Vagn Rydeng

ITU-forskere: Digital borgerbetjening kobler handicappede og ikke-vestlige af

Sidste efterår opdagede jeg tilfældigt, at de fem år gamle undtagelser fra digital post mv. udløb, og at dem der havde fået undtagelse skulle søge igen!

Det kunne være OK, hvis man havde sendt et fysisk brev til de undtagne, men det stod der i det nu fem år gamle brev, så hvorfor skulle man dog endnu engang ulejlige postvæsenet (og dræne de slunkne offentlige kasser), ved at sende et analogt brev?

Jeg kender to ældre, der havde undtagelsen, fik informeret dem om at de fysisk skulle dukke op i kommunekontoret, og at de så kunne få en permanent undtagelse!

Det fik de, men modellen smager mest af bondefangeri, og har nok ikke øget tilliden til "DET OFFENTLIGE!"

Personligt er jeg rigtig glad for at slippe for at sortere alle mulige papirer, som jeg nu kan se på e-boks, men for digitale analfabeter er livet blevet urimeligt svært:-(

8. april 2017 kl. 21:02
Aftale om NemID 2.0 faldet på plads: Papkortet får kniven

Lån og spar har også kontokig uden nemid, at bruge penge kræver selvf nemid!

Danske Bank er den eneste jeg kender der kræver "the full Monty" for at se hvor stort overtrækket er

1. juli 2016 kl. 12:55
Facebook – demokrati eller slam?

Tja, man kan konstatere at folk ikke kan læse, og at en måde (ikke min) at gå på denne debat er via facebook, så facebook har "vundet", men debatniveauet har tabt.

Hvis man sammenligner med virkeligheden, så tænk fodgængere kontra bilister!

Fodgængere slås ikke, giver ikke hinanden fingeren, men det gør bilister.

Det ville nok højne nivauet, hvis der var krav om nem-id certificering af navn og adresse, så ville de fleste nok opføre sig mere fodgængeragtigt:-)

17. februar 2016 kl. 12:48
Selvkørende biler giver programmører etik-hovepine

I dag er situationen i Dk, at bilisten har objektivt ansvar for en ulykke der rammer en cyklist/fodgænger (selv hvis cyklist/fodgænger f.x. kører/går over for rødt), dvs, at det er bilisten(s forsikringsselskab) der hænger på erstatningen, men det betyder ikke, at bilisten bliver straffet, medmindre der er tale om uforsvarlig kørsel!

Mit gæt er, at hvis en selvmorderisk fodgænger tager et flot tilløb, og et spring ud på vejen foran den selvkørende bil, vil billedet være det samme.

Men i en kompliceret trafiksituation, med mange biler, cyklister, fodgængere mv på lille plads, må bilerne naturligvis sænke farten, uanset om bilerne er selvkørende eller ej, så uheld så vidt muligt undgås, når man ser bort fra selvmordere mv.

Erstatningen vil sikkert alligevel blive en opgave for forsikringen, medmindre bilen er fejlprogrammeret!

23. november 2014 kl. 14:26
Sydbank: Login uden nøglekort er sikkert nok

som allerede de gamle romere sagde!

At bruge sit CPR-nr som identifikation er torskedumt, det ligger jo i de flestes tegnebøger sammen med nøglekortet!

At have nøglekortet liggende sammen med sygesikringsbeviset er torskedumt.....

Sikkerheden ved at have sin egen identifikation i hovedet (ikke CPR) og nøglekortet på sin mobil (uden dropbox el lign) er langt højere, og selv med dropbox er det vanskeligere for kriminelle end at have det hele i hånden, når de har nappet tegnebogen.

At man fornuftigvis skelner mellem sikkerhedsniveauet for at kigge og for at lave transaktioner er sund fornuft, der er to "koder" for kigning, men tre for at flytte penge! Sådan var det da også i årevis i mine netbanker, og er det heldigvis igen, efter jeg (og sikkert andre) havde brokket mig over at skulle bruge nøglekort for at se hvad der står på kontoen, hvad der bliver trukket fremover mv.

20. november 2014 kl. 14:18
Nets og Digitaliseringsstyrelsen advarer mod nøglekort-apps

Bo Ørsted har henvist til hvordan man kan få en ny bruger-id, men det fjerner IKKE muligheden for at bruge CPR-NR!

Det opdagede jeg efter at have skiftet bruger-id, jeg kom af gammel vane til at bruge personummeret, og kom ind.

Nu har jeg slået den mulighed fra, men fatter ikke hvorfor det ikke sker når man opretter en ny bruger-ID, eller at man i det mindste får en meget tydelig mulighed for at tage stilling til det.

30. oktober 2014 kl. 18:37
Corydon: Ikke et lovkrav at myndigheder svarer på digital post

kunne tilsvarende enten transportere brevene til modtageren eller til forbrænding, uden at oplyse om det?

Hvis man, privatperson, firma eller offtl. myndighed åbner en "henvendelseskanal til kommunikation" må det indebære, at man også læser/forholder sig til/besvarer disse henvendelser, på linie med hvad man gør med andre "henvendelseskanal(er) til kommunikation", uanset om man er omfattet af en lov eller ej!!!

30. december 2013 kl. 13:51
NemID 3 år: Succes eller fiasko?

over and out

3. juli 2013 kl. 17:17
NemID 3 år: Succes eller fiasko?

Enhver må blive salig i sin egen tro!

Har du bedt om alt det andet som er en del af samfundet, eller vil du også have gratis særregler der?

Der er da også elementer i samfundet som jeg kunne undvære, men jeg stemmer om hele pakken, engang imellem har "mine" partier flertal, engang imellem modparten, sådan er det jo!

Dem der har indført digitaliseringen sad/sidder med et flertal af befolkningen bag sig, og ellers står det et nyt flertal frit for at lave det om, efter et valg.

Hvis du vil pløje med ard, køre med hestevogn og sende breve med duer, står det dig frit for, bare du selv betaler gildet. Ligesom du er nødt til at betale din net- og elregning, for at kunne deltage i debatten her:-D

3. juli 2013 kl. 15:00
NemID 3 år: Succes eller fiasko?

Et samfund skaber nogle regelsæt for at man kan leve sammen uden for store gnidninger.

Det er fx ikke frivilligt at betale skat, holde for rødt eller køre i højre side af vejen, selv om en del virker som om de tror det!

Jeg har ikke på noget tidspunkt advokeret for, at det skal være obligatorisk for alle at bruge fx nemid, kun at det fungerer fint, ret nemt og sikkert (såvidt jeg ved) for mig.

Omvendt, hvis alle skal kunne vælge deres egen foretrukne løsning til alting, bliver det et langt dyrere system=højere skatter, som flertallet sikkert ikke ville velkomme.

En ordning, hvor digitalt udfordrede kunne få hjælp til at selvbetjene sig på nettet synes jeg nok der burde være råd til, men ikke til at systemstormere skal have særordninger, medmindre sidstnævnte selv betaler meromkostningerne!

3. juli 2013 kl. 13:49
NemID 3 år: Succes eller fiasko?

Lars, jeg kan nårsomhelst og fra hvorsomhelst logge GRATIS ind på tinglysningsretten og kontrollere status på mine dokumenter der, eller som du kalder det

"verificere (givet en offentlig nøgle fra relevant myndighed) - og bevise i tilfælde af en tvist - både at tinglysningen havde fundet sted, og ægtheden af dokumentets indhold."

Et kæmpe fremskridt i forhold til fysisk at skulle tage til tinglysningskontoret i den retskreds det er tinglyst, eller betale for at få en udskrift.

I øvrigt har jeg haft den samme positive oplevelse med at "skrive under" hjemmefra med nemid i banken, kreditforeningen mv.

3. juli 2013 kl. 06:34
NemID 3 år: Succes eller fiasko?

Du har tydeligvis ikke prøvet det!

Det er jo ikke ligefrem et overraskelse for mig, at jeg er ved at sælge/købe fast ejendom, og min digitale underskrift går direkte til tinglysningsretten, hvor jeg logger ind på med nemid;-)

Det var givetvis meget nemmere at fuske med andres underskrift i gamle dage.

2. juli 2013 kl. 21:59
NemID 3 år: Succes eller fiasko?

Som helt almindelig bruger fungerer det udmærket i hverdagen(det er dog en klar fordel at fotografere papkortet med sin mobil så man altid har det ved hånden, vist i strid med reglerne, men min bank"rådgiver" gør det også!), og en del ting er blevet MEGET nemmere.

Fx at underskrive et skøde med Nemid, i stedet for at skulle underskrive i to vidners (ikke familiemedlemmer) nærvær, så skulle de skrive under som vitterlighedsvidner, hvorefter papirerne skulle sendes med snailmail!

2. juli 2013 kl. 20:09
Grotesk jobinterview i 2007: »Tag ikke jobbet, vi får alligevel aldrig Polsag til at virke«

Jeg må tage min imaginære hat af for den tekniske chefs ærlighed overfor ansøgeren, der er blevet forskånet (går jeg ud fra) for at blive forbundet med den forudsigelige fiasko!

9. februar 2012 kl. 09:41
Danmarks langsomste: 3.885 borgere på Samsø kan kun få 1 megabit internet

Der skal udbydes mobilnet, der skulle sikre 10 Mbit/s OPLEVET hastighed i 2014, dækker også Samsø, og mit sommerhus på Hornsherred, hvor 1 Mbit/s er højest opnåelige!

http://evm.dk/~/media/oem/pdf/2011/pressemeddelelser-2011/16-11-11-fakta-om-800-mhz-auktionen.ashx

Det bliver spændende at se, hvordan det går!

14. december 2011 kl. 08:56
Tinglysningschef fjernede brugertest trods kontrakt-krav

Adam Wolf er hverken projektleder eller retspræsident, men direktør for Domstolsstyrelsen, og fik, som det fremgår her, bonus på sin resultatkontrakt

http://www.berlingske.dk/danmark/tinglysningsdirektoer-faar-kaempe-bonus

Derfor syntes jeg det kunne være relevant at vide, om resultatkontrakten som et (blandt flere andre)succeskriterier havde indførelse af den digitale tinglyning med en eller anden frist, eller reduktion af antal medarbejdere til tinglysning eller lign.

3. september 2010 kl. 13:20
Tinglysningschef fjernede brugertest trods kontrakt-krav

Hvis jeg var journalist ville jeg prøve at få aktindsigt i Adam Wolfs resultatkontrakt, jeg sidder med en fornemmelse af, at AW i givet fald kunne være ligeså influeret af den kontrakt som div bankdirektører har været af deres aktieoptioner mv.

Hvis ikke rettidig (efter flere tidligere udsættelser) ibrugtagning indgår i resultatkontrakten, må forklaringen søges andetsteds, men det ville være rart af få udelukket/bekræftet sammenhængen.

3. september 2010 kl. 12:09
Borgerservicechef: Digital signatur er 'nærmest ubrugelig'

Fro omkring 12år siden til et IT-seminar i Folketinget foreslog Mousehouses direktør, at der skulle etableres én side til hver borger, hvorfra man kunne selvbetjene sig digitalt på alle offentlige hjemmesider og alle de private firmaer kunne gå med.

Forslaget er igen blevet lanceret som en nyhed inden for det sidste år. Det afgørende er at det skal være nemt og enkelt for borgerne, og det er det langtfra nu, selv om adgang via netbank, som mange flere kan finde ud af, gør det nemmere end digital signatur, som man som oftest kun bruger få gange årligt.

Da muslimerne erobrede Sicilien, lavede de en særskat på ikke-muslimer, og i løbet af kort tid var der (næsten) ingen kristne tilbage, det er jo ikke et rigtig flot martyrium at betale lidt mere i skat. Hvis borgere, der selvbetjente sig på nettet oplevede enten bedre og hurtigere service, eller fik en skatterabat på en andel af det de havde sparet det offentlige for skulle der nok komme gang i den digitale selvbetjenening.

Jeg oplever ofte at mails til det offentlige enten slet ikke besvares, eller lægges nederst i bunken, så skal jeg have et hurtigt svar skal jeg ringe, eller skrive en snail-mail. Ved godt mails ikke er ægte selvbetjening, men stadig billigere for det offentlige end telefonsamtaler, Og har fordelen at der er en form for dokumentation.

13. januar 2009 kl. 15:45