Jan Heisterberg

Kommentarer

Kommentar til Regioner overvejer at udskyde ny version af Sundhedsplatformen

Helt seriøst .......

En kunde, her en region, som modtager et ikke-trivielt tilbud fra en eksisterende eller potentiel leverandør med en SÅ KORT tidsfrist - som citeret fra Politikken - bør kun have een reaktion: - "Vi afviser helt at modtage et så useriøst tilbud. Vores sædvanlige behandlingstid på tilbud af...
Kommentar til Regioner overvejer at udskyde ny version af Sundhedsplatformen

Man kunne jo træde et skridt tilbage og se på .........

Ovenstående artikel og kommentarer viser jo, at der dels er et teknisk behov for opdatering (nye versioner). Det fremgår jo her og alle andre steder, at der fra et brugersynspunkt (sundhedspersonalet) er behov for opdatering. Og så er der jo patienterne, og er det ikke dem det hele handler om ? F...
Kommentar til Udvalgsformand i Folketinget: Sundhedsplatformen får et halvt år

Hvis nu .......

den grimme beslutning skal træffes, så er der vel kun eet relevant valg: nemlig samme system som benyttes i Jylland. Ikke fordi vi så får eet (ens) system, men fordi det tiulsyneladende har bevist sin funktionalitet og anvendelighed. Måske skal nogle af de organisatoriske ændringer så rulles til...

Oversolgt løsning ?

Det kan da godt være - men der er også den mulighed, at den pågældende kunde ikke anede hvor kompliceret og omfattende det eksisterende regelsæt egentlig er. delt ud på mange decentrale enheder, så hver enhed nok kun 50 regler, men samlet for revl og krat, vandmænd og fugle, så ....... 800 OK-re...
Kommentar til Afgående Region H-direktør: Vi undervurderede Sundhedsplatformen

Set fra et projektsynspunkt, så .....

Udover det tragiske for os alle i de to berørte regioner, så er det også fra et rent projektledelsesmæssigt synspunkt værd at hæfte sig ved den skriftlige og dokumenterede konklusion fra direktør og regionsrådsformanden: "til tiden, og til prisen". Se i nåde til til disse ....... ENHVER...

Det er velkendt

at genbrug af gamle dokumenter og skemaer mv., som overskrives eller rettes udgør en risiko for fejl og utilsigtede gentagelser. Den mere erfarne har indset dette og benytter f.eks. farve til at lave kontrol. Typisk farves hele den oprindelige tekst og tal rødt, og rettes så felt for felt, sæt...
Kommentar til Justitsministeriet: Hov, vi har alligevel 678 GB Tibet-mails

FaNTASTISK og principielle ting som kommer frem

OK, een ting er bruddet på Grundloven - det er slemt ! Men på siden af det kommer det jo frem: - ministerier og andre myndigheder som ikke vil samarbejde med den kommission (højeste instans som findes til sådant). ministerier og myndigheder som ikke har en klar, ensartet, dokumenteret praksis ...

@Hans Nielsen

Du skal hæfte dig ved datoen, som var sidste år og før Region Sjælland satte i drift. På det tidspunkt, sidste år, var det uklart om de mange konstaterede problemer skyldes: - dårligt produkt - dårlig udruldning - manglende opfølgning og hurtig ændring - manglende parathed og vilje i organisatio...

Har vi brug for elastik i metermål ?

Det er meget sjovt og meget akademisk at fokusere på om en Business Case er udarbejdet eller ej. I sin grundsubstans er en Business Case en beskrivelse af fordele og ulemper for et valg, en investering. Hvis investeringen er uafviselig bliver Business Case skriveriet mere af historisk interesse e...

Det handler om image

@Søren Larsen Hvis jeg vil kende noget til mine bankkonti, mit mobilforbrug, og meget andet, så bruger jeg en egnet app eller en webpage. Markedsdrevne virksomheder uden denne "service" overlever ikke længe. Men, selvfølgelig, el er et semi-monopol, som sætter egentlige markedskræfterne...

Sikke en omgang salgsgas

Enhver med et minimum af kunde-viden ved, at et indlæg ALTID skal indeholde svaret på det retoriske spørgsmål: "Og hvad betyder det her så for mig ?" Det er muligt Kamstrup målerne er state-of-the-art og specifikt beskytter målernes funktionalitet med kryptering som beskrevet. Men som...

Isolereret ?

Det er klart (for mig) at "kreative brugere" altid vil være et svagt punkt i en it-installation / -løsning. Men enhver ansat i sundhedsvæsenet kender begrebet hygiejne OG kunne forhåbentlig ikke undlade at ...... eller genbruge ...... Så med den analogi BURDE det være muligt at forstå at...

Problemet er generelt

Diskussionen fokuserer på udlevering af data til eet bestemt land, men problematikken er helt generel. Det burde opfattes som uden betydning, i den moderne verden, hvor data opbevares / kontrolleres. Det væsentlige er HVEM og HVORFOR data ønskes udleveret. Hvis en stat, med et reelt formål (e.g...

Problemets helhed

Det er et stort og kompliceret område, og det nytter ikke at "male med den brede pensel". Overskriften taler om hospitalernes netværk og sammenkoblingen med forskelligt udstyr. Risikoen er her, at en virus eller lignende, kan smitte it-systemet og lave kaos eller direkte livstruende...
Kommentar til Ny patentfri video-codec slår industri-standarden

Der er en morale, også for journalister, i Kejserens nye Klæder

Jeg er sikker på, at artiklens forfatter måske har en Ph.d. i computervidenskab eller kommunikationsteknologi, men for os andre dødelige ville det nok være relevant at starte artiklen med en forklaring: https://en.wikipedia.org/wiki/Codec Og selv med denne basale forståelse er det ikke i artiklen...
Kommentar til 65.000 elever skal lære at programmere med micro-controller

Da jeg var barn ....

kunne jeg bygge med Tekno, som desværre var begrænset at datidens svage småmotorer og dyre batterier. Ganske vist fik jeg en transformator med ensretter (som havde et samlet rumfang på 2 liter), men motorerne var svage. og jeg kunne bygge LEGO, som jo har overlevet og udviklet sig. I mine børns ...
Kommentar til Kommentar: Facebook er vor tids Cheminova

Hælervare

Hvis man slår op på ordnet.dk, så finder man følgende forklaring: "hælervare - ting som nogen har stjålet så de selv eller en mellemmand kan sælge den videre, typisk under indkøbspris". Med den definition, så er data udtrukket af Facebook jo hælervare. I Danmark, og vel alle lande, er...
Kommentar til Zuck vandt ?

@Bjarne Nielsen

God pointe. Så jeg gik til http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-03-27-saadan-finder-du-de-data-faceboo... men her fandt jeg ikke en for mig brugbar opskrift på at lave en "kontoudskrift". Jeg har ikke, og vil ikke have, en Facebook-profil. Er jeg dermed udelukket fra at skaffe mig en...
Kommentar til Zuck vandt ?

Jeg savner erkendelse af sagens substans

Jeg ser cirka to forskellige områder som kan diskuteres: 1. Brugernes øjensynlige behov for at dele deres dagligdag med andre. Det er vel dygtigt gjort at erkende dette behov, øjensynligt hos millioner af mennesker, og på det grundlag skabe et "socialt medie". 2. Misbrugsmuligheden, hvor...
Kommentar til 40 procent af de ansatte utilfredse med Sundhedsplatformen

Selvransagelse og tænksomhed ...

Det er naturligvis dårligt nyt, men det rejser også noge spørgsmål af objektiv karakter - de subjektive, polemiske, har vi hørt de sidste to år. Hvad var det i den oprindelige proces som har gjort, at dette spørgsmål om brugervenlighed ikke blev erkendt ? Hvilke andre, store og totalt indgriben...
Brugerundersøgelse Version2
maximize minimize