Asbjørn Jensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Statens it-chef: Brugervenligheden rider os som en mare

Brugervenlighed ?

Har i går beøgt Udbetaling Danmarks system gennem Borger.dk. Skulle aktivere min folkepension. Var meget i tvivl om det lykkedes. datoerne var vanvittige. Via tlf kontakt fik jeg at vide at medarbejderne ikke pt må beskæftige sig med dette og at der kommer et nyt system. Men at meddele borgerne d...
Kommentar til Statens it-chef: Brugervenligheden rider os som en mare

Bruger venlighed ?

Det er vist naivt at forvente bruger venlighed. Myndighederne ønsker vist at isolere sig i deres eget sneglehus og manglende brugervenlighed og systemfejl er et stærkt værktøj. Jo flere de kan frustrere til at give op jo mere magt får de. Og det lykkes, direktøren for ATP var ude med en "tude...

Inkompetance

Igen en offentlig organisation der udviser total inkompetance som kunder til IT systemer. De har sikkert også fravalgt test af systemerne for at spare Hvorfor er der ingen sanktioner overfor de offentlige chefer ?

Re: Udlicitering som en løsning

Bemærkningen om LOTTO er helt relevant. Jeg har fra ATP fået det svar at sagsbehandlingen var "UHELDIG" altså underlagt tilfældigheder. Da der skal være forudsigelighed i afgørelserne er dette en klar lovovertrædelse.

SKAT's Ansvar for opkrævning

Skat har påtaget sig en opgave, som de har negliseret. Jeg forstår ikke at de organisationer der ikke har fået deres penge ikke stiller SKAT til ansvar (evt gennem en forventet succes rate 0-100%) Det kunne jo være noget sjovt hvis SKAT gik konkurs når de ikke kunne svare deres forpligtelser.

Re: Skats ulovlige gebyrer.

Vedrørende bilafgifter. For et par år siden udsendte de dobbelt opkrævninger (snail mail og PBS). For en privat erhvervsdrivende ville dette give bøder. Her var konsekvensen kun at SKAT's likviditet blev øget De besvarede ikke henvendelser i denne anledning og offentliggjorde ingen...
Kommentar til Slap helt af - alle får Digital Post uden at løfte en finger

Re: Træt af at blive bollet!

Ingen svar er en af embedsværkets nye strategier, som finansministeren underlig nok støtter. Har selv "korrensponderet" med Skat uden svar. Ikke en gang gennem møde med skatteministeren kan svar fremkaldes. Det er tydeligt at de ikke ønsker at forholde sig til egne fejl eller korrigere...
Kommentar til Slap helt af - alle får Digital Post uden at løfte en finger

Re: Lov om Offentlig Digital Post

Vedr adgang til at læse snail mail. Embedsværket har opfundet en ny fidus. De sender med B-post. Dette sammen med deres egen ekspeditionstid og post DK's regularitet sikrer at breve ofte når frem efter at tidsfrister er overskredet eller møder afholdt; så kan de afvise sagsbehandling og...
Kommentar til Slap helt af - alle får Digital Post uden at løfte en finger

Der er endnu en fælde

e-boks giver dig ikke mulighed for at bevise at brev IKKE er modtaget(i e-boks)når bare afsenderen påstår det. Lige ledes er dateringen i e-boks ikke juridisk gyldig (det er dateringen i dokumentet der er gældende, selv om denne er til bage dateret) Med afsenderens mulighed for at efter rediger...
Kommentar til Slap helt af - alle får Digital Post uden at løfte en finger

E-post

Så lige på tekstv at 30-40 % af kommunernes funktionaliteter ikke er sat op til at benytte e post. Det er nu mere end 3 år siden der var deadline for de offentlige myndigheder. Hvorfor skal borgerne ikke have 3års "grace time" ? og hvor bliver sanktionerne af overfor de offentlig...
Kommentar til Kommuner advarer mod statsligt it-system til jobcentre

Problemet er stort

Under kontakt med jobcenter klagede jeg over mængden af IT fejl Jeg fik svaret: "Det gør ikke noget, vi har systemer der virker" Medarbejderne har pligt til at indberette fejl (men de giver op når fejl aldrig rettes) Medarbejderne ser ikke resultatet (borger siden) af deres arbejde / on...

Digital post implementering

Kan det bruges ? Hvor mange offentlige myndigheder har endnu ikke implementeret Digital post eller har implementeret den efter deadline (for 3 år siden) HVORFOR SKAL BORGERNE VÆRE MERE STRINGENTE END MYNDIGHEDERNE ? Kan det så bruges jvf. e-post mangler der stadig en retsafgørelse om hvorvidt det...
Kommentar til Kun hver tredje foretrækker digital selvbetjening

Digital selvbetjening

Det er jo i virkeligheden et spørgsmål om hvad de offentlige myndigheder vil ? vil de overhovedet ? Mange af dem har nu 3 år efter deadline ikke etableret systemer ! deres systemer er dybt fejlramte, de modtager ikke fejlmeldinger og retter ikke fejl. hvis de endelig reagerer ringer de op (så er...

Borger forpligtelse ?

De offentlige myndigheder har i stor udstrækning valgt ikke at etablere e-post mulighed ( deadline for mere end 3 år siden) Det må vel også betyde at jeg kan vælge at implementere e-post til mig med 3 års respit !!!!!!
Kommentar til Arbejdsskadestyrelsen ikke klar til digital post

Opfyldelse af krav

Så vidt jeg erindrer er det mere end 3 år siden at offentlige myndigheder skulle kunne modtage e-post. Konsekvensen kan da kun være at kravet til borgerne også udsættes i mere end 3 år.
Kommentar til CPR-kontoret om læk af 900.000 cpr-numre: Fejlen skete hos CSC

Re: Kontorchefen har det skidt...

Hvis han mistede sin bonus, ville han forhåbentlig have det så skidt at han i fremtiden løftede sikkerheden til et fornuftigt niveau
Kommentar til Avis: CSC og politiet ignorerede advarsler om hackerangreb

ansvarlighed

Enig med Kristian larsen. Det er vist snart nødvendigt at myndigheder kan gøres ansvarlige. som kristian nævner er incitamentet nok økonomi og så må sanktionen også være økonomisk. Jeg kunne foreslå objektiv ansvars erstatning på minimum 1000KR pr person exponering, så ville det være billigere at...
Kommentar til Fejl: Jobcenter udleverede 52 cpr-numre til borger

FEJL ??

Det er næppe fejl men en naturlig konsekvens af sløseri og manglende respekt for sikkerhed. Hvor er de chefer der bliver gjort ansvarlige for disse tilstande. Når man kommunikerer med det offentlige er der en masse krav til borgerne fulgt af en masse trusler. Hvis krav til myndigheden nævnes er d...
Kommentar til Webscanner skal sikre mod kommunale læk af cpr-numre

"Fyreseddel eller andet"

en del af problemet er netop de manglende konsekvenser af "fejl" (læs uundgåelige konsekvenser) Objektivt ansvar, standardiseret minimum erstatning, tab af bonus kunne måske øge respekten for egne fejl i den offentlige og private IT anvendelse. Der er for billigt at udstede "vi...

Identifikation af myndighed

Jeg undrer mig over at det siges at den afsendende myndighed er nævnt i skrivelsen. Dels kan myndighederne ændre afsenderbetegnelsen, dels viser min erfaring fra Akt indsigt at afsenderbetegnelser og metadata er fjernet således at afsender ikke kan identificeres og ej heller afsendelsesdato eller...