Keld Simonsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til DIFO og DK-Hostmaster fejrer 20 års jubilæum

Re: Det frie .dk TLD

PHK: .DK blev oprindeligt registreret i midten af 1987 og den første danske "domæne-krig" var mellem UNI-C og DKUUG, som begge gjorde krav på at være den ansvarlige part. Njae: DKUUG var blevet udpeget som ansvarlig for domænet af SRI-NIC, efter at vi havde ansøgt om det. Så vi gjorde...
Kommentar til DIFO og DK-Hostmaster fejrer 20 års jubilæum

Re: .dk domænets start

der findes en del materiale om internetter start i DK på http://www.open-std.org/keld/internetstart/ inkl navneaftalen http://www.open-std.org/keld/internetstart/dk-navneaftale.pdf dette var en aftale mellem 4 parter, ikke kun DKUUG og UNI-C det var DKUUG der fik oprettet dk domænet, og indt...
Kommentar til DIFO og DK-Hostmaster fejrer 20 års jubilæum

.dk domænets start

Jeg har lavet et lille foredrag om dk-domænets første tid, tilgængeligt her: http://www.open-std.org/keld/internetstart/dk-domaene.odp
Kommentar til Hvor er kildeteksten til ADAM og DREAM ?

Re: Noget om ADAM

Jeg har ikke forstået hvorfor tidsserierne til Adam fra Danmark Statistik ikke er gratis, og jeg opfordrer hermed DST til at frigive disse tidsserier i en gratis pakke. De fleste andre tal fra DST er jo åbne jf tidligere nævnte CC open source licens, og DST er jo en statsinstitution. KLID er en ...
Kommentar til Hvor er kildeteksten til ADAM og DREAM ?

Re: Noget om ADAM

A lle statistikdata på Statistikbanken.dk og hjemmesiden dst.dk, herunder også ADAMs ligninger og dokumentation, kan benyttes frit både kommercielt og ikke-kommercielt, blot kilde angives. Det svarer til den licens, der benævnes Creative Commons, CC 4.0 BY. Læs evt. mere her: https://www.dst.dk/d...

også til netbank?

Vil MitId også kunne bruges i bankernes netbanker? Eller er det kun en offentlig øvelse? Bliver der flere udbydere? Kan man blive fri for NETS? Vil der være en statslig udbyder - en der ikke lige flytter til Norge eller andre steder i udlandet?
Kommentar til Ulovlig dataindsamling: Højesteret afviser Patientdataforeningen

Find en der er berørt

Kan de ikke bare finde en person, der er berørt af den ulovlige dataindsamling? Altså en patient, der ikke bør være i DAMD men er det? Og så kan foreningen være biintervenent. Eller hvad er foreningens planer nu?
Kommentar til Dagen, hvor mobilnettet forsvandt

Re: producenter og leverandører må beskytte sig

producenter og leverandøre bør nok også - udover at kortlægge delkomponenterne i deres produkter - se efter hvilke alternativer der er til den enkelte delkomponent. Det vil nok fremme standarder, eller markedsstandarder. Og måske lave nogen testversioner med de mest sandsynlige hard- og sof...
Kommentar til Dagen, hvor mobilnettet forsvandt

producenter og leverandører må beskytte sig

Handelskrig er aldrig rart. Det må efter ZTE historien stå klart at alle producenter og leverandører må gennemgå hele deres produktsortiment og sørge for at eliminere problematiske underleverandører. Og forbrugerne må nok efterspørge mærkninger ala økologi og freetrade. Fx Not made in China, Rus...
Kommentar til Chrome vil markere alle HTTP-sider som usikre

STARTTLS

90 % af al mailtrafik - cirka iflg mine mailserveres logger, er allerede i dag krypteret, via STARTTLS. Så vi er bedre stillet her end med web.
Kommentar til Efter udskydelse: Søren Pape skal i nyt samråd om overvågning

masseovervågning klart ulovligt

EU-dommen fra december 2016 sagde at masseovervågning er en krænkelse af den europæiske menneskrettighedkonvention. Højesteret har sagt at at der højst må gå et år før Danmark har implementeret en EU-dom i den nationale ret. Så justitsministeriet er helt galt på den allerede nu. Der er vel grun...

landsret vs byret

Jeg ville overveje at skippe byretten, og starte direkte i Østre landsret eller sø- og handelsretten. Det vil give en hurtigere sag hvis den skal igennem dansk højesteret, og så appelleres til EU-domstolen. Som sagt er der næppe tvivl om hvad EU-domstolen vil sige i en sag mod TDC, der er jo præ...

telia-dommen

Telia-dommen var jo mod en (svensk) teleoperatør, så selvfølgelig kan man lægge sag an mod en dansk teleoperatør, som overtræder den samme menneserettighedskonvention, som også Danmark som EU-medlem har forpligtet sig til at overholde. Og hvad kan en dansk domstol gøre end at følge EU-dommen, de...
Kommentar til Teleindustrien reagerer i logningssagen: Kaster aben videre

timing

Justitsministeriet har i mange år sagt de vil revidere logningsbestemmelserne, men har gang på gang udsat dette. Så erfaringsvis kan man ikke udlede noget mht. timing. Højesteret har i en anden sag sagt at regeringen har et år til at implementere en EU-dom. Dette år er allerede gået, da EU-domme...

DK Hostmaster har regler for folk uden Nemid

Jeg har lige læst på DK Hostmasters nye vilkår: https://www.dk-hostmaster.dk/da/nye-vilkaar De skriver bl.a.: Der indføres en ny metode til identitetskontrol for udlændinge (og alle andre, der ikke kan anvende NemID). På anmodning skal registranter indsende dokumentation for sin identitet Så de...

udløbne domæner

Jeg kan blot se at udløbne domæner meget ofte bliver opkøbt af forbrydere, der slår plat på et indarbejdet domænenavn. Domænet havner så ofte i politiets varetægt. Jeg foreslår så DKH at de ændre på deres procedure for de udløbne domæner, fordi der er mange problemer her. På den måde kan man forh...

sundhedskort

man kan vel også både skjule lægens navn og adresse mv., samt stregkoden på sundhedskortet. Og ja, men kan da flytte frem og tilbage, men det er vel også nemt at få en ven til at bruge sin nemid og så bestille domænet, formentlig kan dette gøres idet ejerens rigtige navn og adresse opgives til DKH.

dkh: vær påpasselig med gensalg af domæner

En, som jeg kender har været i kontakt med dkh. Dkh siger at hvis man ikke har nemid, kan man bare sende en kopi af sundhedskortet - gerne med cpr skjult, så skulle de acceptere dette på linje med Nemid. Jeg synes dette er en rimelig løsning, og opfordrer DKH til at skriftligt indføre denne rege...

Nemid uegnet til valg -

Omk ring 10 % af Danmarks voksne befolkning har ikke nemid. Og omkring 25 % af dem der har digital post læser ikke deres post, som man så ved en indkaldelse til værnepligt. Nemid er derfor udemokratisk, og uegnet til demokratiske handlinger. Desuden har Nemid en række sikkerhedshændelser, der g...
Kommentar til DI: Drop krigsregel om at kritiske persondata skal opbevares i Danmark

Danske personfølsomme data på danske servere

I hvert fald de offentlige personfølsomme data bør være på ofentlige servere og ikke på private eller i udlandet. Vi har set gang på gang hvordan personfølsomme data bliver lækket. Jo færre led der er i kæden, jo færre muligheder er der for læk. Og Statens IT bør være kapable nok til at have orde...