Henrik Biering

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Det kan vel ikke være nogen overraskelse for NETS ...

... at der kommer øget pres på 2. faktoren, efter at der for nylig generelt er kommet 2. faktor på de fleste betalinger over 30 EUR. Måske NETS og TDC skulle se lidt på gængse anbefalinger til reduktion SMS phishing, f.eks. ved at starte med vejledningen her: ITU-T X.1242 – Supplement on guideli...
Kommentar til Første dom i Danmark for brud på databeskyttelsesloven

Re: Gælder GDPR ikke kun virksomheder?

På Wikipedia under GDPR står der "applies to any enterprise established in the EEA" https://en.m.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation Det er direkte forkert. Der gælder den samme straframme for privatpersoner som for virksomheder. Dog er helt private formål...
Kommentar til Politiet modtager dagligt anmeldelser om CEO-fraud

Re: Og gør de så noget?

Principielt er jeg enig med dig. Men omvendt er det vel klart at vi ikke alle kan gå med hovedet under armen og så forvente at der er bunker af efterforskningsresurser til ting som folk kunne have undgået ved at udvise almindelig omhu og forsigtighed, jf. for eksempel artiklens henvisning til at ...
Kommentar til Forhindrer forretningshemmeligheder indsigt i persondata?

Fin fremstilling ...

... men den mangler desværre stadig at redegøre for hvordan en vurdering af en specifik persons sag som kan betragtes som en forretningshemmelighed, når lov om forretningshemmeligheder entydigt fastslår at oplysningerne skal have handelsværdi, fordi de er hemmelige. Kan pensionsselskabet redegør...

Re: Det er da utroligt....

OK, beklager, det ser jeg nu! Men til gengæld kan et for pensionsselskabet internt dokument, som datatilsynet indhenter til brug i en sag jo ikke kaldes "internt" i forhold til datatilsynets behandling, hvis den pågældende selv søger aktindsigt.

Re: Det er da utroligt....

Interne dokumenter kan iflg. offentlighedsloven undtages fra aktindsigt. Før du citerer en lov, så tjek først hvem den gælder for: § 2. Loven finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af myndigheder inden for den offentlige forvaltning. Det indbefatter således ikke private virksomhede...

Når man har set ...

... denne nylige DR Kontant udsendelse er det jo ret forståeligt at pensions- og forsikringsselskaberne nu vil holde deres lægevurderinger hemmelige for deres kunder. Nu er det blot spændende om EL, SF og DF vil følge op på deres umiddelbare forslag om helt at afskaffe disse partsvurderinger.

Forklaringsproblem for Google og Microsoft m.fl.

Problemet opstår som nævnt kun når SMS/opkald anvendes som 2-faktor ... så Google og Microsoft m.fl. burde vel blot gøre brugeren pænt opmærksom på at SMS/opkald ikke kan/bør anvendes som 2-faktoren, hvis de har det samme nummer som kontaktoplysning (der benyttes til nulstilling af 1. faktor). D...
Kommentar til Microsoft vil gøre dit sprog mere inkluderende

Ridser i forståelsen er ikke nyt for Microsoft ...

Jeg husker tydeligt for ca. 20 år siden, da stavekontrollen i Microsoft Word med stor beslutsomhed ændrede enhver forekomst af "ridecenter" til "ridsecenter". Det var én ud af 4-5 årsager til at jeg skiftede til Star/Open/Libre Office
Kommentar til EU's regelsæt for AI

Der er mange initiativer med guides om AI og dataetik ...

Både fra EU: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-tru... og nu fra OECD: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-tru... ... men jeg synes disse vejledninger samt dit indlæg afspejler en holdning til AI som en form for centralt orakel, ...
Kommentar til Trafikforsker: GDPR kan skubbe os ud af EU

Re: Ukonstruktivt

Er der ingeniører tilstede, eller skal vi bare lukke og slukke? Det er ikke til at fastlægge uden at kende mere til casen. Et godt udgangspunkt, når man som forsker skal vurdere sin case er Rådet for Digital Sikkerheds 10 dataetiske principper. For eksempel kan der være vidt forskellige o...
Kommentar til Trafikforsker: GDPR kan skubbe os ud af EU

Re: Fejlcitat?

Dvs. konteksten er trods alt at det er patienten selv og ikke forskeren/lægen der sender databehandlingen til Kina. Hvis det er patienten selv, der beder om en analyse af røntgenbilleder eller lignende, sætter GDPR ingen begrænsninger, idet arbejdet så kan udføres via kontrakt-hjemmel for...
Kommentar til Trafikforsker: GDPR kan skubbe os ud af EU

Datatyve er ligesom andre tyve ...

Jeg forsøgte at stille spørgsmål til, hvor retten til privatliv indgik i de mange vækstplaner - det eneste der kom ud af det var, at folk blev meget fjerne i blikket - jeg tror simpelthen ikke de forstod, hvad jeg spurgte om, og holdningen var at "Forskningen har ret til at få disse data -...
Kommentar til Trafikforsker: GDPR kan skubbe os ud af EU

Fejlcitat?

Hvis ikke man kan lave sekundære fund på røntgenbilleder, så sender jeg bare mine billeder til Kina, og så bliver det lavet derovre,« har advokat og ph.d. i persondataret Charlotte Bagger Tranberg fra Bech-Bruun, der har stået i spidsen for den juridiske analyse, udtalt til Version2. Jeg håbe...

Re: Tak.

PwC har valgt at gå med seler og livrem, og som tillæg til at de faktisk allerede havde lov til at behandle data i forbindelse med medarbejdernes ansættelsesforhold også bad om samtykke. Sagen giver ingen mening, og er kun med til at underminere tilliden til GDPR. Her er jeg meget uenig. ...

Re: Loven er trådt i kraft

Det fremgår ikke af 1563 at strafen er ændret. Jo det gør: I § 125, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »§ 52, stk. 5,«: »§ 55 a, stk. 1,« §125, Stk. 2. nr.1 lyder: "Føreren skal endvidere betinget frakendes retten til at føre et sådant køretøj, hvis føreren inden for en periode af 3 år...

Det var da i sidste øjeblik ...

... at Saxo blev opmærksom på behovet for 2 faktor autentifikation. For EU's PSD2 (Second Payment Services Directive) gør "Strong Customer Authentication" (SCA) som involverer to eller flere faktorer til et krav fra 14. september. Nu er sikkerhedsmangler hos banker desværre...
Kommentar til Kan man forresten eje en e-bog?

Kontakt forbrugerombudsmanden og/eller Microsoft Danmark

Enig med de kommentarerne ovenfor om at konfiskation af købte digitale eksemplarer ikke vil være lovligt i EU. Komisk nok skelnes der jo i forklaringen fra Microsoft klart mellem "rented" og "purchased", selvom de Microsoft (USA?) åbenbart ikke ved hvad "purchased"...
Kommentar til Organisationer om nyt it-ministerium: Der er ikke brug for det

Re: .....

Og i et debatindlæg hos Altinget har Ejvind Jørgensen, der er formand for udvalget for offentlig it hos Dansk It, for nylig også meldt sig i koret af kritikere." Da jeg læste artiklen på Altinget morede jeg mig faktisk med at erstatte "IT" og "Digitalisering" med...
Kommentar til Undersøgelse: Tre ud af fire ingeniører anvender open source

Overhalet af svenskerne ...

I Sverige har man generelt været langt bagud for Danmark med offentlig digitalisering og har først fået en "Digitaliseringsstyrelse" i september 2018. Men allerede nu har de allerede overhalet den danske Digitaliseringsstyrelse med denne open source policy: https://www.digg.se/nyheter--...