Keld Simonsens billede

Keld Simonsen

Kommentarer

Kommentar til Halvdelen af web-sider bruger nu HTTPS

det går bedre med krypteret mailtransport

Ifølge mine egne logfiler går det bedre med at bryge kryptering til mailtransport, dvs TLS på ESMTP-forbindelser. Det er nu over 90 % på mail, der ikke er SPAM. Successen er nok fordi der er færre mailservere, og fordi mail over TLS virker fint med selvunderskrevne certifikater. Dvs man kunne n...

Re: tele2 i DK

Tele2's aktiviteter i DK blev solgt i 2007 til Telenor - for 1 mia DKK.

tele2 i DK

Dropper tele2 også logningen i DK?
Kommentar til Dårligt gennemtænkte lovforslag

betalt uddannelse

Bagtanken er måske, at man gerne vil have indført betaling for uddannelse, ligesom man har det i mange andre lande.

regeringsbeslutning

jeg læser det som at K og LA vil have hånd i hanke med logningen. Dvs V har jo fle rtal med S og DF, men hvis logningen fremgår af regeringsgrundlaget, så kan V ikke aktivere dette flertal. Der er intern uenighed i V om logningen, så det er muligt at K og LA kan få en langt mindre logning igennem...

Parlamentet?

Skal aftalen ikke vedtages også af EU Parlementet? Jeg fortsår ikke at EU kan godkende denne aftale når USA stadig har lovgivning som FREEDOM act, der tillader overvågning af alle ikke-USA-borgere, og uden dommerkendelse tillige med at der er tavshedspligt omking indsigten. Før det er afskaffe...

SW firewall

Man kan da bare indbygge en SW firewall i IoT-tingen, det har de fleste linux-distributioner. Og så kan producenterne af dimserne bare installere en standard FW pakke på deres dims. Grundsystemerne til IoT-dimserne bør bare have indbygget sikkerhed - i form af standard sikkerhedspakker. Det fylde...
Kommentar til Styrelse: Disse formuleringer må cookie-bokse gerne indeholde

Re: Fravalg

Der er mange sites der kan bruges uden cookies. Jeg kører ofte med at forbyde cookies i min browser, og det er kun nogen få gange jeg har brug for cookies. Dem har jeg så sat i min undtagelsesliste med cookies som jeg tillader. Se mere på https://itpol.dk/node/84
Kommentar til Lemonade fra Google/Oracle sagen

Ingen copyright på API-er

Der er efter dansk ret ikke copyright på brugen af APIer. Altså må man implementere en api som man vil. Men selve beskrivelsen af interfacet er der copyright på, hvis der er værkshøjde på apien. Når man implementerer apien, og når man benytter api-en i et program, er dette uden for ophavsrettens...
Kommentar til Banker beder om pas og kørekort tilsendt i pivåben mail

Re: nemid

Du bliver nok forbavset. Der er fx mange her på V2, som er professionelle IT-folk, som ikke har nem-id. Iøvrigt bør alle have en bankkonto, så vi taler om hele befolkningen.
Kommentar til Banker beder om pas og kørekort tilsendt i pivåben mail

Re: nemid

Cirka 10 % af befolkningen er fritaget for e-boks. Så man kan langtfra gå ud fra at alle har nemid. Man bør ikke foreslå nemid som generel løsning uden at have en alternativ løsning.
Kommentar til Banker beder om pas og kørekort tilsendt i pivåben mail

Re: Ingen standarder ???

Der er jo en del banker hvor du kan benytte deres netbank uden nem-id. http://wiki.klid.dk/index.php/Undg%C3%A5_NemID Der er ret mange der ikke ønsker at bruge nemid, fordi de ikke stoler på nemid. Desuden er der jo mange der benytter bank uden netbank, fx mange ældre.

Brug SKATs brevsystem

Jeg synes man også skal undersøge at give mulighed for at bruge SKATs meddelelsessystem på deres web. Det findes allerede, både til borgere og firmaer, og det fungerer pænt og det har ikke problemet med tvungen NemID. Og der er ikke private firmaer, der skal tjene 2,25 kr per brev der modtages, e...
Kommentar til Politikere: Digitaliseringskrav skal ikke gælde os

Afskaf tvangsdigitaliseringen

Det må bare være endnu et eksempel på at tvangsdigitaliseringen må afskaffes. Jeg synes digitaliseringen har mange fordele, men lad os da gøre det frivllligt. Jeg synes også det kan have sine fordele at have dagsorden mv på papir til et møde, dette selv om jeg har arbejdet professionelt med IT i ...

videoer

Videoerne kan nu findes på http://ftp.klid.dk/ftp/video/2009-06-18-difo/
Kommentar til Norge udskifter 40 år gamle fagsystemer for 1,3 milliarder kroner

Dansk deltagelse?

Overvejer Norge at dette bliver internationalt tilgængeligt? De har jo undersøgt om der var noget passende udviklet til andre stater, og fundet at det ikke eksisterede. Så kunne de vel udvikle det. Og jeg vil anbefale at det udvikles som open source. Man kunne teame op med EU og lave et fælles p...
Kommentar til Ministerium: Derfor stopper EU-dom ikke ny dansk sessionslogning

intet nyt eu-direktiv

Det siges at kommisionen har meldt ud at der ikke kommer noget nyt direktiv på området, efter at EU-domstolen kendte det gamle direktiv for ulovligt. Det må vel betyde at kommissionen har vurderet at et nyt direktiv også vil være i strid med EMK, fordi masseovervågning i enhver form vil stride mo...

Europatastatur

Der findes en tysk standard som fungerer under Windows, http://www.europatastatur.de/startseite.html - den kan generere de fleste tegn i Europa.
Kommentar til AMD vil åbne grafikkortet for udviklerne

åben driver

Kunne de ikke bare publicere deres driver til bl.a. Windows som open source, med en rimeligt god licens, som også kan bruges i Linux?
Kommentar til Forsker: Politiet hader det, men efterretningstjenesterne elsker PGP

starttls slører meget

STARTTLS slører meget af metainformationen, så hvis du sniffer på linjen, får du kun at vide at to maskiner kommunikerer med hinanden, og ikke hvilke to email-adresser som udveksler mail. Hvis det er på store mailservere så er det ret umuligt at vide hvem personerne er. Efterhånden blever det mes...