Jan Heisterberg

Kommentarer

Kommentar til Pia Gjellerup om offentlig it: Storskalaprojekterne kan nemt gå galt

Et it-projekt er ikke bare et it-projekt

Direktøren fra Region Syd skrev tidligere meget rammende: "vi ikke ender med at stå både med et stort it-udviklingsprojekt, et implementeringsprojekt og et organisatorisk projekt på samme tid". Det er jo her humlen ligger begravet: - de (store) offentlige it-projekter er ikke bare it-...

Problemets rod

Måske har Region H ikke i tilstrækkelig grad gennemført "proof of concept" inden beslutning og udruldning ? (måske er systemet ikke godt ?) Måske har Region H ikke erkendt de konstaterede problemer (de første to hospitaler) og lavet en time-out så løsninger kunne skabes (incl....

@Jakob Uffelmann

Jeg går naturligvis ud fra, at din slutbemærkning også omfatter dine bemærkninger.

Teknisk spørgsmål

Hvad er det som forhindrer en teknisk løsning ? Hvorfor kan et kommunalt e-post system ikke have en trigger for potentielt fortrolig post som gennemtvinger e.g. kryptering eller forhindrer afsendelse ? Personligt har jeg helt simpel kommunikation med min kommune, og den kræver hverken i henvend...

Det ville være interessant at vide .....

Der er naturligvis forskel på det idriftsatte EPJ-system i Region Hovedstaden og snart Region Sjælland. Den opgave de fundamentalt skal løse, og de brugere (sundhedspersonalet) som får en ændret dagligdag, er meget ens - omend deres forandringsparathed kan være meget forskellig. Det ville være m...

Stop det her - er Region Syd naiv ?

Det kan godt være, efter lovens bogstav - som citeret, at Region Syd har truffet det rigtige valg ved at fravælge Epic. Måske har Epic lavet et dårligt tilbud ? Måske har de andre brugt rosenrøde løfter og garantier ? Men det er da bemærkelsesværdigt at "vi" i vores lille land med 5-6...

Projektets trenighed

Succesfulde projekter skal opfylde tre klassiske kriterier; til tiden, til prisen og til kundens tilfredshed. Jeg har især hæftet mig ved Peter Hansens første indlæg, som jeg overordnet er enig i - især kritikken af debattens form og ordvalg. Det er korrekt at projektet i Region Hovedstaden i de...
Kommentar til Tinglysningsretten fjerner alle spor på hjemmesiden efter nedbrud

Er emnet principielt ?

Spørgsmålet om etablering af en juridisk holdbar log for tinglysning bliver nævnt her. Men er spørgsmålet ikke mere generelt ? Er der ikke andre steder, f.eks. ansøgninger eller betalinger hvor det samme forhold gør sig gældende ? Kan en studerende udelukkes fra e.g. en kursustilmelding hvis sys...
Kommentar til Kæmpe netværksnedbrud i Region H lukker hospitals-it ned

Tillid er godt, kontrol er bedre ......

Lad os lige holde perspektivet og tænke over årsager, virkning og fremtid: Situation: - indtil i morges var der et systemdesign som er "godkendt" - indtil i morges var ændringer vurderet som lav risiko - indtil i morges var tilsvarende lavet uden konsekvenser Forløbet: - det viste sig at...

"Hvem vogter vogterne ?"

Skal vi ikke lige se hele dette spørgsmål lidt fra oven og i perspektiv ? Citatet herover er oversat fra latin (se f.eks. https://da.wikipedia.org/wiki/Kustode) og betyder naturligvis "at selv den bedste vogter skal også vogtes". I sammenhæng med databeskyttelse har politikerne her, og...

Rigsrevisionen er ikke en løsning

Mit svar til AMK er følgende: 1. det valgte system kan meget vel være det bedste eller bedst mulige 2. mangel på opfyldelse af Business Case er beklagelig, men det er bare en DJØF-leg. Realiteten er, at der SKULLE indføres et erstatningssystem. Realisering af postulerede gevinster er måske ikke d...

Politisk ansvar ?

Måske skulle man tro denne tråd var slut, men i dagens Berlingske (side 28) skriver regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen en "kommentar" - måske et udtryk for at hun også er kommet frem i køen til håndvasken og ar regionsrådsvalget kommer om 4 måneder. Jeg håber dette link virker:...

Hellere ramme ved siden af end slet ikke ramme

Der er usædvanligt mange indsigtsfulde kommentarer til artiklen. Desværre demonstrerer artiklen, at Lars Frelle-Petersen (tilsyneladende) ikke har forstået sit sagsområde og ISÆR ikke den påvirkning it-løsninger næsten altid får på modtagerne / brugerne. Hvis Lars Frelle-Petersen ikke har forstå...

De onde kan le, de gode kan græde....

Det er naturligvis rigtigt, at det handler om tillid - og sporene skræmmer. Min pointe var, at Sunk Cost ER Sunk Cost. Det kan ikke nytte noget at drukne sig i fortiden. Hvis vi, vælgerne, IKKE mener det demokratisk valgte regionsråd har forvaltet vores tillid tilfredsstillende, så har vi chance...

Der er nu kun een vej - det er FREM.

Hold nu lige tungen lige i munden: 1. I ethvert projekt bør der laves en efterkalkulation. Per definition omfatter det en opgørelse og en sammenligning mellem budget og regnskab. Naturligvis kan et element af fremtid medtages, men det må nødvendigvis være estimater (budgetter) for indtægter og ud...

Artiklen mangler substancielle oplysninger

Det ville være rart at vide, hvad konsekvenserne af denne svindel er ? Hvis der svindles for kr.10 mio i forhold til kr.10 mia, så er det jo bare en promille - og det er en ringe omkostning. Anderledes med e.g. sygdomsinformation og andet personligt. Men det undrer mig lidt hvordan forbryderne ...
Kommentar til Programmering: Derfor er der forskel på store og små bogstaver

Spændende, interessant - men lidt it-baggrund mangler

Spændende, underholdende læsning, MEN det havde været rart med mere stringens og nøjagtighed i teksten - den taber ved at være lige på, men aligevel ved siden af. Det er jo indlysende, at skal en computer skelne mellem P og p, så må de nødvendigvis repræsenteres (gemmes) forskelligt - altså som ...

Spændende artikel

Da jeg startede min it-karriere med procesregulering var det en stående vittighed, at det værste der kunne ske for mine kolleger var, at papiret sad fast i printeren ........ Udover det meget tankevækkende i artiklen, for det beskrevne kan jo ramme os alle, så er der også en dybere, filosofisk, ...

Hvem er ansvarlig for Business Casen ?

Det er da et godt, relevant spørgsmål som AMK stiller. Mit svar er lidt filosofisk, og mindre juridisk eller teknisk. Hele vejen fra laveste niveau i projektgruppen, incl. rådgiverne, og helt til toppen: os borgere, er der hele tiden to parter: én som fremlægger og én som beslutter. Hver part har...
Kommentar til Sikkerhedseksperter: Wannacry er spækket med amatørfejl

Mesterværk = kunstnerisk indtryk ?

OK, så du tilføjer et kriterie: "kunstnerisk / it-faglig udførelse af koden". Det er da fint nok. Jeg synes nu mine kriterier er bedre. Hvem vil give høj karakter til en virus, nok så "smuk", som ikke spredes, straks kan slettes i postbakken, intet udbytte giver, er til grin...
Brugerundersøgelse Version2
maximize minimize