Jan Heisterberg

Kommentarer

Alt er måske ikke som det lyder ?

Artiklen nævner to forhold med kilde P4 Sjælland: - journalskrivning, notering - medicinlister Det første er et brugerproblem baseret på manglende rutine og itilstrækkelig adfærdsændring. Jeg tror mange patienter har set deres læge med øjne og opmærksomhed fokuseret på skærmen. Min læge, som ab...
Kommentar til Har den kryptering, vi allesammen bruger, en bagdør?

Skepsis er sundt

Der er ikke megen beviselighed i artiklen, og diverse personers personlige kendskab er da i bedste fald kun beroligende. Har vi ikke i de sidste to uger hørt om ladeporte, som åbner adgang til data gennem sårbarheder i udbredt HW (processorer). Svagheden har eksisteret, står der, siden 2007. Så ...

ret og ret ?

Det var min hensigt alene at forholde mig til de generelle internet-tjenester, men det burde jeg så have skrevet. Det er rigtigt at nogle medier har en "ansvarshavende redaktør" og at denne rolle anerkendes i dansk lovgivning. Jeg er dog ikke sikker på, at ansvaret er helt klart i...

Talefrihed er er glidebane

Forstå nu, at det er en glidebane og der ikke er en facitliste. Hvor uacceptabel den foreliggende sag end er, så er der andre "sager" i andre lande, hvor den lokale betegnelse er blasfemi, undergravende, opfordring til xxxxxx, og hvor det samme i andre lande er acceptabelt. Hvem sagde...
Kommentar til Norsk sundhedsmyndighed hacket: Vi er stadig ved at vurdere omfanget

Mon ikke der skal tænkes mere over risiko-listen

Jeg tror ikke Bjarne Nielsens prioriterede liste er den bedste som lidt mere eftertanke kan frembringe. I modsætning til sædvanlig risikovurdering, som bygger på en rangordning af ricisi baseret på en kombination af sandsynlighed og virkning, så kender "vi" meget lidt til de forskellige...
Kommentar til Norsk sundhedsmyndighed hacket: Vi er stadig ved at vurdere omfanget

Endnu en risiko afdækket

Det bør naturligvis ses isammenhæng med den anden artikel om eksport ud fra Danmark af sundhedsdata. Det må være indlysende, at hacker-adgang, og beslægtede it-fænomener som trojanere, er en risiko på linie med "eksport". Det positive ved historien, som refereret, er, at audit-systemet...
Kommentar til Sundhedsplatformen sender ikke-anonymiseret sundhedsdata til USA

Sikring af spredte data

Mit svar er, at det kan man godt tro, men der er ikke belæg for at sige det. Dvs. det gælder sandsynligvis ikke. Ideelt ville jeg mene, at ethvert "kritisk" system bør have tilstrækkelige audit-egenskaber indbygget, så det kan overvåges i nødvendigt omfang (dvs. real-time, dagligt,...
Kommentar til Sundhedsplatformen sender ikke-anonymiseret sundhedsdata til USA

Jeg vedstår ....

hvad jeg skrev om hysteri og realitetssans. Jeg er en smule pikeret over dansk "andegårdsmentalitet", som viser sig når kun danske firmaer er gode nok til anlægsopgaver, kun data indenfor kongeriget er sikkert nok, kun ...... Implikationen er, at danske firmaer ikke kan arbejde i...
Kommentar til Sundhedsplatformen sender ikke-anonymiseret sundhedsdata til USA

Hysteri og realitetssans

Der hersker ingen tvivl om, at patientdata skal beskyttes i videst muligt omfang. Men når det er sagt, så udstråler artikel og kommentarerne holdninger som især finder "eksport" af data over landegrænsen som det store problem. DET forstår jeg ikke ? Har der ikke netop i Danmark været en...

Tidsberegningen er underlagt variation

Tiden i en GPS-modtager er underlagt samme forstyrrende elementer som positionen - typisk udtrykt i DOP-tallet. Så med en typisk DOP mellem 20 og 2, så må tidens nøjagtighed varierer mellem x og y. Jeg fandt dog følgende på Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_clock#GPS_clocks GPS unit...

GPS eller GSM til tidssignal ?

@Michael Cederberg Jeg er helt enig i, at en GPS-modtager sandsynligvis beregner det bedste, nøjagtigste, tidssignal (sandsynligvis - fordi der netop i bebygget område kan forekomme reflektioner af signalet (som kan ødelægge nøjagtigheden), og fordi bygninger kan skygge for en del af himlen og de...

Jeg forstår ikke den beskrevne evalueringsmodel !

Een af de fundamentale anker mod Sundhedsplatformen er, at det er for besværligt, tidskrævende, uhensigtsmæssigt, at udføre en række (mange ?) af dagligdagens funktioner - hvilket blandt andet resulterer i reduceret produktivitet. Javel. Skulle en evaluering mon så ikke omfatte et tidsstudie for...

Kildekritik

Een variant af historien er publiceret af TV2 Lorry 05. dec 2017 kl. 07:54, hvilket er FØR version2.dk. https://www.tv2lorry.dk/artikel/cathrine-afvist-til-teoriproeve-computer... Heraf fremgår aldersberegningen som årsag til afvisningen. Hvad den oprindelige, egentlige, kilde har meddelt er ik...

Hvorfor lykkedes tilmeldingen ?

Udover det tragi-komiske (for alle andre end den stakkels 17 -årige, som skal dels betale ekstra for ny køretime, dels vente - ifølge andre medier) så er det da også besynderligt, at eleven kunne tilmeldes ? Men det er vel så et andet system ? Men vi vil gerne se koden.

For god ordens skyld ...

I debatten skal det huskes, at betegnelserne: en fejl, en mangel, en uhensigtsmæssighed er betegnelser uden objektiv definition - også når de nedbrydes i typiske kategorier for "alvorlighed". Derfor er de tal som opgives en rettesnor, men om tallet er 7, 77 eller 777 er ikke en objektiv...

Indlysende god ide

En Business Case udgør jo netop en del af det grundlag, den aftale, som indgås mellem en ledelse og "de andre". Ledelsen kan så være Folketinget, en bestyrelse, en direktør eller ..... En sædvanlig kontrakt omtaler emner som til tiden og til prisen. En Business Case samler for en ledelse...

Ingen politisk respons på et simpelt, generelt, spørgsmål

Som nævnt ovenfor, så skrev jeg 4. oktober, det er for 4 uger siden, til tre politikere i Regionsråd Hovedstaden. Jeg sendte et simpelt, og begrundet, spørgsmål, nemlig: Før regionsrådsvalget i november vil jeg gerne vide, hvilke konkrete forslag (planer) du og <partiets navn> har og støtter...

Til de forskrækkede

Hvis det er godt nok på universiteter, så er det godt nok på gymnasier. Hvis der er påvist overdreven logning, dataindsamling, så lav det om ELLER lav et retsgrundlag. Det behøver ikke være en domstol, men det kunne være et skole-eksternt udvalg som bedømmer en skoles "anklage" for snyd...

Hvor stort er problemet egentligt ?

Hvis "man" interesserer sig for emnet, udover den korte opsummering, så er der mange spændende oversigter i rapporten - link øverst. Det er nærliggende at blive forarget over oversigten, bragt i artiklen: 6 projekter som har fået "værre" trafiklys. Dette bør imidlertid ses i...

Hvor er forståelsen for bruger-accepten blevet af ?

Jeg synes artiklen er velskrevet og informativ. Jeg er ikke i tvivl om, at sundhedsbehandling kan løftes fra ren unika-behandling til et vist niveau af standard - som artiklen beskriver. Det ændrer ikke det forhold, at der vil forekomme et (betydeligt) antal undtagelser, som sandsynligvis især er...
Brugerundersøgelse Version2
maximize minimize