejl. Det ser naturligvis ikke pænt ud.

17. januar 2014 kl. 00:03
Agil forretningsudvikling

Det er den vej vi skal!

Siden Eric Reis udgav "The lean startup i 2011", er der kommet mange bidrag til denne skole. Steve Blank har udviklet sin "Customer Discovery" tilgang yderligere og har inkluderet Osterwalder's business model framework i sin seneste bog "The Startup Owners' Manual" (som bestemt ikke kun er for startups!). Google's Alberto Savoia forsøger med sin "pretotyping" metode at få foretaget et "sanity tjek" inden man har kodet en linje.

Steve Blank kører for tiden et spændende projekt på UCSF indenfor life sciences. Projektet er godt dokumenteret her: http://steveblank.com/category/national-science-foundation/

(Hvis man som forretningsudvikler ikke kender Steve Blank og Eric Reis, bør man have et rap over fingrene :-))

11. januar 2014 kl. 11:48
Adgang til kapital er ikke problemet (i Tyskland)

Det tyske forskningsprojekt konkluderer, at der ikke er nogen signifikant relation mellem adgang til kapital (sådan er det nu engang formuleret i projektet) og international succes i den tyske softwareindustri. Det overraskede forskerne (og også mig). Hvis flere og flere følger David Nielsen's tilgang til iværksætteri og vækst, så er der jo en god forklaring på, hvorfor der ikke behøver at være denne sammenhæng.

11. januar 2014 kl. 10:58
Adgang til kapital er ikke problemet (i Tyskland)

God ide at benytte begrebet "ekstern kapital" i stedet for "fremmed kapital", der nemt forveksles med "fremmedkapital". Jeg retter i artiklen, så andre ikke falder for samme misforståelse. Tak for hintet.

10. januar 2014 kl. 12:12
Adgang til kapital er ikke problemet (i Tyskland)

Med fremmed kapital mener jeg nu blot ekstern kapital, der kræver afgivelse af ejerandele og dermed indflydelse. I modsætning til den kapital virksomheden genererer organisk og har til rådighed uden at skulle afgive ejerandele og dermed indflydelse til eksterne. Jeg er helt med på, at når først midlerne er skudt ind i virksomheden optræder de regnskabsteknisk som egenkapital på balancen.

At mine synspunkter er mystiske, skal du da have lov at mene :-)

9. januar 2014 kl. 23:39