Søren Peter Nielsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Fuldstændigt uforståeligt at Yousee ignorerer sådanne ting

Sidste år "forsvandt" mit WiFi efter en YouSee opdatering af min router. Det viste sig at den var konfigureret med en anden kontos WiFi navn og kodeord (som jeg kunne se). Min konklusion var at så var mit WiFi password endt i en eller anden kundes router. Trods mange henvendelser har TDC...

Re: Dårlig planlægning

@Henrik Jeg havde samme problem. hvis det er første gang du skal indrapportere Moms skal du først ind og give dig selv rettigheder til det. Så skal du vente ca. 30 min før du kan være nongelunde sikker på at menuvalget dukker op. Og pas på med rettighederne - hvis du vælger flere rettigheder t...
Kommentar til Hvem vogter vogterne?

True

Couldn't agree more...
Kommentar til Fra Ascii til Xml

Re: Pragmatisme - ikke Religion - må være vejen frem

Dit navn dukker ikke op på hjernehinden i forbindelse med (OIO)XML projektets fødsel. Korrekt - jeg har "kun" været hos ITST siden 2004 - og dit navn dukker heller ikke op på min hjernehinde ;-) Jeg forholdt mig egentlig ikke til om der blev truffet rigtige eller forkerte beslutninger...
Kommentar til Fra Ascii til Xml

Pragmatisme - ikke Religion - må være vejen frem

@Poul-Henning, Nu arbejder jeg for ITST så jeg vil blot gøre dig opmærksom på at vi - baseret på feedback fra rigtige udviklere - for ikke så lang tid siden har løsnet på kravene omkring OIOXML http://bit.ly/ahAbdC Yderligere vil jeg henlede din opmærksomhed vores publikation "OIOREST i...
Kommentar til De ustyrlige offentlige it-projekter

less long-term planning and more sense and respond

Hej Ole, Jeg vil bare skrive at jeg er enig i din analyse. Meget apropos konstaterer MIT Sloan også: Leading companies [indenfor innovation] do less long-term planning and more sense and respond. http://sloanreview.mit.edu/the-magazine/articles/2010/spring/51330/it-in... /Søren P

Sådan virker SSO med en portal

Lad mig med borger.dk som eksempel gå lidt mere i detaljer med hvad der rent faktisk sker når en borger tilgår løsninger via en ”tynd” portal. Med ”tynd” mener jeg at portalen udstiller løsninger, som afvikles andetsteds. Selve portalen behøver ikke nødvendigvis at logge borgeren ind. Den kan blo...

Re: Synd at debatten stopper

Mikkel, Point taken – Jeg beklager hvis der har sneget sig noget indforståethed ind i mine foregående indlæg. Jeg vender tilbage med dit indspark in mente, men det bliver desværre først senere i dag da jeg har et tog jeg skal nå nu, og jeg så er offline resten af formiddagen :-)

SSO understøtter "Partiel" identifikation

SSO-arkitekturen understøtter allerede partiel identifikation. Der kan ændres i mængende af information, som overføres om en bruger uden at det er nødvendigt at ændre i selve integrationskoden mellem SSO-løsningen og serviceudbyderen. Det vil fx være muligt at indrette det således at selvom du lo...

Konfliktende ønsker (Re: Mine kr. 0.02

Peter - Helt ok :-) Du sætter meget godt fingeren på at der er rigtig mange ønsker til hvilke services det offentlige skal stille til rådighed for borgerne og hvordan det skal udformes – og at nogle af disse ønsker sandsynligvis er i modstrid. Vi skal naturligvis forsøge at opfylde så mange øns...

Re: SSO er baseret på en åben arkitektur

Stephan, Jeg tror det efterhånden er tydeligt for dem der følger debatten at du ud fra en principiel holdning er utilfreds med den måde Danmark – og for den sags skyld resten af verden – bygger it-infrastruktur på. Men det er altså ikke klart for mig hvordan du forestiller dig implementering af...

Re: Ved brugerne hvad de vil have?

Esben, Du sætter fokus på det der netop hidtil har været udfordringen for selvbetjeningsløsningerne med digital signatur – at der var så få af dem, at de ikke blev anvendt så ofte, etc. Det er problemstillingen om igen med at det ikke er så fedt at være den første der får en telefon fordi der ikk...

Re: Privat operatør?

Hej Rene, SSO-arkitekturen understøtter flere SSO operatører, så man kan sagtens forestille sig at der kan åbnes for private SSO operatører i fremtiden*), ligesom der på sigt skal åbnes for andre landes offentlige SSO operatører i forbindelse med eHandel, service til borgere, som lever i udlande...

Re: SSO er IKKE baseret på en åben arkitektur

Stephan, Du laver dine egne fortolkninger, og præsenterer dem som om det er mine udtalelser. Jeg taler ikke om ”blindgyder”, ”midlertidige” tiltag osv. Jeg prøver blot at forklare at vi etablerer en løsning, hvor den underliggende arkitektur har en fleksibilitet, som netop betyder at vi IKKE lås...

SSO er baseret på en åben arkitektur

Der har været et par kritiske indlæg – både i forhold til det mere principielle om det her i det hele taget er noget vi skal gøre – og i forhold til det mere lav-praktiske om det egentlig gør nogen forskel med SSO. Jeg vil gerne prøve at adresse begge ved at forklare lidt om konsekvenserne af at...

Re: SSO gør det værre - one-size-fits-all

Stephan, Jeg er ikke enig med dig. Vi har muligvis ikke så store uoverensstemmelser hvis vi blot taler om visionen for hvor det bør ende, men vi kan altså ikke lægge om til den type løsninger du advokerer fra den ene dag til den anden, og der skal også som du selv nævner - være en efterspørgsel ...

Re: Forstår borgerne overhovedet implikationerne ved SSO?

Jon, I forhold til borger.dk bliver der lavet tydelige log-out-knapper og vejledning til brugerne om at de skal huske at logge ud - Ligeledes er det et krav til selvstændige løsninger på SSO'en at det har en tydelig logout-mekanisme. Du har sikkert ret i at nogle foretrækker at logge ind til hve...

Re: SSO gør det nemmere

Peter, Jeg ser det som en kombination. SSO efterspørges, og gør det nemmere for borgerne at tilgå løsninger, som grundet det offentliges organisering ligger forskellige steder - nogle samles på borger.dk - andre vil kun være relevante for den enkelte kommune - borgeren skal kunne gå frit fra loka...

Introduktion

Jeg vil også lige gerne præsentere mig lidt yderligere. Jeg er IT-Arkitekt og sidder i Center for Serviceorienteret Infrastruktur hos IT og Telestyrelsen. Centeret har som mål over en 3-årig periode at fremme opbygningen af fælles national it-infrastruktur baseret på åbne standarder. Vores overor...

SSO gør det nemmere

...det kan godt kaldes en teknikalitet, og er ikke et mål i sig selv - som flere allerede har påpeget i andre diskussioner her på Version 2. SSO er en hjælp til at gøre det nemmere for borgere at lave selvbetjening overfor det offentlige. Vi behøver ikke at bekymre os om at skulle sørge for at bo...