Jan Heisterberg

Kommentarer

Problemet er generelt

Diskussionen fokuserer på udlevering af data til eet bestemt land, men problematikken er helt generel. Det burde opfattes som uden betydning, i den moderne verden, hvor data opbevares / kontrolleres. Det væsentlige er HVEM og HVORFOR data ønskes udleveret. Hvis en stat, med et reelt formål (e.g...

Problemets helhed

Det er et stort og kompliceret område, og det nytter ikke at "male med den brede pensel". Overskriften taler om hospitalernes netværk og sammenkoblingen med forskelligt udstyr. Risikoen er her, at en virus eller lignende, kan smitte it-systemet og lave kaos eller direkte livstruende...
Kommentar til Ny patentfri video-codec slår industri-standarden

Der er en morale, også for journalister, i Kejserens nye Klæder

Jeg er sikker på, at artiklens forfatter måske har en Ph.d. i computervidenskab eller kommunikationsteknologi, men for os andre dødelige ville det nok være relevant at starte artiklen med en forklaring: https://en.wikipedia.org/wiki/Codec Og selv med denne basale forståelse er det ikke i artiklen...
Kommentar til 65.000 elever skal lære at programmere med micro-controller

Da jeg var barn ....

kunne jeg bygge med Tekno, som desværre var begrænset at datidens svage småmotorer og dyre batterier. Ganske vist fik jeg en transformator med ensretter (som havde et samlet rumfang på 2 liter), men motorerne var svage. og jeg kunne bygge LEGO, som jo har overlevet og udviklet sig. I mine børns ...
Kommentar til Kommentar: Facebook er vor tids Cheminova

Hælervare

Hvis man slår op på ordnet.dk, så finder man følgende forklaring: "hælervare - ting som nogen har stjålet så de selv eller en mellemmand kan sælge den videre, typisk under indkøbspris". Med den definition, så er data udtrukket af Facebook jo hælervare. I Danmark, og vel alle lande, er...
Kommentar til Zuck vandt ?

@Bjarne Nielsen

God pointe. Så jeg gik til http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-03-27-saadan-finder-du-de-data-faceboo... men her fandt jeg ikke en for mig brugbar opskrift på at lave en "kontoudskrift". Jeg har ikke, og vil ikke have, en Facebook-profil. Er jeg dermed udelukket fra at skaffe mig en...
Kommentar til Zuck vandt ?

Jeg savner erkendelse af sagens substans

Jeg ser cirka to forskellige områder som kan diskuteres: 1. Brugernes øjensynlige behov for at dele deres dagligdag med andre. Det er vel dygtigt gjort at erkende dette behov, øjensynligt hos millioner af mennesker, og på det grundlag skabe et "socialt medie". 2. Misbrugsmuligheden, hvor...
Kommentar til 40 procent af de ansatte utilfredse med Sundhedsplatformen

Selvransagelse og tænksomhed ...

Det er naturligvis dårligt nyt, men det rejser også noge spørgsmål af objektiv karakter - de subjektive, polemiske, har vi hørt de sidste to år. Hvad var det i den oprindelige proces som har gjort, at dette spørgsmål om brugervenlighed ikke blev erkendt ? Hvilke andre, store og totalt indgriben...
Kommentar til DTU-lektor advarer: Slettede apps kan fortsat gemme dine data

Hvem vogter vogterne ?

Det er et tilbagevendende spørgsmål. Interessante problemstillinger: 1. Ret til at blive glemt - ja, og hvis data så dukker op senere, eller endnu værre: ikke dukker op, men bruges i det skjulte .... 2. Hvad med apparater - ligger der også der en log over min anvendelse ? - biler, TV, telefoner,...

@Mads Bendixen

Mange apps, herunder DropBox, er opfundet af kreative mennesker, som har løst et praktisk problem. Hvis dette problem er stort og generelt, så bliver app'en populær og får mange brugere. I almindelighed fungerer det tilfredsstillende i en frode-fredegod verden, hvor der kun er gode...

@Robert Winther

Vi taler her om Region Syd, som kan beskrives som en "sundhedsfabrik". Hvordan kan en normal medarbejder få akut behov for en ny app ? Hvis det var et forskningsmiljø, som måske også findes i regionen, så kunne det komme på tale..... Men de almindelige medarbejdere - uanset arbejdsområde...

Dørvogter eller sugerør

Som kommentar til flere indlæg: Den generelle erkendelse Idag er vel, at intet elektronisk apparat er sikkert - med mindre det er lavet af meget simple, gammeldags komponenter OG loddet sammen under meget kontrollerede forhold. Der er verserende konspirationsteorier (især i USA) om udenlandsk ud...

Hvem vogter vogterne ?

Det kan ikke på simpel måde afgøres om apparater i vores hjem foretager en aflytning, en overvågning. Der cirkulerer alle mulige konspirationsteorier, og jeg har valgt den holdning, at der er andre kreative og begavede mennesker som vogter OG som råber HØJT, hvis de finder noget. Ovenfor nævnes ...

Hvordan får jeg adgang til MINE måledata ?

Det er en meget, meget interessant artikel og tilhørende problemstilling. Jeg forholder mig kun til elmålere, men der er grund til mene at det samme gælder om fjernvarmemålere og vandmålere. Jeg har gjort en indsats for at finde ud af hvordan der kan skaffes adgang, real time, til den elmåler R...

Hvem er "vi" og "os" ?

Ja undskyld, jeg forstår i berettigelsen af foranstående white wash indlæg. Jeg synes det er ubehageligt, hvis oplysningsmateriale (propaganda) som jeg modtager, og som giver sig ud for at være generelt, i virkeligheden er målrettet og specifikt. Det betyder at jeg, og min nabo, under samme logo...

Jae, men er det nu også helt godt ?

Som det fremgår, så har en "sag" ikke opsættende virkning. Lykkes det derfor på een eller anden måde at forhale en sag, aå udløber de 90 dage, hvorefter .......... Fuldstændig som i sagen med Politiet. Det er INDLYSENDE, at alle regler og lovgivning skal have en paragraf som fastslår,...

Opklarende spørgsmål

Jeg har et opklarende spørgsmål vedrørende de omtalte alarm-anordninger, som ifølge sagens natur er / kan være vitale for brugerne: er der en tilbagemelding til brugerens apparat ? Grøn lampe .... Naturligvis kan brugeren være ude af stand til at reagere på¨denne, men det ændrer ikke det åbenly...
Kommentar til Samme sted 60 år senere...

Læs lige hvad PHK skiver

Han opfordrer til lidt historie-skrivning (optagelse, helt nøjagtigt). desuden påpeger han det, efter min opfattelse, helt valide punkt, at det handler menneske-maskin-grænsefladen - hvordan er grænsefladen indrettet før, nu og i fremtiden ? Hvor mange af os har ikke svaret velrenomerede, velmen...
Kommentar til Dårlig it-sikkerhed hos praktiserende læger kan blive dyrt under GDPR

Enlig svale ?

Hvad sker der med de øvrige aktører i sundheds-sektoren ? - TANDLÆGER - PSYKOLOGER - KOSMETIK-KLINIKKER - og alle de andre ? Een ting er at PLO har lavet en undersøgelse, men hvad med de andre ?

Øjenåbner

Henrik Sørensen rejser jo en meget interessant og generel problematik - her i relation til en praktiserende læge. Problematikken er jo helt generel, og gælder mange andre ydelser fra andre - for eksempel advokater eller laboratorier for tekniske undersøgelser. Tænk, for eksempel, på en tvist og ...