Jan Heisterberg

Det norske elnet kæmper med for meget energi fra solceller (Ing)

Hvad er udfordringen ? Det er næppe lavspændingsnettets ledningskapacitet (tykke kabler).

Effekt skal forbruges når det genereres. Hvis vi betragter et lokalområde bag transformeren, så skal al den solcellestrøm som produceres bruges lokalt, eller den skal baglæns gennem transformeren til næste niveau og så videre. Hvis mange huse har solceller, med høj produktion, så løber nettet - sådan overført betydning - "over" og kan ikke blive af med effekten.

Løsningen er naturligvis enten en frivillig regulering (eg. med pris og afgift) eller en tvangsmæssig, teknisk, regulering. Det er naturligt nok, at Norge med et højt vinterforbrug og lav solhøjde installere "overkapacitet" i forhold til en sommerdag.

Måske har netselskaberne "sovet i timen" og ikke i tide indset udviklingen.

Bortset fra "råben og skrigen" så er det ikke et svært problem at løse. Den banale løsning er "dato-regulering" - du må kun levere til nettet på lige eller ulige datoer. Så er der vupti lavet en cirka 50% reduktion uden systemer til styring. Naturligvis var lukning mellem kl.11 og 15 mere intelligent, men det kræver en styring. Måske bare et tænd-sluk ur ?

2. juni kl. 10:31
Det norske elnet kæmper med for meget energi fra solceller (Ing)

Du ved måske ikke, at BG er elektroingeniør ?

2. juni kl. 10:13
Rutineret atomkraftdesigner melder sig ind i ræset: Første SMR står klar før 2030 (Ing)

ing.dk og andre relaterede medier har en uigennemtænkt og barnlig praksis vedrørende moderation. Forslag, konstruktive, til redaktionen nyder ikke fremm.

Når et debat-indlæg fjernes så burde:

  • der fortsat være et "tomt indlæg med kildes navn OG teksten: "fjernet af moderator"
  • der burde sendes besked til kilden

Den nuværende praksis med "sort hul" er ikke professionel.

1. juni kl. 20:44
Det må briste eller bære: Havvinden ved Energiø Bornholm får ingen statsstøtte (Ing)

Hvis der er et stort markedfor el i det østlige Tyskland, hvorfor er det så Staten som skal betale kablet ? Hvorfor financieres det ikke af eksportprisen for strøm ?

Der er forskel på strøm til dansk forbrug og strøm til eksport - når det gælder statsstøtte - mener jeg.

31. maj kl. 10:40
Vi skal kunne overvåge Arktis og forsvare os selv (Ing)

Inden en løsning skitseres, så er det relevant at fastslå hvad truslen er og hvad formålet med at realisere truslen.

En besættelse af dele af Grønland, udført af Rusland, ville muliggøre fremskudte baser, anlæg, rettet mod Nordamerika. Kontrol med dele af farvandet omkring Grønland vil muliggøre kontrol med kabel-infrastruktur mellem Nordamerika og Europa.

Så kan man overveje hvordan disse trusler kan foldes ud, gennemføres. Og dermed hvordan et forsvar skal indrettes. Det er mæppe et klassisk territorialforsvar med alle værns kapaciteter. Hvis man kender lidt til Grønland vil man også vide, at der ikke findes isfri havne, tæt på åbent vand, hvor der også er lufthavne. Så etablering af fremskudte russiske baser, som kan forsynes og forsvares synes vanskeligt. Thule er en åbenlys mulighed, sådan geografisk, men er ikke isfri.

Så udover overvågning, som kan beskytte søkablerne, og naturligvis befolkningen, hvad er det så for en trussel vi skal se ?

30. maj kl. 10:49
Eksperter græmmer sig over ulovligt it-system: »Nu sidder vi i saksen«

Din duplik indeholder jo svaret: ingen har grebet ind overfor Danmarks Statistik, og DET er så en fejl. Er der mon ikke lidt teori om størrelsen af stikprøver (udtræk) som sikre de er repræsentative og måske dermed annonyme ?

Når der laves lægemiddelforsøg, så findes en protokol som beskriver alle aspekter af forsøget. En gruppe fagfolk forholder sig til gennemførelse og behandling af reaultater. Er det en etisk komite som skal godkende udtræk ? Måske udtræk på under 100 eller 1000 (altså er brøkdelen udtrukket tilstrækkelig annonym ?).

30. maj kl. 10:06
Rutineret atomkraftdesigner melder sig ind i ræset: Første SMR står klar før 2030 (Ing)

og så svar til NH:

Priszoner er altså et monopolistisk svar, en regulering, som imødegår lav forsyningsgrad - som skyldes utilstrækkelig transmisionskapacitet.

Det minder om rationering (som i krigstider).

Mon ikke de enorme fortjenester, som det ufuldstændige auktionssystem har givet producenterne (højeste pris som vinder auktionen gives til alle vindende leverandører) skulle bruges til at udvide yransmissionskapaciteten ?

Nåe, nej, hvem ville vinde på det ? Kun forbrugerne, så "Who cares" ?

30. maj kl. 09:58
Rutineret atomkraftdesigner melder sig ind i ræset: Første SMR står klar før 2030 (Ing)

Forklar lige, sagligt, hvorfor du mener en opdeling i prisområder er fordelagtig ?

Danmark har de seneste dage haft store forskelle på elprisen i DK1 og DK2. idag, 29. maj, har set æret helt grotesk. Opdelingen medfører opskruet forbrug i DK1, måske, og sædvanligt forbrug i DK2. Så hvad gavn har Danmark haft af 2 prisområder - bortset fra en subtil rationering i DK2. De kunne jo bare bygge +1200 MW under Storebælt crem dor "kunstig" rationering i DK2.

29. maj kl. 19:02
Eksperter græmmer sig over ulovligt it-system: »Nu sidder vi i saksen«

Jeg synes ikke du rammer skiven.

Den danske vældfærdsstat bygger på "ydelser efter behov", det vil sige de enkelte "skavanker" med modregning af indkomstniveau (modregning som kendt fra Folkepensions Tillæg, Ældrecheck, Grøn Check og lignende).

Dette forudsætter individuelt kendskab til borgerne. Det er vel svært ikke at acceptere?

Jeg har ingen god forklaring på, at nogle af beregningssystemerne rammer ved siden af ? Måske er det fordi den fundamentale data-struktur er fejlkonstrueret eller direkte har fejlagtigt indhold. En it-ekspert vil sige, at med et korrekt datagrundlag (om borgeren, om regler og om satser, så burde velfungerende it-støtte være mulig. En meget sandsynlig fejlårsag, root cause som det kaldes, er, at grunddata findes i flere "databaser" OG måske er fejlbehæftet pga. fortidens synder i datafangst og validering.

På samme måde, som en patient kan se resultatet af en blodprøve som en lang liste af faktuelle måleresultater, og de tilhørende grænseværdier, så burde de borgerdata som benyttes kunne vises i en lang liste, som borgeren kan godkende som faktuel korrekt. På den måde kan grunddata sikres. Så kan man fortsat være imod "registrering", men så kan man heller ikke udbetale taxameter-ydelser. Her er en uløseligt forbindelse. Medregistrering skal også følge en ret til at data slettes når irrelevant - efter lægelige og sociale retningslinier. Jeg afstår fra eksempler, men der er vist en fungerende, tilsvarende, praksis i kriminalregistret mht. forældelse og straffeattester.

Anvendelse af data til statistiske formål er vel ikke kritisabel ? Ordet "statistisk" betyder annonyme data. Når data er registreret kan de udtrækkes og misbruges, som det er set med bortførelsen fra Korsør. Adgang til data er underlagt strafansvar, og det etiske dilemma med data løses gennem medarbejdernes etik OG det offentlige systems evne og vilje til sanktioner og straf. Bortvisning og retssag som klare sanktioner, som skal anvendes uden "hensyn".

29. maj kl. 10:42
Tesla med ny version af menneskerobot: For svært at bruge begge hænder samtidig (Ing)

Kast bare med sten .....

Elon Musk har en imponerende række succeser på sig resume, og nu kaster han sig bare over robotter. vent og se .......

26. maj kl. 19:05
Ny rapport bekræfter: It-system trækker automatisk og ulovligt borgere i kontanthjælp

Jeg gentager mit indlæg fra den anden artikel om emnet:

Jeg forstår ikke, at det er så "svært" ?

Lovene er komplekse og ændres løbende. It-systemerne er komplekse og potentielt fejlbehæftede. Det er et vilkår.

MEN det er jo ikke raketvidenskab at lave en kvalitetskontrol - det er kendt know-how, som har været benyttet siden industialiseringen.

Konkret kunne man beslutte en stikprøve per 10.000, 1.000 eller 100 "sager" indenfor hvert af områderne (dækket af samme it-system). Antallet må afhænge af omfanget af sager i grundmaterialet, så det kan være promiller, procent, flere procent. HVIS en stikprøve vise signifikante mange fejl, så kan antalle at stikprøver fordobles for at efterprøve konsistensen.

Med resultatet i hånde skal der ske yre ting:

  • borgerne holdes hurtigt skadesløse

  • fejlene eller manglerne rettes og testes i begrænset skala

  • ændringen idriftsættes, måske først som pilot, og ny stikprøvekontrol gennemføres.

Det kan altså IKKE VÆRE SÅ SVÆRT at gennemføre.

26. maj kl. 13:24
Eksperter græmmer sig over ulovligt it-system: »Nu sidder vi i saksen«

Jeg forstår ikke, at det er så "svært" ?

Lovene er komplekse og ændres løbende. It-systemerne er komplekse og potentielt fejlbehæftede. Det er et vilkår.

MEN det er jo ikke raketvidenskab at lave en kvalitetskontrol - det er kendt know-how, som har været benyttet siden industialiseringen.

Konkret kunne man beslutte en stikprøve per 10.000, 1.000 eller 100 "sager" indenfor hvert af områderne (dækket af samme it-system). Antallet må afhænge af omfanget af sager i grundmaterialet, så det kan være promiller, procent, flere procent. HVIS en stikprøve vise signifikante mange fejl, så kan antalle at stikprøver fordobles for at efterprøve konsistensen.

Med resultatet i hånde skal der ske yre ting:

  1. borgerne holdes hurtigt skadesløse
  2. fejlene eller manglerne rettes og testes i begrænset skala
  3. ændringen idriftsættes, måske først som pilot, og ny stikprøvekontrol gennemføres.

Det kan altså IKKE VÆRE SÅ SVÆRT at gennemføre.

26. maj kl. 11:19
Ro på: Solsystemet balancerer på kanten af ustabilitet, men det skal nok gå (Ing)

Du skal huske, at begrebet "mørk masse" og "mørk energi" er opfundet af amerikanare, som har en forkærlighed for billedsprog. Derfor skal det ikke nødvendigvis forstås bogstaveligt, MEN forståes som "noget" der har de tillagte egenskaber. Det operative ord er derfor "mørk", som skal forstås som "kan ikke ses". Ordet invisible / usynligt kunne have været valgt.

Keg kan let finde 10 andre ting, som var mystiske i tidligere tider, men som vi nu har både navne og forklaringer på. Og så er der nogle endnu udorklarede .....

22. maj kl. 09:26
Ro på: Solsystemet balancerer på kanten af ustabilitet, men det skal nok gå (Ing)

Spørgsmål til Jens Ramskov med udgangspunkt i en diskussion om et glas er halvtomt eller halvfuldt:

Istedet for at sige, at solsystemet er "påkanten af ustabilitet", kan man istedet (ikke ment som retorik) sige, at solsystemet "er blevet stabilt" - dvs. efter de omtalte ændringer af eg. Jupiters bane ?

20. maj kl. 10:14
Porøs krystal fra ekstrakt af granatæble fjerner medicinrester i spildevand (Ing)

Igen click-bait. Ja, den benyttede syre er udtrukket af granatæbler, men som det fremgår, så er den ret almindelig.

Der er forskel på:

  • .... granatæbler, som indeholder ellaginsyre .....
  • .... ellaginsyre, som blandt andet findes i granatæbler .....

Jeg henviser til anden artikel idag, om gødning og atomkraft, hvor overskriften er ren click-bait - som påpeget af flere andre læsere.

20. maj kl. 10:00
Energi fra sol og vind på Sydhavsøerne får nye kabler til elforslugne Sjælland (Ing)

Hvad mener du med "vanskelig" ?

Enten findes der en anerkendt teknologi, og så er det ikke "vanskeligt", eller også findes der ikke en udbredt teknologi, og så er det "ny teknologi".

Diskussionen handler om økonomi. Kabler, HVAC eller HVDC med tilhørende udstyr, er dyrere end luftledninger. I Danmark er det så politisk ønsket, at minimere luftledninger, og det koster. Hvor mange øre pwr kWh hos forbrugerne ved jeg ikke.

Det er naturligvis vanskeligt at udvide og opgradere et kørende system, som skal have 99,9% oppetid. Men naturligvis kunne en anden topologi i distributionsnettet tænkes - hvis man begyndte helt forfra. Det er bare ikke let når det eksisterende net skal fungere 99.9% OG dele derfor ikke lukkes, da de udfør nødvendig redundans.

MEN! i disse krigstider er det aligevel bekymrende at se Storatrømmen som flaskehals på kortet.

18. maj kl. 11:05
Manglende opdateringer og 3G spændte ben: Hver tredje borger gik glip af katastrofevarsel

Du har ret i, at da teknologien forudsætter 4G og en nyere og opdateret telefon, så kunne teleselskabet, i princippet, udsende en SMS til alle 3G opkoblede telefoner. MEN jeg ved ikke om der kan være IOT udstyr som ikke tåler SMSEr ?

18. maj kl. 10:23
Manglende opdateringer og 3G spændte ben: Hver tredje borger gik glip af katastrofevarsel

Den akustiske sirene er den mest primitive varsling, og er teknologi fra 1940, cirka.

Mobilvarsling er, modsætningsvis, en moderne teknologi som udover alarmen OGSÅ giver information. Det kan dels reducere panik, dels medvirke positivt i situationen.

Mobilvarsling er moderne teknologi, som burde være indført for længe, længe siden. Jeg HÅBER teknologien vil brugt også andre steder - tænk for eksempel på evakueringen af Fields i forbindelse med terror-angrebet. Denne teknologi kan med fordel anvendes i alle forbindelser, hvor der er mange mennesker til stede: sport, teater, møder, færger, tog, lufthavne, .......

Selvom der disse steder i princippet findes højtaleranlæg, så er kvaliteten ofte så ringe at indormation går tabt. Og så er det ikke sikkert indormationen forstås. Gentagelser vil kun øge en eventuel panik - fordi virkningen er forstærkende.

Desværre tror jeg ikke myndighederne ser muligheden OG forlanger teknologien indført alle steder med store forsamlinger.

18. maj kl. 10:19
Energi fra sol og vind på Sydhavsøerne får nye kabler til elforslugne Sjælland (Ing)

Hvordan kan det tage 8 ÅR at etablere den forstærkning, som har været diskuteret længe ?

HVad er flaskehalsen ?

OG hvad betyder "modning" af projektet ? Er det nyt DJØF-udtryk for detailprojektering ?

17. maj kl. 09:52
Manglende opdateringer og 3G spændte ben: Hver tredje borger gik glip af katastrofevarsel

Min kommentar er uændret, at myndighederne IKKE skal tørre problemet af med flot bemærkning "brugerfejl - telefon ikke opdateret".

Og ja iPhone 7.

16. maj kl. 13:34