Søren Breddam

Juleopgave del 2: Bedre WiFi

Et spørgsmål, som jeg ikke har kunnet finde et klart svar på: Kan en PowerLine-adapters netværk nås fra naboens stikkontakter?

For 26 år siden havde vi en babyalarm, som kommunikerede via elnettet. Den virkede fint fra vores venners lejlighed på 3. sal til vores egen på 1. sal.

21. december 2017 kl. 17:02
Facebook bygger datacenter på 56.500 kvadratmeter i Odense

Malthes udmærkede link fortæller, at man i VVM-anmeldelsen regner med ca. 115 ansatte til den daglige drift, og at man forventer et bebygget areal på 184.000 kvm heraf først to datacenterbygninger på hver 26.500 kvm og senere én på 39.000 kvm. Det er ikke helt i overensstemmelse med overskriften og indholdet af artiklen.

20. januar 2017 kl. 18:24
Uhyrlig afsløring: Browserhistorik afslører intime detaljer om dig - og sælges videre

Det e muligt, at jeg har misforstået det, men er artiklens pointe ikke bl. a. (ikke kun), hvor let det er at afanonymisere data, som er såkaldt anonymiserede?

Der er en mulighed for, at du har ret. Du skal bare reflektere over korrelation og kausalitet.

At man kan deanonymisere browserdata betyder, at anonyme sundhedsdata ikke i realiteten er anonyme. Der er ingen årsagssammenhæng.

3. november 2016 kl. 19:47
Offentlig it-leverandør: Vi sukker efter en XML-løsning som supplement til e-mailknapper

Nogen der kan bekræfte dette:

Ikke gældende længere: http://www.digst.dk/~/media/Files/Digitalpost-mv/Slides-til-infomoeder/Brevskabeloner_faellesoffentlige_fjernprintloesning.pdf#page=5

Imidlertid har varianten ”PDF/A-1a” en obligatorisk offentlig standard. Denne variant sikrer bl.a., at skrifttyper er direkte indlejret i filen, således at modtageren får skrifttypen ”med” i forsendelsen.

Linket må dog stadig ikke fylde mere end én linje...

1. september 2016 kl. 09:49
Lektor i kriminologi: »Big data-samfundet er gået over gevind og er helt uigennemtænkt«

fordi en kommunalarbejder skal sende et brev.

Kom nu Gert, udfold din kreativitet, og anvis en anden metode. Jeg er ikke helt sikker på, om du troller, eller om du vitterligt ikke har forstået problematikken mellem autentificering og identificering.

27. februar 2016 kl. 12:25
Lektor i kriminologi: »Big data-samfundet er gået over gevind og er helt uigennemtænkt«

Et CPR-nr. er, med navnet, nøglen til at tømme en bankkonto, spærre betalingskort etc.
Samtidigt er det nøglen til patientjournaler, medicinkort osv.

Det er meget forkert, hvis det kan lade sig gøre. Et CPR-nummer er jo netop kun en identifikation, og sådan bliver det også kun brugt i det offentlige.

26. februar 2016 kl. 14:29
Lektor i kriminologi: »Big data-samfundet er gået over gevind og er helt uigennemtænkt«

Derfor mener jeg at det netop er et eksempel på at CPR-nr. bruges af bekvemmelighed - ikke af nødvendighed.

Du må lige bruge lidt kreativ energi på at finde ud af, hvordan jeg skal smide et brev i en digital postkasse, hvis jeg ikke har et CPR-nummer - eller alternativt lade det gå til centralt print, hvis borgeren har fravalgt digital kommunikation med det offentlige.

26. februar 2016 kl. 10:15
Lektor i kriminologi: »Big data-samfundet er gået over gevind og er helt uigennemtænkt«

Jeg kan ikke lade være at tænke på et eller andet niveau af dovenskab ?

Og jeg kunne godt tænke mig at høre din holdning til, at det offentlige skrev til Gert Madsen om nogle forhold, som udelukkende havde betydning for dig, fordi de er personfølsomme! (Forudsat, at der findes andre, som hedder Gert Madsen). Vi benytter CPR til at identificere den rette modtager. Ubetænksom omgang med CPR-numre er naturligvis ikke i orden, men er det ikke fordi, man har en formodning om, at de kan misbruges, at vi anser det for at være et alvorligt problem?

25. februar 2016 kl. 16:06
Lektor i kriminologi: »Big data-samfundet er gået over gevind og er helt uigennemtænkt«

Især hvis man en gang for alle fik ændret det fra at være informationsbærende - men ideen med et unikt identifikationsnummer er god nok.

I databasesammenhæng er ID'et (CPR-nummeret) kun vigtigt som unik nøgle!

Hvis der er problemer med, at det afslører personens fødselsdag, kunne jeg jo bare bruge UUID'et. Jeg skal bare have en entydig identifikation, men lige nu er det CPR-nummeret, som er tilgængeligt for mig.

Jeg er enig i, at der er problemer med, at CPR-nummeret er informationsbærende, men jeg det er mig ubegribeligt, at CPR-nummeret ikke er offentligt! (Hvordan, det så end ser ud). Det er udelukkende beregnet til at fortælle, hvilken Jens Jensen, jeg har med at gøre.

19. februar 2016 kl. 00:23
Politiet ripper data fra asylansøgeres mobiltelefoner

</p>
<p>..Og således fik vi indvandringsdebattens udgave af "for børnenes skyld"..

Enten har du ikke forstået, hvad Michael skrev, eller også forstår jeg ikke, hvad du skriver. Kunne du uddybe?

18. februar 2016 kl. 22:50
Polsag-skandale spøger stadig: Data-rod gør politiets oversigter over overvågningskameraer ubrugelige

Jeg har oplevet børnehavebørn med et højere niveau end dit. Men ærgeligt, at du skal ødelægge det for andre. Kan du ikke holde dig til EB Nationen?

Det er tydeligt, at du har styr på referencen!

Det er din egen turf?

Jeg synes, at Anne-Marie næsten altid har en god vinkel på sine indlæg. Om ikke andet har hun i hvert fald en god måde at formidle sine meninger på!

18. februar 2016 kl. 22:09
Lektor i kriminologi: »Big data-samfundet er gået over gevind og er helt uigennemtænkt«

Der skal gøres direkte strafbart at bruge CPR som autentifikation

Jeg er helt enig! Men som identifikation er nummeret helt uvurderligt!

Jeg benytter mig ret meget af vores CPR i kommunen. Det benytter jeg til identifikation: I vores GIS kan man udpege et objekt (fx grund, vej eller postkasse).

Ud fra denne udpegning kan man skrive til interessenter i dén nærhed, som sagsbehandleren ønsker. Der kan godt være flere Jens Jensen'er indenfor en kommune, så det er ret vigtigt, at identifikationen er på plads, så sagsbehandleren ikke får skrevet til en anden Jens Jensen, som bor et andet sted i kommunen end dér, hvor (nabo)høringen har relevans.

I øvrigt kan én Jens Jensen godt købe et hus af en anden Jens Jensen. Hvor kommer posten hen, når både den ene og den anden melder adresseflytning?

Nu hedder jeg Søren Breddam, og det er der tilfældigvis ikke andre, der hedder, så jeg kunne lige så godt skrive mit CPR-nummer her. Det er en lige så entydig identifikation. Sådan er det ikke med vores Jens...

Der har i øvrigt været snak om et UUID isf CPR-nummeret. Det findes allerede af databasetekniske årsager - folk kan skifte CPR-nummer, og man opretter også midlertidige CPR-numre til indvandrere, så det er meget praktisk at have en entydig ident. I kommunerne har vi dog ikke adgang til den...

18. februar 2016 kl. 18:49
Lektor i kriminologi: »Big data-samfundet er gået over gevind og er helt uigennemtænkt«

'''''''''''''''''''' slettet - jeg læste ikke langt nok '''''''''''''''''''''''

18. februar 2016 kl. 18:04
Windows 10 tvinger dig væk fra Irfanview og Explorer

... var min første konklusion, da jeg fik Windows 10. Jeg kom fra WIN7, som var det hidtil bedste Windows.

Jeg er imidlertid ikke glad for, at der lige ændres noget, og det er faktisk sket, når man får en opdatering. Her er jeg enig. Vigtige programmer har dog ikke ændret sig, men VS2013 holdt faktisk op med at fungere på et tidspunkt, og det har jeg ikke tidligere oplevet. Men er jeg har faktisk ikke kunnet forbinde det med en opdatering.

De største sociale begivenheder i mit arbejdsliv er godt nok IT-afdelingens håndhævelse af diverse policies, og her er de to (-ish) små uhensigtsmæssigheder, som jeg har oplevet fra MS' side, været ubetydelige.

16. februar 2016 kl. 22:59
Nu skal tabletten have tastatur for at sælge

(Er selv en glad Surface Pro 2 ejer)

Er selv en halvt tilfreds Surface Pro 4-bruger. Den fungerer sådan set OK, men jeg finder det dog helt utåleligt, at de endnu ikke har fået styr på, at den bruger strøm, selvom den er lukket og slukket.

Og prisen er jo lige krydret nok, men i det segment er det jo ikke noget, der får den til at skille sig ud.

2. februar 2016 kl. 15:47
Windows frustrerer ansatte: Pc’er bruger timer på at opdatere i arbejdstiden

Venlig hilsen
Den ikke bruger-fjendtlige it-afdeling"

Jeg er meget enig i, at IT-afdelingen(erne) kunne oppe sig lidt mht kommunikation. Dermed kunne slutbrugeren træffe vidensbaserede valg.

Problemet i mange IT-afdelinger er dog, at der er dygtige teknikere ansat. Sådan er det på min arbejdsplads i hvert fald. Der er ingen kommunikationskonsulenter eller UX-konsulenter ansat.

Hvis man beder en elefant om at hoppe, vil elefanten sige: 'Elefanter kan ikke hoppe'. 'Men jeg er god til at være en elefant'.

Skyd ikke på pianisten, det er ikke ham, som har bestemt partituret. Det her er et ledelsesproblem.

26. januar 2016 kl. 13:24
Sundhedsdataboss: Der er intet argument for fortsat at faxe patientdata

Jeg kan genkende de udfordringer, som beskrives i artiklen og i kommentarerne. Min far fik i lørdags en lille blodprop i hjernen og tog til skadestuen i Gentofte, fordi han var på besøg i Søllerød. Han fik taget et EKG, før han først blev overført til Herlev, som konstaterede, at det var en fejl, at han var dér, eftersom han hører hjemme i Region Sjælland. Han blev så overført til Roskilde.

Roskilde har ikke adgang til det EKG, som blev taget på Gentofte Hospital, og det forklares rutinemæssigt med, at det er et andet system, Region Hovedstaden bruger. Det er naturligvis utåleligt, at der kan gives og accepteres et sådant svar!

Jeg vil gerne forestille mig, at der blev udarbejdet nogle standarder for udveksling af data, så man stadig tilgodeser de EPJ-kongedømmer, som evident findes i de enkelte regioner, men som kan medvirke til, at de nødvendige data kan flyde frit. Så kan apoteker og kommuner tage det som reference, når de skal til at blive mere digitale. Regionerne kan så køre videre med det EPJ, som de hver især finder er det bedste. Måske kunne man indlede en udvikling af området sådan?

26. januar 2016 kl. 12:39
Opgør med dyre databasekopier af CPR-registret

Kopiregistre er den eneste arkitektur der giver mulighed for integration dybt nede i databasen. Der er simpelthen ikke nogen RDMS databaseoptimisere som virker over et SOA snit.

Der er da heller ikke noget, der tyder på, at man ikke fremover vil kunne købe eller selv opsætte abonnementer på en decentral løsning. Du kan fx bruge Serviceplatformens SFTP til et CPR-abonnement.

12. januar 2016 kl. 09:38