Niels Henrik Sodemann

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Sådan kan staten få færre it-skandaler

Re: Agile projekter?

Og siden hvornår er det blevet "den vigtigste forudsætning" ? I konteksten af artiklen, da minimum siden Bonnerup-rapporten. Men, jeg er da enig i at, der i afgørende grad mangler uafhængig / publiseret dokumentation, der holder vand.
Kommentar til Sådan kan staten få færre it-skandaler

x

x
Kommentar til Sådan kan staten få færre it-skandaler

Agile projekter?

Gad vide hvad der skal til før Morten Ellegaard forstår at den vigtigste forudsætning for succesfulde it-projekter er at de laves efter et agilt paradigme? Analyser / designs, der er lavet flere år forud for et udbud er og efterfølgende vandfaldskontrakt, er nærmest pr definition det modsatte af...
Kommentar til Ups - Dropbox-uheld slettede 8.000 billeder efter softwarefejl

Dropbox Packrat

Man kan købe sig til en Dropbox feature, der giver mulighed for at genskabe filer. Packrat is a feature that gives you unlimited deletion recovery and version history. Activate ($39.00 / year)

Agile kan ikke flyve. K03 kan ikke flyve. Ergo er K03 agile!

Ord kan være tvetydige og have mange betydninger. De fleste it-folk har nok en opfattelse af ”agile”, der ligger i nærheden af ”Manifesto for Agile Software Development” (se: http://agilemanifesto.org): - Individuals and interactions over processes and tools - Working software over comprehens...
Kommentar til It-chef for den britiske stat: Derfor koder vi altid i open source

Historien må pirre den journalistiske nysgerrighed

Spændende læsning og med en stor portion logik ift. hvordan succesfuld software udvikles og drives nu om dage. Der er absolut intet der peger i retning af at offentlige it-projekter bør laves efter big-bang vandfalds model. EU lovgivningen, herunder særligt udbudslovgivningen, er identisk i EU-l...

Super positivt at "branchen" har set lyset

Super positivt at hører, at branchen har forstået problemerne og er klar til at bistå med de nødvendige forandringer. Jeg håber at "Staten" og særligt dennes rådgivere kan finde samme vilje.

Re: Det findes også i DK

Så det findes i Danmark, men stadig i det små. Forhåbentlig bliver det mere normalt i de kommende år, for vores teknologiske virkelig bliver kun mere komplekt og sammenhængende. Du har en klog chef! Han husker sikkert det monster-udbud som sundhed.dk var uden i for ca. 10 år siden. Det blev ...

Re: Det må vi kunne gøre også

Kan vi holde det til det, så støtter jeg op. Jeg er absolut ikke tilhænger af nogen form for unødig kompleksitet. Vi må sammen: 1. Tilse at Staten ender med at forstår, at måden store it-projekter håndteres på under det nuværende paradigme, er forkert, uhensigtsmæssigt og i modstrid med hvorda...

Re: Det må vi kunne gøre også

Staten bør straks sende en relevant delegation til UK og studere systemerne Ja, altså en uvildig undersøgelse!

Re: Det må vi kunne gøre også

Det er nok bare mig, man jeg kan altså bedre lide handling i stedet for at alle EU's medlemslande nødvendigvis skal igennem årelange undersøgelser for at opfinde en identisk dyb tallerken. Det var nu en Dansk undersøgelse jeg havde i tankerne, da vores praksis er væsentlig mere "regid...

Re: Det må vi kunne gøre også

Nu har Briterne vist at det kan forenes med EU-regler, og det er vel kun de store it-selskaber der ikke kan se fordelene i at skærpe konkurrencen og lade mindre virksomheder få en chance for at byde ind hvor det giver mening. Beklager, men det er Staten, der styrer hvorledes opgaverne initiere...
Kommentar til Danske websider loader med sneglefart i udlandet

Re: Er det retvisende ?

Det afhænger i meget høj grad af latenstid og hvorvidt siden er optimeret til færrste mulige overførsler. Den største flaskehals er frontend filer. Det er ikke frontend filer alene. På f.eks. flsmidth.com går der knap 4s inden initiale html fil er loaded. Det må alene skyldes uhensigtsmæssig k...
Kommentar til Danske websider loader med sneglefart i udlandet

Re: Hvorfor er topsoe.com langsom?

Oplevede dog en lille detalje, nemlig at der er noget med dns, så topsoe.com reagerede ikke, mens www.topsoe.com reagerede prompte (her i DK). Godt spottet... Zone apex A record (topsoe.com) peger på 12.24.167.45 og 195.41.214.4, mens www.topsoe.com alene peger på 195.41.214.4. Den første svar...
Kommentar til Skrottet it-system til 283 mio. duede slet ikke til formålet

Re: Groundhog Day

Få så ændret udbuds og project strukturen. Der synes at være konsensus omkring at disse regler ikke kan ændres pga. den nuværende EU-lovgivning. Det er baseret på en lokal fortolkning af reglerne. Det er oplagt en af de emner en uafhængig IT-Havarikommission behandle. Vores virksomhed har ma...
Kommentar til Skrottet it-system til 283 mio. duede slet ikke til formålet

Duede slet ikke til formålet?

Det er sikkert en god del af forklaringen, men hvordan kan det tage 6 år og koste 49 mio. i eksterne konsulenter at komme frem til den konklusion? Der er simpelthen dyb mystik omkring de forhold, der er i spil. Det må forekomme klokkeklart at man ikke kan fortsætte, førend årsagerne til det her ...

Re: Hvem er "vi" ?

Er det kun internt i styrelsen de skal lære noget, eller har de overvejet om resten af danske IT folk måske også kunne lære noget? Du ved da godt at ”vi” = internt i styrelsen. De kan jo ikke under det nuværende paradigme videregive sådanne informationer, da det jo potientiel vil konflikte med...

IT-havarikommission!

De skal ikke have lov til at bruge flere af skatteydernes penge før en uafhængig IT-havarikommission har klarlagt årsagerne til Proask havariet. Dernæst skal styrelsen have kortlagt processerne i styrelsen og have udarbejdet en ordentlig kravspecifikation med de ting, der gik galt for Proask in ...
Kommentar til Efter 283 millioner kroner: Proask bliver skrottet

Re: Iøvrigt mener jeg ...

Klarlagt = skyld og ansvar og er det mindst ønskelige i offentligt regi, det er kendt stof jeg ikke behøver uddybe. Så du beder om noget uønsket.. Nej, Klarlagt = årsag / forståelse med formål at sikre at havarierne ikke gentages i fremtiden. Skyld og ansvar håndteres gennem de indgåede aftal...
Kommentar til Efter 283 millioner kroner: Proask bliver skrottet

Re: I fremtiden er det bedre

Er der nogen der ved om dette IT-råd har hjulpet? De har sluppet KMD’s tilbud på etablering og drift af Den fællesoffentlige Datafordeler i otte år til i alt 80,2 mio. kr. igennem. Mon "man" / "de" har læst Bonnerup-rapporten?