Jan Heisterberg

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Fejl hos CSC: Hospitaler kunne ikke bruge patientjournaler

Read-only backup

Hvis vi antager, at det accepterede back-up system er er read-only, så er et væsentligt supplerende spørgsmål: 1) hvilke og 2) hvor mange backup-adgange fungerede ikke ? Og ikke mindst 3) hvornår var de sidst testet og 4) hvilke konsekvenser får det hvis der er tale om svigt (hvad fremkaldte CSC-...
Kommentar til Nyt it-system gennemtrawler journaler og finder skjulte skader

Kvalitetskontrol

@Ulrik Gerdes Tak for svar om test (500 + 250 journaler). Jeg ved at test er vanskeligt område, og ikke mindst at it-specialister ofte ikke har den rigtige uddannelse og viden om emnet. Ja, de har måske lært at test it-systemer, men der er andre dimensioner i test. I et helt andet ingeniørområd...
Kommentar til Årsagen til NemID-kaos: Nets testede ikke Java-opdatering

Salgsskole eller risikostyring ?

@Jesper Poulsen Nå, du har også gået i "salgsskolen" ...... Leverandører af programmel kan klassificere deres nyeste programmel som de vil, og de kan selv lave de klassifikationsregler som de ønsker at bruge. Det er ren praktik, og har været det i mange, mange år. Så at tale om en...
Kommentar til Årsagen til NemID-kaos: Nets testede ikke Java-opdatering

Thumbs down.

@Kristian Sørensen Mon ikke de mange "thumbs down" er en vurdering af Nets i denne sag, snarere end artiklen og kommentarerne ? Et gæt, men det kan vi jo ikke vide i almindelighed.
Kommentar til Årsagen til NemID-kaos: Nets testede ikke Java-opdatering

Hellere ramme ved siden af, end slet ikke ramme --- eller hvad ?

@Peter Kyllesbeck Og hvor er det så lige du har gået i skole ? Aha, nu ved jeg det: du har gået i salgsskole ....... Der er ingen objektiv forskel på version, opdatering, release, osv. Det er salgsgas - i mange tilfælde alene opfundet for at kunne tage penge for noget nyt - som så kaldes versio...
Kommentar til Nyt it-system gennemtrawler journaler og finder skjulte skader

Hvordan tester man søgningerne ?

I lyset af den herostratiske fejl i screeningssystemet, hvor tusinder af kvinder "faldt ud", så er det it-fagligt interessant at få belyst hvordan det nævnte system testes ? Med andre ord, hvordan eftervises at en søgning finder f.eks. 95% eller 99% af de journaler som handler om...
Kommentar til Nyt it-system gennemtrawler journaler og finder skjulte skader

Af fortiden kan vi lære om fremtiden

Tak til Engsig-Karup for tydeligt at sætte dette på plads. En computersøgning må under alle forhold være mere anonym end læsning af selve journalen - som burde og sikkert er meget restriktiv. Danmark har tradition for højt niveau af registreringer, herunder ikke mindst data i "Østerbro-...
Kommentar til Patient-henvisninger forsvinder i elektroniske patientjournaler

Raketvidenskab eller sund fornuft ?

Jeg er ikke uening med Micahel Ibsen. Men når systermerne er komplicerede, og/eller der opstår en mistanke, så er det vel naturligt at gennemføre en afprøvning. F.eks.kunne man opfinde et antal virtuelle patienter og sende deres henvisninger og prøvesvar gennem systemet. Der er matematiske meto...

Skriver H.C. Andersen på Version2 ?

Væltede træer som beskadiger der overordnede net ? Godt nok er det i Odense, fødested for den berømte forfatter, en alligevel. Hvor højt hænger en højspændingsledning mon ?
Kommentar til Ekspert: It-system burde have fanget fejl i kræftscreening

Check and balance = dobbelt check afslører fejlen

Hvis det nu havde været et bogholderisystem, penge, så havde man sikkert brugt "dobbelt bogholderi", hvis fornemmeste, indbyggede, facilitet er - ja, netop - dobbeltxxxxxxx. Dvs. regnskabet skal stemme. Det betyd at der skal enten kompliceret svindel eller utroligt sammentræf (dobbelt-...
Kommentar til Strømsvigt efterlader midtjysk EPJ i totalnedbrud

Håndsving

Selv store dieselmotorer kan vist startes med trykluft - det har man gjort med skibsmotorer i mange år. Trykluft kan (måske) opbevares på trykflasker i længere tid. Og hvis disse er læk, så kan tryk pumpes med en mindre dieselmotor, som kan startes med håndtag og svinghjul. Så hvis ikke andet, ...
Kommentar til Strømsvigt efterlader midtjysk EPJ i totalnedbrud

Blev der foretaget afprøvning overhovedet ?

I disse "bilagstider" ville det da være rart at vide om / hvornår hvilke afprøvninger har fundet sted. Det er en god journalist-opgave. Og kan afprøvning ikke - let - oplyses, så er det da i sig selv alarmerende. Endelig, da de 27 minutter på batteri nærmede sig, hvorfor blev der så...
Kommentar til Lille kodefejl gjorde kryptering i norsk e-valg usikker

Og så det it-tekniske spørgsmål

Hvordan blev den konkrete norske fejl fundet ? - kodeinspektion eller hvordan ?
Kommentar til Lille kodefejl gjorde kryptering i norsk e-valg usikker

Nu er det jo ikke bare it som har problemer

Det er meget godt at diskutere og kritisere e-valg. Bare skal man ikke glemme, at selvom papirstemmesedler, valgurner og manuel optælling bruges og har været brugt i utallige år, så er DET system heller ikke sikkert i sin natur. Sikkerheden bygger på en række foranstaltninger, men som utallige e...

Det er så banalt, at .....

Jeg er rystet. Burde manglen af kontrol med udnytttelsesgraden af lokaler, laboratorier og udstyr ikke istedet være en "strafbar" mangel ? Hvordan kan en institution undlade at sikre effektiv udnyttelse af knappe ressourcer ?

Jeg forstår ikke artiklen - første afsnit.

Mon journalisten forstår det ? Håndværkerfradraget er forlænget og gælder for 2013 og 2014. Det vil sige, at slutskatten for disse år påvirkes af fradraget. Hvad har det med forskudsopgørelsen at gøre ? Hvis fradrag indberettes rettidigt, antagelig før medio februar henholdsvis 2014 og 2015, s...

Tegn lige et organisationsdiagram .....

Hierarkiet er altså nu: - Folketing - Finansudvalg - projektets styregruppe - projektets ledelse / projektleder Mangler der ikke et par udvalg ? Hvad med istedet at lave arbejdet ordentligt ?
Kommentar til Disse virksomheder scorer 70 millioner på lukningstruet it-projekt

At rette bager for smed....

De ydre fakta taler for sig selv: et project I dyb, måske uoprettelig, krise. Der er mindst tre parter i sagen: Domstolsstyrelsen (kunde), leverandører (4 store i pris) og administrationsdepardementet (jura og kontrakter). Sikkert også Kammeradvokaten (pris ikke oplyst !!!!). Det er ikke indlyse...

Lidt for sjov overskrift - nok lidt for sjov.

Overskriften har intet med artiklen at gøre. Det beskrevne system, som har afløst en analog regnemaskine fra af. Kokums, skal sikre skibets stabilitet (ingen ros for et skib som vælter) OG sikre at skibet ikke knækker over. Prøv at stable mursten på en flydende flamingo-plade - der sker hurtigt n...

En dagsaktuel kommentar

Netop hjemkommet fra et sygehus (så jeg har konkret, aktuel erfaring), kan jeg ABSOLUT tilslutte mig Rigsrevisionens kritik. Jeg hæfter mig specielt ved den journalføring, som udføres efter de samtaler og målinger som læger, sygeplejersker og sundhedshjælpere udfører. Konkret blev notater udført...