Ib Anders Niels Grønvaldt

IT-Branchen raser: 420.000 danskere betaler smartphone-skat

Hvorfor så ophidset? Jeg har betalt indkomstskat af firmatelefon i hjemmet siden jeg i 1971 fik min første egentlige chefstilling. Så vidt jeg husker, endte det året før jeg blev selvstændig med et tillæg til indkomsten på kr. 3.000/år. Derefter kunne jeg, med tre telefonledninger og en faxledning under virksomhedsordningen til kontoret og en privatledning til privatlejligheden, holde telefonen uden for selvangivelsen.

14. november 2013 kl. 11:58
Rejsekort dumper usability-test med kæmpe brag

"Det er kun en overgang", sagde ræven, da de flåede skindet af ham. Neb det er nu nok en blidere overgang herher. I London Underground har man altid skullet aflevere billetten i automaten ved udgangen, så min ikke vi lærer at checke ud? Dog kan tanken om at sætte et grønt bånd om maven på indcheckningspælene og et rødt bånd om maven på udcheckningspælene godt få min sympati. Og meget gerne blå skilte med grøn eller rød kant ophængy "i loftet" med en pil, der peger ned på de lave pæle, så man kan finde dem i tæt myldretids-mylder på en fremmed station. Folr faglige pendlere ser jeg ingen andre problemer, end at prissætningen måske også for dem af og til forekommer højst ejendommelig.

20. december 2011 kl. 11:31
It- og Telestyrelsen: Her er førstehjælpen til offentlige it-skandaler

"De agile udviklingsmetoder går i korthed ud på at dele projektet op i mindre enheder, der løbende aftales, udvikles og afleveres. "

Den estiske regerings totale og tidlige, succesrige digitalisering af statsadministrationen helt op til og med ministerniveau fandt netop sted i et løbende, tillidsfuldt samarbejde mellem de offentlige udviklere af kravspecifikationerne og de hovedsageligt private udviklere af løsningerne.

Heldigvis fandt udviklingen sted, medens Estland forberedte sig på at indtræde i EU. For jeg er ret overbevist om, at skulle man have overholdt EU's daværende udbudsregler, ville de anvendte "særdeles agile" udviklingsmetoder have været ulovlige.

Forhåbentlig kan fair udbudsformer i dag lovligt kombineres med smidigt samarbejde. NATO fandt ud af det for mange år siden med sin tre-trins International Competitive Bidding. Jeg håber, at IT- og Telestyrelsen er i kontakt med SKI m. fl. herom.

14. marts 2010 kl. 13:18
Redningsplan for gymnasie-it: For lidt og for sent

I Estland har man i hvert fald siden 2000 og måske længere haft projektet Tigrihype - tigerspringet. En landsomfattende indsats for at udbrede ECDL - European Computer Drivers License - til hele befolkningen er en væsentlig del heraf og har været stærkt understøttet af staten. Så vidt jeg ved, drives ECDL herhjemme af Dansk IT, så de bekymrede og interesserede gymnasiaster og deres lærere kan henvende sig dér og få en billig, men grundig opdatering i gode brugerfærdigheder - uden for den i forvejen belastede skoletid.
Ib Grønvaldt

18. januar 2010 kl. 16:05