Torben Mogensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til EU-lande enige om teknisk superinstitut

Ligner slet ikke MIT

Sammenlægningen af universiteter i Danmark var ogsa "solgt" som et forsøg på at ligne MIT, Stanford, og andre topuniversiteter fra USA. Men hverken de daske kæmpeuniversiteter eller det omtalte EIT ligner MIT ret meget. MIT er ikke kæmpestort -- der ca. 10000 studerende sammenlignet med...
Kommentar til Kom nu...

Vi tilpasser os

En stor del af årsagen til at vi bliver ved med at bruge uhensigtsmæssige teknologier er, at vi kan vænne os til meget og lære at være produktive selv med dårligt værktøj. Men denne tilpasning tager tid, så man er utilbøjelig til at skifte til en anderledes arbejdsform, selv om den er den gamle ...
Kommentar til Sidste nyt: It-uddannelser uden it

Hvad er IT?

Et problem er, at IT er meget bredt tolket som stort set alt, hvad der har med brug eller udvikling af IT at gøre. Og da man stort set ikke kan undgå IT, uanset hvad man laver, så man har meget brede rammer for, hvad man kan proppe ind i en uddannelse og stadig kalde den en IT uddannelse. Og An...
Kommentar til Bliv it-bachelor uden at være matematikhaj

Digitalt design uden matematik?

Hvor avanceret kan man blive i digitalt design uden matematik? I 3D design har jeg f.eks. svært ved at se, at man kan komme ret langt uden at bruge vektorer. Og lidt teori om koordinattransformationer ved rotering, skalering og translatering skader i hvert fald ikke. Og digitalt design uden Be...
Kommentar til Mener du det (2)

Den første artikel

Den første af de to refererede artikler giver mig ret i, at tegnfølgen aaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaabbbaaaaabbaaaaaaabbbb er dårlig. Tegnet "a" forekommer meget oftere end "b", så den fejler allerede på den første test om "event balance". Derudover er parrene også skævt...
Kommentar til Mener du det (2)

Kolmogorovkompleksitet != sandsynlighed.

Hvis a og b er lige sandsynlige, så er alle tegnfølger af samme længde lige sandsynlige, men det betyder ikke, at de har samme Kolmogorovkompleksitet, eller at de forekommer lige let/svært ved utilsigtet brug. Alt andet lige, er chancen for at tegnfølgen aaaaaaaa nemmere at få ved en fejl end ab...
Kommentar til Mener du det (2)

Dårlig løsning

Tegnfølgen aaaaaaaaaaabbaaaaaaaaaaaaabbbaaaaabbaaaaaaabbbb virker ikke som nogen god løsning: Den består af kun to forskellige tegn, og der er lange delfølger, der kun består af et enkelt tegn. Det eneste, der gør den usandsynlig at taste ved en fejl er dens længde. En god løsning bør have en ...
Kommentar til Talent for programmering

Sudoku

Jeg tror, at Sudoku-dillen har gjort mere for at forberede unge til at programmere end alle tiltag for indførsel af IT i gymnasieundervisningen tilsammen. Dels ligger tiltag i gymnasiet for sent -- man skal have fat i børn inden puberteten -- og dels træner Sudoku lige præcis en færdighed, der e...
Kommentar til Xerox afslører morgendagens teknologier

Tryk med begænset levetid?

Det er der da ikke noget nyt ved. 90% af alle de kvitteringer, jeg gemmer i min tegnebog, har ikke noget tekst efter et par måneder. Man kan iøvrigt heller ikke måle innovation i antal tildelte patenter. Specielt i USA er der en tendens til at patentere selv ubetydelige "opfindelser",...
Kommentar til Talent for programmering

Kender problemet

Jeg er ikke overrasket over Dehnadis observation af "dobbeltpuklen", den har vi set i mange år på DIKU, og det har været umuligt at få gennemførselsprocenten for det indledende programmeringskursus ret meget over 60%, selv med ihærdig indsats på undervisning samt reduktion af pensum (da...
Kommentar til Er ESARR 6 nok ?

Verifikation bruges skam

Luftfartsindustrien bruger skam formel verifikation til software. Der er dog ikke tale om komplette korrektshedsbeviser, men analyser af hvorvidt bestemte fejlsituationer er beviseligt umulige. Men du har ret i, at min liste er urealistisk på nuværende tidspunkt. Det kan dog ændre sig. Der ek...
Kommentar til Er ESARR 6 nok ?

Software verification assurances

Jeg skimmede lige ESARR6 dokumentet, og det bruger en del tekst på "software verification assurances". Det vil vel indebære code review, med mindre man decideret bruger automatiske formelle verifikationsværktøjer. Men du har ret i, at man godt kunne tænke sig nogle garantier omkring...
Kommentar til Dansker laver skræddersyede REA-modeller

NEXT != MBS + ITU

DIKU (Datalogisk Institut ved KU) er også med i NEXT. Jeg ved godt, at ITU er mediedarlingen, men derfor er der vel ingen grund til ikke at nævne at DIKU også er partner i NEXT. Desuden har Microsoft Business Solutions skiftet navn til Microsoft Dynamics. Her har I dog den undskyldning, at NEXT...
Kommentar til Anmeldelse af ny it-bacheloruddannelse i Århus

Konjukturer og uddannelser

Jeg tror, at der i højkonjukturperioder er en tendens til at lave uddannelser rettet mod specifikke erhverv og jobfunktioner, mens man i lavkonjukturperioder uddanner generalister med en god teoretisk baggrund, som måske ikke kan være 100% produktive fra dag et, men som til gengæld bedre kan tilp...
Kommentar til Kodegenerering: Udvikling på EPO

Modificer aldrig genereret kode

Hvis man går ind og modificerer genereret kode, så er man selv ude om det, hvis man mister ændringerne, når man regenererer koden. Det svarer til at modificere den assemblerkode, som en oversætter laver. Det er de fleste vel efterhånden enige om er noget rod. Hvis man vil refaktorere genereret...
Kommentar til Videnskabelige tidsskrifter afviser formler i Word 2007

EEE

Det kan være en forsøg på "Embrace, Extend, Exterminate": Brug en eksisterende standard, lav dine egne udvidelser og brug din dominerende position til at sørge for at udvidelserne bliver brugt så meget, at den oprindelige standard dør og bliver erstattet af en de facto standard, som du...
Kommentar til Kan rigtige venner købes for penge?

Forskel på uddannelser

Jonas, jeg ved ikke, hvilken IT-uddannelse, du tog, men på datalogi har der i de seneste år været et stort fald i antallet af nye studerende. Og det er specielt folk med længere uddannelse (dataloger, ingeniører, osv.), at IT-branchen har mangel på. Men du kan have ret i, at det er de færreste ...
Kommentar til Kan rigtige venner købes for penge?

Ligner aviskrig

Enig. Belønning af arbejdspladsskift men ikke af loyalitet minder om avisernes evige krig for at kapre hinandens kunder ved at tilbyde masssive rabatter til nye abonnenter. Ligesom dette giver folk incitament til skifte avis en gang om året, så giver diverse rekrutteringsbonuser osv. også arbej...
Kommentar til It-branchen på talent-jagt

Gør det mere attraktivt

Så skal de nok komme. Jeg siger ikke, at virksomhederne skal konkurrere med hinanden om de få, der allerede er på arbejdsmarkedet, men at de skal gøre det mere attraktivt for nye at komme til. Og det er ikke bare ved at tilbyde høje startlønninger -- der er behov for indsats langt tidligere for ...
Kommentar til !evangelist

Mulige danske ord

Det engelske "advocate" kan oversættes til "fortaler", og det dækker vel meget godt folk, der er betalt for at udbrede et produkts eller princips fortræffeligheder. Evt. kan "forkæmper" bruges. Det er lidt mere aktivt/agressivt end "fortaler".