Henrik Biering

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Forklaringsproblem for Google og Microsoft m.fl.

Problemet opstår som nævnt kun når SMS/opkald anvendes som 2-faktor ... så Google og Microsoft m.fl. burde vel blot gøre brugeren pænt opmærksom på at SMS/opkald ikke kan/bør anvendes som 2-faktoren, hvis de har det samme nummer som kontaktoplysning (der benyttes til nulstilling af 1. faktor). D...
Kommentar til Microsoft vil gøre dit sprog mere inkluderende

Ridser i forståelsen er ikke nyt for Microsoft ...

Jeg husker tydeligt for ca. 20 år siden, da stavekontrollen i Microsoft Word med stor beslutsomhed ændrede enhver forekomst af "ridecenter" til "ridsecenter". Det var én ud af 4-5 årsager til at jeg skiftede til Star/Open/Libre Office
Kommentar til EU's regelsæt for AI

Der er mange initiativer med guides om AI og dataetik ...

Både fra EU: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-tru... og nu fra OECD: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-tru... ... men jeg synes disse vejledninger samt dit indlæg afspejler en holdning til AI som en form for centralt orakel, ...
Kommentar til Trafikforsker: GDPR kan skubbe os ud af EU

Re: Ukonstruktivt

Er der ingeniører tilstede, eller skal vi bare lukke og slukke? Det er ikke til at fastlægge uden at kende mere til casen. Et godt udgangspunkt, når man som forsker skal vurdere sin case er Rådet for Digital Sikkerheds 10 dataetiske principper. For eksempel kan der være vidt forskellige o...
Kommentar til Trafikforsker: GDPR kan skubbe os ud af EU

Re: Fejlcitat?

Dvs. konteksten er trods alt at det er patienten selv og ikke forskeren/lægen der sender databehandlingen til Kina. Hvis det er patienten selv, der beder om en analyse af røntgenbilleder eller lignende, sætter GDPR ingen begrænsninger, idet arbejdet så kan udføres via kontrakt-hjemmel for...
Kommentar til Trafikforsker: GDPR kan skubbe os ud af EU

Datatyve er ligesom andre tyve ...

Jeg forsøgte at stille spørgsmål til, hvor retten til privatliv indgik i de mange vækstplaner - det eneste der kom ud af det var, at folk blev meget fjerne i blikket - jeg tror simpelthen ikke de forstod, hvad jeg spurgte om, og holdningen var at "Forskningen har ret til at få disse data -...
Kommentar til Trafikforsker: GDPR kan skubbe os ud af EU

Fejlcitat?

Hvis ikke man kan lave sekundære fund på røntgenbilleder, så sender jeg bare mine billeder til Kina, og så bliver det lavet derovre,« har advokat og ph.d. i persondataret Charlotte Bagger Tranberg fra Bech-Bruun, der har stået i spidsen for den juridiske analyse, udtalt til Version2. Jeg håbe...

Re: Tak.

PwC har valgt at gå med seler og livrem, og som tillæg til at de faktisk allerede havde lov til at behandle data i forbindelse med medarbejdernes ansættelsesforhold også bad om samtykke. Sagen giver ingen mening, og er kun med til at underminere tilliden til GDPR. Her er jeg meget uenig. ...

Re: Loven er trådt i kraft

Det fremgår ikke af 1563 at strafen er ændret. Jo det gør: I § 125, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »§ 52, stk. 5,«: »§ 55 a, stk. 1,« §125, Stk. 2. nr.1 lyder: "Føreren skal endvidere betinget frakendes retten til at føre et sådant køretøj, hvis føreren inden for en periode af 3 år...

Det var da i sidste øjeblik ...

... at Saxo blev opmærksom på behovet for 2 faktor autentifikation. For EU's PSD2 (Second Payment Services Directive) gør "Strong Customer Authentication" (SCA) som involverer to eller flere faktorer til et krav fra 14. september. Nu er sikkerhedsmangler hos banker desværre...
Kommentar til Kan man forresten eje en e-bog?

Kontakt forbrugerombudsmanden og/eller Microsoft Danmark

Enig med de kommentarerne ovenfor om at konfiskation af købte digitale eksemplarer ikke vil være lovligt i EU. Komisk nok skelnes der jo i forklaringen fra Microsoft klart mellem "rented" og "purchased", selvom de Microsoft (USA?) åbenbart ikke ved hvad "purchased"...
Kommentar til Organisationer om nyt it-ministerium: Der er ikke brug for det

Re: .....

Og i et debatindlæg hos Altinget har Ejvind Jørgensen, der er formand for udvalget for offentlig it hos Dansk It, for nylig også meldt sig i koret af kritikere." Da jeg læste artiklen på Altinget morede jeg mig faktisk med at erstatte "IT" og "Digitalisering" med...
Kommentar til Undersøgelse: Tre ud af fire ingeniører anvender open source

Overhalet af svenskerne ...

I Sverige har man generelt været langt bagud for Danmark med offentlig digitalisering og har først fået en "Digitaliseringsstyrelse" i september 2018. Men allerede nu har de allerede overhalet den danske Digitaliseringsstyrelse med denne open source policy: https://www.digg.se/nyheter--...

Re: it-ministerium

Jeg er for et it-ministerie, og jeg vil mene at en del af de opgaver som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet tager sig vil passe fint ind i hvad et it-ministerie burde have af opgaver. Det har de faktisk fundet ud af i Finland! Herved undgår man også tåbeligheder som i DK, hvor tran...

Re: Digitaliseringsforstyrrelsen...

Kravene bærer således ikke en indbygget konflikt, som du skrev, men er en naturlig følge af den dataansvarliges instruktionsforpligtelse Er det knudret og udfordrende at få overblik over? - jep, det er det og jeg forstår til fulde, at du tolkede det som du gjorde. Jeg håber, at ovenstående ha...

Re: Digitaliseringsforstyrrelsen...

@Henrik Biering - det er ikke leverandørens ansvar at vurdere hvilke oplysninger, der kan anvendes til hvilke formål, for leverandøren er ikke dataansvarlig, leverandøren er databehandler og handler udelukkende pr. instruktion fra den dataansvarlige. @Henrik Sørensen - Læs venligst mit ind...

Re: Digitaliseringsforstyrrelsen...

Omvendt, har man behov for i udbudsmaterialet at beskrive at løsningen skal overholde GDPR? burde det ikke komme implicit i forbindelse med at tilbud skal overholde gældende lov? Nej, GDPR Compliance er generelt netop ikke noget, der efterfølgende kan klistres på en given specifikation. De...

Re: E-Boks og kommunerne ??????

Er det ikke Digitaliseringsstyrelsen der betaler for E-Boks løsningen (kontraktansvarlig)? I så fald er kunden vel Digitaliseringsstyrelsen og det er sandsynligvis også Digitaliseringsstyrelsen, der er overordnet dataansvarlig. Jo, det virker absurd, hvis kommunernes relation til E-boks ik...

Self Sovereign Identity

Det scenarie du beskriver er det mange pt. arbejder på at løse med Blockchain løsninger under betegnelsen "Self Sovereign Identity", f.eks. * Sovrin * Uport * Civic * og mange andre lignende løsninger Brugen af blockchain i disse løsninger, der ender med at blive meget centralt styrede...

Re: digitaliseringens bagside

Landinspektører (som er de der må lave matrikulært arbejde, og beflitte sig med at fastlægge ejendomsgrænser) er stærkt kritiske, og aldrig naive, og kunne ikke drømme om ikke at kontrollere alt relevant materiale. Jeg udtaler mig desværre på baggrund af personlig erfaring med et skel, der...