Torben Mogensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Danglish 1

Re: Direkte Oversættelser

For ikke at tale om alle de gange, "alien" er oversat til "rumvæsen", selv om det er i sammenhængen "illegal alien" og lignende.
Kommentar til Danglish 1

Re: Thumbs up.

Mht. roomie, så er det ved at blive et helt accepteret udtryk blandt ungdommen, da udtrykket sambo giver antydninger af at det er mere end bare at dele et kollegieværelse. Så kan man jo bruge det gode gamle ord "kontubernal".
Kommentar til Danglish 1

Dagsorden/agenda

På universitetet bruger vi faktisk dagsordener og ikke agendas (med mindre møderne afholdes på engelsk). Du nævnte, at "blog" og "blogindlæg" er kommet med i ordbogen. Ordet "blog" er en forkortelse for "web log", og var oprindeligt en slags online dagbøger...
Kommentar til Danglish 1

Tidligere diskussion om det samme

Jeg husker, at vi havde en lignende diskussion om engelsk kontra dansk for ti år siden: https://www.version2.dk/blog/tal-dansk-din-sorte-hund-6954
Kommentar til Regeringen vil investere i kunstig intelligens

Re: Buzzword compliance?

Lyder det ikke meget fornuftigt, hvis vi kan begrænse os til, at det offentlige så altid anvender algoritmer, som det er muligt at få fuld indsigt i - i stedet for private algoritmer, som man i de offentligt-private samarbejder alt for følgagtigt underskriver aftaler om er tavshedsbelagte af fo...
Kommentar til Regeringen vil investere i kunstig intelligens

Buzzword compliance?

Det virker lidt som om regeringen jagter de lige-her-og-nu hotte trends: Kunstig intelligens er meget oppe i tiden, så det er der, vi skal investere vores forskningspenge. Ikke at jeg har noget imod flere penge til forskning i kunstig intelligens, men hvis det betyder færre midler til emner, de...
Kommentar til Bullshit-bingo 1

Eksempler

Fremadrettet skal vi være omstillingsparate, så vi kan italesætte de problematikker og tematikker, som er unikke for firmaets mission.
Kommentar til Mange ambitioner om agilt ender med interessante bastarder

Re: Snake oil

Alligevel hører vi jo jævnligt om kuldsejlede projekter, men det er altså yderst sjældent det skyldes at man ikke kan finde ud af at programmere. Det skyldes ofte en helt masse andre ting, der bl.a. kan tilskrives metoderne og måske især anvendelsen af dem. Dijkstras citater er fra 1970...
Kommentar til Mange ambitioner om agilt ender med interessante bastarder

Snake oil

Edsgar Dijkstra (som er god at citere) kaldte softwareudviklingsmetoder for "snake oil", og sagde bl.a. What our immediate industrial environment overwhelmingly seems to ask for is different brands of snake oil, Software Engineering, of course, being one of them. og As economics is...

Re: Helt uenig med NSM

Tværtimod burde det være et lovkrav for overhovedet at få lov til at opbevare personfølsomme oplysninger om borgere, at man betaler et rimeligt honorar til folk der finder sikkerhedshuller i disse systemer. En risiko ved en sådan model er, at en IT-medarbejder i en virksomhed "planter...
Kommentar til Vær med til at understøtte valg med IT

Gør det til en fest

Giv alle fri fra arbejde efter kl 12, lav parker (såsom Fælledparken i København) til valgsteder, inviter musikere til at holde koncert, og hav boder med øl, sandwich, is, m.m. Og hold kun valg i maj til september, så det faktisk er til at holde ud at være udendørs.
Kommentar til Ingeniørforeningen: Afskaf CPR-nummeret

Re: Dårlig ide

Hvis nu man indser at CPR numre ikke er superhemmelige,men bare er en nummerplade til mennesker Netop. Man burde lave en (online) "telefonbog", hvor man kunne finde personnumre på personer (som ikke aktivt har frabedt sig) og omvendt. Dermed bliver det klart, at kendskab til et...
Kommentar til Skal IC4, Sundhedsplatformen mf kaste flere gode penge efter dårlige?

Re: Sunk Cost Fallacy

@Torben ... har du et bud på hvordan man skal afgøre om man skal fortsætte eller stoppe? Man skal lave en vurdering af fremtidige omkostninger og værdier for både at fortsætte projektet eller skrotte det og lave et nyt. Denne vurdering skal indeholde ikke alene anskaffelsespris, men også...
Kommentar til Skal IC4, Sundhedsplatformen mf kaste flere gode penge efter dårlige?

Sunk Cost Fallacy

På engelsk kalder man allerede brugte penge "sunk cost", og argumenter i stil med "nu har vi allerede brugt en formue på dette projekt, så det vil være synd at skrotte det" kaldes "sunk cost fallacy", altså en fejlslutning der ikke indser, at det kun er fremtidige...
Kommentar til Stemmesedler versus stemmemaskiner

Re: Fingeraftryk ?

Hvis man er paranoid om fingeraftryk, kan man tage handsker på.

Re: DSL?

Det er et eksempel på et indlejret DSL, som er implementeret med method chaining, som sikkert er det samme som fluent API. Men der er tilsyneladende også en "ren" syntaks, som bruges som præsentationssprog.

Dobbeltkonfekt

DSL står for "domain-specific language", så DSL-sprog er domænespecifikt sprogsprog.

Re: Det faktisk lidt sjovt...

...og så kunne et personalesystem i øvrigt laves af DIKU eller flere af de statslige universiteters IT-fakulteter i fællesskab som en studieopgave i praktisk anvendt datalogi... der er masser af ting som er startet på universiteterne. Utvivlsomt. Men så er der firmaer, der vil råbe op om...

Forklaring

Eksemplet er da ikke specielt kompliceret: Der bruges mestendels "klassiske" variable (af typen Int), men der defineres en vektor af qubits, der er en lang (altså kun et enkelt qubit). I en lykke gentages følgende operationer: Dette qubit initialiseres til værdien initial, som sikkert...

Re: Hvordan

Spørgsmålet er så om ikke standardsystemer er bedre valg end de udførligt beskrevne specialløsninger? Standardløsninger er fine, hvis du vil løse standardiserede opgaver. Men så snart du kommer bare en smule udenfor det, som standardløsningen er designet til at klare, så kan det blive dy...
IT Company Rank
maximize minimize