Torben Mogensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Kryptering af indhold

Kryptering fungerer ofte som block cyphers, hvorved data krypteres blok for blok, med blokke helt ned til 64 bit. Så hvis to blokke er identiske før kryptering, vil de også være det efter kryptering, så deduplikering fungerer fint på krypterede blokke. Sandsynligheden for at to krypterede blokk...
Kommentar til Nekrolog: Oscar nåede ikke at opleve blødt vand

Re: Huller i tænderne

Effekten synes at ligge på 50-80 % Der er sandsynligvis en effekt, men ikke i nærheden af 50-80%. Her er hvad Wikipedia siger om det: A 2007 meta-analysis by CDC researchers found that water fluoridation prevented an estimated 27% of cavities in adults, about the same fraction as prevented...
Kommentar til Nekrolog: Oscar nåede ikke at opleve blødt vand

Huller i tænderne

Jeg tvivler på, at mindre kalk i vandet vil øge antallet af huller i tænderne (eller tilfælde af osteoporose) . De, der har flest huller i tænderne, drikker nok ikke postevand, men sodavand og andre syre- og sukkerholdige produkter, og her hjælper mere kalk i vandet ikke et døjt. Og selv om de ...

Re: Er det ikke rendyrket nonsens ..

fortolkede sprog imo er en klart no-goer. Hvorfor dog det? Fortolkede sprog behøver ikke at være mindre sikre end oversatte. Det, du opponener mod, er nok dynamisk typede sprog, men fortolkede sprog kan sagtens have statiske typer og mange andre checks, der laves før kørsel.

Re: Er det ikke rendyrket nonsens ..

.. i det store hele at tale om at et sprog har sårbarheder. Både ja og nej. Det er selvfølgelig de programmer, man koder i et givet sprog, der har sårbarheder, og det er muligt i ethvert sprog at lave kode uden sårbarheder. Men der er forskel på, hvor nemt det er utilsigtet at lave sårbarh...
Kommentar til Den Digitale Prøvevagt udskydes: For mange fejl i systemet

Den rigtige løsning

Giv hver elev en bærbar computer og sig til dem, at hvis de bruger den til andet end skoleformål, så er de selv ude om, at der bliver snaget i deres privatliv. Så må de købe en privat PC selv, hvis de vil andet end skoleting. Skolecomputeren kan så godt have installeret al den overvågningssoftw...
Kommentar til Den Digitale Prøvevagt udskydes: For mange fejl i systemet

Re: 8000?

Jeg læste et sted at det "kun" var på Mac at det crashede. Det er nok ret symptomatisk: Udviklerne har nok til at starte med kun lavet systemet til Windows, indtil nogen har sagt "Min datter har en Mac, kan hun så ikke deltage i eksamen?". Og så har man i al hast lavet en...
Kommentar til Der er penge i FOSS

En fjerde model

En del FOSS er udviklet på universiteter i forbindelse med forskningsprojekter. Desværre gives der yderst sjældent forskningspenge til at vedligeholde denne software, så det sker ofte i forskernes fritid, eller når softwaren bliver brugt til undervisning, hvorved underviseren kan forsvare at ved...
Kommentar til Forkert at det går bedre end nogensinde med kvinder i it

Re: IT værdi

Når har de seneste års erfaring med offentligt it jo ikke ligefrem været den store eksponent for at vi skal udvikle selv. Sundhedsplatformen er et amerikansk standardsystem, der blot skulle "tilpassses" det danske sundhedssystem. Det havde nok været bedre at starte fra bar bund. I...
Kommentar til Forkert at det går bedre end nogensinde med kvinder i it

Women in Atari

Jeg tror, at det er en fejlslutning, når man giver computerspillene skylden for drengenes dominans på hjemmecomputerfronten. Mange af de tidlieg Atarispil blev f.eks. udviklet af kvinder (https://www.thehenryford.org/explore/blog/celebrating-women-at-atari), og der er heller ikke noget, der tyde...
Kommentar til Forkert at det går bedre end nogensinde med kvinder i it

Hvad er computervidenskab?

Du bruger ordet "computervidenskab" flere gange. Det er en feljoversættelse af "computer science", som på dansk hedder "datalogi". Eller mener du noget andet med ordet?
Kommentar til Software som er offentligt finansieret bør være open source

Pas på forskellen

Open source medfører ikke automatisk, at softwaren er gratis at bruge -- kun at kildekoden er tilgængelig. Free open source software (FOSS) er til gengæld gratis. I bloggen bliver open source brugt i betydningen FOSS, og jeg er enig i, at det er den vej, det offentlige skal gå.
Kommentar til Love indenfor softwareudvikling

Bill Gates' lov

"Measuring software development progress in lines of code is like measuring aircraft design progress in tonnes". Jeg ville ønske, at Microsoft ville tage konsekvenserne af denne regel.
Kommentar til Love indenfor softwareudvikling

Re: Hofstadter's Law

ofstadter's law is the observation that “It always takes longer than you expect, even when you take into account Hofstadter's Law.” Jeg synes dette er meget relevant også for softwareudvikling... Ja, specielt fordi den er rekursiv.
Kommentar til Love indenfor softwareudvikling

Re: Moores lov

Jeg kan ikke helt komme med en god forklaring på hvorfor ting skal fylde så meget. :-) Fordi de kan. Windows bruger enorme ressourcer på at lave små smarte animationer, hver gang du trykker på en knap. En stor del af pladsen i en standard Windows installation er ikke kode, men grafiske ele...
Kommentar til Love indenfor softwareudvikling

Dijkstra's Laws

Edsgar Dijkstra var god for et antal udtalelser, der uafhøngigt af hinanden af forskellige personer er blevet døbt "Dijkstra's Law". Her er et par eksempler: "Program testing can be used to show the presence of bugs, but never to show their absence!" "Simplicity is...
Kommentar til Her er Java 12’s nye Switch

Re: Go ide

Jeg har arbejdet en smule med LISP i AutoCAD. Jeg har det virkeligt svært med den syntax. Sproget er rigtig godt, men jeg mister utroligt nemt overblikket med alle de paranteser. Så prøv et funktionsprogrammeringssprog som har en mere traditionel syntaks. F.eks. Standard ML, Haskell, O'Ca...
Kommentar til Her er Java 12’s nye Switch

Re: Go ide

Switch med returværdi er er en rigrig god ide. Jeg håber den breder sig til andre sprog! Som f.eks. ML, Haskell, F#, Scheme, osv?
Kommentar til Her er Java 12’s nye Switch

"Over time . . .

. . . all languages tend to evolve to look more and more like ML" Jeg tror, at det var Bob Harper, der sagde det for et par årtier siden. Det passer i hvert fald fint med Java.
Kommentar til Nedslidning, stress og Forældreintra

Pension afhængig af tid på arbejdsmarked?

Hvordan måler man lige det? Tæller praktik og elevtid med som arbejdsmarkedstid? Hvad med videregående uddannelse? Et universitetsstudium er normeret til ca. 42 timers arbejde om ugen i undervisningstiden (september til juli), og de fleste studerende arbejder eller tager ekstra kurser i august,...