Jan Heisterberg

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Schrödingers Motherboard

Måske er det et vilkår ?

Dengang papirpenge blev opfundet (i modsætning til mønter, hvis realværdi lå i massen og ædelmetallets renhed) blev falskmøntneriet opfundet. Alle mulige modtræk fra lange straffe til tekniske rafinnementer er så brugt til imødegåelse - og det er vist en sjælden forbrydelse efterhånden. Tilsvare...
Kommentar til Status for statens store it-satsninger: Rødt lys til fire projekter

Vi løber tør for farver

Ja, det er da fint at Statens IT-Råd laver statusopgørelser, og det er helt i tråd med moderne stil at simplificere status i form af "trafikfyr". MEN hvor er den anden dimension - påvirkningen af brugerne og borgerne Det jo slemt nok når de nævnte indikatorer kommer ud i gult og rødt....
Kommentar til Kan enhver også sende mails på vegne af direktøren i din organisation?

Hov, stop lige ...

Det her er vist et godt eksempel på, at en tegning med de berømte ABC og M-personer ville have hjulpet. Så hvem kan lave den tegning til journalisten så der kommer en ny artikel ? Mon ikke en tegneserie med de forskellige senarier er den rette vej ?

@Anne-Marie Krogsbøll

Hvid DET er tilfældet, så er fakta-boksen ikke fyldestgørende ! Men det får vi måske oplyst efter dit spørgsmål ?

Jeg forstår det ikke - sådan rent it-teknisk set ....

Når jeg læser fakta-boksen om Landspatientregistret, så forstår jeg ikke ordvalg og flere forklaringer i artiklen (det her handler ikke om penge eller om de valgte journalsystemer). Som jeg læser fakta-boksen, så indeholder Landspatientregistret et udtræk fra journalsystemerne med den hensigt at...

Jeg savner .....

at artiklen (Datatilsynet) fastslår, at den nævne administrator har ansvaret for kontrol af opfyldelsen af den fastsatte standard for passwords. Hvis en bruger kan slippe afsted med at bruge 1234, så burde administratoren gøres anvarlig. Hvis 8 tegn er kravet, så ....... Og hvor svært kan det væ...
Kommentar til Brugere om ny it-platform hos domstolene: En 'skandale' og 'fucked'

Hvad er den egentlige årsag ?

Hvis man ser på dette, og andre tilsvarende, systemer, så er det vel "sagsbehandlingssystemer". Mon ikke PolSag, Amanda og Sundhedsplatformen er andre eksempler. Er den fundamentale "svaghed" hver gang, at udviklerner skal lave en "samlebåndsløsning" som erstatter en...

Off topic - men hvordan får jeg adgang til MINE data ? realtime

Nu handler artiklen om dyneløfteri - ikke den aflæsning vi som forbrugere gerne vil gøre i real-tid. Jeg har som flere andre uden held forsøgt at få en anvisning på hvordan man gør. Hvis der blandt læsernes alvidende skare findes nogen som lykkes, så er der sikkert andre 999 læsere som gerne vi...

Tak

Men det ændrer ikke, at "automatiseret nedkølingsprocedure" ikke er en retvisende oversættelse af "structured power down process". Den mere retvisende beskrivelse er nok: "...... Dette medførte en spændingsforøgelse der resulterede i en automatisk udkobling af...

Lost in translation

Gad vist hvad der står på engelsk: "....., skyldes problemet, at lynnedslag nær et datacenter har øget den elektriske spænding og igangsat en automatiseret nedkølingsprocedure." Det her er vrøvl.
Kommentar til 10 chefer bag EFI blev forgyldt med bonus for it-skandalen

@Albert Nielsen

Men man har dog set en departementchef blive forflyttet til Kirkeministeriet efter 3½ år i Justitsministeriet. Anne Kristine Axelsson har senere forladt statsadministrationen........
Kommentar til Ingeniørforeningen: Afskaf CPR-nummeret

Har jeg overset noget ?

Jeg har læst linket - der vel kun det ene vist som "IDA" i artiklen. Jeg ser INGEN underbygget argumentation fra forfatterne af den såkaldte rapport. Kun politikere kunne lave et dårligere oplæg eller forslag. Føj !
Kommentar til Medie: Regeringen vil overvåge data om lediges elforbrug

Ingen dyneløfteri uden dommerkendelse

Ingen kan vel være tilhænger af kriminel aktivitet, herunder socialt bedrageri. men derfra og til det skitserede "dyneløfteri" er jo et godt stykke vej. Den eneste acceptable vej frem i et samfund, hvor overvågning er mulig paå alle måder, er vel dommerkendelser (hvorved adgangen /...
Kommentar til 10 chefer bag EFI blev forgyldt med bonus for it-skandalen

Følgespørgsmålet

Een ting er, at der muligvis, sandsynligvis, IKKE er lovhjemmel til at kræve nævnte bonusser tilbage - med mindre, altså, de pågældende har indsendt en form for udbetalingskrav: "jeg har opfyldt ...... - venligst udbetal .....". Det ville jo være svindel, hvilket er strafbart indenfor...

Rundetårn og Tordenskrald

Hvad er højst - i den gamle talemåde. Men Magnus Bredsdorff opregner eklatante eksempler. Når man skal rangordne skandaler, så synes jeg nok der er TO dimensioner som skal vurderes og sammenholdes - den klassiske matrix. - økonomi, som anført, er naturligvis een dimension - påvirkning, konsekve...

Jeg forstår ikke .....

hvorfor ordvalget i artiklen, herunder hos de citerede, er så pænt og høfligt ...... Der er åbenlyst tale om inkompetance på flere niveauer og på flere punkter. Det ville være rart med nogle hurtige tiltaler og deraf følgende mærkbare sanktioner. Og i mangel heraf "gabestok" her i...

Interessant diskussion men hvad er det principielle ?

Jeg forstår principielt ikke forskellen på de her elektroniske apparater og alt andet ? I alle retssamfund, tillades i sidste ende ransagning og undersøgelse på grundlag af mistanke. Hvorfor skulle elektroniske apparater være en undtagelse ? Forskellen kan være, at selv "brute force"...

Korrektion til artiklens indledning

Efter en god dialog med journalist Adam Fribo vil jeg bemærke, at jeg forstår hans baggrund, i artiklen, for at tale om "produktet Epic" som genstand for Rigsrevisionens masive kritik af Sundhedsplatformen. En nærlæsning af kildematerialet: http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2018...

Jeg forstår ikke hakkeorden i regionen .....

Der er naturligvis meget jeg ikke forstår, men i relation til artiklen vil jeg fokusere på formalia, som trods alt normalt spiuller en rolle i offentlig forvaltning. Rigsrevisionen er en meget højt rangerende "myndighed", som vel kun er underlagt Folketinget. Det bliver ikke meget...

Er der en best practices ?

Som oplyst skyldes den fatale fejl en sammenblanding af produktion og test. Som nævnt af andre, så er det generelt en no-no, og i personfølsomme systemer er NO-NO. Men det rejser et generelt, akademisk spørgsmål: findes der en standard, en vejledning, en retningslinie for design og drift af såda...