Søren Peter Nielsen

OPDATERET: YouSee-kunder kunne se og ændre hinandens oplysninger ved login

Sidste år "forsvandt" mit WiFi efter en YouSee opdatering af min router. Det viste sig at den var konfigureret med en anden kontos WiFi navn og kodeord (som jeg kunne se). Min konklusion var at så var mit WiFi password endt i en eller anden kundes router. Trods mange henvendelser har TDC fuldstændigt ignoreret mit ønske om en forklaring af hvad de gjorde forkert og om mit WiFi kodeord har været sendt til en anden router. Venter blot på at ejerforeningen åbner for at der kan komme andre udbydere ind - Er der Arrogance eller Cluelessness???

13. juni 2017 kl. 23:14
Momsfrist og forskudsopgørelse samme dag: Skat.dk lagt ned af brugerstorm

@Henrik

Jeg havde samme problem.

hvis det er første gang du skal indrapportere Moms skal du først ind og give dig selv rettigheder til det. Så skal du vente ca. 30 min før du kan være nongelunde sikker på at menuvalget dukker op.

Og pas på med rettighederne - hvis du vælger flere rettigheder til din rolle senere så huskes de oprindelige rettigheder ikke uden at du "genvælger" dem ….

11. november 2013 kl. 12:50
Hvem vogter vogterne?

Couldn't agree more...

30. januar 2013 kl. 23:05
Fra Ascii til Xml

Dit navn dukker ikke op på hjernehinden i forbindelse med (OIO)XML projektets fødsel.

Korrekt - jeg har "kun" været hos ITST siden 2004 - og dit navn dukker heller ikke op på min hjernehinde ;-)

Jeg forholdt mig egentlig ikke til om der blev truffet rigtige eller forkerte beslutninger dengang for lang tid siden.

Hvis du vil have en pointe er den at vi må erkende at tiden ikke står stille udenom det univers som hver af os nu engang interesserer os for og engagerer os i. I den virkelige verden er der ikke nogen "final end state". Derfor er det vigtig hele tiden at forholde sig til hvordan omverdenen påvirker os og justerer tilsvarende. Det har vi som nævnt gjort med OIOXML for nylig.

/Søren P

21. oktober 2010 kl. 01:03
Fra Ascii til Xml

@Poul-Henning,

Nu arbejder jeg for ITST så jeg vil blot gøre dig opmærksom på at vi - baseret på feedback fra rigtige udviklere - for ikke så lang tid siden har løsnet på kravene omkring OIOXML http://bit.ly/ahAbdC

Yderligere vil jeg henlede din opmærksomhed vores publikation "OIOREST i praksis"http://bit.ly/dzVz7p hvor vi skriver:

"Det står således frit for at anvende andre formater end XML, men hvis man har brug for at udtrykke værdier og samhørighed (attributter og referencer), vil det være oplagt at anvende det, der allerede er konsensus om frem for at opfinde noget nyt og derved introducere fejlmuligheder i fortolkningen heraf - og her er XML et godt valg. Og som sagt så er det vigtigt at holde det simpelt og umiddelbart overskueligt."

Vi er ikke religiøse omkring XML og kigger også på andre sprog/notationer, herunder JSON. Skulle du få lyst til at kigge mere på OIOREST-arbejdet på http://digitaliser.dk/group/19975 vil du også finde kode der arbejder med JSON.

/Søren P

20. oktober 2010 kl. 02:24
De ustyrlige offentlige it-projekter

Hej Ole, Jeg vil bare skrive at jeg er enig i din analyse.

Meget apropos konstaterer MIT Sloan også: Leading companies [indenfor innovation] do less long-term planning and more sense and respond.

http://sloanreview.mit.edu/the-magazine/articles/2010/spring/51330/it-innovation-brynjolfsson-article/

/Søren P

16. februar 2010 kl. 16:05
Debatinvitation: Er SSO en måde at få folk til at bruge den digitale signatur på?

Lad mig med borger.dk som eksempel gå lidt mere i detaljer med hvad der rent faktisk sker når en borger tilgår løsninger via en ”tynd” portal. Med ”tynd” mener jeg at portalen udstiller løsninger, som afvikles andetsteds. Selve portalen behøver ikke nødvendigvis at logge borgeren ind. Den kan blot bede borgeren vælge hvilken kommune han/hun kommer fra, så portalen også kan vise det udbud af selvbetjeningsløsninger, som borgerens kommune måtte udstille. Når borgeren så vælger at tilgå en given løsning, fx TastSelv fra Skat, vil TastSelv-løsningen registrere at man ikke har nogen session med brugeren. TastSelv-løsningen vil derfor pege borgerens browser over til SSO-løsningen. SSO-løsningen beder borgeren logge ind med Digital Signatur. Herefter kontrollerer SSO-løsningen at den Digitale Signatur ikke er udløbet eller spærret, og fordi det er TastSelv, der skal logges ind til henter SSO-løsningen borgerens CPR-nummer ved et opslag til TDC (den nuværende udbyder af Digital Signatur). SSO-løsningen pakker informationen om brugeren i en lille pakke, der krypteres med TastSelv-løsningens offentlige nøgle (så det kun er hos TastSelv-løsningen at man kan se indholdet), og peger brugerens browser inklusiv den krypterede brugerinformation tilbage til TastSelv, som så ved hvem brugeren er og kan etablere sin egen session. Lad os så antage at brugeren bevæger sig videre til en selvbetjeningsløsning i sin egen kommune. Her konstaterer den kommunale selvbetjeningsløsning at den ikke har nogen session med brugeren. Den peger borgerens browser over til SSO-løsningen, som ikke behøver at vise nogen login-side da borgeren allerede er logget ind (med mindre borgeren har angivet ikke at ville deltage i SSO – i så fald skal der logges ind igen) . SSO-løsningen pakker den information om brugeren, som den kommunale selvbetjeningsløsning må få, krypterer den med den kommunale selvbetjeningsløsnings nøgle (så det kun er i den kommunale selvbetjeningsløsning man kan se indholdet), og sender brugerens browser tilbage til selvbetjeningsløsningen.

Det er altså de enkelte løsninger, som kommunikerer med SSO-løsningen. Løsningerne i eksemplet ovenfor modtager ikke nogen information om borgeren ud over hvad der findes i den Digitale Signatur, som fx navn og evt. email, samt CPR-nummer hvis det er en myndighed, som har lov til at modtage denne information.

Bemærk portalens lille rolle i det ovenstående. Der sker ingen ”routing” af identitetsinformation via portalen, som således heller ikke kan blive ”koncentrator” af identitetsinformation. Hvis selve portalen har brug for at borgeren logger ind, vil den kommunikere med SSO-løsningen på lige fod med de løsninger, som udstilles på portalen.

Hvad angår SSO-løsningen, så sker der ikke nogen brugerregistrering hos den, fordi Digital Signatur i sig selv indeholder tilstrækkelig information. Borgeren er kun kendt i SSO-løsningen så længe han/hun er logget ind.

Lad os udvide eksemplet med at forestille os at borger.dk udbyder en eller flere online familiebudget-løsning(er), hvor det ikke vedkommer løsningsudbyderen hvem tallene i budgettet vedrører. Når borgeren tilgår denne løsning sker der det samme, som beskrevet for de andre løsninger ovenfor – bortset fra at SSO-løsningen ikke sender nogen information, der kan identificere brugeren over til budgetløsningen. Der sendes blot et pseudonym, som altid er det samme, men kun anvendes overfor den givne budgetløsning. Det vil altså være muligt for borgeren at gemme sine budgettal og gå tilbage og arbejde med dem løbende – uden et udbyderen af budget-løsningen ved hvem brugeren er.

Til trods for at borgeren logger ind med Digital Signatur kan vi altså via SSO tilbyde ham/hende at de løbende kan anvende løsninger, som blot kan kende dem fra gang til gang uden at kende deres virkelige identitet.

Som diskuteret i tidligere indlæg kan der relativt nemt suppleres med visse oplysninger, som fx bopælsområde, aldersklasse etc., som giver en løsning mulighed for at tilrette sig i forhold til brugeren uden at kende vedkommendes fulde identitet.

Borger.dk kan altså udstille et bredt udvalg af borgerrettede løsninger, som borgeren kan tilgå ved at logge ind én gang med Digital Signatur - hvor nogle af de udstillede løsninger må modtage borgerens CPR-nummer, mens andre kun må modtage partiel information om borgeren, og der endelig kan være nogle, som kun modtager et ”meningsløst” pseudonym.

18. juni 2008 kl. 13:09
Debatinvitation: Er SSO en måde at få folk til at bruge den digitale signatur på?

Mikkel, Point taken – Jeg beklager hvis der har sneget sig noget indforståethed ind i mine foregående indlæg. Jeg vender tilbage med dit indspark in mente, men det bliver desværre først senere i dag da jeg har et tog jeg skal nå nu, og jeg så er offline resten af formiddagen :-)

18. juni 2008 kl. 06:34
Debatinvitation: Er SSO en måde at få folk til at bruge den digitale signatur på?

SSO-arkitekturen understøtter allerede partiel identifikation. Der kan ændres i mængende af information, som overføres om en bruger uden at det er nødvendigt at ændre i selve integrationskoden mellem SSO-løsningen og serviceudbyderen. Det vil fx være muligt at indrette det således at selvom du logger ind med Digital Signatur, så overføres der til en given serviceudbyder kun information om hvilket postnummer-område du bor i, hvilket tiårs-interval din alder ligger i, samt en betydningsløst pseudonym, som blot bliver serviceudbyderen mulighed for at kende dig fra gang til gang. Nu bruger du ungdomsignatur som eksempel – så der vil jeg skynde mig at gøre opmærksom på at det ikke er alle problemer - herunder de problemer, der har afstedkommet den nylige diskussion om ungdomssignatur, som kan løses blot ved en teknisk implementering af partiel identifikation. Se fx dette indlæg http://www.version2.dk/artikel/7588

17. juni 2008 kl. 16:57
Debatinvitation: Er SSO en måde at få folk til at bruge den digitale signatur på?

Peter - Helt ok :-)

Du sætter meget godt fingeren på at der er rigtig mange ønsker til hvilke services det offentlige skal stille til rådighed for borgerne og hvordan det skal udformes – og at nogle af disse ønsker sandsynligvis er i modstrid.

Vi skal naturligvis forsøge at opfylde så mange ønsker som muligt, men hvis vi nu ikke kan opfylde alle ønsker, er spørgsmålet hvad borgeren får mest ud af – at vi går i analyse-paralyse-mode og gør ingen ting – eller vi sørger for at lave noget, der giver værdi samtidig med at vi kan korrigere kursen efterhånden som vi udbygger infrastrukturen?

17. juni 2008 kl. 13:55
Debatinvitation: Er SSO en måde at få folk til at bruge den digitale signatur på?

Stephan,

Jeg tror det efterhånden er tydeligt for dem der følger debatten at du ud fra en principiel holdning er utilfreds med den måde Danmark – og for den sags skyld resten af verden – bygger it-infrastruktur på.

Men det er altså ikke klart for mig hvordan du forestiller dig implementering af det alternativ du forfægter?. For mig virker mange at de koncepter du bringer på banen meget tæt på grundforskningsstadiet – og somme tider virker dine afskrivninger af den måde som Danmark og andre lande bygger offentlig infrastruktur på, som en forsker, der har identificeret muligheden for at lagre energi i brint, og som så kræver at brug af fossile brændstoffer afskaffes med det samme, og erstattes af hans brint-lagringsprototype selvom det ikke står klart hvor energien, som i første omgang skal lagres i prototypen skal komme fra.

Jeg kunne derfor godt tænke mig at du ville skitsere hvordan du forestiller dig en realistisk implementering af dit alternativ. Hvilke faser ser du i en sådan implementering? Skal vi gøre det alene i Danmark – og således ignorere den udvikling der i øvrigt sker internationalt – eller på hvilket niveau skal dette implementeres for at være levedygtigt?

I forbindelse med den første fase i din implementering er jeg specielt interesseret i hvorledes du vil løse udfordringer, som etablering af flere borgerrettedede services, sikker mobil identifikation, som også kan anvendes overfor private tjenester – og ja – herunder også bankerne, som borgerne jo med relativ stor frekvens anvender via nettet.

17. juni 2008 kl. 09:07
Debatinvitation: Er SSO en måde at få folk til at bruge den digitale signatur på?

Esben, Du sætter fokus på det der netop hidtil har været udfordringen for selvbetjeningsløsningerne med digital signatur – at der var så få af dem, at de ikke blev anvendt så ofte, etc. Det er problemstillingen om igen med at det ikke er så fedt at være den første der får en telefon fordi der ikke er nogen at ringe til. Der er sikkert rigtigt at borgerne i gennemsnit har dialog med ”rådhuset” 1,8 gange om året – og det er jo ikke så meget, men hvis du har børn, låner bøger på biblioteket, modtager ydelser etc. er jeg sikker på at du har langt mere interaktion med det offentlige, som kan blive bedre og mere effektiv ved hjælp af it-løsninger. Derudover arbejdes der også med at fastlægge vilkår for tilslutning af private serviceudbydere til det fællesoffentlige SSO-samarbejde. Når det sker, vil du også kunne anvende SSO til private løsninger som fx pension, sygeforsikring, frisør-bookning :-) etc

Det er klart at der skal være et bredt udvalg af løsninger, for at det bliver interessant for borgeren. Samtidig skal der være tilstrækkeligt med potentielle brugere før det er interessant at etablere løsninger, hvilket kan være lidt af et dilemma.

Derfor fokuserer vi netop så meget på at gøre det nemt og billigt at få løsninger tilsluttet SSO, således at borgerne har noget at komme efter. Og med flere borgere, som tilgår løsninger via SSO får vi også flere potentielle brugere til den næste bølge af løsninger, så der kommer forhåbentlig en positiv spiral…..

16. juni 2008 kl. 21:57
Debatinvitation: Er SSO en måde at få folk til at bruge den digitale signatur på?

Hej Rene,

SSO-arkitekturen understøtter flere SSO operatører, så man kan sagtens forestille sig at der kan åbnes for private SSO operatører i fremtiden*), ligesom der på sigt skal åbnes for andre landes offentlige SSO operatører i forbindelse med eHandel, service til borgere, som lever i udlandet etc. Hvad vi mangler for at dette kan lade sig gøre er at få færdiggjort et fælles sprog for hvilke kriterier vi skal opstille for private SSO operatører. Det drejer sig blandt andet om

  • Organisatorisk modenhed: Har operatøren styr på sin løsning, sikkerhed, drift, processer etc.

  • Bevis for brugerens identitet: Hvor godt er det kontrolleret at brugeren er hvem han/hun udgiver sig for at være før et akkreditiv udstedes?, hvilke beviser har brugeren givet? og hvilke kilder er kontrolleret før udstedelsen?

  • Selve akkreditivets robusthed: Hvordan udstedes det?, hvordan opbevares det?, hvordan er det sikret mod angreb?, hvordan spærres/tilbagekaldes akkreditivet? Etc.

Som man måske kan se får en operatør, der anvender Digital Signatur en masse foræret, fordi certifikat-politikken allerede dækker en stor del af det ovenstående.

Ud over at definere kriterierne er der også behov for at beskrive hvorledes det kontrolleres at operatøren så overholder kriterierne, fx ved etablering af en struktur mede certificerede revisorer eller lignende.

Der har i et godt stykke tid været forskellige bud på sådanne vilkår/kriterier indenfor specifikke brancher. Der arbejdes nu internationalt med at definere et mere bredt favnende fælles sprog med hvilke krav vi skal stille for at kunne stole på en bruger, som kommer fra en SSO operatør.

Initiativet hedder Liberty Assurance Framework, og man kan læse mere om det herhttp://www.projectliberty.org/liberty/files/whitepapers/liberty_identity_assurance_framework_v1_0

Danmark følger arbejdet tæt, herunder også hvorledes EU’s eID projekt vil anvende kriterierne. Læs mere om EU’s eID projekt herhttp://ec.europa.eu/idabc/en/document/6484/5938

Private SSO operatører er altså absolut en mulighed, når der er defineret klare kriterier, og en måde til at revidere overholdelse af kriterierne på.

*) Jeg skal dog skynde mig at sige at det er op til styregruppen for det fællesoffentlige brugerstyringssamarbejde at beslutte om og hvornår man i givet fald vil åbne for private operatører

16. juni 2008 kl. 21:39
Debatinvitation: Er SSO en måde at få folk til at bruge den digitale signatur på?

Stephan,

Du laver dine egne fortolkninger, og præsenterer dem som om det er mine udtalelser.
Jeg taler ikke om ”blindgyder”, ”midlertidige” tiltag osv. Jeg prøver blot at forklare at vi etablerer en løsning, hvor den underliggende arkitektur har en fleksibilitet, som netop betyder at vi IKKE låser os fast i en given retning i al fremtid – måske foranlediget af at et gennemgående tema i dine indlæg er at tingene går i den helt gale retning, og lige om lidt er det helt umuligt at rette op.

Når du påstår at selvbetjeningsløsninger kræver ”MASSIV registersamkøring” afslører du enten en manglende kendskab til selvbetjeningsløsningerne, som jeg ikke tror er tilfældet – eller også vælger du bevidst at overdrive ud i det ekstreme.

Jeg kan ikke lade være med spekulere på hvordan du ville have forholdt dig til andre former for infrastruktur-udbygning, som nu er historie, som fx den gang jernbanenettet blev udbygget ved hjælp af udlicitering af strækninger til private virksomheder. Ville du mon også have været bekymret for om det ville resultere i at private virksomheder blev ”gate-keepers”, der kunne stille de voldsomste krav til de borgere, som var nødt til at transportere sig fra A til B, og som ikke så ud til at have noget alternativ :-)

Det offentlige og det private erhvervsliv kan godt have en fælles interesse i at udbygge infrastrukturen – til fordel for alle.

16. juni 2008 kl. 21:18
Debatinvitation: Er SSO en måde at få folk til at bruge den digitale signatur på?

Der har været et par kritiske indlæg – både i forhold til det mere principielle om det her i det hele taget er noget vi skal gøre – og i forhold til det mere lav-praktiske om det egentlig gør nogen forskel med SSO.

Jeg vil gerne prøve at adresse begge ved at forklare lidt om konsekvenserne af at at SSO’en er baseret på en åben arkitektur.

Det betyder at hvis der på længere sigt kommer behov for yderligere måder at logge sig ind på kan dette rummes uden at det hele skal laves om forfra, så mens vi vælger at implementere en del af arkitekturen, som giver rigtig god mening nu og de kommende år låser vi os ikke fast til kun hvad vi implementerer nu – fx har jeg allerede nævnt at løsningsudbydere kan slutte sig til nu – uden at skulle bekymre sig om ændringer når den nye digitale signatur kommer på banen.

Det betyder også på mere jordnær konkret sigt at tærsklen for at udbyde selvbetjeningsløsninger sænkes. Fx via følgende • Integrationen er baseret på en international åben standard – og der er mange produkter i markedet, som understøtter standarden, så man kan altså købe en løsning, fremfor at skulle kode noget selv • På basis af det brede udbud har det været muligt at få markedet til at presse hinanden med attraktivt prissatte ”startpakker” • For serviceudbydere, som ikke ønsker/kan anvende standardprodukter er der er open source integration toolkits frit tilgængelige

Set i det bredere perspektiv giver SSO-arkitekturen os også mulighed for brug ud over Danmarks grænser. Det vil være muligt at logge udenlandske brugere ind via samme grænseflade, som anvendes til danske logins fra Digital Signatur – og det vil således også være muligt at anvende Digital Signatur i udlandet – fx viste vi til IT-Arkitekturkonference i Århus hvorledes man kan logge ind på en Google Apps løsning med Digital Signatur via den åbne SSO standard.

Målet er flere digitale services til borgere og virksomheder – og her hjælper SSO godt til

16. juni 2008 kl. 13:36
Debatinvitation: Er SSO en måde at få folk til at bruge den digitale signatur på?

Stephan,

Jeg er ikke enig med dig. Vi har muligvis ikke så store uoverensstemmelser hvis vi blot taler om visionen for hvor det bør ende, men vi kan altså ikke lægge om til den type løsninger du advokerer fra den ene dag til den anden, og der skal også som du selv nævner - være en efterspørgsel - nogle som er parate til at betale. Derfor er tingene nødvendigvis nødt til at ske i skridt hvor også "trivielle ting", som teknologiudbudet på markedet, eksisterende it-løsningers tilstand, og en politisk prioritering i forhold til mange andre initiativer må indregnes.

SSO-løsningen er i dag server-side, hvilket for dig er principielt et no-no. Men jeg tror altså ikke folk i almindelighed vil føle sig truet af at login-løsningen kører på en server. Der foreligger en kravspecifikation med høje krav til sikkerhed. Der er gennemført en grundig risioanalyse, og på basis heraf identificeret yderligere tiltag, som SSO-løsningen bliver sikret med inden borger.dk går i luften.

Men hvad der også er vigtigt at fremhæve - qua mit indspark at vi er nødt til at bevæge os skridtvis er at den underliggende SSO-arkitektur ikke KRÆVER server-side login. Arkitekturen foreskriver ikke hvor henne brugerens credential bliver verificeret. Denne samme arkitektur vil altså også kunne understøtte fx. den type borgerkort, som jeg i andre debatter har set du advokerer, hvor brugeren har sine egne nøgler. Inden vi evt. kan komme så langt er der dog mange ting - ikke kun tekniske - der skal ske - herunder skal der beskrives hvilke krav, der skal opfyldes for at autentifikationen af brugeren kan flyttes ud til brugeren - og disse ting er altså ikke noget vi lige løser på 6-12 eller 18 måneder

16. juni 2008 kl. 13:08
Debatinvitation: Er SSO en måde at få folk til at bruge den digitale signatur på?

Jon, I forhold til borger.dk bliver der lavet tydelige log-out-knapper og vejledning til brugerne om at de skal huske at logge ud - Ligeledes er det et krav til selvstændige løsninger på SSO'en at det har en tydelig logout-mekanisme.

Du har sikkert ret i at nogle foretrækker at logge ind til hver eneste løsning de tilgår, men flere bliver irriteret over at skulle logge ind igen og igen - så jeg ser klart SSO, som et middel til at få flere til at anvende selvbetjrningsløsninger

16. juni 2008 kl. 12:39
Debatinvitation: Er SSO en måde at få folk til at bruge den digitale signatur på?

Peter, Jeg ser det som en kombination. SSO efterspørges, og gør det nemmere for borgerne at tilgå løsninger, som grundet det offentliges organisering ligger forskellige steder - nogle samles på borger.dk - andre vil kun være relevante for den enkelte kommune - borgeren skal kunne gå frit fra lokalt ti fælles og den anden vej. MEN - for at der skal være noget for borgerne at komme efter (læs større udbud) - skal det også være nemmere at udbyde sin løsning - så derfor handler det også om det - Fx. betyder anvendelse SSO-løsningen at man som serviceudbyder ikke behøver at bekymre sig om hvorvidt der skal laves ændringer i løsningen når den nye digital signatur kommer. Grænsefladen til SSO'en er uændret, så man kan bare sætte sin løsning i søen så hurtigt som muligt.

16. juni 2008 kl. 11:52
Debatinvitation: Er SSO en måde at få folk til at bruge den digitale signatur på?

Jeg vil også lige gerne præsentere mig lidt yderligere. Jeg er IT-Arkitekt og sidder i Center for Serviceorienteret Infrastruktur hos IT og Telestyrelsen. Centeret har som mål over en 3-årig periode at fremme opbygningen af fælles national it-infrastruktur baseret på åbne standarder. Vores overordnede leverancer er implementeringsmodeller, som skal hjælpe udviklere, arkitekter m.fl. med at pege på arkitektur og standarder, og give værktøjer til implementering, som toolkits og referenceimplementeringer. Vores første implementeringsmodel, som er rettet mod forretningsservices kan ses her http://www.itst.dk/arkitektur-og-standarder/infrastruktur-og-felles-losninger/implementeringsmodeller/implementeringsmodel-for-forretningsservices. Den næste, som vi planlægger at have parat til slutningen af året drejer sig om brugerstyring. Jeg bruger stort set alt min tid på brugerstyring, dels i Center for Serviceorienteret Infrastruktur, dels med assistance i Brugerstyringssekretariatet for det fællesoffentlige brugerstyringssamarbejde, som er forankret i Økonomistyrelsen. Det er Brugerstyringssekretariatet, der med Skat som operatør har etableret den SSO-løsning, som blandt andet borger.dk vil benytte sig af.

…og så lige for god ordens skyld: Gode kolleger arbejder på højtryk på at få forhandlet kontrakt om den nye digital signatur på plads, så på det område kan jeg ikke diskutere detaljer. Men jeg kan diskutere SSO og hvordan SSO kan fremme Digital Signatur i den grad, som I derude måtte ønske at debattere det....

16. juni 2008 kl. 11:03
Debatinvitation: Er SSO en måde at få folk til at bruge den digitale signatur på?

...det kan godt kaldes en teknikalitet, og er ikke et mål i sig selv - som flere allerede har påpeget i andre diskussioner her på Version 2. SSO er en hjælp til at gøre det nemmere for borgere at lave selvbetjening overfor det offentlige. Vi behøver ikke at bekymre os om at skulle sørge for at borgerne har en måde at logge ind til det offentlige på – Det klarer Digital Signatur for os. Det næste trin er at sørge for at der er nogle relevante services at logge ind til i tilstrækkelig mængde. Det er stadig de enkelte myndigheders ansvar at sørge for at relevante services kommer på nettet. Men til at hjælpe med at få dette til at ske arbejder Center for Serviceorienteret Infrastruktur sammen med Brugerstyringssekretariatet på at gøre det nemmere og billigere for de enkelte myndigheder at blive tilsluttet SSO. Et større udbud af services på nettet giver mere selvbetjening – og dermed større anvendelse af Digital Signatur.

16. juni 2008 kl. 11:00