Jesper Sørensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Hvornår er Norge kommet i EU?

.
Kommentar til Leder: Den landsdækkende patientjournal – et livsfarligt luftkastel

Re: Enig

Som Datahubben i el branchen Der er lige den forskel af sundhedsdata ikke er så enkle at have med at gøre! I flæng kan nævnes. sundhedsloven, persondataloven, forvaltningsloven, autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen, retssikkerhedsloven, serviceloven, lægemiddelloven, apoteker...
Kommentar til Velkommen til det nye Version2

Andre læser nu...

Meget enig i flere kommentarer: "Andre læser nu" støjer og generer når man læser!!!
Kommentar til Persondata-angst forsinker Skoleintra-afløser i endnu et år

Dynamik???

Een ting er persondata som naturligvis skal indarbejdes i arkitekturen fra bunden af, men jeg synes det er langt mere bekymrende at et system der kaldes en "læringsplatform" og "samarbejdsplatform" skal være så længe under vejs i en verden der forandres ekstremt hurtigt. Det er...
Kommentar til Indfør kørekort og synspligt for internet forbindelser.

Paradigmeskift

Detail regulering og en altdækkende løsning er, som flere, nævner helt umulig hvis nettet skal have værdi. Men man kan godt sadle om mht. lovgivning - vi mangler generisk lovgivning der tager udgangspunkt den verden vi lever i! Som jeg ser det er det juridiske paradigme vi bevæger os i ikke fulgt...
Kommentar til Lærerne fik kun gavn af iPads i halvdelen af klasserne i Odder

Udgangspunkt?

iPads, Android eller noget tredje er irrelevant mht. undervisningsudbyttet – det er mere et spørgsmål om hvad der er en økonomisk, praktisk og holdbar løsning. Og så tænker jeg at Odder eksemplet er et ”skoleeksempel” på at man sætter teknologien i centrum: iPads til alle og så har i bare at find...
Kommentar til E-bøgers storhed og fald?

Mærk verden...

e-bogen har sine fordele og de skal udnyttes, men det er (som i så mange andre tilfælde) ikke et spørgsmål om enten eller men snarer både og. Vi er f.eks. nogle der, som det første (hvis familien giver lov...), styrer direkte til en boghandel på ferieturen! Jeg har altså svært ved at se e-bogen v...
Kommentar til Skat ramt af CSC-strejke: Har problemer med at udbetale penge

Misvisende!

Få lige rettet den overskrift, den er jo decideret forkert - ikken engang i artiklen nævnes at der er tale om et potentielt problem og ikke et aktuelt problem!
Kommentar til Skat ramt af CSC-strejke: Har problemer med at udbetale penge

Misvisende!

Få lige rettet den overskrift, den er jo decideret forkert - ikken engang i artiklen nævnes at der er tale om et potentielt problem og ikke et aktuelt problem!
Kommentar til Det mest nytteløse program

Sorter dine bits

Husker en gammel stribe i et eller andet computerblad hvor en udvikler praler af sit nye program der kan tage en hvilken som helst fil og sortere den således alle 0 bits kommer først og derefer alle 1 bits. Hvorefer han udtalte: "For så ved man hvor man har dem"...
Kommentar til Hospitals-it sender danskere forgæves på apoteket

Måske gør det det alligevel...

Enig med Mona i at artiklen er meget tynd! Men de godt 11.000 recepter region Midt sender modbeviser ikke noget - det interessante er jo ikke hvor mange recepter der sendes men derimod hvor mange der kunne/burde sendes...
Kommentar til Scrum Certificering - Scam eller Nyttig?

Inspect and Adapt

Scrum certificering (og andre certificeringer) er gode fordi de gør viden "målbar" og målbarhed er vigtig for ledelsen i virksomheder når strategien skal lægges. Certificeringerne og det framework der er bygget op omkring scrum giver scrum en større validitet overfor ledelsen - det er...
Kommentar til Dansk sundheds-it stadig i telefax-alderen

Se på primærsektoren

I debatten om it i sundhedsvæsnet sættes der implicit lighedstegn mellem sundhedsvæsnet og sekundærsektoren - og så er det ikke underligt at konklusionen altid er at det er helt til rotterne... Se i stedet på primærsektoren - og lær noget. I primærsektoren er it implementeret næsten over alt, all...