Mads B. Andersen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til En utroligt høring med DIFO

Nogle bemærkninger til Kamps "referat"

Poul-Henning Kamps gengivelse af dagens høring om DNS-sikkerhed giver anledning til nogle bemærkninger. Kamp citerer for det første direktøren for DK-Hostmaster for at sige, at det ville tage 3 måneder at reetablere driften hvis vor eksterne serverpark bliver blev ramt af et katastrofalt uheld,...
Kommentar til Debatinvitation: Hvem skal styre de danske domæner?

Re: Sole registry = høj sikkerhed og gennemsigtighed

For det første er det en klar misforståelse, at det er registrator, der betaler første årsgebyr. Det er registranten, som er betaler. Registratorerne har selv ønsket, at DK Hostmaster skulle have et system omkring oprettelse, som ligner systemet ved f.eks. bilhandler. Forhandleren klarer indregis...
Kommentar til Debatinvitation: Hvem skal styre de danske domæner?

Re: Sverige skifter snart, Norge gjorde det for flere år sid ...

Det er korrekt, at der på DIFOs høring om suspensionsregler blev stillet spørgsmål til fremgangsmåden. DIFO tog spørgsmålet op og ændrede i reglerne for registrantens mulighed for at forsvare sig inden suspension. Samtidig indførtes der øget adgang til klagemulighed før egentlig sletning. Dit eks...
Kommentar til Debatinvitation: Hvem skal styre de danske domæner?

Re: Håndtering af persondata?

DIFO har haft indgående drøftelser med Datatilsynet, om hvordan DIFO bedst honorerer de 2 modstridende krav den danske lovgivning har til DIFO om behandling af persondata; dels domænelovens, dels persondataloven. Disse drøftelser er mundet ud i den nuværende regel om, at man for at opnå anonymis...
Kommentar til Debatinvitation: Hvem skal styre de danske domæner?

Sole registry = høj sikkerhed og gennemsigtighed

Som DIFO har beskrevet i sin pressemeddelelse den 7. april i år (se www.difo.dk) indebærer sole registry-modellen først og fremmest, at man som .dk-domænenavnskunde indgår en juridisk bindende aftale med DK Hostmaster A/S. Det er rigtigt, som det er blevet sagt i et tidligere indlæg, at den førs...
Kommentar til Debatinvitation: Hvem skal styre de danske domæner?

Re: Sverige skifter snart, Norge gjorde det for flere år sid ...

Du mener ikke, at "DIFO har lyttet særlig meget til de indput og kommentarer de har fået i forbindelse med deres høringer på det seneste". Jeg oplever det stik modsat. Jeg kan ikke mindes, at vi i DIFO har gjort (eller undladt) noget, der ikke har haft opbakning ved de reaktioner, vi har...