Jan Heisterberg

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Eller varianten....

eller “...det der er mellem andres ører ....” - altså kvalificeret hjælp.

322 gange ?

Det lyder på mig som meget lidt, og dermed selektivt og velbegrundet. Alle med reel indsigt, ikke bare højtråbende sekteriske protestbevægelser, kan naturligvis have en begrundet frygt for misbrug som følge af svig eller fejl. Begge dele hviler på menneskelig adfærd, og må ses i lyset af en risi...
Kommentar til Hvorfor går IT-projekter ofte galt?

Rettelse

Undskyld, jeg blev snydt af stavekontrol mv. Der skal ovenfor stå: “... høj grad var cash cow for ..... Ingen firma-link.
Kommentar til Hvorfor går IT-projekter ofte galt?

@Bjarne Nielsen

Nu er Hjalte Aaberg absolut ikke et sandhedsvidne, men en part i sagen. Han har enten haft sin egen dagsorden eller fået en dagsorden af de politiske magthavere - som ihvertfald, for enhver pris (patienter og sundhedspersonale) IKKE ville have et Jysk system. Det er rigtigt, at it-projekter for ...
Kommentar til Hvorfor går IT-projekter ofte galt?

Jeg mangler ...

Blandt det fremhævede “metoder til forebyggelse og reduktion” mangler jeg især “beslutning- og ledelse” i lyset af offentlig forvaltning og kultur. For eksempel er det indlysende, at Region Hovedstadens journalsystem (EPIC). Ifølge det oplyste, så var projektet åbenlyst nødlidende (anvendelighed)...

Sagen kerne

Som beskrevet i linket til Berlingske, så benyttede systemet en e-mail til at indsende en vælgererklæring - og det kunne så automatiseres. Hvis det VIRKELIG er så simpelt, så må der da være embedsmænd som virkelig har taget den lette løsning. Er der virkelig ingen bruger-validering ? NemID ? H...

Uvidenhed

Hændelsen rejser især TO spørgsmål: Hvad var den tekniske årsag til det længere varende, totale, ned brug af den nævnte systemer - som burde være fair-safe Hvad står der egentlig i de respektive kontrakter ? Det er bare et partsindlæg, når NNIT skiver “det er normalt at ...”. Hvis der i kontr...

Når man aflevere en udlejningsbil ...

Så er der en overdragelsesforretning, hvor udlejer og lejer enes om opståede fejl og mangler. Hvorfor er der, på hospitaler, ikke udskrivningsforretningsgang, hvor hospital og patient enes om, at der er “lavet følgende ændringer til Medicinkortet” ? Så ville det være påplads. Og ja, der er borg...

Bager for smed ?

Artiklens konklusion, som er et partsindlæg, kan være rigtig. Hverken artiklen eller journalistens link henviser til konklusionerne for hvorfor nyudviklingsprojektet løb helt af sporet..... Måske var det ikke en agil udvikling = antal prototyper som efterviser den ønskede funktionalitet. Måske ...

Bla, bla, bla ......

Der er ikke megen substans i Faktaboksen om Risikovurdering. Måske skulle økonomisk svindel med i samme omgang ? Hvor er den helt konkrete checkliste, aktionsplan, med de handlinger som skal udføres ? Med den i hånden kunne en virksomhed eller myndighed jo lave selvkontrol mod en 10-20-30 punkt...
Kommentar til Tyndbenet kontrol med snageopslag på patientdata i Region H

Bare et forslag

Måske skal “hjul og stejle” genindføres ? Tænker bare ovenstående eksempler.

Berettiget forventning

Kunderne har en berrettiget forventning om, at den officielle søgemaskine er retvisende. Al det der fnadder med “flere selskaber” eller “een billet” er støj der skal skjule en åbenlys fejl - som burde gøre udbyderen erstatningsansvarlig. Med fly fra A til B kan jeg vælge forskellige søgemaskiner...

Fejlens natur er ? Hvor beskrives den ?

Har jeg overset noget - eller er det kun gennem linket til DR.dk at fejlens egentlige konsekvens kan forstås .? Er fejlen, at for nogle samtaler mellem A og B, så vil udtrækket hos Politiet kun vise denne samtale for A, men ikke for B ? Hvis det er tilfældet, så skulle man tro, at en maskinel e...
Kommentar til Rigtige Mænd er i Cyberhjemmeværnet

Al spøg til side

Ethvert beredskab kræver træning. Så selvom dette fine initiativ ikke skulle medføre en egentlig forsvarsstyrke, så kunne det medføre en "træningsstyrke" - altså et antal begavede, kreative personer, som vil og kan agere angribere overfor det egentlige cyber-forsvar. Hvordan skal de...
Kommentar til Bøvl med firewall sendte DMI til tælling under uvejr

Dette er alvorligt ...

Ved læsning af artiklen, og de meget berettigede - men off-topic - kommentarer, kunne "man" få det indtryk, at det bare er en rutine-hændelse. DET ER DET IKKE ! DMI's oplysninger, herunder varslinger og radarbilleder, er kritiske i forbindelse med de forekommende vejr-...

Test, test og .....

Det fremgår af den tidligere artikel, at Aula er i test på 8 skoler. Jeg håber inderligt, at det er andre skoler som tester den nye udgave. Husk, det her projekt falder i risikokategorien: “mange brugere” (høj risiko), så der kan med stor fordel sikres meget på forhånd i form af brugbarhed og fe...
Kommentar til Undersøgelse: Fire partier har elendig cybersikkerhed

Ringe

Mon disse åbenlyse sårbarheder er nok til at ophæve kontrakten med leverandørerne ? Er der ikke et laveste niveau for professionel standard ? Skal en køber virkelig selv lave sikkerhedskontrol i fremtiden ? Svar får vi vel på torsdag.

Dystopi eller ej ?

Hvem havde forestillet sig, at det skulle være muligt i en styrelse at tilrane sig 125+ mio. kroner ? Eller at bruge blanketter til at tilrane sig 12+ mia. kroner fra Skat ? Eller bruge filialer og vekselkontorer til hvidvask OG dermed kriminel og ublu fortjeneste som selv en blind, døv og dum ka...

Tilbage til det principielle

Som sagen er fremstillet, og afgjort, så er kritikken af dette gymnasium - og andre lignende - berettiget. Der er tilsvarende også derfor god grund til, af tekniske årsager, ikke at benytte overvågning ved dette års eksaminer. Men det principielle ? Ønsker vi, den voksne, ansvarlige, generation...

Årsagen er ......

Der er egentlig TO spørgsmål: 1. Hvad står der i reglerne ? - er betænkningstiden indført administrativt sammen med elektroniske erklæringer ? 2. Hvordan kan systemudviklerne, eller måske de som skriver kravspecifikationen, overse reglerne ? - det må da være en ansvarspådragende fejl eet af stede...