Jesper Sørensen

Leder: Den landsdækkende patientjournal – et livsfarligt luftkastel

Som Datahubben i el branchen

Der er lige den forskel af sundhedsdata ikke er så enkle at have med at gøre! I flæng kan nævnes. sundhedsloven, persondataloven, forvaltningsloven, autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen, retssikkerhedsloven, serviceloven, lægemiddelloven, apotekerloven, epidemiloven m.fl.

Så er der lige lidt med data, man får det til at lyde så nemt, men der er ikke en homogen terminologi på tværs i sundhedssektoren og data er meget forskellige - det er ikke trivielt at dele f.eks. en retina scanning. Mange data er bundet hårdt til det apparatur der har født dem og her taler vi ikke om billige "dimser" fra Elgiganten!

Det er ikke hårdest for dem der skal implementere den it-mæssige del, men det er meget hårdt for dem der skal få lovgivningen til at nå sammen og for dem der skal digte en fælles terminologi og fælles måde at håndtere specifikke sundhedsdata på.

Læg så lige dertil GDPR (Persondataforordningen) der træder i kraft maj 2018 - den komplicere det yderligere!

NB: Jeg er personlig ikke entydig begejstret for at samtlige mine sundhedsdata ligger i en fælles db et eller andet sted...

9. december 2016 kl. 12:57
Velkommen til det nye Version2

Meget enig i flere kommentarer: "Andre læser nu" støjer og generer når man læser!!!

26. oktober 2016 kl. 10:13
Persondata-angst forsinker Skoleintra-afløser i endnu et år

Een ting er persondata som naturligvis skal indarbejdes i arkitekturen fra bunden af, men jeg synes det er langt mere bekymrende at et system der kaldes en "læringsplatform" og "samarbejdsplatform" skal være så længe under vejs i en verden der forandres ekstremt hurtigt. Det er ganske simpelt ikke holbart hvis DK skal frem i bussen mht. vores læringsmiljøer i grundskolen! Når Skoleintra (måske) bliver klar til drift er det allerede "so much last year"! Vi skal have meget mere dynamik ind på både det teoretisk og praktiske plan! Det er passé at tro man kan lave sine egen altomfavnende systemer - jeg mener der i stedet skal tænkes mere i at binde alle mulige (og kommende) teknologier sammen - Googles services kan fint være en del af det for nu...

29. juni 2016 kl. 08:26
Indfør kørekort og synspligt for internet forbindelser.

Detail regulering og en altdækkende løsning er, som flere, nævner helt umulig hvis nettet skal have værdi. Men man kan godt sadle om mht. lovgivning - vi mangler generisk lovgivning der tager udgangspunkt den verden vi lever i! Som jeg ser det er det juridiske paradigme vi bevæger os i ikke fulgt med tiden. Der burde også kunne opstilles og vedligeholdes en form for "certificering" så systemer kan "mærkes" som værende certificerede og det dermed giver en hvis mulighed for at skelne skidt fra kanel...

4. marts 2014 kl. 12:43
Lærerne fik kun gavn af iPads i halvdelen af klasserne i Odder

iPads, Android eller noget tredje er irrelevant mht. undervisningsudbyttet – det er mere et spørgsmål om hvad der er en økonomisk, praktisk og holdbar løsning. Og så tænker jeg at Odder eksemplet er et ”skoleeksempel” på at man sætter teknologien i centrum: iPads til alle og så har i bare at finde på noget genialt. Den skal vendes om! IPads (eller andet) skal være endnu et værktøj i skolernes værktøjskasse, helt på linje med bøger, forsøgsopstillinger, skovturer osv. Og så må man erkende at lærer ikke er ens, og ganske som i resten af befolkningen vil der være nogle der simpelt hen ikke kan få noget godt ud af en iPad – ligesom andre er håbløse på en skovtur! Sådan er det og det må man arbejde ud fra. Så lad nu være med at falde på halen derude og tag de nye dimser ind i undervisningen med en sund skepsis!

24. februar 2014 kl. 08:31
E-bøgers storhed og fald?

e-bogen har sine fordele og de skal udnyttes, men det er (som i så mange andre tilfælde) ikke et spørgsmål om enten eller men snarer både og. Vi er f.eks. nogle der, som det første (hvis familien giver lov...), styrer direkte til en boghandel på ferieturen! Jeg har altså svært ved at se e-bogen vække de samme følelser som en gammle, støvet boghandel - med reoler stoppet af viden, visdom og underholdning. Duften af lettere mølædt papir, den altvidende og lettere eksentriske ekspedient, åndfællerne der som en selv har det der verdensfjerne blik i øjnene - og så selvfølgelig - eureka - der står den jo - den bog man har forgæves har ledt efter (også på nettet)! Og vel hjemme igen kan ens egen bogreol(er!) tilføjes endnu en perle inklusive alle de historier og minder der følger med. Alt i alt er e-bogen med til at trække noget essentielt og smukt ned på et ordinært niveau! Men naturligvis har den sin berettigelse! Den kan så mange ting - men jeg mener ikke den skal ses som "en til en" erstatning af papiret! Det er som med it-systemer: vi satte strøm til papiret med stive og udynmiske systemer til følge og er først nu ved at finde ud af hvad vi faktisk kan bruge skidtet til!

9. december 2013 kl. 08:52
Skat ramt af CSC-strejke: Har problemer med at udbetale penge

Få lige rettet den overskrift, den er jo decideret forkert - ikken engang i artiklen nævnes at der er tale om et potentielt problem og ikke et aktuelt problem!

18. april 2011 kl. 11:39
Skat ramt af CSC-strejke: Har problemer med at udbetale penge

Få lige rettet den overskrift, den er jo decideret forkert - ikken engang i artiklen nævnes at der er tale om et potentielt problem og ikke et aktuelt problem!

18. april 2011 kl. 11:39
Det mest nytteløse program

Husker en gammel stribe i et eller andet computerblad hvor en udvikler praler af sit nye program der kan tage en hvilken som helst fil og sortere den således alle 0 bits kommer først og derefer alle 1 bits. Hvorefer han udtalte: "For så ved man hvor man har dem"...

22. december 2010 kl. 11:45
Hospitals-it sender danskere forgæves på apoteket

Enig med Mona i at artiklen er meget tynd! Men de godt 11.000 recepter region Midt sender modbeviser ikke noget - det interessante er jo ikke hvor mange recepter der sendes men derimod hvor mange der kunne/burde sendes...

4. november 2010 kl. 14:28
Scrum Certificering - Scam eller Nyttig?

Scrum certificering (og andre certificeringer) er gode fordi de gør viden "målbar" og målbarhed er vigtig for ledelsen i virksomheder når strategien skal lægges. Certificeringerne og det framework der er bygget op omkring scrum giver scrum en større validitet overfor ledelsen - det er givet vis een af årsagerne til scrums store udbredelse frem for andre agile teknikker der ikke kan fremvise den slags "håndfaste" beviser uanset de måtte være nok så gode. Når det er sagt er det, som mange nævner, korrekt at indholdet i scrum certificeringer nok kan være lidt tvivlsomt og ensrettet, men så må man komme scrums centrale mantra ihu: "Inspect and Adapt", det er netop denne teknik der skal sikre at certificeringes noget firkantede udlægning af scrums fortræffeligheder implementeres på situationsbestemt vis i den enkelte virksomhed.

12. juli 2010 kl. 13:52
Dansk sundheds-it stadig i telefax-alderen

I debatten om it i sundhedsvæsnet sættes der implicit lighedstegn mellem sundhedsvæsnet og sekundærsektoren - og så er det ikke underligt at konklusionen altid er at det er helt til rotterne... Se i stedet på primærsektoren - og lær noget. I primærsektoren er it implementeret næsten over alt, alle de forskellige praksissystemer kan udveksle patientinformationer på standardiseret vis ligesom recepter, henvisninger, afregninger osv. flyder uproblematisk via edifact (bevars edi er ikke hipt - men det virker!). I primærsektoren virker integrationen og kommunikationen mellem de (meget) forskellige systemer (fra mange forskellige leverandører) fordi der er udstukket nationale standarder for snitflader og protokoller (MedCom har en stor del af æren herfor). Så tag et kig på primærsektoren og lad så være med at forfalde til det meget danske "det skal kunne det hele fra dag et" mantra - et trin af gange...

20. maj 2010 kl. 13:05