Torben Mogensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Nedslidning, stress og Forældreintra

En enklere løsning.

Jeg tror ikke, at nedsættelse af klassekvotient fra 28 til 25 batter ret meget. En mere effektiv løning vil være, at man begrænser lærernes opslag til en gang om ugen på en bestemt dag (f.eks. torsdag, så man har næste uges lektieplan i nogenlunde god tid), og forældrenes til en anden dag, f.eks...

Quis custodiet ipsos custodes?

Til de knap så latinkyndige: Hvem vogter vogterne? Når nogle skal vogte sig selv, går det sjældent godt. I hierarkiske systemer, er der som regel nogen i toppen, der ikke bliver kontrolleret. Derfor skal der være en vis grad af gensidighed/cirkularitet i alle kontrolsystemer.
Kommentar til Genudsendelse

Husker nogen iAPX 432?

Lad os gå endnu længere tilbage i historien. I 1974 laver Intel 8-bit processoren 8080. Den var en videreudvikling af deres tidligere 8008-processor og blev en stor success og blev brugt i mange tidlige mikrocomputere, som brugte operativsystemet CP/M. Så stor var successen, at Zilog i 1976 la...
Kommentar til De nye kampflys hoved- og ørepine

Er kampfly i det hele taget en god business case?

Tiden er ved at løbe fra bemandede kampfly. At skulle have en menneskelig pilot ombord kræver en masse life support, displays og kontroller, og det sætter grænser for G-påvirkninger. Det sætter endvidere en nedre grænse for størrelse af kampfly, da de skal kunne rumme og bære alt dette (udover ...
Kommentar til Skal vi have en ny karakterskala?

Re: Hvorfor 0, 3, 6, 9, 12, 15 og 18?

I hvilke situationer benyttes karaktererne fra den videregående uddannelse? Mit indtryk er at virksomhederne skeler til det ved første ansættelse, og derefter er det nærmest ligegyldigt for dem. Er der andre sammenhænge hvor karakterer fra videregående uddannelser bruges aktivt? Karakterer b...
Kommentar til Skal vi have en ny karakterskala?

Re: Hvorfor 0, 3, 6, 9, 12, 15 og 18?

Hvorfor ikke bare 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Som i f.eks. Schweitz. Eller 1, 2, 3, 4, 5, 6, som i f.eks. Norge og Tyskland? Skridtenes størrelse skyldes, at man afrunde gennemsnit til et ciffer. Hvis der kun er værdier mellem 0 og 6 i stedet for -3 til 12, bliver antallet af studerende med samme...
Kommentar til Skal vi have en ny karakterskala?

Re: Er der faldet noget ud?

"Det kan gøres ved at man siger, at intet adgangssnit kan være over 15, og hvis der er flere ansøgere med snit over 15" Hvor kommer de 15 fra? Det præcise tal er ikke nødvendigvis 15 (svarende til 10 i den nuværende skala), men bør laves efter en undersøgelse om gennemførsel: Hvis...

Re: Det undrer at det ikke er...

Som det ses af billedet, er DRs Ultra:Bit identisk med BBCs Micro:Bit, så der er faktisk en ret solid base for denne. Hvad man ikke kan se er, at Micri:Bit har 25 LED på den anden side, så man kan kan se noget på den, uden at den er koblet op til et display. Det kan man ikke med Raspberry Pi.
Kommentar til Apple stopper salg af iPhones i Tyskland efter søgsmål

Alternativer til patenter

Det argument, der oftest bringes op til forsvar for patenter er, at medicinalvirksomhedr bruger formuer på at udvikle medicin, og at det ville de holde op med, hvis alle og enhver kunne kopiere den efterfølgende. Det argument har en vis rimelighed, men ulemperne ved medicinpatenter overskygger a...
Kommentar til Tragedier i IT - del 2

KUs IT-projekter

det er KU, vi taler om. Det jo bl.a. dem, der uddanner vores fremtidige it-specialister, så hvordan kan det være at de ikke kan finde ud af at styre sådan et projekt, når nu de underviser i hvordan det bliver gjort? Desværre har undervisere og forskere i datalogi på KU stort set ingen indflydels...

Kan de ikke tænke på Borgen?

Der kommer hele tiden lovforslag og love, som tydeligvis viser, at politikerne ikke overvejer, hvordan folk vil agere på lovene. I dette tilfælde er det oplagt (som andre har nævnt), at folk vil lade lys og varme være tændt, evt. med tænd/sluk-ur, eller leje boligen ud -- på det sorte marked, se...

Re: Forskellige skatter, som skal medregnes

Det er allerede dækket af EU lovgivning: Webshops med omsætning på over X kr (jeg husker ikke det præcise beløb) til et andet EU land (f.eks. Danmark), skal opkræve modtagerlandets moms, og sende det til modtagerlands skattevæsen. Jeg antager, at det nye forslag blot kræver, at prisen før moms s...
Kommentar til Tag en gåtur i en uendelig by

Re: Flot, men

Det var vel noget lignende, der lå bag spillet Elite engang for længe siden. Et helt univers på få kilobyte. Ja, netop. Alle galakse- og planetdetaljer blev genereret af algoritmer. Det har man bibeholdt i den nye version Elite:Dangerous, hvor man også har lavet texture på planeter og land...
Kommentar til Tag en gåtur i en uendelig by

Re: Flot, men

I øvrigt sjovt at se at nye elementer først popper op i baggrunden når der f.eks. drejes rundt om et hjørne. Der bliver sikkert brugt en line-of-sight algoritme, hvor man ser i forskellige retninger for at se, hvor langt væk man kan se (generer i de nærmeste felter, hvis det blokerer synes, ...
Kommentar til Tag en gåtur i en uendelig by

Flot, men

Programmet er ganske imponerende, men det har samme problem som de fleste procedurelt genererede landskaber/byskaber/osv.: Det bliver lidt monotomt, fordi der ikke er den store variation. Det er de samme komponenter, der gentages, de er blot sat sammen på forskellige måder. Selv om byen var end...
Kommentar til De nye kampfly og en regnefejl af de store!

Er ideen om bemandede kampfly forældet?

Det er en stor designmæssig begrænsning i kampfly, at der skal være en menneskelig pilot ombord: Der skal kompliceret life-support, menneskets skrøbelighed sætter grænser for G-påvirkning og kræver en masse sikkerhedsudstyr (katapultsæde osv.), og en menneskelig pilot skal have avancerede display...
Kommentar til De nye kampfly og en regnefejl af de store!

En god leder

Martin Ernst skrev: Men vi kommer til at tage fejl, og det er måden, at vi forsøger at gøre alt for ikke, at det ikke sker, som definere os som en god leder Når man lige eliminerer det utilsigtede ekstra "ikke", er det en god observation. Men en lige så vigtig egenskab for en god leder...
Kommentar til Humor i IT

DIKUrevy

Der bliver selvfølgelig lavet sjov med både IT og andre emner i DIKUrevyen. Et udpluk af videoer findes på https://www.youtube.com/user/DIKUrevy/videos
Kommentar til Humor i IT

Real Programmers og Mel

Til de mere klassiske hører http://web.mit.edu/humor/Computers/real.programmers http://www.catb.org/jargon/html/story-of-mel.html
Kommentar til Humor i IT

Re: etc.

Jeg kom til at kalde Niels Henrik for Niels Karsten. Jeg keblager.