Niels Henrik Sodemann

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Efter 283 millioner kroner: Proask bliver skrottet

Re: Iøvrigt mener jeg ...

Der skal ikke så meget til at se ud over alle de projekter som ind til videre hare fejlet er meget karakteriseret af at man har forsøgt at lave en big bang løsning. ”Man” / “de” er en eller anden delmængde af de aktører, der indgår i disse typer projekter, f.eks. 1) Den ordregivende offentlige...
Kommentar til Efter 283 millioner kroner: Proask bliver skrottet

Re: Iøvrigt mener jeg ...

Følg linket og gør om med dig selv, om du stadig mener at "de" er det væsentligste ord i Hans Schous indlæg. Jeg mener at det er ekstremt væsentligt at: - Få lavet en undersøgelse - Herunder at få klarlagt hvem "de" er - og forstå hvorfor "de" ikke følger de i...
Kommentar til Efter 283 millioner kroner: Proask bliver skrottet

Re: Iøvrigt mener jeg ...

Der behøves ingen undersøgelse. Vi ved det allerede. De har ikke fulgt Bonnerup-rapporten. Hvem "de"?
Kommentar til Stort it-projekt bliver nu to år forsinket

Re: Havereret IT projekt

@Snart Fyret RSDIT Havereret IT projekt I 2012 kommenterede du: “At tro på at cosmic er indført i hele RSD i '14 gør man vist kun hvis man ryger sjov tobak.....” (se: http://www.version2.dk/artikel/en-region-misser-vigtigt-epj-maal-fire-an...). Det fik du jo så i den grad ret i; desværre!?
Kommentar til Stort it-projekt bliver nu to år forsinket

Re: IT-havarikommission

Ja las os få en IT-havarikommission hvor en flok jurister og økonomer kan granske hvorfor endnu et projekt gik galt. Nej da, vi skal ikke gøre ondt værre. Men en IT-havarikommission som foreslået af Poul-Henning Kamp her: http://www.version2.dk/blog/it-haverikommission-nu-51199
Kommentar til Stort it-projekt bliver nu to år forsinket

Endnu et havareret offentligt it-projekt

En overskridelse på 2 år kvalificerer direkte til en granskning. Der er intet af det, der fremgår af artikel eller pressemeddelelsen, der på nogen vis peger i retning af en årsag. Lad os nu få den IT-havarikommission, så vi kan komme til bunds i de her sager og få taget ved lære, så vi ikke skal...

Re: IT-havarikommission !

En IT-havarikommission vil være en god idé. Godt at høre at vi er enige ;-) IT-havarikommission vil klart være det mest værdiskabende tiltag ifm. havarierne på de offentlige IT-projekter. Den "mørklægning" som der bla. forsøges med på bla. Proask er desværre ikke unormal og efter...

Re: IT-havarikommission !

En - af kunden - godkendt overtagelsesprøve friholder ikke leverandør for misligehold. I praksis, Jo! Men det er sådan set underordnet. Årsagen kan som nævnt ligge rigtig mange andre steder end de som er reguleret af den pågældende kontrakt. Det bør undersøges til bunds, med henblik på at si...

Re: IT-havarikommission !

Hvis der er en misligholdelse af en aftale, er denne et udtryk for en effekt, der beror på en årsag. I Proask er der én central aftale, nemlig fastprisaftalen mellem Kunden (ASK) og Leverandøren (Steria). Herudover en række øvrige aftaler: 1) Aftale med PA om konsulentbistand 2) Aftale med K...

Re: IT-havarikommission !

Når man har afdækket årsagerne, kan man tildele ansvaret. Når man har tildelt ansvaret, kan en sanktion indtræffe. Objektiv tildeling af ansvar er domstolenes arbejde. Det kræver at årsagen er sammenfaldende med en misligholdelse af en aftale. I Proask sagen har der været tese om rigtig mange ...

Re: IT-havarikommission !

F.eks. har den engelske stat for nogle år siden gennemgået en masse tidligere udførte projekter, og har ud fra det fastlagt et sæt metoder til at styre og udføre projekter under betegnelsen PRINCE2 Mon ikke der er brugt PRINCE2 eller lignende på PROASK? IT-projekterne i den engelske stat står ...

Re: IT-havarikommission !

Den vil jo først gøre noget, når et projekt er 'havareret' (og hvem skal i øvrigt definere hvornår det er sket?) - på det tidspunkt er det jo alt for sent at gøre noget Det var muligt at man kunne lære noget, således at det ikke sker igen. En kommission vil formodentlig blot påpege ting, s...

Ny aktindsigt

Jesper, du bør få aktindsigt i hvilke eksterne parter, der har bistået Arbejdsskadestyrelsen med at fjerne afsnit fra rapporten og i hvilket omfang de har bistået. IT-havarikommission !

Det lyder som en rigtig god ide

Ifølge Mette Frederiksen bør hele forløbet med Proask undersøges, så lignende sager kan undgås i fremtiden. Mette Frederiksen udtrykker at man skal forsøge at finde årsag, ikke placere ansvar etc. Etc. Det er efter min overbevisning en rigtig god ide, da det jo er så mange teorier i spil og så k...
Kommentar til Hvordan vi kunne undgå milliontab på fejlslagne IT projekter

Re: Så, hvad er så gået galt?

Indtil da må vi nøjes med at skrabe i overfladen og gætte løs. I stedet for at gætte løs, er det min opfattelse, at vi it-folk skal kræve, at der bliver lavet en uafhængig, databaseret og videnskabelig undersøgelse til fremtidig læring. Alle de her ”Hvordan vi kunne undgå milliontab på fejlsl...
Kommentar til Hvordan vi kunne undgå milliontab på fejlslagne IT projekter

Re: Så, hvad er så gået galt?

Altså: status er at løsningen simpelthen er for kompleks Løsningen er som den har været aftalt i den oprindelige kontrakt, med dennes kravspecifikation og løsningsbeskrivelse. Hvis løsningen er for kompleks, må den havde været det inden man underskrev kontrakten. Så, hvad er så gået galt? ...
Kommentar til Hvordan vi kunne undgå milliontab på fejlslagne IT projekter

Re: Så, hvad er så gået galt?

Der hvor jeg kritiserer projektlederne (her taler jeg ikke teknisk projektledelse men Projektet.) er at de ofte ikke er kvalificerede (vi ser ex. advokater der leder tekniske projekter) og derfor ikke er i stand til at gennemskue nogle af de problemer vi her har talt om. Frem til det tidspun...
Kommentar til Hvordan vi kunne undgå milliontab på fejlslagne IT projekter

Re: Så, hvad er så gået galt?

Niels, nu skal man i sidste ende ikke undervurdere muligheden for at der bare bliver taget nogle uheldige beslutninger, som kan være meget meget svære at lave om på. Ja, der er rigtig mange af de gode argumenter i debatten herover, der tyder på at det rent faktisk er gået galt FØR projekt ko...
Kommentar til Hvordan vi kunne undgå milliontab på fejlslagne IT projekter

Re: Projekterne er for store

At ingen beslutningstagere åbenbart har læst og forstået Bonnerup-rapporten. Men, hvorfor har beslutningstagere, deres samling af de ypperste rådgivere, samt Kammeradvokaten ikke læst og forstået Bonnerup-rapporten? Så, hvad er så gået galt?
Kommentar til Folketinget tvivlsomt orienteret om PROASK-skandale

Re: Klart ejerskab

Det er jo ikke så svært at placere ansvaret! Når man i over 2 år har ladet et projekt "sejle" uden reelt at gribe ind, kan ansvaret kun placeres et sted, hos direktøren i Arbejdsskadestyrelsen. Ja, ansvaret er til at placere. Arbejdsskadestyrelsen / direktøren i har omgivet sig med...