Jan Heisterberg

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

@Martin J. Ernst

Måske skulle du læse / genlæse dit citat af Mogens Nørgaard, hvor han - og dermed du - omtaler "negativ gevinst" og "gevinsten ikke blev så stor som forventet eller først høstes meget senere". DET var grundlaget for min debat-kommentar, som på ingen måde antyder gennemførelse...

@Lasse Mølgaard

Din Business Case kunne have været 20 linier på et virtuelt papir. Udformning kunne have klargjort mål og midler for dig og andre. Du havde enklar ide og realiserede den; andre kan have en uklar ide og lykkes måske ikke med realiseringen. Ikke alle er gode til formulering, men de 20 minutter ka...
Kommentar til Hobby: Terrorvåben

@Povl H. Pedersen

Som jeg skrev er der ikke en klar definition af droner. Der er kun semantisk forskel mellem “krydser-missiler” og store “droner”. Jeg synes iøvrigt PHKs indlæg har stor merit. Genlæs det måske ?

Åh nej, mere Handelshøjskole

Det er da en snæver, urimelig, ubegrundet holdning (definition), at en Business Case skal udvise overskud og gevinst realisering. Projekter kan sagtens gennemføres uden en kvantificeret gevinst. Mon der er en “Business Case” bag landets brandvæsener ? Næ, vel ? Med udgangspunkt i fortidens kata...

Blinkende rødt trafiklys - i mangel af stærkere farve

Af digitech.dk udgaven fremgår, at projektet stort set har ligget stille siden 2016 OG der er givet en ekstra bevilling på 112 mio. kr. Projektets kontraktsum fremgår ikke (ihvertfald ved udgivelsen af artiklen). Ud fra enhver risikostyringsmodel er dette et projekt i dyb, dyb krise. Et rødt tr...
Kommentar til Hobby: Terrorvåben

@Henrik Jacobsen

Du har helt ret, undskyld. Der SKULLE naturligvis stå “heldigvis”. Og spørg så ikke hvorfor jeg nu skriver “naturligvis” her.
Kommentar til Hobby: Terrorvåben

Teknologiens bagside

Ja, fint indlæg. Specielt er jeg OGSÅ enig i, at specielt terroristers opfindsomhed desværre ikke er særlig stor. Og JEG vil ihvertfald ikke delagtiggøre andre i min veludviklede kreativitet. Artiklen handler måske mest om eksplosiver, men som “breve med hvidt pulver” har vist, så skal der ikke ...
Kommentar til Teleselskaber maner til ro: Nyt sms-angreb kan ikke overtage danske sim-kort

Det ville jo så være rart at vide .......

hvor de tidligere sim-kort befinder sig, altså om de er aktive ? Det må selskaberne da kunne finde ud af ...... Det er da ikke betryggende, hvis der i diverse målere, fjernbetjente styringer (varmepumper, varme, lys, .....) sidder sårbar sim-kort. Måske skulle vi alle, i mangel af bedre infor...
Kommentar til Pas på faldgruberne ved 'standardsystemer'

Mangler der ikke en dimension i diskussionen ?

Mon ikke man kan opdele udviklings- eller implementeringsindsatsen for et “nyt” system i nogle grupper ? Ovenfor er nævnt e.g. Test og Konvertering, som er indlysende. Men mon ikke, hvis man ser godt efter, man kan finde en række andre grupper ? For eksempel synes det som om flere “nye” systeme...

@Victoria Hansen

Du har vist ikke læst og især forstået mit indlæg, som du øjensynlig tror du besvarer. Dir svar er korrekt, det havde jeg forstået. Pointen er, at tegningen IKKE illustrerer problemet - som bekendt er det, at fejlsignaler ikke kom frem til de rette komponenter. Datavejene er irrelevante, når sign...

Hvad viser grafen / tegningen ?

Flere indlæg refererer til tegningen. Men hvad viser den ? Hvad betyder pilene ? (Dataflow ?) Men hvor er signal-vejene / alarmvejene ? Er tegningen en skitse uden mening i sagen ?
Kommentar til Rejsekort - en blind passager i din pengepung

Valg af teknologi

Her er en sumarisk gennemgang af historikken: https://da.wikipedia.org/wiki/Rejsekort I relation til "mobiltelefon-løsning" så er det fundamentale problem timingen - første pilotforsøg i 2008. Smart-phones dukkede op i 2007. Som det "politiske" projekt det er, så har det ikke...
Kommentar til Rejsekort - en blind passager i din pengepung

Afmagt ?

Rejsekortet minder om EPIC i hovedstaden + Sjælland, idet begge “systemer”: - er politisk besluttet = vi alene vide - radikal ændring er enormt prestige-tab = kommer ikke til at ske - påvirker ekstremt mange mennesker - fra starten udsat for åbenlys, berettiget, kritik Vi er afmægtige. Men rejs...
Kommentar til Syv løslades på grund af fejl i teledata

Artiklens overskrift og indledning er fejlagtig

Skammeligt at sådanne fejl slipper igennem den redaktionelle kontrol. Sager er, at der er "mistanke om" ....
Kommentar til Teleselskaber: Vi kender ikke til nye fejl i vores data til politiet

Objektive beviser

Når anklagemyndigheden fremlægger objektive beviser, fingeraftryk, DNA, blodsport, teledata, så er der grund til at domsmænd, nævninge og dommere tillægger dette stor vægt. Derfor er svigt i denne type objektive beviser nødvendigvis meget, meget ubehageligt - fordi det vitterligt underminere hel...

Hvori består fejlene ?

Det er besynderligt, at vi kun får den generelle oplysning “der har været fejl” - hvorfor får vi ikke konkret oplyst HVILKE fejl der er konstateret. Eksempel: - teleselskab 1 har i perioden benyttet x tabeller med masteplaceringer; derfor kan master være forvekslet eller opfattet på forkert plac...

Grov uagtsomhed ?

Hvorfor falder det her ikke i kategorien “grov uagtsomhed” - altså bevidst at overse modtagne advarsler - og dermed bliver det strafbart ? Hvordan kan den ansvarlige forblive i sit job ?

Eller varianten....

eller “...det der er mellem andres ører ....” - altså kvalificeret hjælp.

322 gange ?

Det lyder på mig som meget lidt, og dermed selektivt og velbegrundet. Alle med reel indsigt, ikke bare højtråbende sekteriske protestbevægelser, kan naturligvis have en begrundet frygt for misbrug som følge af svig eller fejl. Begge dele hviler på menneskelig adfærd, og må ses i lyset af en risi...
Kommentar til Hvorfor går IT-projekter ofte galt?

Rettelse

Undskyld, jeg blev snydt af stavekontrol mv. Der skal ovenfor stå: “... høj grad var cash cow for ..... Ingen firma-link.