Allan Astrup Jensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Beskat persondata

Ideen god, hvis den justeres

Det vi skal af med er handel med persondata og samkøring af registre. Her vil den skitserede afgift være god, men den primære indsamling til brug for medlemlister i foreninger, kunderegister, sundhedregistrering, liste over skatteydere osv. skal naturligvis være afgiftsfri, så længe oplysningerne...

Re: Sæt jer ind i tingene, plz.

Det samler data fra en verden, som konstant er i bevægelse Er sygehus Verdenen den eneste Verden i bevægelse, der samles data fra? Navlebeskuende!

Re: Konkurrence

Det er ikke, fordi de er landsdækkende, at Pol og Skats IT systemer ikke fungerer. Diagnoserne er tidligere udredt her på sitet. Det var nærmere for at påstå, at IT sundhedssystemerne, ligesom Politi og Skats IT, er mest brugbare og rationelle, når de er landsdækkende. I øvrigt er vi jo et lille...

Re: Konkurrence

Dette område er for vigtig til at man skal monopoliserer det. Det er bedre, at have 2-3 systemer der konkurrer imod hinanden. Ren logisk betyder dette, at vi også bør regionalisere f.x. CPR systemet, Skats IT systemer, Politiets IT, landspatientregistret, cancerregistret osv. osv. Et fæl...

LUK nu de regioner!

Det vil spare penge, forbedre behandlingen, øge patientsikkerheden, og nedbringe ventelisterne og bureaukratiet! Hvad venter politikerne på? Det burde være hovedsagen i det kommende valg!
Kommentar til Politiet udelukkes fra adgang til ny Europol-webservice

Re: Hvad er det Danmark går glip af uden for Europol

afstemning om at afskaffe §20 i grundloven. Det Poul-Henning skriver kan kun misforstås af en person (jurist?), som har mistet fornemmelsen for det almindelige danske sprog og er ordkløver! Det er jo korrekt, at et Ja ved afstemningen ville have betydet, at §20 de facto ikke mere havde be...
Kommentar til Region H må erkende: Sundhedsplatformen stækker hospitalsproduktionen

Re: Tallene er nok noget større

Nedgangen i aktiviteten/produktiviteten skyldes at lægerne nu med SP skal udføre registreringerne, sideløbende med deres eget arbejde og en række andre sekretæropgaver, de er blevet pålagt med SP Plus: at lægerne skal taste i stedet for at bruge diktafon! Hvis man ikke kan forudsige at a...
Kommentar til HP får patent på ‘Reminder Messages’

Vanvittigt

Tænk hvis dette indebærer at man nu skal betale til et patent (HP) for at planlægge sin dag, dvs. at leve! Nu må det være nok!

Re: Andre anvendelsesområder

Men med mindre du har en kvante computer af hidtil uset kraft, så kan national lovgivning jo ikke ændre på det faktum at sikker kryptering er, sikker. Ja, men har du ikke forstået, at hvis krypteringen er ulovlig og ubrydelig, så vil krypterede meddelelser eller sorte hjemmesider kunne sto...

Re: Mage til ansvarsfralæggelse...

Overskriften i Berl. Tid.: "Sundhedsplatformen var en rosenrød business-case"! Ja, men det var alle de andre store IT skandaler i skat og Politi mv. også. Lærer beslutningstagere ikke af deres og andres fejl at stole på IT-sælgerne, som kan sælge sand i Sahara? Vi må forlange, at...

Re: Det man kan frygte

Det er jo netop dette Regionen har gjort. Optimalt for dem er dog økonomi og ikke patientbehandling og arbejdsmiljø!

Produktiviteten falder!

Det væsentlige ikke, at der opdages fejl i IT systemet, men at indførelsen af systemet betyder lavere produktion og længere ventelister. Det vil der fortsat være, når disse fejl rettes. Det er de grundlæggende forudsætninger for de lovede besparelser, der er problemet. Først når Regionen indser, ...

Re: Tja- sådan går det

Hvis de ikke mener embedsværket virker godt nok, er det også politikerne selv der skal gøre noget ved dét. Måske er problemet, at nogle af de ledende politikere havde læst alle baggrunds papirerne, og ikke kun resume'erne, eller uofficielt blev orienteret om, at det var vurderet...

Nu må Regionsrådet mande sig op!

Hvis det var mig der bevidst var blevet fejlinformeret om forudsætningerne for en milliard investering, så ville jeg øjeblikkelig fyre de ansvarlige! Ellers kommer det til at gentage sig der og andre steder! Der er desuden brug for et moratorium inden yderligere implementering fortsætter. Ideen o...

Hovederne bør rulle

Hvornår bliver de embedsmænd fyret, som har vildledt Regionsrådet? Hvis der ikke statueres nogle eksempler, så bliver det aldrig bedre!
Kommentar til Bitcoins slog rekord i weekenden

Re: Hvorfor forsvare bitcoin "valuta"?

Du hader kryptovalutaer fordi det ikke kan registreres, men du bruger kontanter fordi de...ikke.. kan registreres??? Nikolai Møller vil med vold og magt misforstå, hvad jeg skriver. Jeg hader ikke bitcoins mv., men mener de skal forbydes, fordi denne luftige "valuta" uden...
Kommentar til Bitcoins slog rekord i weekenden

Re: Hvorfor forsvare bitcoin "valuta"?

Så du mener ikke Western Union skal forbydes Jeg går udfra WU kontrolleres af de danske myndigheder ligesom vekselbureauerne gør, og hvor hvidvaskning jo nyligt blev opdaget og straffet. Dette kan ikke sammenlignes med bitcoin forbryderne, hvor kontrol, opdagelse og forebyggelse pt. ikke e...
Kommentar til Bitcoins slog rekord i weekenden

Re: Hvorfor forsvare bitcoin "valuta"?

Men lidt bias har du da :-) Besynderligt, at en ansat i en bank per definition ikke kan være objektiv, selvom han sikkert har mere indsigt i emnet end de fleste andre. Vi ved ikke, hvad fremtiden er for banker/pengeinstitutter, og hvordan deres produkter ændres, men de skal nok overleve. ...
Kommentar til Bitcoins slog rekord i weekenden

Hvorfor forsvare bitcoin "valuta"?

Jeg fatter ikke, at så mange forsvarer bitcoin. Er det fordi de selv har investeret i bitcoins og er bange for, at de mister værdi? Når fx wannacrypt forbrydrene vil have deres penge som bitcoins på en adresse, som ikke kan spores af betaler eller myndigheder, så gør de det, fordi overførsel til ...
Kommentar til Bitcoins slog rekord i weekenden

Re: Bitcoin er sorte penge

Bitcoin og de andre crypt coins er pt. mest noget som bruges til investering af personlig opsparing. Skaber dette arbejdspladser? Eller med andre ord, hvor mange jobs går vi glip af, når opsparingen sker i bitcoins istedet for fx. aktier?