Keld Simonsen

Kommentarer

også til netbank?

Vil MitId også kunne bruges i bankernes netbanker? Eller er det kun en offentlig øvelse? Bliver der flere udbydere? Kan man blive fri for NETS? Vil der være en statslig udbyder - en der ikke lige flytter til Norge eller andre steder i udlandet?
Kommentar til Ulovlig dataindsamling: Højesteret afviser Patientdataforeningen

Find en der er berørt

Kan de ikke bare finde en person, der er berørt af den ulovlige dataindsamling? Altså en patient, der ikke bør være i DAMD men er det? Og så kan foreningen være biintervenent. Eller hvad er foreningens planer nu?
Kommentar til Dagen, hvor mobilnettet forsvandt

Re: producenter og leverandører må beskytte sig

producenter og leverandøre bør nok også - udover at kortlægge delkomponenterne i deres produkter - se efter hvilke alternativer der er til den enkelte delkomponent. Det vil nok fremme standarder, eller markedsstandarder. Og måske lave nogen testversioner med de mest sandsynlige hard- og sof...
Kommentar til Dagen, hvor mobilnettet forsvandt

producenter og leverandører må beskytte sig

Handelskrig er aldrig rart. Det må efter ZTE historien stå klart at alle producenter og leverandører må gennemgå hele deres produktsortiment og sørge for at eliminere problematiske underleverandører. Og forbrugerne må nok efterspørge mærkninger ala økologi og freetrade. Fx Not made in China, Rus...
Kommentar til Chrome vil markere alle HTTP-sider som usikre

STARTTLS

90 % af al mailtrafik - cirka iflg mine mailserveres logger, er allerede i dag krypteret, via STARTTLS. Så vi er bedre stillet her end med web.
Kommentar til Efter udskydelse: Søren Pape skal i nyt samråd om overvågning

masseovervågning klart ulovligt

EU-dommen fra december 2016 sagde at masseovervågning er en krænkelse af den europæiske menneskrettighedkonvention. Højesteret har sagt at at der højst må gå et år før Danmark har implementeret en EU-dom i den nationale ret. Så justitsministeriet er helt galt på den allerede nu. Der er vel grun...

landsret vs byret

Jeg ville overveje at skippe byretten, og starte direkte i Østre landsret eller sø- og handelsretten. Det vil give en hurtigere sag hvis den skal igennem dansk højesteret, og så appelleres til EU-domstolen. Som sagt er der næppe tvivl om hvad EU-domstolen vil sige i en sag mod TDC, der er jo præ...

telia-dommen

Telia-dommen var jo mod en (svensk) teleoperatør, så selvfølgelig kan man lægge sag an mod en dansk teleoperatør, som overtræder den samme menneserettighedskonvention, som også Danmark som EU-medlem har forpligtet sig til at overholde. Og hvad kan en dansk domstol gøre end at følge EU-dommen, de...
Kommentar til Teleindustrien reagerer i logningssagen: Kaster aben videre

timing

Justitsministeriet har i mange år sagt de vil revidere logningsbestemmelserne, men har gang på gang udsat dette. Så erfaringsvis kan man ikke udlede noget mht. timing. Højesteret har i en anden sag sagt at regeringen har et år til at implementere en EU-dom. Dette år er allerede gået, da EU-domme...

DK Hostmaster har regler for folk uden Nemid

Jeg har lige læst på DK Hostmasters nye vilkår: https://www.dk-hostmaster.dk/da/nye-vilkaar De skriver bl.a.: Der indføres en ny metode til identitetskontrol for udlændinge (og alle andre, der ikke kan anvende NemID). På anmodning skal registranter indsende dokumentation for sin identitet Så de...

udløbne domæner

Jeg kan blot se at udløbne domæner meget ofte bliver opkøbt af forbrydere, der slår plat på et indarbejdet domænenavn. Domænet havner så ofte i politiets varetægt. Jeg foreslår så DKH at de ændre på deres procedure for de udløbne domæner, fordi der er mange problemer her. På den måde kan man forh...

sundhedskort

man kan vel også både skjule lægens navn og adresse mv., samt stregkoden på sundhedskortet. Og ja, men kan da flytte frem og tilbage, men det er vel også nemt at få en ven til at bruge sin nemid og så bestille domænet, formentlig kan dette gøres idet ejerens rigtige navn og adresse opgives til D...

dkh: vær påpasselig med gensalg af domæner

En, som jeg kender har været i kontakt med dkh. Dkh siger at hvis man ikke har nemid, kan man bare sende en kopi af sundhedskortet - gerne med cpr skjult, så skulle de acceptere dette på linje med Nemid. Jeg synes dette er en rimelig løsning, og opfordrer DKH til at skriftligt indføre denne rege...

Nemid uegnet til valg -

Omk ring 10 % af Danmarks voksne befolkning har ikke nemid. Og omkring 25 % af dem der har digital post læser ikke deres post, som man så ved en indkaldelse til værnepligt. Nemid er derfor udemokratisk, og uegnet til demokratiske handlinger. Desuden har Nemid en række sikkerhedshændelser, der g...
Kommentar til DI: Drop krigsregel om at kritiske persondata skal opbevares i Danmark

Danske personfølsomme data på danske servere

I hvert fald de offentlige personfølsomme data bør være på ofentlige servere og ikke på private eller i udlandet. Vi har set gang på gang hvordan personfølsomme data bliver lækket. Jo færre led der er i kæden, jo færre muligheder er der for læk. Og Statens IT bør være kapable nok til at have orde...
Kommentar til Sekscifrede telefonnumre giver MobilePay problemer på Grønland

færøerne

Jeg tror det også gælder færøske banker. Og at problemet er bankorienteret, jeg kan i hvert fald ikke få mobilepay i min færøske bank, selv om jeg har et dansk 8-cifret telefonnr. De færøske banker er baserede på danske bankløsninger, vistnok hos SDC, så jeg har svært ved at se de store tekniske ...
Kommentar til Dansk Erhverv: Der er behov for en digital Genève-konvention

naivt

Det er naivt at tro at nationale spiontjenester som NSA og hvad de hedder i de andre lande vil overholde en sådan konvention. De sidder jo og opsamler våben i form af sikkerhedshuller, så de kan spionere på andre landes og egne borgere og firmaer mm. Også jævnfør at de vil have adgang til bagdøre...

Re: opdatering

Ja, for mig at se er opdatering et af de væsentligste områder mht sikkerhed. Man skal se på at lave en opdaterings-arkitektur der virker. IoT kommer nok i høj grad til at køre på en Linux-kerne. Linux har traditionelt god opdaterings-arkitektur, fx rullende opdatering i Debian. Men man skal nok s...

linux og unix

Hej Morten Er der mulighed for at omgå Linux og Unix-kerner på samme måde som du har fundet frem til her? Linux er jo den mest udbredte kerne (pga brug i Android) og Apple har UNIX-kerner der har ganske stor udbredelse. Der er indbygget lignende hærdningsmetoder i disse kerner, og med Linux-kern...

Kan staten også gøre det med knofedt?

Kan man få staten til selv at opkræve nogen af de udestående milliarder via medarbejdere med en telefon? Det kan da være at SKAT kunne få en del penge ind på den måde. Evt med efterfølgende retshåndhævelse, fogedret og lignende.