Jan Heisterberg

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Men alligevel .......

Diskussionen givermåske aligevel anledning til at vurdere / revurdere de kritiske forsyninger, som vi alle har i vores huse / arbejdsplads, OG overveje den backup som kan etableres. Listen omfatter mange ting, og den er individuel. Og ser skal tænkes kreativt og utraditionelt. - måske bruge nabo...

Et eksempel fra min “rævegrav”

Dele af artiklen og nogle debat-indlæg minder mig om en episode fra en anden virkelighed. I den vikelighed skulle tilbud til offentlige kunder afleveret til tiden og på rette sted. Og der var naturligvis store beløb på spil. I min "rævegrav" blev tilbudsmaterialet færdigt ud på natten og...

Det helt overordnede

Sagen her vedrører it og GDPR. MEN er det ikke endnu et eksempel på noget helt andet og meget overordnet i vores samfund - en variant af det som ses meget tydeligt i ethvert totalitært system: "Det er ikke min fejl - der er ingen fejl". Det er som om selv de mest åbenlyse fejl, mangler...
Kommentar til Grønne grafer - og mangelfuld kommunikation

Beklager, men .....

Dette indspark i debatten er helt forkert funderet og derfor både i detaljer og i sin helhed fejlagtig. I modsætning til andre kendte smitsomme sygdomme med lavere smitsomhed, kopper, polio eller tuberkulose, så kan covid-19 næppe ikke udryddes - med mindre der foretages en fuldstændig isolatio...

Hvad tal kan bruges til

Antallet af raskmeldte er uden betydning for andre end journalister eller de som gerne vil beroliges. Antallet af e.g. smittede er interessant, KUN HVIS det kan benyttes til styring. Det vil sige, hvis tallet, tendensen, kan ekstrapoleres til forventede fremtidige tilstande, so vi kan gøre noget...

Belastning

Det er ikke rimeligt, at et system som AULA skal kunne tåle en panikbelastning som den foreliggende. Det er derimod et helt naturligt designkrav, at der findes en "panikknap", som bruges til at nedsætte antallet af logons - nøjagtigt som Skat i forbindelse med slutopgørelsen. Argumentet...

Re: Maskinsnedkerhånd

For lige at fortsætte analogien: hvis der bliver konstrueret et nyt værktøj / værktøjsmaskine, så får den per lovkrav, tradition og sund fornuft indbygget beskyttelse - som kan være skærme (save) eller dobbelt-hånd udløsning (stanse og skæremskiner). Hvad står der mon i kravene til det nye AULA-...
Kommentar til Fortryllede data

Re: Et spørgsmål til nørderne som læser her

For lang tid siden stillede jeg i min uvidenhed et spørgsmål: kan en leverandør af kryptografering ikke indbygge en svaghed, sålede sta det krypterede K ser fornuftigt ud, men som aligevel tillader levetandøren selv at bryde kryptogtafwringen uden at kende nøglen ? Jeg opfattede svaret således: ...
Kommentar til Regeringens ugennemtænkte business case for udflytning af Rigspolitiet

Re: Et par kommentarer

Det er en fundamental fejlopfattelse, at økonomisk gevinst altid er den eneste årsag til ændringer. Der er mindst een velkendt, offentlig, skandale i Rigspolitiet. Der er måske andre, men det er velkendt at DJØF-delen af RP er vokset ud af proportion. Det er velkendt fra ledelsesteori, at reorgan...
Kommentar til Trods statsministerens ambitioner: Stor fremgang for it-konsulenter

Re: Husk lige hvad en offentlig it-konsulent er

@Jørgen Elgaard Larsen Du har ikke forstået hvad jeg skriver, hvilket ikke er en kritik af det arbejde du og dine kollegaer udfører. Ifølge ordnet.dk, som er en anerkendt online ordbog: konsulent - person der er beskæftiget med at rådgive andre og yde ekspertbistand inden for et fagligt område h...

Re: Er det nu eneste løsning?

Nej, det er ikke den eneste løsning. Og ja, ministeren kunne henvise til Sundhedsstyrelsen (som måske ikke lige netop har det bedste renome) eller til en domstol. Eller endog til den praktiserende læge, som kunne indkalde sin patient. Du ser spøgelser, og tror det værste. Du burde kende fordel o...

Re: Modarbejdede af Patientens tarv

Netop, og netop DERFOR har klienten / patienten / forsikringstageren, som jo har lagt "krop" til undersøgelse et legitimt krav på agtindsigt. Hvordan ellers, i enhver undersøgelse, kan objektive fejl i imødegås ? Og hvordan subjektive, faglige, vurderinger imødegås med en egen eksperts...

Re: Ny ledelse til Datatilsynet

@René Nielsen DET må du vist lige forklare ! Det er jeg for dum til at forstå i denne sammenhæng !

Det er en etisk løsning

Hold nu op ! GDPR er lavet med god grund for at lave en generel beskyttelse af borgerne. Øjensynlig er dele af ordvalget sådan, at der kan opstå åbenlyse konflikter mellem det gode formål i GDPR og andre, åbenlyse gode og etiske, tiltag. Det fremgår af artiklen. Ministeren og hans bagland har s...
Kommentar til Trods statsministerens ambitioner: Stor fremgang for it-konsulenter

Husk lige hvad en offentlig it-konsulent er

For mange år siden ver der ansættelsesstop i den offentlige forvaltning. Løsningen blev at ansætte "konsulenter" - som altså bare var ekstern arbejdskraft, sommikke talte med i personaleopgørelser. Der var / er også aflønningsproblemer. Ganske få er egentlige konsulenter - fordi...
Kommentar til Fortryllede data

Re: Et spørgsmål til nørderne som læser her

@Tobias Kildetoft Tak for svar, som sikkert er det endelige svar. Jeg indrømmer, at det er på kanten af min forståelse - selvom jeg har læst nogle supplerende forklaringer. MEN, når PHK beskriver tiltag fra NSA: Mig bekendt er det nærmeste der er forsøgt på det du beskriver NSA's forsøg på at sv...
Kommentar til Fortryllede data

Re: Et spørgsmål til nørderne som læser her

@Tobias Kildetoft Ahhhhh, bekendt med ? Min pointe var, at der netop, måske, var skjulte muligheder i kendte systemer ? Altså at en bruger, e.g. mindre kyndig end PHK, kommer til at vælge et sådant system i god tro.

Re: NemId har strammet op :-(

Som sagen er beskrevet, så er NemId's reaktion vel som den skal være, omend besværlig. Jeg har svært ved at se anden løsning som systemet er nu. MEN beskrivelsen åbner jo for en diskussion af, om det fundamentale design af dette og en hel række andre systemer, er helt gennemtænkt. Her er et eks...
Kommentar til Kaos ved amerikansk primærvalg: Optællings-app var ikke testet

Ret skal være ret

I de fleste lande er der enorm interesse for et hurtigt (forløbigt) resultat, som derefter kan underbygges på en sikker, reviderbar måde. Derfor er elektronsik indberetning fra decentale optællingssteder da sund fornuft. Om det er web, en app eller en telefonopringning er af mindre betydning - o...
Kommentar til Fortryllede data

Et spørgsmål til nørderne som læser her

Jeg synes det er et godt spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig nogle debat-indlæg til følgende: Antag p er en krypteringsalgoritme, og q er det modsatte. Lad T være klartekst, og K være krypteret udgave. Der er naturligvis en krypteringsnøgle, men den behøver jeg ikke tale om. Altså: K=p(T) og T=q...