Torben Mogensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til "Ingen efterfølger til C++"

Jo, der er erstatninger

At sige, at der ingen erstatninger for C++ fordi ingen andre sprog kan alt det, som C++ kan, svarer til at sige, at der ikke er erstatninger for en schweizerkniv, for intet andet værktøj kan det samme som en schweizerkniv. Det er logisk set rigtigt nok, men kun under den forudsætning, at man søg...
Kommentar til Kan alle lære at programmere?

@Leopold

Efter min mening er der taget hånd om mange af de problemer, som EVA rapporten tog op. Blandt andet er der ikke samme vrangvillighed til at undervise på bacheloruddannelsen, og første år undervises af engagerede undervisere. Der er dog stadig et stort frafald, og årsagerne har været undersøgt m...
Kommentar til Kan alle lære at programmere?

@Martin

Der er selvfølgelig "bløde" IT-uddannelser, hvor man ikke behøver at programmere, og jeg tror ikke, at de har noget specielt stort frafald. Artiklen om frafald nævnte specielt multimedieuddannelsen, hvor en af problemerne var, at der var mere programmering, end de studerende var...
Kommentar til Afskaf datalogi i gymnasiet

@Nicolai

Se mit seneste blogindlæg om årsager til frafald. Men, ja, valg af sprog har bestemt noget at sige.
Kommentar til Fri mig for pøblen

Oric

Jeg husker også Oric, men jeg ved ikke, om jeg vil kalde dets tastatur for et "rigtigt" tastatur. Såvidt jeg erindrer var det et gummimåttetastatur i stil med Spectrums, blot med en hård plastikkapsel over hver boble. Men det er rigtigt, at det føltes bedre end Spectrums. Jeg selv...
Kommentar til Afskaf datalogi i gymnasiet

Hvad vi gør?

Jeg giver Poul-Henning ret i, at vi skal helt ned i folkeskolen. Men jeg tror ikke, at datalogi skal være et selvstændigt fag. Det bør indgå i andre fag såsom matematik, naturfag og kunst. Ikke bare ved at bruge computere i disse fag, men ved at bruge datalogiske løsningsmetoder, såsom algorit...
Kommentar til Oversættersjusk skræmmer danske Windows-brugere

@Torben F

"Tomgangsproces" er et rimeligt forslag, men et mere sigende navn kunne være "Ledig proceskraft". Det er måske mindre præcist i en teknisk forstand, men for en almindelig bruger siger det mere om, hvad det rent faktisk betyder i praksis.
Kommentar til Sikker udvikling 1 : Verden er fuld af huller...

xkcd

Jeg synes, at det er lidt synd, at du bruger en xkcd strip uden at nævne navnet eller henvise, så her er et link: http://xkcd.com/327/
Kommentar til Adobe lapper kritisk hul i Reader-programmet

Stakoverflow bør medføre stop

At programmer kører videre efter overløb af buffere, stakke eller lignende er tegn på dårligt design. Hvis programmørerne ikke selv kan finde ud af det, så brug en compiler, der selv indsætter de nødvendige køretidstests. Eller brug et sprog, hvor der ikke er begrænsede datastrukturer. Hvorfor...
Kommentar til 12 forudsigelser for 2008

Gab

Nogle af forudsigelserne er så indlysende, at de er uinteressante. Andre er umulige at vurdere rigtigheden af, når året er omme -- blandt andet fordi, det kan gå begge veje samtidigt (hvis man ser på forskellige markedssegmenter). Andre igen (f.eks. #8) er om så små ting, at man er ligeglad. Og ...
Kommentar til Startløn for nye kandidater: 655.000 kroner

Ikke til alle og enhver

Når Google siger, at de giver 130K$ til nyuddannede Stanford CS kandidater, så hyrer de nok heller ikke hvemsomhelst. Jeg tolker udsagnet i retning af "En Stanford CS kandidat, som er god nok til at vi vil hyre ham/hende, vil få 130K$ i startløn". Med andre ord, så er det egentlig et...
Kommentar til It-uddannelserne er en jungle

@Emil

Jo, Future People eksisterede dengang. Jeg var selv inde på siden før de studerendes valgfrist.
Kommentar til It-uddannelserne er en jungle

Future People er ukendt

På DIKU spurgte vi vores nye studerende, hvor de havde fundet oplysninger om studiet eller generelt oplysninger, der blev brugt i forbindelse med studievalg. Ikke en eneste nævnte Future People siden (selv om den var en af de opremsede muligheder). Så det kan godt tænkes, at der er meget god in...
Kommentar til Fejl per linie kode

Selvmodsigelse?

"Kode, der virker, har ca. en fejl per tusinde linier kode". Men hvis koden har fejl, så virker den vel ikke? Så det er vel mere i retning af "Kode, der har passeret en eller anden form for test uden, at der er fundet fejl, vil typisk alligevel have en fejl pr. tusinde linier kode...
Kommentar til Du SKAL have denne lommeregner

Tvang og frihed

Jeg er enig med Peter i at tvang generelt er dårligt, specielt når der er tale om en større udgift. Men jeg kan godt se det fra lærerens side - det er meget nemmere for læreren, hvis alle eleverne har samme lommeregner, sådan at han kan hjælpe dem med deres opgaver. Og tvangskøb af en bestemt l...
Kommentar til Spil: Skyd fordomme om nørder ned

Skal det spil fjerne fordommene?

Jeg synes egentlig ikke, at spillet gør noget særligt for at fjerne fordommene om nørder. Spillerfigurerne er vist som grimme personer med håbløs tøjstil, og selv om man skyder på ting, der normalt er knyttet til nørd-imaget, tror jeg ikke i sig selv, at det fjerner fordommene, snarere tværtimod...
Kommentar til Du er en idiot

@Stig

Fejlmeddelelsen fra DOS var "Keyboard not found. Press F1 to continue". Meningen var nok "Attack keyboard and press F1 to continue". Basicfortolkeren på min BBC micro gav generelt gode fejlmeddelelser, men en af dem var blot "Silly".
Kommentar til MD5-svaghed kan underminere hvidlistning

Altid mulighed for kollision

I sagens natur vil hash-algoritmer altid have kollisioner: Hvis hashkoden er kortere end kildefilerne, er der færre mulige haskoder end der er kildefiler. Det afgørende er, hvor svært det er at konstruere eksempler på kollisioner. Hvis hash-algoritmen er god, bør det ikke kunne gøres væsentligt...
Kommentar til Advarsel mod Facebook

Brug af facebook billeder i reklamer

Der var en sag for et års tid siden, hvor et reklamebureau brugte et antal billeder fra Facebook på store reklameplakater. En far så sin datters billede reklamere for noget, han ikke kunne stå inde for, og klagede til reklamebureauet. Men han kunne ikke gøre noget, da han effektivt set havde la...
Kommentar til Deltag i sidste del af Version2's julekonkurrence

Jeg kan heller ikke identificere det nærmere

Men jeg tror, at det er ældre end PC'er. Det kunne være en del af en ældre mikrocomputer eller ligefem en mainframe. Chipsene kunne være bitslice CPU chips eller RAM chips. Jeg tror ikke på EPROM, som andre foreslog, for der plejer at være et "vindue" ned til chippen, så man kunne...