Torben Mogensen

Kommentarer

Kommentar til Regeringen vil investere i kunstig intelligens

Buzzword compliance?

Det virker lidt som om regeringen jagter de lige-her-og-nu hotte trends: Kunstig intelligens er meget oppe i tiden, så det er der, vi skal investere vores forskningspenge. Ikke at jeg har noget imod flere penge til forskning i kunstig intelligens, men hvis det betyder færre midler til emner, de...
Kommentar til Bullshit-bingo 1

Eksempler

Fremadrettet skal vi være omstillingsparate, så vi kan italesætte de problematikker og tematikker, som er unikke for firmaets mission.
Kommentar til Mange ambitioner om agilt ender med interessante bastarder

Re: Snake oil

Alligevel hører vi jo jævnligt om kuldsejlede projekter, men det er altså yderst sjældent det skyldes at man ikke kan finde ud af at programmere. Det skyldes ofte en helt masse andre ting, der bl.a. kan tilskrives metoderne og måske især anvendelsen af dem. Dijkstras citater er fra 1970...
Kommentar til Mange ambitioner om agilt ender med interessante bastarder

Snake oil

Edsgar Dijkstra (som er god at citere) kaldte softwareudviklingsmetoder for "snake oil", og sagde bl.a. What our immediate industrial environment overwhelmingly seems to ask for is different brands of snake oil, Software Engineering, of course, being one of them. og As economics is...

Re: Helt uenig med NSM

Tværtimod burde det være et lovkrav for overhovedet at få lov til at opbevare personfølsomme oplysninger om borgere, at man betaler et rimeligt honorar til folk der finder sikkerhedshuller i disse systemer. En risiko ved en sådan model er, at en IT-medarbejder i en virksomhed "planter...
Kommentar til Vær med til at understøtte valg med IT

Gør det til en fest

Giv alle fri fra arbejde efter kl 12, lav parker (såsom Fælledparken i København) til valgsteder, inviter musikere til at holde koncert, og hav boder med øl, sandwich, is, m.m. Og hold kun valg i maj til september, så det faktisk er til at holde ud at være udendørs.
Kommentar til Ingeniørforeningen: Afskaf CPR-nummeret

Re: Dårlig ide

Hvis nu man indser at CPR numre ikke er superhemmelige,men bare er en nummerplade til mennesker Netop. Man burde lave en (online) "telefonbog", hvor man kunne finde personnumre på personer (som ikke aktivt har frabedt sig) og omvendt. Dermed bliver det klart, at kendskab til et...
Kommentar til Skal IC4, Sundhedsplatformen mf kaste flere gode penge efter dårlige?

Re: Sunk Cost Fallacy

@Torben ... har du et bud på hvordan man skal afgøre om man skal fortsætte eller stoppe? Man skal lave en vurdering af fremtidige omkostninger og værdier for både at fortsætte projektet eller skrotte det og lave et nyt. Denne vurdering skal indeholde ikke alene anskaffelsespris, men også...
Kommentar til Skal IC4, Sundhedsplatformen mf kaste flere gode penge efter dårlige?

Sunk Cost Fallacy

På engelsk kalder man allerede brugte penge "sunk cost", og argumenter i stil med "nu har vi allerede brugt en formue på dette projekt, så det vil være synd at skrotte det" kaldes "sunk cost fallacy", altså en fejlslutning der ikke indser, at det kun er fremtidige...
Kommentar til Stemmesedler versus stemmemaskiner

Re: Fingeraftryk ?

Hvis man er paranoid om fingeraftryk, kan man tage handsker på.

Re: DSL?

Det er et eksempel på et indlejret DSL, som er implementeret med method chaining, som sikkert er det samme som fluent API. Men der er tilsyneladende også en "ren" syntaks, som bruges som præsentationssprog.

Dobbeltkonfekt

DSL står for "domain-specific language", så DSL-sprog er domænespecifikt sprogsprog.

Re: Det faktisk lidt sjovt...

...og så kunne et personalesystem i øvrigt laves af DIKU eller flere af de statslige universiteters IT-fakulteter i fællesskab som en studieopgave i praktisk anvendt datalogi... der er masser af ting som er startet på universiteterne. Utvivlsomt. Men så er der firmaer, der vil råbe op om...

Forklaring

Eksemplet er da ikke specielt kompliceret: Der bruges mestendels "klassiske" variable (af typen Int), men der defineres en vektor af qubits, der er en lang (altså kun et enkelt qubit). I en lykke gentages følgende operationer: Dette qubit initialiseres til værdien initial, som sikkert...

Re: Hvordan

Spørgsmålet er så om ikke standardsystemer er bedre valg end de udførligt beskrevne specialløsninger? Standardløsninger er fine, hvis du vil løse standardiserede opgaver. Men så snart du kommer bare en smule udenfor det, som standardløsningen er designet til at klare, så kan det blive dy...
Kommentar til Rekordstort antal studerende vil ind på IT-Universitetet

Tal fra Københavns Universitet

Antallet af førsteprioritetsansøgninger til datalogiuddannelsen på KU er steget med 8% til 281. Jeg har ikke tal for de andre IT-uddannelser på KU.

Re: Null igen

Interessant udmelding, Torben. Men når jeg ser sprog som Haskell, Elm osv, så tænker jeg ofte, at det er sprogfolk, som måske skulle være blevet matematikere - typeteori, typealgebra, kategoriteori osv. Det er spændende emner - men der er vel ikke det, udviklerne savner i deres daglige arbejd...

Re: Null igen

(Det er dog også lidt uklart om Toit overhovedet er statisk typet.) Jeg så et foredrag om det i Dansk Selskab for Datalogi (datalogi.dk), så jeg kan bekræfte, at sproget er dynamisk typet. Jeg er stor tilhænger af statiske typer, men hvis man absolut vil lave et objektorienteret sprog, k...
Kommentar til Her er nyhederne i Java 11

Re: Structs

Mens vi er ved mangler, hvorfor er der endnu ikke pattern matching i sproget?
Kommentar til Siden GDPR-dag...

Re: år 2000

Spild af test. Simpel logisk kontrol viste at der ikke var noget at komme efter. Virkelig et katastrofalt spild af ressourcer. Skrækvisionerne om, at hospitalsudstyr og elforsyning ville fejle, var klart overdrevne, men der var mange administrative systemer, der gemte årstal som to cifr...
Brugerundersøgelse Version2
maximize minimize