Jan Heisterberg

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Vores egen andegård

Artiklen handler om en beslutning i Norge. AMK linker til en kun ny information offentliggjort af Region H. Jeg er meget enig med Michael Cederberg i, at "kommunikation er godt". Det, som fortsat undrer mig, disse år senere er, hvorfor en tilsvarende dialog IKKE OGSÅ skete i test- og...

Godt brølt, løver !

To meget relevante indlæg - spændende hvad svaret bliver !
Kommentar til Den Digitale Prøvevagt udskydes: For mange fejl i systemet

@Gert Madsen

Jeg kender ikke prøvereglerne og prøvedetaljerne. Det er sikkert validt at tilrettelægge en prøve, som benytter eksisterende kilder - det som for 50 år siden svarede til "prøve med bøger" i modsætning til "prøve i metode og paratviden". Det er imidlertid SNYD, hvis eksaminant...
Kommentar til Digitalisering og skat

spørgsmålet om modtager-kvittering

Spørgsmålet var jo, om det er lovligt - uden brugerens viden - at bruge en facilitet, som sender en kvittering for modtagelse ? Det virker som en krænkelse af mit private sfære. P.S.: Tak for link til kontrol-af-kontrollen-mulighed.
Kommentar til Den Digitale Prøvevagt udskydes: For mange fejl i systemet

Det faglige spørgsmål

En test med 150 elever er ud fra enhver målestok i bedste fald en stikprøve. Om der så skulle være et trin med 1.000 inden 8.000 er nok rimeligt. Det er et godt it-risiko mantra, at man som projektleder er særligt omhyggelig når projektet vedrører: • livsvigtig / livstruende forhold •har store p...
Kommentar til Den Digitale Prøvevagt udskydes: For mange fejl i systemet

@Bjarne Nielsen

Jeg er ikke enig. PCere er en del af hverdagen, og derfor anvendes de - og ikke kuglepen - ved eksamen. Det ville være en yderligere forhindring at stille PCere til rådighed - fordi de ikke ville kunne matche elevernes egne - der er for mange varianter. Desuden er der ikke tradition for, at skol...
Kommentar til Digitalisering og skat

Det principielle

Jeg synes der er et antal meget principielle ting på i oplæg og i flere kommentarer - ting som tåler opfølgning. Ganske mange “firmaer” og myndigheder m.fl. er svære at skrive til (og det ønsker mange fordi det er tidsspilde og nedværdigende at hænge i en (nærmest uendelig) telefonkø. Nogle he...
Kommentar til Den Digitale Prøvevagt udskydes: For mange fejl i systemet

Fagligt it-spørgsmål

Det kan sagtens være, at en skala-test med ca. 8.000 elever er et trin på vejen. Der er jo altid særlige forhold med “mange” brugere. MEN det ville da være relevant hvis Version2 kunne oplyse om forhistorien: - er det her rent amatør-arbejde fra leverandør m.fl. ? - er det her et hændeligt og uv...
Kommentar til Den Digitale Prøvevagt udskydes: For mange fejl i systemet

Snyd er uacceptabelt

Det er fundamentalt uacceptabelt at snyde - også til eksamen. Hvis en overvågning, som dels sikkert virker præventivt, dels måske fanger snyderne, er eneste måde at løse problemet på, så anser jeg det ikke for et problem overhovedet. Og hvad er det lige for et privatliv som skal beskyttes ? Priv...
Kommentar til Formel-fejl: 40.000 rejsekort-kunder fik forkert rabat

@Lasse Lasse

Du er velkommen til dine holdninger, men dette er et teknisk-fagligt forum, og her bør diskussionen være saglig. Man kan sige meget om selvangivelser, og dermed skatteberegninger, men de er kontrollerbare og kan efterregnes i detaljer af den enkelte. Eneste indvending er, at nogle tal vises som ...

Mere it-sagligt ....

Det kunne være interessant at få belyst realia; ovenfor citeres: »Den nye tidsplan skyldes primært kompleksiteten i den tilhørende lovgivning, ændringer af denne og forskelligartet kommunal sagsbehandling på området,« Hvori består kompleksiteten ? - skal systemerne vælge og vrage mellem regler b...
Kommentar til Sådan kommer Horsens’ bedrageri-algoritme til at se ud

Et andet synspunkt

Jeg er absolut modstander af socialt bedrageri - altså uberettiget udbetaling af offentlige ydelser. De sociale udgifter er store, og der er afgjort behov for at udbetalingerne kun tilfalder de berettigede. Da vi ikke lever i Frode Fredegods tid, så er der - menneskelig natur taget i betragtning ...
Kommentar til Hackere med succesfuldt forsøg: Overtager fjernstyring af kraner

@Hans Nielsen

Du misforstår fuldstændigt mit debat-indlæg. Jeg "går ikke efter mindre smede og maskin firmaer"; jeg forsøger at påpege, at det notorisk er svært at overskride sin egen "boks" - og det gælder uanset branche. Et gammelt, ellers hæderkronet lejetøjsfirma, gik nyligt konkurs...
Kommentar til Hackere med succesfuldt forsøg: Overtager fjernstyring af kraner

Klassisk eksempel

Det er sandsynligvis også et klassisk eksempel på en “sekterisk holdning”. Mon ikke kraner er lavet af maskiningeniører og smede i firmaer med denne basis ? Jo, jo, strøm til motorer og lidt styring. Det der edb er noget med fakturaer og lignende. Jeg tror ikke disse firmaer, med deres lange trad...

@Per Larsen

Du har virkelig fat i noget. Lad os endeligt lave et udbud for eet fælles økonomisystem til levering i 202x. Og når det så ikke virker i 203x, så ........... Og måske er der medarbejdere fra Skat som kan hjælpe ......

Hos Frode Fredegod var der ingen amoralitet

Istedet for at debattere for imod overvågning var det måske relevant at starte med den moralske baggrund: Danmark er et velfærdssamfund, som uddeler offentlige ydelser efter snedige systemer. Mon ikke de fleste så vil mene, at snyd er amoralsk ? Så kan samfundet gå flere veje: den traditionelle ...
Kommentar til Store problemer efter opdatering af Sundhedsplatformen

Fagorgan eller formiddagsblad ?

Uanset denne “notits” henviser til andre kilder, så er det uprofessionelt, og formiddagsbladsagtigt, at skrive og fremhæve et råt, ukvalificeret, antal fejl som “STORT PROBLEM”. Muligvis er det rigtigt, men ikke på det anførte grundlag. Det er IKKE godt nok af et fagorgan.
Kommentar til Datatilsynet slår fast: Følsom backup skal slettes til tiden

Meget gætværk

Dette er et teknisk forum, og det er derfor fair at diskutere teknik - og fortolkningen af samme. Det er imidlertid vigtigt at huske, at Datatilsynet "klare regler" kun er et gæt på retstilstanden. Først nå eet eller flere tilfælde har været pådømt i retten kan vi kende retstilstanden....

Kunsten at kommunikere

Mennesker er jo forskellige, arbejdspladser er forskellige og privatlivet / foreningslivet er forskelligt. Som nævnt på DR P1 mellem 1220 og 1300, så er der forældre som føler behov for 5-10 beskeder til deres dejlige børn hver dag: har du husket...., var det godt at ....., gå lige med hunden i...
Kommentar til Blåt flertal i Folketinget er klar til at droppe Sundhedsplatformen

Selvopfyldende profetier ?

Denne artikel, og flere tidligere - blandt andet den refererede i version2.dk - er præget af partsindlæg og udtalelser fra interessenter (regionens embedsmænd især). Også citatet fra SDU er blot et fagligt indlæg fra en lektor. Regeringen har nu stillet et skitse-forslag, og hvis det vedtages, v...