Marcel Buttrup

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til København sætter ‘ulovlig’ trafikovervågning på pause

"Nyfortolkning" og " På kant

"Nyfortolkning" og " På kant med loven" Endnu et eksempel på dansk overimplementering!

Ikke så underligt...

At der er "uventet" færre, der bruger rejsekortet, når udfasningen af klippekortet hele tiden udskydes, og man derfor ikke kan komme af med den rabat, der alene var tiltænkt rejsekortbrugerne. Nu var det vel ikke en regeringsbeslutning at rabatten lige skulle gives på DEN måde. Det var...
Kommentar til Rejsekort-bøder for millioner kan være ulovlige

Overflødig genindtjekning

Jeg har ført en omfattende korrespondance med Forbrugerombudsmanden om sagen, der videresendte spørgsmålet til DSB, der naturligt nok forsvarede deres synspunkt. Min klage gik på, at der ikke var sammenhæng mellem bødens størrelse og alvoren af forseelsen. Bøden på ungefär en dagløn (efter skat)...
Kommentar til Periodekort på rejsekort udskudt til næste år

Tjek-ind/ud

Det er muligt man vil skulle. Det interessante er hvad konsekvensen er af ikke at gøre det. Rejser man så uden "gyldigt rejsehjemmel" og derfor bliver afkrævet 720 kr i bøde, på trods af, at man forlods har betalt flere hundrede kroner for sit kort? Hvad skal det koste at glemme at tjekke...
Kommentar til Periodekort på rejsekort udskudt til næste år

Der skal vel bare et billede på?

Et vellignende portrætfoto af den retmæssige indehaver af Rejsekortet må vel være nok til at gøre det til et periodekort. Tjek af gyldigheden bliver så en smule mere besværligt for kontrollørerne, der så ikke bare kan nøjes med at se på det, men må have kortlæseren frem for at se om der er betalt...
Kommentar til Derfor gik det galt for Rejsekort: Leverandør manglede ERP-erfaring

Rejseafbrydelse.

Ja, Peter, jeg kan stadig godt læse - også regler jeg ikke er enige i, og det er jo netop derfor tidsfristen nu er udvidet til 4 timer, så man kan nå at afslutte rejsen. Nå, men nu har jeg kontaktet en journalist fra Københavs Radio. Så må vi se om han kan røre lidt i andedammen.
Kommentar til Derfor gik det galt for Rejsekort: Leverandør manglede ERP-erfaring

Rejseafbrydelse.

Peter, jeg holdt skam meget nøje øje med, at der ikke forløb mere end 4 timer. jeg kan godt læse indenad. Forskellen er jo ikke så stor, i forhold til tidligere at skulle holde øje med hvornår der var gået 2 timer på det grønne klippekort. Og forskellen på 47 og 50 kr. er ikke velfærdstruende for...
Kommentar til Derfor gik det galt for Rejsekort: Leverandør manglede ERP-erfaring

Unødig mellemtjekning

Man kan ikke bruge "bør" til ret meget. Det er nødvendigt at vide hvad sanktionen er, hvis man ikke overholder reglerne. Den eneste sanktion reglerne tilsiger, er oplysning om, at gentagne manglende udtjek kan medføre "bortvisning." At rejsehjemlet skulle miste sin gyldighed ved...
Kommentar til Derfor gik det galt for Rejsekort: Leverandør manglede ERP-erfaring

Ikke tvungne gates?

Peter, jeg ved nu ikke.. Udtjekning er da tvungen - ellers vanker der jo bøde i form af oprunding til 50 kr, og udsmidning af det gode selskab ved tilstrækkeligt mange gentagelsestilfælde. Og de udenlandske stationer er da også kendetegnet ved rigtig mange gates, så flowet ikke standes nævneværdi...
Kommentar til Derfor gik det galt for Rejsekort: Leverandør manglede ERP-erfaring

Unødig mellem-indtjekning

Peter K. Du mister pointen, der er, at når så mange brugere her brokker sig over ind- og udtjek, som der dog er en vis logik i, hvordan vil det så ikke gå, med en ulogisk mellemtjek. jeg kan godt selv regne ud, at det vil være rart for de forskellige trafikselskaber med en mere præcis afregning a...
Kommentar til Derfor gik det galt for Rejsekort: Leverandør manglede ERP-erfaring

Indtjekning undervejs

Jeg er testpilot i hovedstadsområdet, og ligger i øjeblikket i mailkrig med Rejsekortet pga. kravet om indtjekning undervejs - f.eks. når jeg på Nørreport skifter fra S til M. Jeg nægter, da jeg ikke kan se formålet. (jo, det kan jeg godt. Selskaberne vil gerne kende kundernes rejsemønster, men d...

virker alligevel..

Jeg kan nu ikke få det til ikke at virke på min PC. Hvadenten jeg sætter omtalte flueben eller ej, så får jeg fint fat i årsopgøreslen. Til gengæld oplever gode bekendte kun at få grå skærm, når de beder om at se pdf-filen. Hertil svarer Skat at browseren "ikke er sat korrekt op" - men...
Kommentar til GIER: Henrik Tromler derudaf...

Enkelte gamle...

...kan prale med at have spillet tændstikspil mod GIER på Risø, engang de holdt åbent hus for vel 45 år siden. Det var før atomkraft blev fy fy, og (dengang) unge mennesker blev tændt af Disneys kulørte bog "Vor ven Atomet!" Kan I huske den?
IT Company Rank
maximize minimize