Kjeld Flarup Christensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Så kom der nyt fra ulovliglogning.dk

Jeg synes det på en eller anden måde virker bekendt. Begynder vi at være ud i noget, hvor man ikke på nogen måde kan stole på det der bliver skrivet af en minister? Hvor mange rigsretssager mon der skal til, før tilliden til politikerne kommer tilbage.

Re: Jeg har tænkt over Nicks udtalelse

Det var argumentet fra Richard Jordan Gatling for at opfinde maskingeværet. Det ville være så grusomt et våben at ingen ville føre krig fremover. Ja. Det skete jo helt sikkert. Så må du jo næsten også tage atomvåben med.

Protektionisme

Berettiger det, at man ikke vil lade Østeuropæere få lov til at kunne forsørge sig selv, at alle udsættes for overvågning. I virkeligheden er det jo en form for protektionisme man ønsker at bruge overvågning til. Mon ikke der findes bedre måder at gøre det på?

Re: Ytringsfrihed

Hvad mener du med "klart ulovligt"? Det er vel ikke noget platformen skal vurdere, hvis man følger din tankegang? Hvis en domstol kræver idenditeten udleveret, så må man antage, at der er noget som er ulovligt, hvis man ellers har tillid til retssystemet.

Re: Det er sandelig rart med

en kriminel kriminalminister. Det kaldes at lade ræven vogte gæs.

Re: Ytringsfrihed

men i nogle lande har det store konsekvenser hvis myndighederne finder ud af denne rette identitet på dem der giver deres mening til kende. Nogen skal jo tage ansvaret for indholdet på en side. Platformene må vælge om de selv tager ansvaret eller om de videregiver det, hvilket kræver at de ke...

Re: Ytringsfrihed

Husk at det stadigvæk er under straf-ansvar at du skriver noget online. Det er det altid. Så hvad er løsningen? Identifikation af brugere. Men du får selvfølgelig lidt sværere ved at komme ud til mange lyttere, hvis ikke facebook, twitter og alle de andre ikke vil fortælle folk om dine...

Re: Nick hækkerup mener, at EU går de kriminelles ærinde ...

Som en, der så med på samrådet, var det beskæmmende at opleve ministeren påstå det. Han ender med at blive Danmarks svar på komiske Ali.

Re: Ytringsfrihed

Du kan da stadigvæk feks skrive et læserbrev, hvis du har noget på sinde, ligesom du kunne for 20 år siden. Det er ikke sikkert det bliver publiceret, men det var det heller ikke for 20 år siden, Jeg tror endda det er lettere, men der er færre som læser avis i dag end for 20 år siden. De soci...

Re: Ytringsfrihed

Nu er ytringsfrihed retten til at tale (nogenlunde) frit og ikke retten til at blive hørt. Jeg har svært ved at se at ytringsfriheden skulle være mere truet i dag end den var for 20 år siden da der hverken fandtes facebook eller twitter. Det der nok gør forskellen er størrelsen og markedsmono...

Censur

Løser man problemerne i samfundet ved at indføre censur? Bliver folk som er frustrerede over samfundet gladere af det? Kina, vil nok sige ja.

Re: Apropos

Det der undrede mig mest ved kommentarerne, var at de berørte tilsyneladende havde ret til at gøre indsigelse. Så er det vel ligevidt.

Re: Censur

Her gælder reglerne om censur for staten der ikke må undertrykke eller sanktionere borgernes ret til at ytre sig. Du har ikke nogen lovfæstet ret til at få udgivere, herunder sociale medier, til at viderebringe dine ytringer, for eksempel har du heller ikke ret til at få et læserbrev bragt i en...

Censur

Når der ikke er en domstol inde over, er det så ikke det man kalder for censur?

Re: Spøjst

Man kunne nøjes med at tage fat i dem som skiller sig ud, kører meget stærkere end alle andre, overhaler på den uoverskuelige vejstrækning osv. og så lade stangen af biler på den lange lige landevej køre 85 km/t Sidste gang jeg mødt en betjent med en laser var på en tom, lige og overskuelig l...

Re: Spøjst

Det er nøjagtigt det samme kort de trak i sin tid da de besluttede at fartbøder blot skulle sendes til den registrerede ejer af et køretøj og så måtte han/hun selv sørge for at føreren betalte. Den har jeg egentligt ikke så mange problemer med, hvis altså det ikke var fordi det var en bøde. D...

Re: Skriv til en folketingspolitiker

Jeg vil da foreslå at alle, som er bekymret over dette, skriver til deres folketingsrepræsentant. Endnu bedre, jeg er blevet inviteret til virtuelt nytårskur i Venstre, med ingen ringere end Preben Bang Henriksen :-) Min lyst til at deltage er pludseligt steget.

Re: Ja ned med retssikkerheden

"Lovforslaget indeholder et forslag om at forenkle politiets adgang til at indhente oplysninger, som finansielle virksomheder mv. er i besiddelse af. Navnlig i sager vedrørende efterforskning af økonomisk kriminalitet skal der ofte indhentes et stort antal retskendelser med henblik på at få...

Re: GPDR spærre for vital Corona information

Du bliver afvist fordi du er omfattet af EU´s GPDR, som ikke gælder udenfor EU. CDC vil ikke være complient med EU og derfor har CDC udelukket EU og EU borgere adgang til Corona informationer fra den frie verden. Hvis GDPR ikke gælder udenfor EU, hvorfor så egentligt afvise? Kan de ikke blot ...

Re: Hvorfor USA

Er det DARPA (dvs. det amerikanske militær) du mener er glade hippier? https://en.m.wikipedia.org/wiki/ARPANET Ja ;-) Millitæret har nok nogenlunde kunne holde deres ting lukkede, men hele historien om BGP protocollen, viser hvor meget hippierne stolede på hinanden.