Jan Heisterberg

Kommentarer

Kommentar til 40 procent af de ansatte utilfredse med Sundhedsplatformen

Selvransagelse og tænksomhed ...

Det er naturligvis dårligt nyt, men det rejser også noge spørgsmål af objektiv karakter - de subjektive, polemiske, har vi hørt de sidste to år. Hvad var det i den oprindelige proces som har gjort, at dette spørgsmål om brugervenlighed ikke blev erkendt ? Hvilke andre, store og totalt indgriben...
Kommentar til DTU-lektor advarer: Slettede apps kan fortsat gemme dine data

Hvem vogter vogterne ?

Det er et tilbagevendende spørgsmål. Interessante problemstillinger: 1. Ret til at blive glemt - ja, og hvis data så dukker op senere, eller endnu værre: ikke dukker op, men bruges i det skjulte .... 2. Hvad med apparater - ligger der også der en log over min anvendelse ? - biler, TV, telefoner,...

@Mads Bendixen

Mange apps, herunder DropBox, er opfundet af kreative mennesker, som har løst et praktisk problem. Hvis dette problem er stort og generelt, så bliver app'en populær og får mange brugere. I almindelighed fungerer det tilfredsstillende i en frode-fredegod verden, hvor der kun er gode...

@Robert Winther

Vi taler her om Region Syd, som kan beskrives som en "sundhedsfabrik". Hvordan kan en normal medarbejder få akut behov for en ny app ? Hvis det var et forskningsmiljø, som måske også findes i regionen, så kunne det komme på tale..... Men de almindelige medarbejdere - uanset arbejdsområde...

Dørvogter eller sugerør

Som kommentar til flere indlæg: Den generelle erkendelse Idag er vel, at intet elektronisk apparat er sikkert - med mindre det er lavet af meget simple, gammeldags komponenter OG loddet sammen under meget kontrollerede forhold. Der er verserende konspirationsteorier (især i USA) om udenlandsk ud...

Hvem vogter vogterne ?

Det kan ikke på simpel måde afgøres om apparater i vores hjem foretager en aflytning, en overvågning. Der cirkulerer alle mulige konspirationsteorier, og jeg har valgt den holdning, at der er andre kreative og begavede mennesker som vogter OG som råber HØJT, hvis de finder noget. Ovenfor nævnes ...

Hvordan får jeg adgang til MINE måledata ?

Det er en meget, meget interessant artikel og tilhørende problemstilling. Jeg forholder mig kun til elmålere, men der er grund til mene at det samme gælder om fjernvarmemålere og vandmålere. Jeg har gjort en indsats for at finde ud af hvordan der kan skaffes adgang, real time, til den elmåler R...

Hvem er "vi" og "os" ?

Ja undskyld, jeg forstår i berettigelsen af foranstående white wash indlæg. Jeg synes det er ubehageligt, hvis oplysningsmateriale (propaganda) som jeg modtager, og som giver sig ud for at være generelt, i virkeligheden er målrettet og specifikt. Det betyder at jeg, og min nabo, under samme logo...

Jae, men er det nu også helt godt ?

Som det fremgår, så har en "sag" ikke opsættende virkning. Lykkes det derfor på een eller anden måde at forhale en sag, aå udløber de 90 dage, hvorefter .......... Fuldstændig som i sagen med Politiet. Det er INDLYSENDE, at alle regler og lovgivning skal have en paragraf som fastslår,...

Opklarende spørgsmål

Jeg har et opklarende spørgsmål vedrørende de omtalte alarm-anordninger, som ifølge sagens natur er / kan være vitale for brugerne: er der en tilbagemelding til brugerens apparat ? Grøn lampe .... Naturligvis kan brugeren være ude af stand til at reagere på¨denne, men det ændrer ikke det åbenly...
Kommentar til Samme sted 60 år senere...

Læs lige hvad PHK skiver

Han opfordrer til lidt historie-skrivning (optagelse, helt nøjagtigt). desuden påpeger han det, efter min opfattelse, helt valide punkt, at det handler menneske-maskin-grænsefladen - hvordan er grænsefladen indrettet før, nu og i fremtiden ? Hvor mange af os har ikke svaret velrenomerede, velmen...
Kommentar til Dårlig it-sikkerhed hos praktiserende læger kan blive dyrt under GDPR

Enlig svale ?

Hvad sker der med de øvrige aktører i sundheds-sektoren ? - TANDLÆGER - PSYKOLOGER - KOSMETIK-KLINIKKER - og alle de andre ? Een ting er at PLO har lavet en undersøgelse, men hvad med de andre ?

Øjenåbner

Henrik Sørensen rejser jo en meget interessant og generel problematik - her i relation til en praktiserende læge. Problematikken er jo helt generel, og gælder mange andre ydelser fra andre - for eksempel advokater eller laboratorier for tekniske undersøgelser. Tænk, for eksempel, på en tvist og ...

Hvad med resten af sundhedssektoren ?

Det var så PLO's undersøgelse. Hvad med alle de andre dele af sundhedsvæsenet ? - der er vel andre, psykologer, som behandler fortrolige data ? Og andre ? Tandlæger er et godt eksempel. Jeg ved ikke om mine tandlægedata er så fortrolige, men aligevel. Ihvertfald laver jeg log on med mit...
Kommentar til Styrelse politianmelder administrator efter misbrug af undervisnings-id

Tak til John Q. Christensen for svar - MEN altså.....

Jeg kan se, efter svaret, at Bjarne Nielsen's kommentar er spot-on ! Det er så ikke John's fejl eller ansvar - men svarene er rystende læsning; ikke mindst set i lyset af, at hele "historien" starter med en politianmeldelse af en administrator. Rystende. Jeg er 100%...
Kommentar til Styrelse politianmelder administrator efter misbrug af undervisnings-id

@John Q. Christensen

Godt med en kommentar fra "hestens mund", men: Jeg forstår ikke, hvorfor den tildelte adgangskode ikke en "engangs" ? Jeg forstår ikke hvorfor, eller hvad du mener med: "synlig for admin" ? Jeg forstår ikke det der med "nulstilles" - hvorfor bruger admin...
Kommentar til Styrelse politianmelder administrator efter misbrug af undervisnings-id

Manglende sikkerhed er sikkert udbredt

Ringe sikkerhed, og manglende brug af anerkendte procedurer, er øjensynlig udbredt. Her gik der så en rotte i fælden. På sundshedssystem oplevede jeg forleden, at få mit password tilbage - efter klik på "bar glemt". Det indikerer jo KLART, at dette enten gemmes i klar tekst, eller at det...
Kommentar til Facebook får ingen straf: Politi bad dem aldrig slette video

@Knud Larsen

Nu handler det her om jura, og derfor skal ord og begreber være stringente. når du bruger ordet "skride ind", så er det formelt korrekt, fordi du taler om en handling; selvtægt er ikke tilladt. når du bruger ordet "kan", så er samme sag. Men det er IKKE det samme som "...
Kommentar til Facebook får ingen straf: Politi bad dem aldrig slette video

Hvad er lige Politiets ansvar ?

Jeg er ikke sikker på, at der et sundt, underbygget, belæg for denne artikels antydninger og konklusioner. Har den offeret henvendt sig til Facebook og hvornår ? Nu kan vi ikke vide hvordan sagen pådømmes før der foreligger domme. Baseret på andre diskusioner er det sandsynligt, at begrebet...
Kommentar til Programmør: Kodning som skolefag er helt misforstået

Det handler om forståelse

Alle skal ikke være kok, eller smed, eller tømrer, eller elektriker - men mon ikke børn og unge med fordel kan få indsigt ? Samme med "programmering" - det handler om indsigt. Debatten bliver let afsporet alene af ordet - som for mange kan være synonymt med lange, indviklede rækker af...
Brugerundersøgelse Version2
maximize minimize