Jan Heisterberg

Kommentarer

Jeg savner .....

at artiklen (Datatilsynet) fastslår, at den nævne administrator har ansvaret for kontrol af opfyldelsen af den fastsatte standard for passwords. Hvis en bruger kan slippe afsted med at bruge 1234, så burde administratoren gøres anvarlig. Hvis 8 tegn er kravet, så ....... Og hvor svært kan det væ...
Kommentar til Brugere om ny it-platform hos domstolene: En 'skandale' og 'fucked'

Hvad er den egentlige årsag ?

Hvis man ser på dette, og andre tilsvarende, systemer, så er det vel "sagsbehandlingssystemer". Mon ikke PolSag, Amanda og Sundhedsplatformen er andre eksempler. Er den fundamentale "svaghed" hver gang, at udviklerner skal lave en "samlebåndsløsning" som erstatter en...

Off topic - men hvordan får jeg adgang til MINE data ? realtime

Nu handler artiklen om dyneløfteri - ikke den aflæsning vi som forbrugere gerne vil gøre i real-tid. Jeg har som flere andre uden held forsøgt at få en anvisning på hvordan man gør. Hvis der blandt læsernes alvidende skare findes nogen som lykkes, så er der sikkert andre 999 læsere som gerne vi...

Tak

Men det ændrer ikke, at "automatiseret nedkølingsprocedure" ikke er en retvisende oversættelse af "structured power down process". Den mere retvisende beskrivelse er nok: "...... Dette medførte en spændingsforøgelse der resulterede i en automatisk udkobling af...

Lost in translation

Gad vist hvad der står på engelsk: "....., skyldes problemet, at lynnedslag nær et datacenter har øget den elektriske spænding og igangsat en automatiseret nedkølingsprocedure." Det her er vrøvl.
Kommentar til 10 chefer bag EFI blev forgyldt med bonus for it-skandalen

@Albert Nielsen

Men man har dog set en departementchef blive forflyttet til Kirkeministeriet efter 3½ år i Justitsministeriet. Anne Kristine Axelsson har senere forladt statsadministrationen........
Kommentar til Ingeniørforeningen: Afskaf CPR-nummeret

Har jeg overset noget ?

Jeg har læst linket - der vel kun det ene vist som "IDA" i artiklen. Jeg ser INGEN underbygget argumentation fra forfatterne af den såkaldte rapport. Kun politikere kunne lave et dårligere oplæg eller forslag. Føj !
Kommentar til Medie: Regeringen vil overvåge data om lediges elforbrug

Ingen dyneløfteri uden dommerkendelse

Ingen kan vel være tilhænger af kriminel aktivitet, herunder socialt bedrageri. men derfra og til det skitserede "dyneløfteri" er jo et godt stykke vej. Den eneste acceptable vej frem i et samfund, hvor overvågning er mulig paå alle måder, er vel dommerkendelser (hvorved adgangen /...
Kommentar til 10 chefer bag EFI blev forgyldt med bonus for it-skandalen

Følgespørgsmålet

Een ting er, at der muligvis, sandsynligvis, IKKE er lovhjemmel til at kræve nævnte bonusser tilbage - med mindre, altså, de pågældende har indsendt en form for udbetalingskrav: "jeg har opfyldt ...... - venligst udbetal .....". Det ville jo være svindel, hvilket er strafbart indenfor...

Rundetårn og Tordenskrald

Hvad er højst - i den gamle talemåde. Men Magnus Bredsdorff opregner eklatante eksempler. Når man skal rangordne skandaler, så synes jeg nok der er TO dimensioner som skal vurderes og sammenholdes - den klassiske matrix. - økonomi, som anført, er naturligvis een dimension - påvirkning, konsekve...

Jeg forstår ikke .....

hvorfor ordvalget i artiklen, herunder hos de citerede, er så pænt og høfligt ...... Der er åbenlyst tale om inkompetance på flere niveauer og på flere punkter. Det ville være rart med nogle hurtige tiltaler og deraf følgende mærkbare sanktioner. Og i mangel heraf "gabestok" her i...

Interessant diskussion men hvad er det principielle ?

Jeg forstår principielt ikke forskellen på de her elektroniske apparater og alt andet ? I alle retssamfund, tillades i sidste ende ransagning og undersøgelse på grundlag af mistanke. Hvorfor skulle elektroniske apparater være en undtagelse ? Forskellen kan være, at selv "brute force"...

Korrektion til artiklens indledning

Efter en god dialog med journalist Adam Fribo vil jeg bemærke, at jeg forstår hans baggrund, i artiklen, for at tale om "produktet Epic" som genstand for Rigsrevisionens masive kritik af Sundhedsplatformen. En nærlæsning af kildematerialet: http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2018...

Jeg forstår ikke hakkeorden i regionen .....

Der er naturligvis meget jeg ikke forstår, men i relation til artiklen vil jeg fokusere på formalia, som trods alt normalt spiuller en rolle i offentlig forvaltning. Rigsrevisionen er en meget højt rangerende "myndighed", som vel kun er underlagt Folketinget. Det bliver ikke meget...

Er der en best practices ?

Som oplyst skyldes den fatale fejl en sammenblanding af produktion og test. Som nævnt af andre, så er det generelt en no-no, og i personfølsomme systemer er NO-NO. Men det rejser et generelt, akademisk spørgsmål: findes der en standard, en vejledning, en retningslinie for design og drift af såda...

Jeg undrer mig mest over .....

at de brugerrelaterede aspekter (ikke reelle tekniske fejl som også omtales) - altså kravene til implementeringen, herunder alt lægerne IKKE VIL indtaste - ikke blev klarlagt i de piloter som blev kørt. Måske er sandheden, som også har været nævnt, at dels var piloterne for korte, dels ville i...
Kommentar til Regioner overvejer at udskyde ny version af Sundhedsplatformen

Helt seriøst .......

En kunde, her en region, som modtager et ikke-trivielt tilbud fra en eksisterende eller potentiel leverandør med en SÅ KORT tidsfrist - som citeret fra Politikken - bør kun have een reaktion: - "Vi afviser helt at modtage et så useriøst tilbud. Vores sædvanlige behandlingstid på tilbud af...
Kommentar til Regioner overvejer at udskyde ny version af Sundhedsplatformen

Man kunne jo træde et skridt tilbage og se på .........

Ovenstående artikel og kommentarer viser jo, at der dels er et teknisk behov for opdatering (nye versioner). Det fremgår jo her og alle andre steder, at der fra et brugersynspunkt (sundhedspersonalet) er behov for opdatering. Og så er der jo patienterne, og er det ikke dem det hele handler om ? F...
Kommentar til Udvalgsformand i Folketinget: Sundhedsplatformen får et halvt år

Hvis nu .......

den grimme beslutning skal træffes, så er der vel kun eet relevant valg: nemlig samme system som benyttes i Jylland. Ikke fordi vi så får eet (ens) system, men fordi det tiulsyneladende har bevist sin funktionalitet og anvendelighed. Måske skal nogle af de organisatoriske ændringer så rulles til...

Oversolgt løsning ?

Det kan da godt være - men der er også den mulighed, at den pågældende kunde ikke anede hvor kompliceret og omfattende det eksisterende regelsæt egentlig er. delt ud på mange decentrale enheder, så hver enhed nok kun 50 regler, men samlet for revl og krat, vandmænd og fugle, så ....... 800 OK-re...