Søren Hetland Basse

Kronik: Passes der godt nok på Danmark?

Tak for en god artikel med et gennemtænkt og brugbart løsningsforslag. Som lagkagediagrammet viser er 88,5 % af angrebene motiveret af profit. Ved at have dette for øje kunne man passende omlægge skattesystemet til nutidens/fremtidens virkelighed, ved at pålægge enhver internet transaktion en mikro beskatning. En sådan beskatning ville med et slag reducere profitabiliteten,og dermed antallet af angrebene voldsomt, således at artiklens forslag bliver mere effektivt og realiserbart. Da "Erik Plovpennig" (1232 - 1250) lagde skat på hver af rigets plove var det heller ikke populært, selvom princippet set på den lange bane var det rette!

16. februar 2020 kl. 10:58
Dansk kikkertbutik falder i Googles unåde

Det er jeg åbenbart også!

27. november 2014 kl. 09:13
Dansk kikkertbutik falder i Googles unåde

Vi ved jo alle at Google er rig, vi ved jo alle at Google er dominerende. Når mere end 90 % af ens omsætning er afhængig af samme Google, er man da mere end gennemsnitlig ..., såfremt man brokker sig over sprog m.m. og ikke med det samme retter ind, eller finder en vej rundt om det pågældende adword! At det kunne være dejligt at der var relle alternativer er så en anden sag.

27. november 2014 kl. 09:06
Nej til EU patenter: Derfor

Som det fremgår af Camilla Krings artikel i dag, kunne samfundet blive meget mere effektivt såfremt man ændrede holdninger og tankemønstre i stedet for at kaste ressourcer efter flere veje o.s.v. Der er imidlertid biologiske grunde til at mennesket hellere vil lappe på de gamle løsninger i stedet for at blive enige om nye og bedre løsninger. Det samme gælder ophavsretten. Som det fremgår favoriserer patentbeskyttelse de store og rige firmaer medens ideophavsmanden bliver marginaliseret. Det der fik det kapitalistiske system op at køre var at håndværkere og producenter blev honoreret for deres indsats, i feudalsamfundet var det herremanden eller husbonden som skummede fløden, lige som det i dag er firmaerne der skummer fløden hvad angår nytænkning, og ikke de kreative enkeltpersoner eller teams! Et samfund som skal kunne udvikle sig på basis af kreativitet og know how må nødvendigvis have en mekanisme som motiverer de kreative og vidende til at gøre en ekstra kreativ indsats. Gates var ikke kreativ men dygtig forretningsmand og ligeså Jobs o.s.v. Mekanismen ligger lige for i form af den dynamiske struktur som er grundlaget for Apps Markedspladserne, det er bare at forstå hvilke afgørende delelementer strukturen egentlig består af, og så udrulle den på alle former for kreativitet.http://videnskabeligindsigt.blogspot.com/2011/02/en-enkelt-algoritme-kan-redde-den.htmlhttp://videnskabeligindsigt.blogspot.com/2011/01/idesamfundet.html

3. januar 2014 kl. 15:20
Derfor går verden Bitcoin-grassat

Kære Thomas Bundgård Al den stund de helt afgørende problemer består og at jeg tydeligt gør opmærksom på hvilke indlæg på min hjemmeside som der henvises til (så du kan lade være at klikke på dem!), samt nok så afgørende, at over 100 læsere har været ind over de pågældende artikler her til morgen, kan jeg ikke se at jeg bør gøre det anderledes. At problemerne bliver belyst og forhåbentlig klaret med tiden må efter min mening have førsteprioritet. I et naturvidenskabeligt orienteret forum formoder jeg at der er forståelse for et teoretisk grundlag som var istand til at advare om krisen (og dens dybere årsag) allerede for 16 år siden. Sandheden dikteres ikke af flertallet men af virkeligheden, uanset at den for en tid kan ignoreres af dem der ikke tror at det er umagen værd at sætte sig ind i det noget anderledes men nødvendige teoretiske materiale. Jeg modtager meget gerne kritik af mit teoretiske materiale. Venlig hilsen Søren

6. december 2013 kl. 12:37
Derfor går verden Bitcoin-grassat

Bitcoins er et symptom på dysfunktionelle statslige økonomier!

Staternes "markedsstabiliseringer" er det største røveri nogen siden som de velbjergede har begået overfor befolkningerne. Bankernes og alle andre spekulanters tab er nu smurt af på nationalstaterne og dermed på befolkningerne som helhed. Politikerne og økonomerne, som jo er tænkende mennesker skulle skamme sig over at kolportere den naive tro på at bare vi får befolkningerne til at forbruge er vi tilbage på sporet igen. (Politikerne tillader at bankerne giver mig 0,5 % i rente, men et overtræk fra min side resulterer i at de trækker 18,5 % rente på udeståendet! Det ville før i tiden blive kaldt åger og straffet, men politikerne ser igennem fingre med det for det er en bekvem måde at refinansiere bankerne uden at politikerne umiddelbart får snavs på fingrene!) Lige som lægerne der bruger begrebet "indogen depression" når de ikke aner hvad der forårsager de mentale lidelser, og derefter blot håber på at det går over af sig selv bare vi forhindrer selvmord, opererer økonomer og politikere med begrebet "det er en økonomisk krise" som de tidligere, det går nok over af sig selv blot vi holder skuden flydende!

Årsagen til krisen skal søges tilbage i 1984 da valutarestriktionerne blev hævet og arbejdspladser, firmaer og know how derefter, med gradvis tiltagende hastighed forsvandt ud af landet. Da man ikke erkendte problemet troede man at det gik godt og lempede på de forskellige finansielle skruer. I den situation, hvor økonomisk misbrug blev mulig, begyndte det kreative misbrug naturligvis, og til sidst var også hovedparten af husejerne med på den galej. Før man ser på den dybere årsag og forstår hvilke reelle muligheder der faktisk er for en opretning, vil røverierne fortsætte. Det er paradoksalt at politikerne i de gamle industrialiserede lande, som er valgt til at få nationalstaterne til at fungere, i virkeligheden er ved at nedbryde det de er sat til at forvalte, fordi de ikke vil eller kan forstå at krisen ikke går over af sig selv.

Den dybere årsag til krisen:

http://videnskabeligindsigt.blogspot.com/2011/10/byg-ikke-et-hus-pa-sand.html

Grækenland og Romerriget gik ned på grund af det samme problem:

http://videnskabeligindsigt.blogspot.com/2013/06/historien-gentager-sig-nsten.html

Løsningen er simpel, men svær at acceptere og dermed forstå:

http://videnskabeligindsigt.blogspot.com/2011/01/idesamfundet.html

Du er selv ansvarlig for at der sker noget nyt og konstruktivt - det går ikke over af sig selv! Det går ikke over af sig selv! Det går ikke over af sig selv!

6. december 2013 kl. 09:49
Rejsekort har udstedt 700.000 dummebøder

Lav en APP der advarer dig når du står af!

22. november 2013 kl. 09:00
Yahoo køber 17-årigs app for 170 millioner kroner

Her er et godt eksempel på at den formaliserede og økonomisk sikrede udveksling af ideer via "apps-markedspladser", gør det uhyre meget mere dynamisk at udnytte nytænkning. Programudvikling og andre projekter baseret på ideer og nytænkning ville kræve at der etableredes et firma og at interessenterne må løb store risici i opstartfasen og også længe efter, inden de måske kan sælge projektet til et stort firma. Med apps markedspladserne er der (lige som på markedet for fysiske vares udveksling) sikret ordentlige forhold så ideophavsmanden er sikret en klækkelig andel i det eventuelle provenu. I dette tilfælde er det fremtidige provenu åbenbart så indlysende, at et (½ stort) firma vælger at købe appsen frem for at lade en af de andre (store) firmaer med apps markedspladser skumme fløden. Fremtidens "Idesamfund", hvor ideer er det samfundsbærende element, må nødvendigvis være baseret på samme grundprincip som apps markedspladserne fungerer ud fra. En sådan algoritme blev offentliggjort tilbage i 1991 i "Videnskaben, Historien og Fremtiden", og har altså længe været til rådighed! Se: "En enkelt algoritme kan redde den vestlige verden"http://videnskabeligindsigt.blogspot.com/2011/02/en-enkelt-algoritme-kan-redde-den.htmlEller den fulde version: "Idesamfundet"http://videnskabeligindsigt.blogspot.com/2011/01/idesamfundet.html

31. marts 2013 kl. 09:36
Nu skal udviklere betale 9 procent i Flash-skat

"Money makes the world go round!"

Patenter er monopoler som hæmmer udviklingen, og de bør derfor afskaffes til fordel for et ægte marked for ideer.

De store markeds førende firmaer, som har "muskel" til at etablere Apps markedspladser, er mellemstadiet, men i fremtiden vil samfundet kunne udvikle sig på basis af procentvis betaling for alle former for ideer og kreative videreudviklinger!

Hvem skrev om et globalt marked for ideer allerede for 21 år siden, det gjorde jeg såmænd! Tredje del af bogen "Videnskaben, Historien og Fremtiden" fra 1991 beskriver mekanismen for denne ide udvekslings baserede fremtid!

http://videnskabeligindsigt.blogspot.com/2011/04/apps-for-alt-og-til-alt.html

http://videnskabeligindsigt.blogspot.com/2011/01/idesamfundet.html

Det er naturligt for mennesket at prøve at undgå betaling for noget som helst, men den samfundsmæssige dynamik afhænger af at det kan BETALE SIG for alle parter at bidrage til at systemet løber rundt.

Vi i de gamle industrilande har allerede - på godt og ondt - eksporteret store dele af industriproduktionen til Østen, skal vi overleve bliver det på basis af procentvis betaling for vor kreativitet.

29. marts 2012 kl. 08:52
Netbanktyve bryder gennem NemID igen: Stjæler 700.000

Det må da være forholdsvis simpelt at give Nem-ID brugerne mulighed for at sætte en øvre grænse for overførsler til udlandet. For de fleste af os vil det være mere betryggende, såfremt man ikke kan overføre mere end eks.vis 10.000,- Kr til udlandet, uden at gennemføre en ekstra sikkerhedsprocedure. På den måde vil det nok ikke kunne betale sig for de kriminelle at sidde og lure på hvornår de skal slå til. Man kunne vel også sætte straffen for at fungere som indenlandsk "Mule" op!

10. februar 2012 kl. 13:08
Dokumentation: Her er den kontroversielle ACTA-aftale

Det er ikke internettet der er problemet, det er ophavsretten som er udformet som MONOPOLER hvor besidderne af ophavsretten/monopolet kan sætte den pris på deres produkter de vil! Monopoler er aldrig dynamiske de er en direkte opfordring til misbrug. Ophavsrets- og patentlovgivningen er en direkte trussel imod demokratiet fordi ophavsretsindehavernes åbenlyse økonomiske misbrug nærmest opfordrer til at man bryder loven. Fordi ophavsretsindehaverne kræver helt urimelige priser (i forhold til de faktiske produktionsomkostninger)er der nu opbygget ulovlige praksisser for at omgå urimelighederne. Så prøver man at stoppe de ulovlige praksisser med urimelige stramninger, i stedet for at løse det til grund liggende problem!
Der findes faktisk et dynamisk alternativ, men da vi er så vant til at "tænke i ophavsret og patent baner" kræver det en del læsning og tankearbejde at forstå og acceptere alternativet, som imidlertid tilgodeser de kreative uden urimeligt at forgylde de ukreative!

http://unifiedscience2.blogspot.com/2011/02/single-algorithm-can-save-western-world.html

1. februar 2012 kl. 06:00
10 rådne råd: Sådan sikrer du din app total fiasko

I disse for vor land så trange tider, kunne man jo også tage en af de få nyskabelser alvorlig, og måske ligefrem løfte blikket mod nye horisonter!

http://videnskabeligindsigt.blogspot.com/2011/04/apps-for-alt-og-til-alt.html

2. september 2011 kl. 20:26