Asbjørn Nielsen

Hvem er bullshitterne?

Hej Olav.

Jeg indrømmer at linket til den artikel var lidt off-topic fra dit oplæg, der handlede om statistik. Det virkede bare så oplagt, når det nu kom i bloglisten lige efter dit indlæg.

Jeg har nu sidet lidt tid for at over veje, hvor jeg skal starte med eksemplerne - det virke som en stor opgave. Først og fremmest så er det en stor omgang tomme kalorier - man dårligt kan være uenig med at ledelse er vigtigt.

Prøv at se på, hvad den komunale leder skal

I den sammenhæng er det afgørende, at lederne ikke udelukkende fokuserer på, hvad de kan med digitaliseringen – men også på, hvad de vil, og ud fra strategiske overvejelser sætter retning og sikrer fremtidige løsninger af velfærdsopgaven til gavn for borgerne.

Kommunerne bør derfor have fokus på, at alle niveauer i den kommunale organisation har kompetencer til at forstå og udnytte de digitale velfærdsløsninger.</p>
<p>

Tiden er altså inde til at sætte fokus på ledelse af digitalisering, så kommunerne også i fremtiden er i stand til at levere borgernær velfærd af høj kvalitet.</p>
<p>

er der brug for ledelse af digitalisering med afsæt i medarbejdernes faglighed og borgernes behov.</p>
<p>

At holde ressourceforbruget nede og kvaliteten oppe forudsætter dog, at de kommunale ledere på alle niveauer har fokus på tværfaglige og helhedsorienterede løsninger samt systematik og struktur</p>
<p>

det vigtigt, at de kommunale ledere forstår, at ledelse af digitalisering er nødt til at blive en integreret del af den ledelse, de hver dag udøver i forbindelse</p>
<p>

De kommunale ledere bliver nødt til grundlæggende at opfatte og efterfølgende kommunikere og organisere, hvordan digitalisering er helt inde i hjertekulen af den kommunale kerneopgave</p>
<p>

Her bliver et fælles sprog afgørende

Det stiller store krav til medarbejdernes digitale kompetencer og tydelig ledelse af digitaliseringen.</p>
<p>

Ledelsesopgaven bliver at få afdækket medarbejdernes digitale modenhed, sikre medarbejdernes digitale kompetencer</p>
<p>

De kommunale ledere er nødt til at forstå digitalisering som en integreret</p>
<p>

Ledernes opgave bliver at lave en digital omstilling af organisationen, sådan er medarbejderne og borgerne er med og herefter høste de digitale gevinster.</p>
<p>

Det hele kan sådan set opsummeres med: De kommunale ledere skal blive bedre til alt med digitalisering. Det kan jeg jo også godt foreslå som en forbedring. Prøv evt. at søge på fokus og se listen over ting lederen skal have fokus på - det er jo absurd.

Så dette skriv er fuldstændig værdiløst med hensyn til at forbedre noget omkring digitalisering. Og jeg kan ikke se, hvordan nogen IT-profesionelle skulle have nogen værdi af det.

Den eneste værdi jeg kan få øje på, er synlighed for en konsulent, der ønsker flere kunder. Har version2 ikke et eller andet filter inden gæsteblogs kommer på?

Og som Bjarne Nielsen skriver under artiklen: Denne her sætning er bare helt fantastisk - prøv at se, om du kan læse den højt uden at komme til at grine:

Øget fokus på ledelse af digitalisering og fagkrydsende målsætninger kan bringe fagprofessionelle sammen om grænsekrydsende kerneopgaver og skabe rum, hvor samarbejdet mellem områder, afdelinger og medarbejdere kan udfolde sig og kvalificere de kompetencer, roller og handlemuligheder, som de fagprofessionelle hver især kommer med.

29. april 2019 kl. 15:35
Digitalisering kræver ledelse

Det viser sig, at denne blog er svaret på spørgsmålet i forrige blog: https://www.version2.dk/blog/hvem-bullshitterne-1087961

29. april 2019 kl. 10:37
De nye kampfly og en regnefejl af de store!

Denne regnefejl er med til at gøre den i forvejen usikre....

Hvad får dig til at sige regnefejl? Der er al mulig grund til at tro, at medarbejderne i de store konsulenthuse er rigtig gode til at regne. Så gode at de kan sige præcis hvilke forudsætninger der er nødvendige.

https://ing.dk/blog/jagerfly-vi-ikke-har-raad-til-184184

16. november 2018 kl. 14:07
Kviknet køber TDC

Ansæt mig!

Hvorfor? Fordi det eneste jeg vil ændre er en let forøgelse af udbyttet tilhovedaktionæren. Alt andet køre præcis som man som CEO og hovedaktionær kan ønske sig.

Asbjørn

1. april 2016 kl. 13:20
Konsulent: Derfor fejler it-projekterne

Version2:

Så ja - til netop disse historier bruger vi en anden form for udvælgelse af kilder end resten af året

Jeg var bange for, at kritikken ville blive tiet ihjel. Eller man ville forsøge, at forklare, at den journalistiske fane skam blev holdt højt, og dette var den eneste rigtige kilde til dette emne.

Tak til Version2, for at sige tingene lige ud, og vi så selv kan vurdere om vi gider læse det.

Asbjørn

26. juni 2012 kl. 11:22
Velkommen til det nye Version2 - nu på Drupal

Jeg ser nu, jeg får min sædvanlige højreklikmenu, når jeg højreklikker på øverste overskrift eller bloggernes billeder, men ikke på de andre overskrifter. Det synes jeg virker mærkeligt.

Asbjørn

16. juni 2011 kl. 15:43
Velkommen til det nye Version2 - nu på Drupal

Jeg får ikke længere "åbn i ny tab" som mulighed, når jeg højreklikker på en overskrift. Det savner jeg !

Og når jeg klikker på journalistens navn kommer jeg til en oversigt, jeg antager er alle hans artikler. Men jeg kan ikke lige finde en mail til ham. Ser jeg mig ikke godt nok for?

Asbjørn

16. juni 2011 kl. 15:36