Torben Mogensen

Kommentarer

Kommentar til Forkert at det går bedre end nogensinde med kvinder i it

Women in Atari

Jeg tror, at det er en fejlslutning, når man giver computerspillene skylden for drengenes dominans på hjemmecomputerfronten. Mange af de tidlieg Atarispil blev f.eks. udviklet af kvinder (https://www.thehenryford.org/explore/blog/celebrating-women-at-atari), og der er heller ikke noget, der tyde...
Kommentar til Forkert at det går bedre end nogensinde med kvinder i it

Hvad er computervidenskab?

Du bruger ordet "computervidenskab" flere gange. Det er en feljoversættelse af "computer science", som på dansk hedder "datalogi". Eller mener du noget andet med ordet?
Kommentar til Software som er offentligt finansieret bør være open source

Pas på forskellen

Open source medfører ikke automatisk, at softwaren er gratis at bruge -- kun at kildekoden er tilgængelig. Free open source software (FOSS) er til gengæld gratis. I bloggen bliver open source brugt i betydningen FOSS, og jeg er enig i, at det er den vej, det offentlige skal gå.
Kommentar til Love indenfor softwareudvikling

Bill Gates' lov

"Measuring software development progress in lines of code is like measuring aircraft design progress in tonnes". Jeg ville ønske, at Microsoft ville tage konsekvenserne af denne regel.
Kommentar til Love indenfor softwareudvikling

Re: Hofstadter's Law

ofstadter's law is the observation that “It always takes longer than you expect, even when you take into account Hofstadter's Law.” Jeg synes dette er meget relevant også for softwareudvikling... Ja, specielt fordi den er rekursiv.
Kommentar til Love indenfor softwareudvikling

Re: Moores lov

Jeg kan ikke helt komme med en god forklaring på hvorfor ting skal fylde så meget. :-) Fordi de kan. Windows bruger enorme ressourcer på at lave små smarte animationer, hver gang du trykker på en knap. En stor del af pladsen i en standard Windows installation er ikke kode, men grafiske ...
Kommentar til Love indenfor softwareudvikling

Dijkstra's Laws

Edsgar Dijkstra var god for et antal udtalelser, der uafhøngigt af hinanden af forskellige personer er blevet døbt "Dijkstra's Law". Her er et par eksempler: "Program testing can be used to show the presence of bugs, but never to show their absence!" "Simplicity...
Kommentar til Her er Java 12’s nye Switch

Re: Go ide

Jeg har arbejdet en smule med LISP i AutoCAD. Jeg har det virkeligt svært med den syntax. Sproget er rigtig godt, men jeg mister utroligt nemt overblikket med alle de paranteser. Så prøv et funktionsprogrammeringssprog som har en mere traditionel syntaks. F.eks. Standard ML, Haskell, O...
Kommentar til Her er Java 12’s nye Switch

Re: Go ide

Switch med returværdi er er en rigrig god ide. Jeg håber den breder sig til andre sprog! Som f.eks. ML, Haskell, F#, Scheme, osv?
Kommentar til Her er Java 12’s nye Switch

"Over time . . .

. . . all languages tend to evolve to look more and more like ML" Jeg tror, at det var Bob Harper, der sagde det for et par årtier siden. Det passer i hvert fald fint med Java.
Kommentar til Nedslidning, stress og Forældreintra

Pension afhængig af tid på arbejdsmarked?

Hvordan måler man lige det? Tæller praktik og elevtid med som arbejdsmarkedstid? Hvad med videregående uddannelse? Et universitetsstudium er normeret til ca. 42 timers arbejde om ugen i undervisningstiden (september til juli), og de fleste studerende arbejder eller tager ekstra kurser i august,...
Kommentar til Nedslidning, stress og Forældreintra

En enklere løsning.

Jeg tror ikke, at nedsættelse af klassekvotient fra 28 til 25 batter ret meget. En mere effektiv løning vil være, at man begrænser lærernes opslag til en gang om ugen på en bestemt dag (f.eks. torsdag, så man har næste uges lektieplan i nogenlunde god tid), og forældrenes til en anden dag, f.eks...

Quis custodiet ipsos custodes?

Til de knap så latinkyndige: Hvem vogter vogterne? Når nogle skal vogte sig selv, går det sjældent godt. I hierarkiske systemer, er der som regel nogen i toppen, der ikke bliver kontrolleret. Derfor skal der være en vis grad af gensidighed/cirkularitet i alle kontrolsystemer.
Kommentar til Genudsendelse

Husker nogen iAPX 432?

Lad os gå endnu længere tilbage i historien. I 1974 laver Intel 8-bit processoren 8080. Den var en videreudvikling af deres tidligere 8008-processor og blev en stor success og blev brugt i mange tidlige mikrocomputere, som brugte operativsystemet CP/M. Så stor var successen, at Zilog i 1976 la...
Kommentar til De nye kampflys hoved- og ørepine

Er kampfly i det hele taget en god business case?

Tiden er ved at løbe fra bemandede kampfly. At skulle have en menneskelig pilot ombord kræver en masse life support, displays og kontroller, og det sætter grænser for G-påvirkninger. Det sætter endvidere en nedre grænse for størrelse af kampfly, da de skal kunne rumme og bære alt dette (udover ...
Kommentar til Skal vi have en ny karakterskala?

Re: Hvorfor 0, 3, 6, 9, 12, 15 og 18?

I hvilke situationer benyttes karaktererne fra den videregående uddannelse? Mit indtryk er at virksomhederne skeler til det ved første ansættelse, og derefter er det nærmest ligegyldigt for dem. Er der andre sammenhænge hvor karakterer fra videregående uddannelser bruges aktivt? Karaktere...
Kommentar til Skal vi have en ny karakterskala?

Re: Hvorfor 0, 3, 6, 9, 12, 15 og 18?

Hvorfor ikke bare 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Som i f.eks. Schweitz. Eller 1, 2, 3, 4, 5, 6, som i f.eks. Norge og Tyskland? Skridtenes størrelse skyldes, at man afrunde gennemsnit til et ciffer. Hvis der kun er værdier mellem 0 og 6 i stedet for -3 til 12, bliver antallet af studerende med sa...
Kommentar til Skal vi have en ny karakterskala?

Re: Er der faldet noget ud?

"Det kan gøres ved at man siger, at intet adgangssnit kan være over 15, og hvis der er flere ansøgere med snit over 15" Hvor kommer de 15 fra? Det præcise tal er ikke nødvendigvis 15 (svarende til 10 i den nuværende skala), men bør laves efter en undersøgelse om gennemførsel:...

Re: Det undrer at det ikke er...

Som det ses af billedet, er DRs Ultra:Bit identisk med BBCs Micro:Bit, så der er faktisk en ret solid base for denne. Hvad man ikke kan se er, at Micri:Bit har 25 LED på den anden side, så man kan kan se noget på den, uden at den er koblet op til et display. Det kan man ikke med Raspberry Pi.
Kommentar til Apple stopper salg af iPhones i Tyskland efter søgsmål

Alternativer til patenter

Det argument, der oftest bringes op til forsvar for patenter er, at medicinalvirksomhedr bruger formuer på at udvikle medicin, og at det ville de holde op med, hvis alle og enhver kunne kopiere den efterfølgende. Det argument har en vis rimelighed, men ulemperne ved medicinpatenter overskygger a...
Brugerundersøgelse Version2
maximize minimize