Troels Mikkelsen

Udviklerne frygter fejl i Kubernetes-opsætning

En kombination af DEVelopment og OPerationS, forstået som at operations (drift) er tænkt ind som en del af development (udvikling).

Et eksempel kunne være at hver gang du merger kode til din main branch i GitHub, så bliver ændringerne automatisk deployet til en server (hjemme i stuen eller cloud) ved hjælp af en CI* pipeline.

For at ovenstående ikke skal være en hovedløs ide skal man have dækkende automatiserede tests (typisk skal de pass'e før merge); dermed er ordentlige tests en essentiel del af god DevOps :-)

(CI = Continuous Integration, red)

21. juni kl. 20:03
Medie: Mere end 895 uberettigede opslag i danskernes sundhedsdata siden 2018

Jeg synes det ville være rimeligt med et dashboard - eller blot mulighed for at downloade en *.csv-fil - hvor det fremgår hvilke behandlere, forskere og forskningsprojekter der har tilgået ens sundhedsdata.

14. februar kl. 22:15
Rust fikser farlig fejl

Her er en detaljeret beskrivelse med link til den pågældende CVE: https://blog.rust-lang.org/2022/01/20/cve-2022-21658.html

Sårbarheden kræver ikke parallel afvikling, men skyldes at den sårbare funktion først checker om en given sti er et symlink, og hvis ikke, så bliver stien slettet (std::fs::remove_dir_all()).

Hvis en given sti mellem tidspunktet for check og tidpunktet for slet ændres fra at være en mappe til et symlink, så opstår sårbarheden.

28. januar kl. 20:29
Netcompany løber med sejr efter uskønt forløb om digital tinglysning

jeg synes godt nok, at de prisforskelle beder om en forklaring.

Mon ikke blot DXC havde håbet på de kunne fortsætte med at tage overpris?

1. januar kl. 13:43
Nu skal norske jurister lære Python

Juridiske dokumenter ville have godt af at blive vedligeholdt med git.

District of Columbia prøver det af! Ved ikke hvad status er, men her er de i GitHub: https://github.com/DCCouncil/dc-law

24. juni 2021 kl. 15:55
Nu skal norske jurister lære Python

Hvilken Markdown

Her er nogle eksempler: https://www.markdownguide.org/basic-syntax/

Men du spurgte måske til hvilken specifik flavor af markdown?

24. juni 2021 kl. 15:53
Google åbner for Rust i Android

Har kun Rust-erfaring på hobbyniveau, men de har (alt i alt) været glimrende hidtil.

Den kanoniske introduktion er The Book (https://doc.rust-lang.org/book/) .

Hvis den går for langsomt, så er her en række blog posts hvor forfatteren skriver et relativt kort C-program om til Rust i en række skridt, den kan jeg anbefale: http://cliffle.com/p/dangerust/

12. april 2021 kl. 19:58
En lille bandit kaprer amerikansk agenturs Twitter-konto

Ja før man kommet op i det røde felt over den her hændelse, bør man spørge sig selv om USSTRATCOM mon ikke har forskellige PC’er og evt. brugerkonti til henholdsvis Twitter og affyring af missiler :-)

1. april 2021 kl. 20:56
Målstregen rammes: Continuous integration på kodeserveren med Rust, Cargo, Git og VS Code

Java-versionen ser ud til (eyeballet) at være på 99 linier + 80 liniers test, samt 44 linier gradle (build.gradle)

18. juli 2020 kl. 00:34
Målstregen rammes: Continuous integration på kodeserveren med Rust, Cargo, Git og VS Code

Tak for endnu en god artikel Tania! Hvis man lige eyeballer den så er Rust-versionens main.rs 64 linier + 53 linier til test, og Cargo.toml er 2 linier udover autogenereret / trivielt.

18. juli 2020 kl. 00:26
Ingen ko på isen: Vi koder vores program færdig i Rust

Fed artikelserie! Du skal næsten prøve med et release build:cargo run - -release - - <input argumenter>

Der skal ikke mellemrum mellem bindestregerne, men autoformatering spiser dem og laver tankestreg

15. maj 2020 kl. 12:49
V2 programmerer i Rust: Vi møder den første boss og undslipper med nød og næppe

File er et Result<T, E>, som er en sum type, der indeholder enten T (operationen lykkedes) eller E (noget gik galt)

Du er nødt til at pakke resultatet ud i Rust før du kan gøre noget med det, og inde i en funktion der selv returnerer Result<T, E> kan du gøre dette med ? ?

12. maj 2020 kl. 10:04
V2 programmerer i Rust: Vi møder den første boss og undslipper med nød og næppe

Variabler i Rust kan redeklareres ved at bruge en ny let-binding, der respekterer scope hvis relevant: https://doc.rust-lang.org/nightly/rust-by-example/variable_bindings/scope.html

?-operatoren kan bruges i en funktion der returnerer et Result, og lader funktionen fortsætte med variablen hvis Ok, eller returnerer fejlen ved Err: https://doc.rust-lang.org/edition-guide/rust-2018/error-handling-and-panics/the-question-mark-operator-for-easier-error-handling.html

12. maj 2020 kl. 07:39
V2 programmerer i Rust: Vi møder den første boss og undslipper med nød og næppe

Et bud med match:

[geshifilter-]for entry in fs::read_dir(dir)? { let file = entry?; let pathbuf = file.path(); match pathbuf.extension().and_then(OsStr::to_str) { Some("txt") => { txt_files_in_dir.push(pathbuf); } _ => {} } }[/geshifilter-]

11. maj 2020 kl. 20:14