Torben Mogensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Dansk algoritme vil gøre datacentre mere klimavenlige

Re: re: Hvor meget snakker vi om

Der er bare flere konkurrende notationer. I DK ses også brug af semikolon i stedet for komma for at undgå at 0, 1 læses som 0,1 - så fx ]0; 1[ Jeg er klart tilhænger af notation med udadvendte firkantede klammer for åbne intervaller, da (0,1) nemt kan læses som et talpar. Jeg vil dog normal...
Kommentar til Masser af Windows 10-pc'er kan ikke køre næste version

Re: God forretning

MicroSoft sælger ikke computere, mig bekendt... De sælger da Surface computere.

Re: Papir og metal

Fordi de normale betalingskort er ejet af private virksomheder ikke af det offentlige, der burde være et offentligt ejet system uden renter af nogen type (hverken negative eller positive) bare digitalt sted man kan have sine penge. Netop. Og hvor ind- og udbetalinger er uden gebyr. Det ska...
Kommentar til Infrastruktur uden IT

Re: Infrastruktur

Er det det du vil med et statsligt fibernet ? Hvor står der noget om fibernet i det indslag, du citerede?

Re: Eksempler på hvad han har lavet?

https://scholar.google.dk/citations?user=79htA7gAAAAJ&hl=da
Kommentar til Infrastruktur uden IT

Infrastruktur

Efter min mening skal infrastruktur tilhøre staten, men drift og vedligeholdelse kan i mange tilfælde udliciteres til private aktører. De fleste veje tilhører f.eks. staten, men de kan godt hyre private til at lappe asfalten og skifte pærer i vejbelysningen. Det samme bør gælde den digitale inf...

Re: den billigste løsning

Men enten kan man lade betalingen styre helt, og så må passagererne betale til hvert trafikselskab, når de bruger dem. Eller også må man styre efter passagererne, og tage betaling for den totale strækning, der køres. Og i øvrigt ikke blande passagererne ind i om der skal flyttes en hundrededel...

Årsag og virkning

Et par citater fra artiklen: "udbredelsen fænomenal med 3,1 millioner aktive rejsekort." "Vi har haft en stigning i kundetilfredsheden de seneste år med det system vi har i dag." Det er ikke underligt, at man har fået mange brugere -- man fjernede jo alternativerne, f.eks....

Pattern matching er fedt

Det er dog lidt ærgerligt, at man ikke kan have indlejrede mønstre, ligesom i ML-lignende sprog, f.eks, at teste om hhv. første eller andet komponent af et par er 0: match pair with | (0,y) => 0 | (x,0) => infinite | (x,y) => x/y Men det kommer sikkert i en senere udgave -- alle sprog...

Undervisning i IT-sikkerhed?

Universiteterne har svært ved at tiltrække eksperter i IT-sikkerhed som undervisere og forskere, for de kan få langt højere løn på det private arbejdsmarked (eller store udenlandske universiteter såsom Stanford og MIT). Så der bliver ikke uddannet folk nok med stærke kvalifikationer, for det er ...

Re: "skrækindbydende"

Nej, det hedder vist "skrækindjagende".

Udviklingstid

Den tidligere nævnte undersøgelse viste, at low code skar udviklingstiden ned til det halve. I forhold til hvad? Hvis sammenligningen er udvikling i Java/C#, så skal der ikke så meget til.
Kommentar til Skal universitetsstuderende have kortere sommerferierer?

Re: Uddannelse...

Man kunne reducere 5-årige uddannelser til 3-årige, og det ville ikke betyde noget for produktiviteten i arbejdslivet. 3 år er rigeligt til at signalere intelligens og arbejdsvilje (som er hvad arbejdsgiverne efterspørger.) Man kan skam afslutte universtetet med en treårig bacheloruddannelse...
Kommentar til Skal universitetsstuderende have kortere sommerferierer?

Re: Arbejdstid

Hvis sommerferien skulle gøres kortere, kunne det måske gøres ved, at tilbyde meritgivende 1-måneds-kurser i f.x. august. Det sker skam allerede. August må dog på KU ikke bruges til obligatoriske kurser (visse feltkurser vistnok undtaget), så det er primært kurser, der kan indgå i den valgfr...
Kommentar til Skal universitetsstuderende have kortere sommerferierer?

Re: Hvorfor er dette overhoved noget 3F kommenterer på?

De studerende har lang ferie - ìkke de ansatte. Ja, de undervisningsfri uger/måneder bruges dels til forberedelese af kommende kurser, dels til deltagelse i konferencer, og dels til forskning -- som det kan være svært at klemme ind i de perioder, hvor man underviser eller afholder eksamen.
Kommentar til Skal universitetsstuderende have kortere sommerferierer?

Re: Typografer?

Faggruppe. der omsatte tekst (på papir) til linier støbt i bly, som kunne indgå i produktionen af trykt materiale: bøger, aviser m.m. Fs hyppige strejker og lønkrav var med til at fremme digitalisering af deres funktion. Den store typografstrejke handlede ikke om lønkrav, men var i protest m...
Kommentar til Skal universitetsstuderende have kortere sommerferierer?

Re: Kvartalmodellen kan også være slem

Da jeg tog min bachelor i datalogi på Aarhus Universitet, var naturvidenskabeligt fakultet i gang med at gå fra semester system, til kvartal system. Det var i min mening noget værre rod. Jeg er heller ikke ubetinget tilhænger af denne model, og vi har på datalogiuddannelsen mange semesterku...
Kommentar til Her er nyhederne i Python 3.10: Match er en ren schweizerkniv

Re: case-lister

Jeg gyser dog lidt ved tanken om hvordan sådan en "schweizerkniv" ser ud i implementeringen - hvor meget den "hopper rundt i koden". Jeg ved ikke om Pythonoversætteren gør det, men man kan optimere en match-sætning, så man undgår at teste det samme flere gange. I...
Kommentar til Hvad skal staten stille op med sine gamle IT-systemer?

Modulært

I stedet for at lave store monolitiske systemer, så lav en masse små programmer, der gør meget lidt hver især, men som kan kommunikere med hinanden ved brug af veldefinerede (og veldokumenterede!) protokoller eller delte filer (med veldokumenterede formater). Så kan man skifte de enkelte program...
Kommentar til Rabalderstræde

Re: Hvem er det ?

Spørgsmålet er, hvis ikke om, så hvornår man vil begynde at gengælde cyberangreb med fysiske målrettede nålestiksangreb mod de angribende styrker. Man har vist en ret god ide om hvem både kineserne og russerne er, og hvor de bor/arbejder. Der er et eller andet galt med attributeringen i komm...