Frank Jumppanen Andersen

Tesla-stifter Elon Musk køber Twitter for 300 milliarder kroner

I princippet ja! Men pointen er at man ikke skal skrive / ytre ting man ikke vil stå ved - samt - at man nok (forhåbentligt) er mindre tilbøjelig til at lukke lxxx ud når man ikke er anonym.

26. april kl. 17:52
Tesla-stifter Elon Musk køber Twitter for 300 milliarder kroner

nøgleordene er: autentificere alle mennesker

Hvis dét virkelig lykkes - dvs. at alle (kan) stilles til ansvar for deres ytringer - så er meget vundet!!

26. april kl. 12:17
Nyt forsøg med park and ride: Bekæmper det trængsel, eller bliver det bare værre? (MobilityTech)

Kildedal nævnes som dårlig erfaring - men ved etableringen var det med uregelmæssige s-togs forbindelser. Siden er der fast 10 min drift på Frederikssunds banen - så det kan have ændret sig.

En pointe er at det skal være let for bilisten at komme med et godt fordelingstog, og at toget (metroen) kører tæt nok til at der ikke er ventetid. 10 min drift er nok et minimum for at det er attraktivt. Deter f.eks. nok til at man ikke tænker over s-togs tid mere, da det alligevel er max 10 minutter.. Smme logik skal gælde for park-and-ride anlæg.

...det svarer lidt til da DSB insatte lyntog Kbh - Herning som var i Herning kl 11 og retur kl 14, og så siger det ikke dur... Det var jo ubrugelige tider!!! På samme måde, så skal man jo finde ud af steder hvor P&R giver mening - og ikke hvor der er p-plads til overs... Helst tæt på gode vej-tilslutning - og så tæt på mål-byen at man får maksimalt tidsmæssigt udbytte at bil-delen.

Forslag kunne være: Ørestad st., Vallensbæk, ny station mellem Glostrup & Brøndbyøster, Herlev, Skovbrynet, Mosehusene, Klampenborg

15. november 2021 kl. 21:18
Fyret medarbejder i amerikansk kreditforening ødelægger 21 gigabyte data som hævn

kan faktisk sjældent betale sig i dag

best practise foreskriver of-media kopi! Her er tape stadig en særdeles anvendelig (og billig) løsning - som stadig bruges rigtigt mange steder

10. september 2021 kl. 13:05
Statsrevisorer giver skarp kritik af Skats it

Gør systemet så simpelt, at selv politikerne forstår konsekvenserne af det, de roder med.

...og så ville det klæde statsrevisorerne at kigge indad. Dvs at politikerne tog ansvaret for at de SELV har lavet regler / lovgivning uden at tage hensyn til den virkelige verdens (Skat's egne!) IT systemer

27. august 2021 kl. 08:29
Etisk råd med privacy-opråb: Coronapasset bør fungere som trafiklys

jo - for risikoen er meget meget meget lavere for at du er smittet når du er vaccineret. MEN - korrekt - så regler for holdbarheden af grønt lys skal kunne styres ud fra fremtidige erfaringer og nye mutationer

7. april 2021 kl. 13:58
Sundhedsplatformen på kant med loven: Regioner skal i kritiske forhandlinger med Epic efter Schrems II-dom

Men en se-adgang bliver af Datatilsynet sidestillet med en videregivelse/overførsel af data.

OK. Det er jo tydeligt tåbeligt, så lige der kan man jo gøre nogen indsigelser (mod tåbelig lovgivning). Desuden så kan der jo oprettes sager hvor der godkendes adgang til specifikke (person)data med henblik på konkrete fejl undersøgelser. I sådant tilfælde er adgangen jo 'under kontrol' og begrænset - og der kan principielt indhentes tilladelse...

Igen: det KAN løses

11. januar 2021 kl. 11:48
Sundhedsplatformen på kant med loven: Regioner skal i kritiske forhandlinger med Epic efter Schrems II-dom

Hvad er det for konkrete situationer der kræver at data sendes til USA?? Eller rettere - hvad kan de gøre i USA som de ikke også kan gøre via fjernadgang til et testmiljø i et dansk datacenter???

Det er det alle vi andre gør....

11. januar 2021 kl. 10:28
Datamuseum.dk: Alt skal væk

Er det ikke der teknisk museum skal flyttes til? Muligt samarbejde?

8. oktober 2020 kl. 13:06
Nordsjællandske kommuner vil af med politiets vetoret: Lavere hastighed skal gøre det trygt for børn at cykle til skole (MobilityTech)

Umiddelbart forekommer det ud fra de givne eksempler at kommunerne kunne gøre mere selv UDEN at genere den gennemgående biltrafik. Barriere mellem vej og fortov, helle anlæg, broer - der er mange muligheder. Fælles er at de sikkert er dyrere end bare at sænke hastigheden - og så fokuserer kommunen jo på sine EGNE vælgere og ikke dem der skal igennem..

Fint at vi har en anden myndighed til at stoppe for alt for lokalpolitisk snæversyn!

7. oktober 2020 kl. 10:32
Sådan får vi i en bæredygtig trafikpolitik (MobilityTech)

Det vil sige - bilejer bor i storby - men arbejder i landzone (som jo er dårligt dækket med offentig trafik)?? Denne bilejer straffes for at vælge arbejde væk fra byen - straffes hårdt endda..

1. oktober 2020 kl. 11:47
Fire år forsinket: Danske myndigheder kæmper fortsat med ISO27001-implementering (DigiTech)

kunne være interessant at få præsenteret spørgeskemaet. De 'grønne' områder er jo dem hvor det er lettest at komme i mål med et par ledelsesgodkendte politiker og nogen generaliserede planer.

14. september 2020 kl. 10:38
En begmand til dogmet om multitasking: Studerende gør det bedre når pc'er og smartphones lægges væk

hvor undervisningen / mødeindholdet behandles så langsomt / er kendt eller indlysende i forvejen, at man lige så godt kan bruge pc'en til noget andet for ikke at spilde tiden helt... Hvorfor skal de straffes for andres uopmærksomhed?

8. september 2020 kl. 11:06
Feature i NemID bidrager til tyveri af nøglekort

..og kræv fremvisning af billed id. Den oplagte nemme løsning.

15. juni 2020 kl. 12:12
Automatisering strammer nettet om kontanthjælpsmodtagere

Der mangler proportionalitet i metoderne overfor forskellig snyd og svindel.

Intentionen er jo at få systemer til at sortere på alle områder sådan at manuel indsats kun laves hvor der er behov. Det giver rigtig god mening på den måde at optimere indsatsen af menneskelige ressourcer.

Udfordringen med de områder du nævner er jo at man har sparet (fjernet) mennesker FØR systemerne virker - mens det i den aktuelle sag hovedsageligt går ud på at optimere ressourceforbruget.

...at nogen kan finde dette kritisablet / ude af proportioner er da ret utroligt!

De religiøse holdninger mod registersamkøring er en helt anden sag...

31. januar 2020 kl. 11:55
Overlæger i Region Sjælland i fælles flok: Sundhedsplatformen skal skrottes snarest muligt

...kunne være rart i sådan en artikel... "En del læger..." / "Andre læger er godt tilfredse med systemet". Andel? Fordeling?

Mht. rigsrevisions kritik - så er det jo set andre steder (EFI afløseren) at deres faglige indsigt er begrænset..

12. september 2019 kl. 13:06
Infight om Skats nye inddrivelsessystem: Er et næsten færdigt it-system godt nok?

Du læste godt afsnittet om svartider ?
Du læste godt om manglende samarbejde med 'kunderne' ?
Du læste godt om mængden af fejl ?

Ja - og ja - og ja.

Svartider: Start småt og skaler når der er behov. Det kan stort set alle moderne systemer. Ligeledes kan du som udvikler umuligt forestille dig hvilke brugsmønstre der kommer, så der skal også laves målrettet optimering. Helt normalt...

Samarbejde: Alle kunderne SKAL bruge det nye centrale system - men alle kunderne har i dag egne skræddersyede løsninger - og modsætter sig al ensretning. Helt normalt... Frem med pisken og høst effektiviseringsgevinsten længere fremme.

Fejl: Igen - start med kernen - ret fejlene dér, så dén er stabil. 'Fejl' som skyldes specifikke kundebehov - er ikke fejl. Enten manglende feature - som laves nor den spcifikke kunde kommer til i køen - eller (oftest) manglende data disciplin på fødedata fra kunden (som nævnt: kunderne har nedprioriteret nødvendige tilpasninger).

...sådan er det ofte - og det BØR naturligvis håndteres gennem klar kommunikation og forventningsafstemning.

10. september 2019 kl. 09:06
Infight om Skats nye inddrivelsessystem: Er et næsten færdigt it-system godt nok?

de ting man ikke sætter i drift kører som hidtil - indtil lovgrundlaget er ensrettet og evt. manglende features tilføjet. Enkelt.

Langt LANGT bedre at gå i luften og så bygge på. Så ved man at kernen virker - selvom den måske skal skaleres. Og giver TID til ensretning af øvrige fødesystemer

9. september 2019 kl. 11:12