Allan Astrup Jensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Tror det helt sikkert ikke er lovligt i EU

at udøve forskelsbehandling mellem deres autoriserede reparatører og uafhængige reparatører med hensyn til adgangen til de nødvendige inputs, som er helt under bilproducentens kontrol, og som ikke kan fås fra andre kilder Lyder godt, men holder det i praksis? For nogle år siden havde jeg ...

Re: Hvad er overskuddet?

Hvad med de mange fejl man udsætter uskyldige for? De breve man får er meget anklagende, som man på forhånd er skyldig. Det er en psykisk belastning og tagen tid fra andre ting over den lange tid, det tager at få rettet fejlen, skal også med i beregningerne, og så er der formentligt intet oversku...

Høj fejlrate

Datasystemerne laver ingen fejl, men de underliggende databaser er fuld af fejl, så fejlraten må blive høj - 100% i vort tilfælde. I det ene tilfælde for os viste det sig at være en fejl i databaserne, og vi og mange instanser brugte masser af tid på at finde og rette fejlen til ingen egentlig ny...

Re: Eksperterne er væk

Denne kommentar tror jeg er humlen i det hele. Det politiske ønske om privatisering og udflytning, fordi man tror eller håber, at det bliver billigere og bedre. Men det bliver det ikke! Det bliver dyrere og dårligere, ligesom det sker ved udlicitering af rengøring på hospitalerne og udflytningen ...
Kommentar til Derfor kunne 22.000 danskere ikke låne penge: DXC ramt af kodefejl

Ulovligt?

Kan et privat firma, som står for CPR systemet og skal holde sine oplysninger om borgerne fortroligt, alligevel sælge sådanne kritiske oplysninger til hvem som helst? Det må være strafbart!
Kommentar til Kriminelle søger tilflugt i anonyme kryptovalutaer

Re: Kryptovaluta bør forbydes

krypto er ikke ulovligt, Netop! Det er derfor jeg foreslår det forbudt!
Kommentar til Kriminelle søger tilflugt i anonyme kryptovalutaer

Kryptovaluta bør forbydes

Da der er tale om både en form for kædebrevsystem, hvor den der tilkommer sidst betaler, er anonyme og nyttige for forbrydere samt en form for falskmønteri, bør alle lande forbyde handel/betaling med bitcoins og lignende valutaer. De underminerer de nationale valutaer, de officielle international...

Re: Den må du længere ud på landet med, kære Brian..

Det giver måske forbrugerne et oplyst grundlag, så de kan fortage et valg. Pointen er, at hvis man vil eller skal besøge siden, er der ikke noget valg. Derfor bør det ikke være muligt for sider at afvise besøgende, der ikke accepterer cookies. I det mindste ikke personligt målrettede reklamer...

Re: Dutter ikke

Korrekt, jeg har endnu ikke været på en hjemmeside, som accepterer at jeg fravælger cookies, men det bør de tvinges til. Vi ønsker ikke tracking reklamer eller lignende.
Kommentar til Overlæge: Sundhedsplatformen årsag til daglige graverende fejl

Re: Hvis dette havde været et privat system ...

Ja, se blot hvad der skete med Århus Letbane!
Kommentar til Overlæge: Sundhedsplatformen årsag til daglige graverende fejl

Re: Kunne man håbe :)

fraværet af god ledelse i den grad er normen. Kan ikke være rigtigt! Der er jo udbetalt store bonusser til denne ledelse, så den må være ekstra god!

Re: Alt er måske ikke som det lyder ?

Iøvrigt, er situationen den samme når/ hvis en yngre person sidder og bruger sin smart phone midt i en samtale, et møde, under spisning. Er det noget du opfordrer til?

Hvorfor ikke ansætte robotter?

Hvad skal vi med besværlige læger, til at afhøre patienterne, når robotter er meget mere effektive og billigere? At behandlingen bliver derefter, og flere patienter får en dårlig oplevelse, flere mén eller dør, berører ikke de bestemmende, der er mere interesserede i og har forstand på Excel ark ...

Bør få konsekvenser

Hvornår fyrer Regionen de ansvarlige for de manipulationer og den vildledning medlemmerne har været udsat for? Hvis det ikke får konsekvenser for de ansvarlige, stopper IT-skandalerne aldrig!
Kommentar til Læger: Nationale sundheds-it projekter gavner ikke patienterne

Ikke noget nyt

Det er også kendt fra andre områder, at digitaliseringen er oversolgt af IT eksperter og IT firmaerne, så de kan få flere indtægter. Den verserende bestikkelsessag viser, at der er i hvert fald et IT firma, der ikke havde problemer med at bryde loven for at få flere opgaver! Politikerne og embeds...

Ikke noget nyt

Det var en god artikel, men det lægesekretæren siger, er der fra begyndelsen af blevet advaret om her på sitet. Jeg har bl. a. selv skrevet, at hvis man som planlagt reducerede antallet af lægesekretærer, så kommer det til at gå rigtigt alvorligt galt, og at det var mere effektivt, hvis sekretær...

Re: Standarter

Vi ved naturligvis godt, at den, der startede denne tråd, lavede en stavefejl (og mange andre), men fejlen gentages nødvendigvis, når vi kommenterer indlægget - det siger sig selv.

Re: Standarter

Ad CC symptomer som medføre diagnosen Disse få ord viser forskellen i tænkemåde mellem ingeniører og læger. Samme symptomer kan have utallige årsager og nogle gange mangler de, og de kan have forskellig styrke og skal kombineres med mange andre symptomer, sygehistorie mv.! Mennesket er den m...
Kommentar til Version2-undersøgelse: Hver fjerde læser har kopieret sit nøglekort

Re: Kritikken er forfejlet

først bryde pin-koden (evt. med fingeraftryk) til oplåsning af telefonen, Der skal ikke pinkode til at oplåse min telefon op, for den er normalt ikke låst. Det er for besværligt. En mobiltelefon er et brugsredskab til at telefonere og sende beskeder og hente data. Den er ikke en bank eller et...
Kommentar til Version2-undersøgelse: Hver fjerde læser har kopieret sit nøglekort

Kritikken er forfejlet

NEM-ID med adskilte pap- og digitale koder er betryggende for mig. Det er klart, at hvis man ikke følger reglerne og digitaliserer nøglekortet og dermed har alt nødvendigt for logning i telefonen, så er sikkerheden utilstrækkelig. Det er sikkert lettere, og vil normalt gå godt, men jeg vil være ...