Niels Henrik Sodemann

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Hvordan vi kunne undgå milliontab på fejlslagne IT projekter

Re: Projekterne er for store

Problemet er enkelt. Projekterne er for store. Ja, det har vi vist siden Bonnerup-rapporten udkom i tidernes morgen. Ingen virksomhed ved sine fulde fem ville scope noget af denne størrelse til sig selv. Det er kun noget det offentlige og sap konsulenter kan finde på. Jo, det dukker ba...
Kommentar til Hvordan vi kunne undgå milliontab på fejlslagne IT projekter

Re: Estimater

Og løsningen er… Ligeså velkendt som dette problem er, lige så velkendt og simpel er løsningen. Man skal bare lade være med at regne Sunk Costs med! Når man tager beslutning om at øge bevillingen til et projekt, vil den trænede projektleder med sit PRINCE2 certifikat, nok holde forslaget om budge...
Kommentar til Folketinget tvivlsomt orienteret om PROASK-skandale

Re: Hvor er ejerskabet?

Et projekt som PROASK må have en ejer, der løbende følger udviklingen og holder den op mod de overordnede målsætninger - som den pågældende ejer naturligvis har et stort engagement i og derfor følger tæt. Denne ejer kan vel kun være Arbejdsskadestyrelsen, og det må være der vi søger årsagen til...

Til sammenligning

Havde Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane et samlet forbrug (efter financielle poster) på 15.3 mio. kr. (se: http://www.havarikommissionen.dk/da/om-havarikommissionen/aarsrapporter/...) Det forekommer til at være en ganske god business case til sammenligning...
Kommentar til Corydon's nej = IT Havarikommisison en god ide ?

Re: Interessant Zeppelineranalogi, men

jeg må fastholde, at der er forskel på udvikling og drift. Der er selvfølgelig forskel, men når flyet falder ned, er det vel ligegyldigt om det skyldes en oprindelig designfejl (som metaltræthed i De Havilland Comet airframe) eller om det er en efterfølgende driftsfejl (som f.eks. en case hv...
Kommentar til Corydon's nej = IT Havarikommisison en god ide ?

Rigsrevisionen 23. juli 2013: Der kommer ikke flere IT-skandaler

Staten har fået sat en prop i mulighederne for nye IT-skandaler som sagen om politiets system Polsag, vurderer Rigsrevisionen (http://www.b.dk/tech/rigsrevisionen-der-kommer-ikke-flere-it-skandaler). Ok, den vurdering holdt så ikke helt.
Kommentar til Corydon's nej = IT Havarikommisison en god ide ?

LZ (Luftschiff Zeppelin) 129

LZ (Luftschiff Zeppelin) 129 blev bygget I 1936 og opkaldt efter den tyske feltmarskal Paul von Hindenburg . Samme år blev første Kammeradvokat besat fra det private firma Advokatfirmaet Poul Schmith ved kongelig udnævnelse og har haft monopol på opgaven siden da. Hindenburg forulykkede som beke...
Kommentar til Adgang til kapital er ikke problemet (i Tyskland)

Re: Den tyske konklusion

Det tyske forskningsprojekt konkluderer, at der ikke er nogen signifikant relation mellem adgang til kapital (sådan er det nu engang formuleret i projektet) og international succes i den tyske softwareindustri Som jeg startede med at skrive, var der nok rod i kapitalbegreberne i artiklen. Jeg...
Kommentar til Adgang til kapital er ikke problemet (i Tyskland)

Re: Fremmedkapital eller fremmed kapital

"ekstern kapital" Den korrekte term er nok "Ekstern risikovillig kapital", dvs. den del af kapitalen som giver aktier / anparter som indgår som egenkapital. I tillæg bruger du term "kapital", bla. i overskrift. I kontekst er "kapital" = "egenkapital...
Kommentar til Adgang til kapital er ikke problemet (i Tyskland)

Re: Mystiske synspunkter

@David, vi er enige, men du bruger også de rigtige termer (”ekstern kapital”). Som det fremgår af min post, er ekstern kapital / ekstern risikovillig kapital, bare ikke ”fremmedkapital” (dumt ord, men det er nu sådan det bruges). Du kan lave de fleste slags IT virksomhed/produkter i dag uden e...
Kommentar til Adgang til kapital er ikke problemet (i Tyskland)

Mystiske synspunkter

Det var dog nogen mystiske synspunkter, men det skyldes muligvis: 1. At du ikke helt er med på hvor stor forskel, der er på bankernes interaktion med virksomheder i Tyskland og Danmark / de Angelsaksiske lande 2. At du roder rundt i ”kapital” begreberne. Seed-, angel- og venturekapital bliver til...
Kommentar til Offentlig bredbåndsmåler et år forsinket

Re: I mål på 5 dage?

Den omtalte bredbåndsmåler var ikke på DIX'en men på forskningsnettet. Korrekt, jeg skrev nu også "i DIX'en" (ikke på DIX'en), forstået som DTU, bygning 304 i kælderen, ca. 3 m fra core routeren, 1 hop fra og på et netværks segments underlagt Forskningnettet, og desuden også et hop...
Kommentar til Offentlig bredbåndsmåler et år forsinket

Re: I mål på 5 dage?

Hørt! Omkring 2000 leverede vi (MouseHouse) første version af "Offentlig bredbåndsmåler" til det hedengangne ITST. Den var en dansk oversættelse af TPTEST 3.x som stadig findes på http://www.bredbandskollen.se/tptest.php?sektion=1 og med et par Linux servere placeret i DIX'en. Det...

Re: Uddannelserne fejler ikke

Adgang til kvalificerede it-folk er efter min opfattelse en helt central forudsætning for Danske virksomheder og samfundet som helhed. Derfor er det også lidt ærgerligt hvis debatten, køres ad sporet. Jeg er enig med Jonas Finnemann Jensen, det er antallet og kvaliteten af det generelle fundament...
Kommentar til Fanget af fortiden?

Hovedet på sømmet

Hej Nicolai, Her rammer du lige spot on. Vi er mange der ser det nuværende oplæg som et stort vandfald fra hoved floden og som har en masse små bifloder med eget vandfald. Agile er, som du også beskriver det, baseret på et helt andet paradigme, f.eks. forklaret i: http://en.wikipedia.org/wiki/A...
Kommentar til Er it-skandalerne kontrakternes skyld?

Re: Manglende modenhed

Niels Henrik må lige uddybe, om vi skal melde os ud af EU, arbejde for at reglerne ændres med virkning for alle medlemslande, eller kommentaren anbefaler at Danmark ser stort på reglerne. Jeg har deltaget i EU udbudsforretninger i en række EU lande, bla. Sverige, Tyskland, UK, Grækenland og R...
Kommentar til Er it-skandalerne kontrakternes skyld?

Re: Manglende modenhed

Jeg er enige i dine synspunkter omkring proces og metode, men som du jo er med på tilsikre CMMI alene at man når frem til det specificerede resultat. Problemerne opstår så hvis det specificerede/kontraherede grundlag er forkert. Se f.eks. mine synspunkter omkring Polsag her: http://www.version2.d...
Kommentar til Er it-skandalerne kontrakternes skyld?

Re: EU Udbud

Jeg vil påstå, at en række juridiske dogmer er udtryk for faglig suboptimering, hvor omkostningen er øget projektrisiko og stærkt reduceret forretningsmæssigt udbytte af projektet. Da dette er et debatforum, vil jeg ikke her angive hvilke men overlade det til lidt reflektion. Enig, og måske o...
Kommentar til Er it-skandalerne kontrakternes skyld?

Re: EU Udbud

Som du selv er inde på har vi fået malet os op i et hjørne i Danmark, da vi er underlagt en lovgivning som bunder i et helt anden problemstilling end det der er basis for at skabe succesfulde it-systemer. Det svarer jo meget godt på dit eget spørgsmål "Er it-skandalerne kontrakternes skyld?...
Kommentar til Er it-skandalerne kontrakternes skyld?

Re: Muligheden for overblik

Så er det bare kontrakterne skal følge med projektmodellerne, så de rent faktisk hjælper til at skabe tryghed og reducere projektrisikoen. Men tror du at kunden vil betale prisen? Kig på denne fantastiske forklaring på hvorfor software estimater ofte er en faktor 2-3 ved siden af: http://ww...