Morten Brørup

Kommentarer

Kommentar til Vrøvlesvar fra Justitsministeriet om VPN og Tor

Svaret er korrekt, spørgsmålet er måske forkert

Bemærk, at der spørges om VPN-forbindelser, ikke om VPN-serviceudbydere. Så svaret er korrekt. En VPN-forbindelse er en kommunikationskanal mellem nøjagtig to IP-adresser, nemlig de to ender af VPN-forbindelsen, fx en bruger og en VPN-serviceudbyder. Og sessionslogning kan logge selve VPN-forbin...

Fortolkning og fortolkning

Fortolkning (jura): Logning ved overgangen til andre netværk var svagt defineret i §5 stk. 5 i den gamle logningsbekendtgørelse; for "andre netværk" blev tolket som om abonnenternes netværk ikke hørte herunder, så der kun skulle logges i internetudbydernes peering-punkter. Denne svage...

Hvornår et UDP flow slutter

Her skal ligesom for mobil datatrafik indsamles ip-adresser og portnumre også indsamles oplysninger om den første datapakke og samlet mængde bytes, der overføres i løbet af sessionen. Hvorledes har politiet forestillet sig dette skulle gøres for f.eks. UDP? For protokoller som UDP, der te...
Kommentar til Endnu et projekt...

Vidensdeling

Hej Poul-Henning, Her i SmartShare Systems har vi også udviklet en NTP-klient til vores produkter, og jeg vil gerne dele lidt af den viden, vi har herfra - i håb om at du kan få gavn heraf i dit særdeles tiltrængte projekt. Jeg har ikke kigget på din kode, så måske tager du allerede højde for no...
Kommentar til Estimere? mig?

Re: Inspireret af Wideband Delphi

@Morten Brørup. Jeg ser tit at problemet ligger i effektiv udvikling og reel udvikling. Hvilken faktor bruger I til at udregne den effektive tid? Er den udregnet individuel, efter erfaring, løbende tilbagemeldinger eller bare en fast faktor? Vi bruger en individuel faktor for hver udvi...
Kommentar til Estimere? mig?

Inspireret af Wideband Delphi

Her i SmartShare Systems, hvor vi udvikler netværksudstyr, bruger vi en udviklingsprojektestimeringsmetode inspireret af Wideband Delphi, men en hel del reduceret i forhold til originalen. De relevante udviklere starter med - hver for sig - at bryde opgaven ned i midre delopgaver og estimere dis...
Kommentar til Open Source router

Almindelig router vs. firewall (og strømforbrug)

Almindelige routere er typisk opdelt i et dataplan og et kontrolplan. Dataplanet sorterer og videresender datapakkerne ved bl.a. at slå modtageradressen op i en route-tabel. Dataplanet består typisk af en chip, hvor tabellerne ligger i en TCAM, der er meget hurtig til at finde det rigtige result...
Kommentar til Nye kontakter på Borgen

Re: Placer ansvaret

Det ville være fint. Desværre er det nok meget svært at bevise, at et misbrug af lækkede oplysninger, fx et kviklån oprettet på basis af et lækket CPR-nummer, skyldes en specifik læk, når informationerne også kunne være lækket af en anden kilde. Hvis et CPR-nummer er lækket af to kilder, hvem er ...
Kommentar til Nye kontakter på Borgen

CPR-nummer og forbrugerbeskyttelse

Anerkend, at CPR-numre ikke er hemmelige. Fx gik Operation Mærkning ud på at gravere sit CPR-nummer på værdifulde genstande, så de blev sværere at sælge som hælervarer til uvidende købere. Desuden er der efterhånden lækket så mange CPR-numre af virksomheder, kommuner og andre offentlige myndighed...

Re: Skolerne laver en lokal

Ja, skolerne skal blot piratkopiere alt det digitale undervisningsmateriale, herunder de benyttede søgeresultater fra Google, og opbevare en lokal kopi. Eller indhente tilladelse fra alle rettighedshaverne til at lave lokale kopier. Pænt stort arbejde. Det er ikke utænkeligt, at forfatteren til ...

Analog analogi

Eleverne må ikke bruge et leksikon under eksamen. Men hvis de i undervisningen har brugt udvalgte kapitler i et bestemt leksikon, må de gerne få adgang til disse kapitler under eksamen. Gymnasiet skal blot sikre, at eleverne ikke kigger i de andre kapitler, når det pågældende leksikon bliver sti...
Kommentar til Gymnasielærer: Nye regler om eksamen gør internet-snyd uundgåeligt

Re: Skrivebordsmentalitet - forklaring udbedes

Undervisningskonsulenten fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i Undervisningsministeriet forholder sig alene til de pædagogiske og eksamensmæssige spørgsmål. Ligesom det er eksamensvagternes opgave at kontrollere, at eleverne ikke snyder under eksamen, fx ved at tale sammen eller udveksle resultat...
Kommentar til Pres på ISPernes båndbredde er godt for danske netværkskort

Re: Salgs-Gas fra Napatech

På hvilken måde adskiller et Napatechs high-speed netværkkort sig fra konkurrenternes high-speed netværkkort? Napatechs netværkskort adskiller sig bl.a. ved at have omfattende FPGA-baseret hardwareacceleration indbygget - langt mere avanceret end traditionelle high-speed server grade netværkk...
Kommentar til SF freder omstridt sessionslogning

TCP/UDP + NAT

Mogens Ritsholm skrev: Af notitsen kan du se, at en session i deres verden er en TCP connection, dens start og dens afslutning. I notitsen står: På OSI-modellens lag 4 findes "header-oplysningerne" for den anvendte transportprotokol, herunder oplysninger om portnumre for TCP og UDP (...
Kommentar til SF freder omstridt sessionslogning

Re: Hver 500. pakke

At det er hver 500. pakke på kanten til andre net står højt og tydeligt i paragraf 5 stk.5. Det står også i vejledningen - endog med en tegning. Og det blev afklaret i ekspertgruppen med justitsministeriet, som accepterede, at man dermed ikke får netintern trafik logget. Det var ikke af stor bety...
Kommentar til SF freder omstridt sessionslogning

Re: Hver 500. pakke

Nu er det hver 500 pakke på kanten til andre net, hvilket vil sige andre AS. Der står ikke noget i Logningsbekendtgørelsens §5 stk. 5 om, at logningen kun skal ske ved overgangen mellem udbyderens eget og andre udbyderes net. Men udbyderne har tilsyneladende valgt at opfatte de net, der er b...
Kommentar til SF freder omstridt sessionslogning

Hver 500. pakke

Faktisk skal start- og slut-tidspunkt samt IP-adresser og portnumre på hvert flow logges. Logningsbekendtgørelsen indeholder en undtagelse, som tillader, at internetudbyderen kun logger informationerne for hver 500. pakke, hvis det ikke kan lade sig gøre at logge rigtigt. Normale web-flows best...
Kommentar til Babylonsk forvirring om skole-it

Båndbreddestyring - service eller politik?

Her er et eksempel på, hvordan en konflikt kan opstå... Brugerne vil "bare" have stabilt og hurtigt internet til deres computere, tablets, smartboards osv. IT-afdelingen vil gerne levere stabilt og hurtigt internet til brugerne. Så langt, så godt! Brugere og IT-folk er enige om, at...
Kommentar til HTTP er ikke "one size fits all"

HTTP(S) er "one size fits all"

Hvis du er i tvivl, så læs om HTTP 2.0 - her tilføjer man mux/demux af multiple datastrømme, endda med indbyrdes prioritering. Det er et forsøg på at genopfinde det hjul, der allerede findes i diverse QoS-standarder (fx DiffServ), og med vold og magt mase det ind i en protokol, som alle elsker. ...
Kommentar til Ny wifi-standard med gigabit-hastighed er en gave til it-chefen

Re: Det er fordummende når der

Det er fordummende når der altid kun snakkes båndbrede. Med overgangen fra n til ac går vi fra ~15mbit til 1gbit, men det er ligegyldigt for det er ikke båndbredden der sætter en mærkbar begrænsning for den typiske bruger. Det er latency vi skal snakke om. Enig. Båndbredde er en del af midlet...