Morten Brørup

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til 5 myter om virtualisering

Virtuelle netværksappliances

Til almindelige servere er virtualisering rigtig godt, og i store træk er jeg enig i, at performancedegradering ved virtualisering er en myte. Nu vil jeg skrive lidt om virtuelle netværksappliances, som jeg har førstehåndserfaring med. Undervejs får I også et vigtigt tip om at vælge den rigtige ...

Lav kodekvalitet er problemet

Peter Kruse har en vigtig pointe i artiklen her: Produkterne er stykket sammen af en samling frameworks, hvilket gør produkterne svære at opdatere, fordi det ikke altid er let at få de benyttede frameworks til at spille sammen med de nyeste versioner. Problemet er derfor mere specifikt: dårlig l...
Kommentar til Erik Damgaard klar med afløseren til Concorde C5

Re: reklamer vs. blogs

Vi er for nylig skiftet fra Dynamics NAV til e-conomic, så jeg synes da, at det er en interessant nyhed, at der kommer et nyt økonomisystem fra en yderst kvalificeret person, der adresserer nogle af udfordringerne ved e-conomic. Fx at det ikke er muligt at tilføje en kolonne med noget så almindel...
Kommentar til Certifikatudbyder: Derfor skal din e-signatur ligge i skyen

Ligesom NemID?

Øhh... Fungerer NemID ikke også netop ved at opbevare brugerens private nøgle centralt på certifikatudbyderens server / i skyen? Så vidt jeg kan læse, er den primære fordel herved, at brugeren kan signere dokumenter osv. digitalt gennem certifikatudbyderens udstyr, og ikke behøver et chipkort f...

Re: Bidrag fra en tekniker

Fortræffelig baggrundsinformation, Mogens. Tak for det! Men der er ikke altid entydighed mellem IP-adresse og service. Faktisk går udviklingen i modsat retning med outsourcing, skyen, brug af hosts osv. Vores egen løbende forskning bekræfter dette. Fx leveres Google-søgemaskinen, YouTube og...

Re: Bidrag fra en tekniker

... hvordan definerer man en "session" hvis vi f.eks. taler UDP. Det findes der veletablerede industristandarder for, fx RFC 4787, der er fra år 2007. Dit spørgsmål viser også, at kravene ville være mere klare og entydige, hvis Logningsbekendtgørelsen henviste til veldefinerede...

Re: Og hvad koster så lige den overvågning ?

Logningspligtig kan p.t. ikke inkludere sessionslogning, som jeres ATL-feature er designet til (hvis jeg forstår dig ret?). Det er korrekt. Internetsessionslogning blev afskaffet ved seneste revision af Logningsbekendtgørelsen, så logningpligten omfatter p.t. kun brugerlogning. Vores ATL-feat...

Re: Og hvad koster så lige den overvågning ?

Man skal aldrig spørge magthavere, om de vil have mere magt - det går ikke godt. Det er os andre, der må tage stilling, og så forsøge at påvirke udviklingen, inden det er for sent. Og det er altså vores privatliv, der gribes ind i - ikke EU-domstolens eller magthavende politikeres. Derfor er...

Bidrag fra en tekniker

I SmartShare Systems tilbyder vi sessionslogning som en optionel feature i nogle af vores båndbreddeoptimeringsprodukter. Nogle kunder vælger at logge inernetsessioner, fordi de er forpligtede til det, andre fordi de ønsker øget sporbarhed vedr. deres brugeres/elevers/ansattes internettrafik i fo...
Kommentar til Vrøvlesvar fra Justitsministeriet om VPN og Tor

Svaret er korrekt, spørgsmålet er måske forkert

Bemærk, at der spørges om VPN-forbindelser, ikke om VPN-serviceudbydere. Så svaret er korrekt. En VPN-forbindelse er en kommunikationskanal mellem nøjagtig to IP-adresser, nemlig de to ender af VPN-forbindelsen, fx en bruger og en VPN-serviceudbyder. Og sessionslogning kan logge selve VPN-forbin...

Fortolkning og fortolkning

Fortolkning (jura): Logning ved overgangen til andre netværk var svagt defineret i §5 stk. 5 i den gamle logningsbekendtgørelse; for "andre netværk" blev tolket som om abonnenternes netværk ikke hørte herunder, så der kun skulle logges i internetudbydernes peering-punkter. Denne svage...

Hvornår et UDP flow slutter

Her skal ligesom for mobil datatrafik indsamles ip-adresser og portnumre også indsamles oplysninger om den første datapakke og samlet mængde bytes, der overføres i løbet af sessionen. Hvorledes har politiet forestillet sig dette skulle gøres for f.eks. UDP? For protokoller som UDP, der tekni...
Kommentar til Endnu et projekt...

Vidensdeling

Hej Poul-Henning, Her i SmartShare Systems har vi også udviklet en NTP-klient til vores produkter, og jeg vil gerne dele lidt af den viden, vi har herfra - i håb om at du kan få gavn heraf i dit særdeles tiltrængte projekt. Jeg har ikke kigget på din kode, så måske tager du allerede højde for no...
Kommentar til Estimere? mig?

Re: Inspireret af Wideband Delphi

@Morten Brørup. Jeg ser tit at problemet ligger i effektiv udvikling og reel udvikling. Hvilken faktor bruger I til at udregne den effektive tid? Er den udregnet individuel, efter erfaring, løbende tilbagemeldinger eller bare en fast faktor? Vi bruger en individuel faktor for hver udvikle...
Kommentar til Estimere? mig?

Inspireret af Wideband Delphi

Her i SmartShare Systems, hvor vi udvikler netværksudstyr, bruger vi en udviklingsprojektestimeringsmetode inspireret af Wideband Delphi, men en hel del reduceret i forhold til originalen. De relevante udviklere starter med - hver for sig - at bryde opgaven ned i midre delopgaver og estimere dis...
Kommentar til Open Source router

Almindelig router vs. firewall (og strømforbrug)

Almindelige routere er typisk opdelt i et dataplan og et kontrolplan. Dataplanet sorterer og videresender datapakkerne ved bl.a. at slå modtageradressen op i en route-tabel. Dataplanet består typisk af en chip, hvor tabellerne ligger i en TCAM, der er meget hurtig til at finde det rigtige result...
Kommentar til Nye kontakter på Borgen

Re: Placer ansvaret

Det ville være fint. Desværre er det nok meget svært at bevise, at et misbrug af lækkede oplysninger, fx et kviklån oprettet på basis af et lækket CPR-nummer, skyldes en specifik læk, når informationerne også kunne være lækket af en anden kilde. Hvis et CPR-nummer er lækket af to kilder, hvem er ...
Kommentar til Nye kontakter på Borgen

CPR-nummer og forbrugerbeskyttelse

Anerkend, at CPR-numre ikke er hemmelige. Fx gik Operation Mærkning ud på at gravere sit CPR-nummer på værdifulde genstande, så de blev sværere at sælge som hælervarer til uvidende købere. Desuden er der efterhånden lækket så mange CPR-numre af virksomheder, kommuner og andre offentlige myndighed...

Re: Skolerne laver en lokal

Ja, skolerne skal blot piratkopiere alt det digitale undervisningsmateriale, herunder de benyttede søgeresultater fra Google, og opbevare en lokal kopi. Eller indhente tilladelse fra alle rettighedshaverne til at lave lokale kopier. Pænt stort arbejde. Det er ikke utænkeligt, at forfatteren til ...

Analog analogi

Eleverne må ikke bruge et leksikon under eksamen. Men hvis de i undervisningen har brugt udvalgte kapitler i et bestemt leksikon, må de gerne få adgang til disse kapitler under eksamen. Gymnasiet skal blot sikre, at eleverne ikke kigger i de andre kapitler, når det pågældende leksikon bliver sti...