Torben Mogensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Fortryllede data

Re: GCM? + Gentagen kryptering

Det har jeg som sådan allerede taget hensyn til ved ikke at regne med mit fulde ordforråd på 50.000 ord. Hvis Torben Mogensen bruger en sætning med fagtermer fra den videnskabelige artikel, han aldrig fik skrevet, så er chancerne for at en computer regner den ud ekstremt lille. Tilsvarende e...
Kommentar til Fortryllede data

Re: GCM? + Gentagen kryptering

Det er en meget naiv tilgang til nøgle generering. Hvis du har et password på mere end 20 tegn, så er du nødt til at have en rytme i passwordet. Fx. ved at det er sammensat af ord (evt. med alle mulige mangling regler). Ingen kan huske et 20 tegns password hvor alle tegn er lige sandsynlige. ...
Kommentar til Fortryllede data

Re: GCM? + Gentagen kryptering

Når man dobbeltkrypterer er det i øvrigt almindeligt, at man efter den første kryptering roterer sin tekst med en halv bloklængde. Dermed "blander" man to blokke sammen, og får noget, der effektivt svarer til en længere bloklængde.
Kommentar til Fortryllede data

Re: GCM? + Gentagen kryptering

Skal det ikke være to forskellige nøgler? Ideelt set, jo. Men det er normalt bedre at kryptere en gang med en lang nøgle end to gange med en halvt så lang nøgle. Ved at genbruge nøglen slipper man for at skulle huske/gemme en dobbelt så lang nøgle. Nøgler genereres ofte ved at hashe et lø...
Kommentar til Fortryllede data

Re: GCM? + Gentagen kryptering

Den antagelse er forkert, hvis du bruger samme nøgle til begge. Du kan risikere at den yderste kryptering er elendig og afslører nøglen til din superfantastiske inderste kryptering. Alternativt kan du risikere at den inderste kryptering giver et output med f.eks. nogle headers der kan bruges ti...
Kommentar til Fortryllede data

Re: GCM? + Gentagen kryptering

Kan du bevise det? Nej. Lige så lidt som jeg (eller nogen anden) kan bevise, at en anerkendt krypteringsmetode er svær at bryde. Man kan kun henvise til, at det er mindst lige så svært som et velkendt problem, som antages svært (uden at nogen har kunnet bevise dette). Så jeg kan f.eks. h...

Skat gælder ikke kun om provenu

Det er en misforståelse, at skat og afgifter kun gælder om at få penge i statskassen. Der er mange afgifter og skatteregler, hvis primære formål er adfærdsregulerende. Dette gælder f.eks. afgifter på tobak, alkohol og sukker, CO2-afgifter, osv. Så at klandre en skatteregel for at koste næsten ...
Kommentar til Fortryllede data

Gentagen kryptering

En forbedring af sikkerheden ved kryptering er først at kryptere med en algoritme og dernæst med en anden. Selv om en af algoritmerne skulle have en svaghed, så er sandsynligheden for at begge har en svaghed ved samme nøgle en del mindre. Og man skal selvfølgelig bruge lange nøgler. Det giver s...
Kommentar til Sinclair ZX80 40 års jubilæum

Re: Alting var bedre i gamle dage...

Der er forskel på, hvordan brugerprogrammer skrives og hvordan programmer til flyvemaskiner, raketter, osv. skrives. Typisk har sidstnævnte meget præcise specifikationer, og der anvendes formel verifikation i stor stil. Der er selvfølgelig også fejl i software til fly m.m. Et eksempel var B...
Kommentar til Sinclair ZX80 40 års jubilæum

Re: Alting var bedre i gamle dage...

Jeg vil vove den påstand, at hvis man skulle lave Apolloprogrammet fra scratch i dag, og plørede alt softwaren sammen på samme måde som man gør nu om dage, så ville man aldrig nå til månen. Der er forskel på, hvordan brugerprogrammer skrives og hvordan programmer til flyvemaskiner, raketter,...

Skal alt måles?

Den skal bare ikke måles i kr., men i andre måleenheder, som er relevante! Helt uenig. En af mine anker ved New Public Management er, at man forsøger at sætte tal på ting, der ikke lader sig måle kvantitativt, f.eks. kvalitet. Hvis man insisterer på kvantitative mål, så måler man ofte noget an...
Kommentar til Poster til tiden: Her er nyhederne i Java 14

Som Bob Harper sagde:

"Over time all languages evolve to look more and more like Standard ML". Både pattern matching og records har eksisteret i mere elegante udgaver i SML i flere årtier, ditto i Haskell og OCaml (som begge har hentet inspiration i ML) og senere også i F# (som primært er inspireret af OCaml...
Kommentar til Digitalisering og it-uddannelser – ryd op i begreberne!

computervidenskab, nej tak.

Mens vi er ved rod i navnene, så ser man tit medierne oversætte "computer science" med "computervidenskab". Det danske ord er "datalogi".
Kommentar til Digitalisering og it-uddannelser – ryd op i begreberne!

Rod i navnelisten

Listen af navne under billedet af forfatterne er ikke i samme rækkefølge som på billedet. F.eks. er Stephen Alstrup vist nederst til venstre, Kim Guldstrand Larsen øverst til højre og Ole Lehrmann Madsen lige under ham. Det kunne være rart, hvis listen blev rettet, så rækkefølgen er den samme.
Kommentar til Digitalisering og it-uddannelser – ryd op i begreberne!

Re: Den rigtige medicin?

Kunne de tæt på 0% arbejdsløshed blandt dataloger skyldes egenskaber der "sorteres" efter når man vælger studie? Under uddannelsen har datalogistudiet måske et "stærkere filter" hvor flere falder fra? Der er faktisk ikke den store forskel. På https://nyheder.tv2.dk/samfund...
Kommentar til Flere SSD-modeller fejler efter nøjagtig 32.768 timer

Man skulle tro . . .

at man havde lært af Y2K-problemet, at man skal bruge rigeligt med bits/cifre til tidsangivelser. At bruge (endda signed!) 16-bit heltal til at tælle timer er bare dumt. Gad vide om opdateringen blot ændrer tallet til 16-bit unsigned, så man kan komme op på 65565 timer, før disken fejler. På de...
Kommentar til Comal: Det danske programmeringssprog, som udfordrede Basic

Fra Comal til Pascal

Jeg blev i starten af 1980'erne kontaktet af et forlag, der havde set en bog på engelsk, der hed "From BASIC to Pascal", som var en vejledning i, hvordan man som BASIC programmør kunne lære Pascal. Den ville de gerne have oversat til dansk, men da Comal var mere udbredt end BASIC (det...
Kommentar til Comal: Det danske programmeringssprog, som udfordrede Basic

Mine møder med Comal

Jeg stødte først på Comal i 1976, da jeg begyndte på Greve Gymnasium. De havde en RC7000, som grundlæggende var en Data General Nova computer med et andet navn. Og den fik vi lov til at lege med efter at have fået en en-times introduktion til Comal og brug af teletype-terminal, strimmellæser og...
Kommentar til Løsninger på problemer vi ikke burde have (længere)

Re: Interessant!

Jeg formoder at med kodepointere så mener du de programmør-tilgængelige pointere. I princippet, ja. Men hvis det skal checkes i hardware, er det nok svært at skelne mellem en compileroprettet hoptabel og en programmøroprettet ditto. En mulig model kunne være, at der laves instruktioner, de...
Kommentar til Løsninger på problemer vi ikke burde have (længere)

Re: Interessant!

Hvorfor ikke nulstille dem når man går ind i funktionen i stedet? Det ville gøre det muligt at optimere nul-initialisering af variabler væk, og sikre at stack-framen var bragt ind i L1 cache. Ved at nulstille dem, når man forlader en frame, så hindrer man, at man efterlader information på st...