Keld Simonsens billede

Keld Simonsen

Kommentarer

Re: Linageos

Jammen det virker kun på udvalgte modeller. Hvorfor virker det ikke på alle modeller, der er leveret med Android? Hardware-driverne findes jo!

Hvorfor han google ikke finde ud af at opdatere android?

Man skulle tro at Android kunne opdateres lige som andre Linux-distroer. Givet at de nødvendige drivere for hardware var tilgængelige. Google er så stort et firma at de burde kunne lave et opdateringsregime for systemer, som skulle kunne virke i det uendelige, ligesom Linux kan køre på oldgamle P...
Kommentar til Produktansvar for software

produktansvar efter købeloven

Software er ikke undtaget fra købeloven, eller andre love, og derfor gælder produktansvar efter almindelig dansk ret også for software. Jeg tror det Ole mest går efter er retten til at få udbedret fejl og mangler, ikke direkte skadeserstatninger foranledigte at ansvarspådragende fejl. Som forbr...

Re: Sluk for smart-tv-et

Noget tyder på at der er slukket for internetdelen. Min mobil bruger ihvertfald ikke så meget strøm, når jeg har slået mobile data fra; den holder over en uge, og det er andoid 5.1. Men man kan da aldrig være sikker. Og som skrevet er der heller ingen store lyd- eller video-filer.
Kommentar til Ingeniørforeningen ramt af angreb med ransomware

Hvordan gik det galt?

Jeg synes det er fint at IDA offentliggør at de er blevet hacket. Mere af dette. Det kunne også nyhedsmæssigt være en god idé for V2 at beskrive nærmere hvad der var sket, og skrive hvad IDAs overvejelser er om at forbedre sikkerheden. Det tror jeg mange læsere kunne have udbytte af. Jeg tror a...

Re: Sluk for smart-tv-et

Jeg mente at når jeg er ude at rejse, det er der jeg mest møder et smart-tv. Så der kunne jeg bare slukke det og hive stikket ud. Jeg har ikke noget smart-tv derhjemme. Så hjemmefronten er sikret ved ikke at købe smart-tv. Min mobil er som regel off-line internetmæssigt, men online for telefond...

Sluk for smart-tv-et

Ang. samsung smart-tv. Kan man ikke bare slukke for det og hive stikket ud, hvis man fx er ude at rejse, og er på et hotel? Men måske er der batterier i tv-et, der kan holde i flere dage?
Kommentar til Halvdelen af web-sider bruger nu HTTPS

det går bedre med krypteret mailtransport

Ifølge mine egne logfiler går det bedre med at bryge kryptering til mailtransport, dvs TLS på ESMTP-forbindelser. Det er nu over 90 % på mail, der ikke er SPAM. Successen er nok fordi der er færre mailservere, og fordi mail over TLS virker fint med selvunderskrevne certifikater. Dvs man kunne n...

Re: tele2 i DK

Tele2's aktiviteter i DK blev solgt i 2007 til Telenor - for 1 mia DKK.

tele2 i DK

Dropper tele2 også logningen i DK?
Kommentar til Dårligt gennemtænkte lovforslag

betalt uddannelse

Bagtanken er måske, at man gerne vil have indført betaling for uddannelse, ligesom man har det i mange andre lande.

regeringsbeslutning

jeg læser det som at K og LA vil have hånd i hanke med logningen. Dvs V har jo fle rtal med S og DF, men hvis logningen fremgår af regeringsgrundlaget, så kan V ikke aktivere dette flertal. Der er intern uenighed i V om logningen, så det er muligt at K og LA kan få en langt mindre logning igennem...

Parlamentet?

Skal aftalen ikke vedtages også af EU Parlementet? Jeg fortsår ikke at EU kan godkende denne aftale når USA stadig har lovgivning som FREEDOM act, der tillader overvågning af alle ikke-USA-borgere, og uden dommerkendelse tillige med at der er tavshedspligt omking indsigten. Før det er afskaffe...

SW firewall

Man kan da bare indbygge en SW firewall i IoT-tingen, det har de fleste linux-distributioner. Og så kan producenterne af dimserne bare installere en standard FW pakke på deres dims. Grundsystemerne til IoT-dimserne bør bare have indbygget sikkerhed - i form af standard sikkerhedspakker. Det fylde...
Kommentar til Styrelse: Disse formuleringer må cookie-bokse gerne indeholde

Re: Fravalg

Der er mange sites der kan bruges uden cookies. Jeg kører ofte med at forbyde cookies i min browser, og det er kun nogen få gange jeg har brug for cookies. Dem har jeg så sat i min undtagelsesliste med cookies som jeg tillader. Se mere på https://itpol.dk/node/84
Kommentar til Lemonade fra Google/Oracle sagen

Ingen copyright på API-er

Der er efter dansk ret ikke copyright på brugen af APIer. Altså må man implementere en api som man vil. Men selve beskrivelsen af interfacet er der copyright på, hvis der er værkshøjde på apien. Når man implementerer apien, og når man benytter api-en i et program, er dette uden for ophavsrettens...
Kommentar til Banker beder om pas og kørekort tilsendt i pivåben mail

Re: nemid

Du bliver nok forbavset. Der er fx mange her på V2, som er professionelle IT-folk, som ikke har nem-id. Iøvrigt bør alle have en bankkonto, så vi taler om hele befolkningen.
Kommentar til Banker beder om pas og kørekort tilsendt i pivåben mail

Re: nemid

Cirka 10 % af befolkningen er fritaget for e-boks. Så man kan langtfra gå ud fra at alle har nemid. Man bør ikke foreslå nemid som generel løsning uden at have en alternativ løsning.
Kommentar til Banker beder om pas og kørekort tilsendt i pivåben mail

Re: Ingen standarder ???

Der er jo en del banker hvor du kan benytte deres netbank uden nem-id. http://wiki.klid.dk/index.php/Undg%C3%A5_NemID Der er ret mange der ikke ønsker at bruge nemid, fordi de ikke stoler på nemid. Desuden er der jo mange der benytter bank uden netbank, fx mange ældre.

Brug SKATs brevsystem

Jeg synes man også skal undersøge at give mulighed for at bruge SKATs meddelelsessystem på deres web. Det findes allerede, både til borgere og firmaer, og det fungerer pænt og det har ikke problemet med tvungen NemID. Og der er ikke private firmaer, der skal tjene 2,25 kr per brev der modtages, e...