Henning Mølsted

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til 29 danske domæner på aktuel liste over hackede online-butikker

Liste over hackede domæner

En debattør har tidligere i dag offentliggjort listen over danske domæner, som er ramt. Vi har valgt at fjerne denne liste. Det mest optimale ville være hvis vi kunne henvise til den opdaterede onlineliste, men Github har valgt at fjerne den, således at den pt. ikke er umiddelbart tilgængelig. ...

Re: Hvorfor eksistere copydan afgiften?

Jeg forstår det omvendt - at EU har kritiseret blankmedieordningen, herunder vedlagskompensationen, for, at den i dag ikke gælder for alle de medier, som man kan kopiere sine film over på.

Re: På Department of Computer Science på Üsküdur

Anne-Marie, du må ikke bede mig som journalist om at redegøre for et forskningsresultat på linje med en forsker. Det er ikke min opgave. Jeg kan ikke bidrage med yderligere. Der var en mindre diskussion af, om AI-systemer overtager eller supplerer lægerollen. Men indtrykket fra konferencen var ...

Re: På Department of Computer Science på Üsküdur

Modellerne kan som jeg forstår det først og fremmest behandle større mængder data og parametre end mennesker kan. Et menneske kan i sagens natur ikke rumme samtlige data og cases fra 50+ års klinisk erfaring. Når du skriver at lægen er mere tvivlende end AI-systemet, så er det nok værd at holde ...

Re: På Department of Computer Science på Üsküdur

På konferencen blev i overskriftform bl.a drøftet styrker og svagheder ved forskellige algoritmetyper og filtrering for støjdata og fejlkilder. Samt vurderinger af, hvor dynamiske eller selvlærende man i virkeligheden kan gøre systemerne i dag. Det er it-faglige problematikker, som kunne være int...

Re: På Department of Computer Science på Üsküdur

Jeg har aldrig været til en konference, som ikke havde private sponsorer. Hverken brugerkonferencer, analytikerkonferencer, videnskabelige konferencer eller leverandørkonferencer. Redaktionen betalte selv for at deltage i konferencen i London. Det er ærgerligt at ordlyden 'de fremmeste forskere...

Re: På Department of Computer Science på Üsküdur

@ Finn Aarup Bare lige for the record: Du stille et spørgsmål i en meget uvenlig tone og grænsende til hadsk tone. Er vi dannede mennesker? Jeg har deltaget i en konference, talt med forskerne og refereret deres oplæg. Det paper som ligger til grund for oplægget på konferencen hedder Machine Le...

Re: AI

@Anne-Marie: Selvfølgelig er debat om it-etiske og it-politiske forhold på Version2 velkommen. Dækningen og debatten her på Version2 taler for sig selv. Selv vil jeg bare ikke forholde mig til medicinalbranchens indflydelse på forskningen - et område jeg ikke ved ret meget om - uden at researche...

AI

I forhold til dit første spørgsmål, så ja, maskinerne kan selvfølgelig ikke diagnosticere ud af den blå luft, men baserer afgørelsen om hvornår der er tale om sygdom på regler og indikatorer, som er defineret af de bedste medicinske eksperter. De cases som her er omtalt viser, at sammenligner ma...
Kommentar til CFCS: Flere danske virksomheder APT-hacket af statsstøttet aktør

Re: APT != ATP

Tak. Rettet.

Re: ???

Tak. Rettet.
Kommentar til Vinderne af billetter til udviklerkonferencen Øredev er fundet

Re: Vinder?

Vinderne fremgår af artiklen.

Re: Højhastighedsnet?

Sjovt. Men lad os lige komme tilbage på sporet.

Re: Højhastighedsnet?

Tak, selvfølgelig. Er rettet.

Re: Over 5,1 millioner?

Der var to cd'er i forsendelsen. Den ene cd indeholdt over 5 mio. cpr-numre. Den anden cd indeholdt helbredsoplysninger på over 1,15 mio. borgere.

Re: Massespærring

Morten, hvis man vil fyre over 10 ansatte i en virksomhed, er der tale om en massefyring. Hvis en morder gør det af med over 6-8 mennesker, er han massemorder. Der er intet belæg for din indvending. Ud over ovenstående må jeg indskærpe, at debatten på Version2 skal være it-faglig. Kommentarer ...
Kommentar til It-medier sår tvivl om cyberangreb på australsk folketælling

Borgerdata

Ifølge wikipedia omfatter folketællingen data om alder, køn, indkomst, beskæftigelse, boligforhold og adresse, etnisk oprindelse og modersmål/sprog. Der er også valgfrie data som religiøst tilhørsforhold.

Re: Mon dog...

Du har en pointe, men jeg kunne forestille mig at Polsag og EFI-sagerne har trukket os godt ned i den aktuelle undersøgelse.

Re: Har de virkelig skrevet det?

Det er selvfølgelig en fortolkning. Eller journalistisk frihed om du vil.

Re: Ufriviligt?

Jeg forstår godt din pointe, men forsøget omfattede som jeg forstår det også GPS-tracking, data fra salg af madvarer, sensorer, data fra social medie upload etc. etc. Det er i min optik vanskeligt at fremstille som om at deltagerne er gået ind i det med helt åbne øjne.