Anders Feder

Kort-hacker indgår officielt samarbejde med Rejsekort A/S

Casper, kan du fortælle hvorfor de har krævet NDA? Det virker principielt som noget pjat at et offentligt ejet selskab (som Rejsekortet A/S vel er) sætter denne slags barrierer op, med mindre der er en uhyre god grund.

8. juni 2014 kl. 15:29
Hvordan burde NemID have set ud? Hjælp Digitaliseringsstyrelsen med næste version

Der har været skrevet meget om det centrale nøglelager i det nuværende NemID. Der er blevet givet især to grunde til at man har valgt denne opbygning: 1) Privat nøgle på brugerens personlige computer er i risiko for at blive kompromitteret gennem malware. 2) Nogen i det særlige miskmask mellem stat og banker har haft et ønske om at brugeren skal kunne logge ind fra en hvilken som helst computer, uden altså at være bundet af at have nøglefilen lokalt.

Kunne man, i stedet for en enten-eller løsning, tilbyde brugeren begge dele på følgende vis: ved oprettelse af bruger på eksempelvis Nordeas netbank vælger brugeren om han kun vil benytte den centrale nøgle til login fremover (som i dag), eller den centrale nøgle plus en lokal nøgle.

Sidstnævnte mulighed skulle give sikkerhedsfordelene ved centralt nøglelager plus sikkerhedsfordelene ved lokalt nøglelager, dog på bekostning af mobiliteten (lokal nøgle påkrævet). Men det bør være en afvejning brugeren laver på baggrund af egne ønsker - ikke bankernes forretningsmål.

1. juni 2014 kl. 14:29
Trine Bramsens ’hvide tennissokker’ fik it-Danmark til at se rødt

Det eneste det kræver at være ordfører i dag er vel at man kan gentage en hvilket som helst linje som gruppeledelsen stikker en i hånden, og samtidig er villig til at stille sig op på TV og forsvare den uanset hvor pinagtigt og tåkrummende det måtte se ud for alle andre. Og dér er Trine det ideelle match.

5. august 2013 kl. 19:58
Opråb til it-nørderne: Smid tennissokkerne - og tal, så vi kan forstå det!

Nørder har før gjort deres indflydelse gældende, senest i forhold til e-valg. Kan vi ikke gøre det igen og få denne dumme gås presset ud af Folketinget, eller i det mindste ud af den socialdemokratiske gruppe (da det første sikkert er svært rent juridisk)? Det er jo langt fra første gang hun siger noget man ruller med øjnene over, og det er altså ordførerskabet for landets største regeringsparti vi taler om...

2. august 2013 kl. 19:35
Q&A: Spørg sikkerhedseksperten om NemID

Hej Ulf,

Bare for at få det sort på hvidt: DanID skriver i en pressemeddelelse at det angreb som Ingeniøren demonstrerer kun er et "konstrueret scenarie". Men er angrebet ikke netop af nøjagtig samme art som det Nordea blev udsat for i praksis i september? Med andre ord: lyver DanID rent ud sagt når de afviser Ingeniørens scenarie som "teoretisk"?

Desuden skriver DanID at angrebet er "ganske krævende at udføre på en troværdig måde i det virkelige liv", og at "udbyttet for den kriminelle ikke vil stå mål med indsatsen". Har du nogle kommentarer til disse to påstandes sandfærdighed?

Tak

7. november 2011 kl. 07:10
Toilet-applikation vandt 100.000 kroner i dansk konkurrence

At dataene er folkets ejendom er ikke i sig selv et godt argument for at frigive dem. "Folket" kunne jo foretrække at sælge dem, og derved generere indtægter som kan komme alle til gode, i form af flere penge til offentlige ydelser, fremfor blot den lille skare af private som måtte kunne finde noget at bruge dataene til.

Ikke at jeg nødvendigvis er uenig i at er en god idé at frigive dem. Men man skal ikke forgøjle folk at dataene i øjeblikket tilbageholdes af myndighederne uretmæssigt, da det er ikke nødvendigvis tilfældet.

Skal dataene frigives bør det ske på baggrund af et velinformeret, politisk fravalg af den værdi som dataene ellers har for folket, som en vare på statens hænder.

6. februar 2010 kl. 16:56
Google: Sådan vil Chrome OS køre på en tavle-pc

Jeg er mere interesseret i at se API'et. Der må være grænser for hvor praktisk det kan være at implementere alle de effekter der ses i videoen i HTML og JavaScript. Men hvis der er en eller anden form for 'native' grænseflade kan systemet da let blive en seriøs konkurrent til iPad.

2. februar 2010 kl. 21:02
Venstre: ODF er ikke godt nok til Office 2010

Du gentager dig selv og jeg er fortsat uenig. Jeg mener ikke at alle standarder skaber lige vilkår for markedet. Her er OOXML et eksempel.

Når man eksplicit definerer åbne standarder som lige vilkår så er der vist ikke så meget at rafle om, vel? Du har enten misforstået eller mener noget andet end hvad du skriver.

1. februar 2010 kl. 18:36
Venstre: ODF er ikke godt nok til Office 2010

Fordi OOXML er en specifikation af en defacto standard der ikke har set synet af konkurrence.

Deraf "gør det til en åben standard". Her på siden burde det ikke være nødvendigt at udpensle at der med åben standard menes en der stiller alle leverandører på (nær) samme vilkår.

Hvis OOXML kom på denne liste risikerer vi at ende op med, at stå i den situation som Per Dalgas Jakobsen ridser op

Det lyder meget spekulativt. Lad os se den endelige aftales ordlyd og praksis før vi begiver os ud i den slags. Indtil videre hedder det at:

For at sikre at alle, uanset platform,
har adgang til redigerbare dokumenter, <em>skal</em> statslige myndigheder [publicere dokumenter] i ODF <em>og</em> andre dokumentformater, som er optaget på listen.

Bemærk at der står "og", ikke "eller" som i Per's scenarie.

1. februar 2010 kl. 17:55
Venstre: ODF er ikke godt nok til Office 2010

Det er ikke der den ligger begravet. Problemet er at MS med OOXML kan beholde sin monopole position.

Hvordan mener du at MS kan beholde sit monopol hvis OOXML er en åben standard, som OpenOffice og Microsoft kan implementere på lige fod?

1. februar 2010 kl. 17:09
Venstre: ODF er ikke godt nok til Office 2010

Gør OOXML til en åben standard. Så er den velkommen på listen. Længere er den sådan set ikke. Snup en tudekiks, Microsoft.

1. februar 2010 kl. 15:52
Helge Sander: Vi vender ikke Microsoft ryggen

Udtalelsen kommer blandt andet som en reaktion på Version2’s dækning, hvor oppositionen udlægger aftalen som en sejr for ODF, og som reaktion på en Ritzau-artikel med overskriften ”Folketinget vender ryggen til Microsoft”.

29. januar 2010 kl. 17:22
Skoleelever stærkt utilfredse med Openoffice

Synes nu ikke det er så ualmindeligt at møde host forkælede host individualiserede unge mennesker, der har denne holdning overfor open source software som OpenOffice. Hvor meget der er "piv-piv-det-er-ik-som-det-plejer-vræl" og hvor meget der er ungdomsoprør og hvor meget der faktisk bunder i at de finder det upraktisk kan være svært at afgøre.

Synes OSL eller nogen i den dur burde melde sig på banen med et gratis Openoffice kursus for skoleelever - hvis det ikke allerede eksisterer.

7. januar 2010 kl. 10:53
Google lancerer ulåst 'supermobil' - Nexus One er ikke for danskere

Det Nexus One mangler er vist applikationer. Nu har Google og HTC leveret en god software- hhv. hardware-platform, og markedsfører dem tilmed under Google's stærke brand. Det eneste der mangler er så nogle udviklere til at samle platformen op, og udnytte dens muligheder.

6. januar 2010 kl. 04:20
Avis: Googles Android-telefon på gaden om få uger

Hvis det er en HTC-branded telefon virker det sært at Google selv udtager varemærke på dens navn:

http://phandroid.com/2009/12/15/google-trademarks-nexus-one-name/

16. december 2009 kl. 18:52
Google dropper 'gejl-plugin' og bukker dybt for HTML5

Så er det vist heller ikke værre? Det har jo hele tiden været meningen at Gears skulle fungere som proof-of-concept for funktionalitet, som Google gerne ville have flyttet over i HTML5, og det har så virket. Så det må da nærmere være HTML5 der har bukket dybt for Gears, og dermed givet Gears mulighed for nu at få en velfortjent pension?

http://lists.whatwg.org/pipermail/whatwg-whatwg.org/2007-May/011560.html

Now that Google Gears <a href="http://gears.google.com/">http://gears.google.com/</a&gt; has been announced,<br />
I'd like to see the features in it added to the HTML5 spec, since<br />
these are features that should ultimately be a part of basic web<br />
technology, not an extension.</p>
<p>[Wed May 30 17:49:12 PDT 2007]

3. december 2009 kl. 15:24
Mistede orango.dk-domænet - nu går han rettens vej

Havde han da en økonomisk interesse i de konkurrerende producenters forretning? Ellers har jeg svært ved at se hvordan det kan udgøre det man normalt forstår ved reklame?

30. november 2009 kl. 16:23
Mistede orango.dk-domænet - nu går han rettens vej

I øvrigt solgte han jo hverken mælk eller andre fødevarer. Han kritiserede bare virksomheden. Skal det nu også være ulovligt at kritisere en virksomhed bare fordi den har registreret sit navn som varemærke?

Jeg ville nok genoverveje skråsikkerheden i udsagnet om at "hans reelle brug var direkte krænkelse af et varemærke" hvis det var mig der havde fremsat det.

30. november 2009 kl. 15:03
Firefox' fætter ved postvæsenet inviterer udviklere til 3.0-fest

Er der nogen der kan give en fornuftig forklaring på hvorfor Gnome er sovset så meget ind i Evolution?

Jeg vil vove at påstå at det især et spørgsmål om at det var et af Ximian's (hovedmændende bag de første versioner af GNOME) kommercielle flagskibe på platformen. En stor del af de penge der oprindeligt gik til at udvikle GNOME-platformen kom fra Ximian's salg af Ximian Connector (en løsning der gjorde det muligt at integrere Evolution med Microsoft Exchange Server). Ximian havde derfor en naturlig interesse i at integrere hvad de ellers lavede på GNOME med Evolution, idet det styrkede Connector som produkt. Da Ximian klart var den virksomhed, der investerede mest i GNOME på det tidspunkt, blev Evolution de-facto standarden, som andre udviklere ikke kunne komme udenom.

Desuden fungerede Evolution som en 'showcase' for den Windows-agtige komponent-model som Miguel de Icaza og andre i Ximian pushede i de dage (Bonobo). På sin vis kan man sige at det var en slags forgænger til Mono, i den forstand at det var der arkitekterne bag Mono's engagement lå før deres fokus flyttede til Mono. Integrationen mellem GNOME og Evolution skete således bl.a. for at validere denne model overfor andre udviklere i miljøet omkring GNOME.

Om Novell så har videreført disse ambitioner efter deres opkøb af Ximian skal jeg ikke gøre mig klog på, men mit indtryk er klart at det mest er noget historisk. Konsensus blandt GNOME-udviklere er vist den samme som her på siden - nemlig at Evolution ikke er ajour med udviklingen - og man arbejder målrettet på at udfase de sidste rester af Bonobo (i GNOME 3 vil det være helt væk) til fordel for D-BUS. På sigt vil mange af de programmer, der af de historiske årsager beskrevet ovenfor bygger på Evolution Data Server, formentlig også gå over til frameworks som Telepathy og Tracker i stedet. Ingen af disse (inkl. D-BUS) er specielt Novell-orienterede.

I det hele taget tror jeg at Novell generelt har mistet interessen for udviklingen af GNOME - på trods af at det teknisk set (i kraft af Ximian-folkene) var dem der skabte det. De betragter det mere som "just another component", på lige fod med alle de øvrige elementer der indgår i en Linux-distribution. I stedet ligger deres fokus nu på Mono, og andre produkter der kan differentiere dem på markedet for Linux-distributioner, snarere end på at pushe løsninger der gør det mere homogent.

27. november 2009 kl. 02:01
Tim Berners-Lee: Stadig mange forhindringer for det semantiske web

Hvis man gerne vil håndtere det helt automatisk er det underordnet om forskellen er 'stor' eller 'lille' - er der en forskel bryder det kompatibiliteten.

Hvis jeg f.eks. gerne vil lave en applikation hvor brugeren skal have mulighed for at gemme sine triples i en triple store i skyen efter eget valg, og der ikke findes en standardiseret måde at manipulere disse stores på, så ville jeg i princippet skulle lave en implementering for hver eneste lille snoldet udbyder af sådan en tjeneste der måtte findes. Det er efter min mening for dumt.

Om standarden så partout skal indeholdes i SPARQL-standarden er så en anden sag, men en standard bør der være.

10. november 2009 kl. 20:38