Søren Løvborg

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til IT-Havarikommission nu!

Re: Lad dog krikken stå i stalden og nyde sit otium

En IT-Havarikommission – det kommer ikke til at ske for der ingen politisk opbakning, som i slet ikke. Det danske folketing har en sjælden grad af enighed blandt samtlige partier, om ikke at oprette noget der er IT-relateret. Om det er et IT-ministerium, et IT-udvalg, en IT-Havarikommission el...

Re: Modernisering er dog stadig tiltrængt

Til FV2015 blev 11.153 stemmesedler kasseret som ugyldige (alle årsager, ikke blot fordi de ikke kunne aflæses). Det er 0.3 % af de afgivne stemmer, hvilket lige er nok til et halvt mandat. Ugyldige stemmer har ingen betydning for valgresultatet.

Folketingsvalg

Assembly Voting, i konsortium med Siemens, var en af de spillere der lobbyede aggressivt for elektroniske folketingsvalg tilbage i 2011 or so. Da det faldt på gulvet trak Siemens sig ud markedet, men Assembly Voting lever i bedste velgående som leverandør til mindre valghandlinger, hvor sikkerhed...

Set før

Spilenginet Unity benytter samme teknik (i en proprietær udgave kaldet IL2CPP) til at køre C#-kode på en lang række platforme, herunder iOS og Android. Mest kringlet bliver det med HTML 5/WebGL, hvor C# kompileres til IL (via Mono), der kompileres til C++ (via IL2CPP), der så kompileres til Java...
Kommentar til Blackphone2 review (2)

I fear Android is beyond repair (2)

One thing that is painfully obvious is that Android (that is, the thing people think of as Android) is not open source. It's at best "open core", with Google moving increasing amounts of functionality from the Android Open Source Project into closed source Google apps. Since I have no...
Kommentar til Blackphone2 review (2)

I fear Android is beyond repair (1)

It sounds like Blackphone compromised its security gains for the benefit of usability by including Google apps. And honestly, you may get away with letting Google build your house, but you won't get any privacy if you let them stay in your home afterwards. For comparison, I'm currently running C...
Kommentar til Kan du navnet på én global europæisk webtjeneste? Næppe!

Europæiske globale webtjenester

Jeg kan nævne to globale webtjenester alene fra Danmark: Issuu og Momondo.
Kommentar til 4k er so last year: Her kommer 8k-kablet

Selv 4K giver ikke mening for film

4K og højere kan give mening når det gælder data; dvs. til computerskærme, hvor brugeren kun kigger på en del af skærmen ad gangen. Man kan måske argumentere for at denne brug også dækker visse sportsudsendelser på tv. Men film og tv-serier, der i sagens natur er designet til at brugeren ser hel...

Re: Vanvittigt usikre XML parsere slår til igen

[Der] er forskellige tekniske muligheder for at gemme eksterne DTD referencer lokalt så de ikke nødvendigvis skal hentes hver gang. En DTD kan i praksis sjældent indkapsle al protokolsemantik, så man er tvunget til at lave i hvertfald noget af sin validering i applikationslaget. Men hvis man bru...

Vanvittigt usikre XML parsere slår til igen

Artiklen ovenfor indeholder ingen detaljer om sårbarheden, og snakker om kommunikation "mellem Facebook og OpenID", hvilket må basere sig på en misforståelse, da OpenID er en protokol, og ikke en part, der kan kommunikere. Men i den linkede Zdnet-artikel finder man dog flg. bid, der...
Kommentar til NSAs gennembrud -- eller noget

Kryptering som løsning

Det er en rigtig fin ACM-artikel. Kryptering er et besnærende løsningsforslag for it-folk, men det er (som altid) en sisyfosopgave at løse sociale problemer med tekniske løsninger. "NSA kan faktorere store tal" Så sandt. NSA kan givetvis brute-force 1024 bits RSA, som stadig nyder...
Kommentar til Sådan er det bare...

Re: Kommissorium og analysemetoder

Hvordan skulle ITHK blive en teknisk handelshindring? Det er køber der betaler de 10 %, og det gør de uanset hvem der vinder udbuddet. Man kunne jo evt. skrive ITHK-reglerne ind i udbuddet, omend det ville være lidt redundant; at overholde lokal lovgivning er vel givet. Jeg kan heller ikke se de...
Kommentar til 2. Blackmail Microsoft

Re: Webbrowsere

Christian, det er dig der vrøvler. Med hardware-acceleret videodekodning som standard i alle nyere ARM-baserede SoC er webbrowseren reelt et af de mest ressource-krævende programmer - hvis man ser bort fra computerspil. En Raspberry Pi eller VIA's "Paper" bruges af gode grunde ikke til...
Kommentar til Amazon Kindle: Nej Tak

Re: Fjern DRM køb en Kobo

§ 75 c regulerer kun handlinger som er omfattet af ophavsretsloven. Modsat kopiering (eksemplarfremstilling) er tilegnelse af værket i privatsfæren (eller "afspilning i hjemmet", hvis du ikke vil lyde som en advokat..) ikke reguleret af ophavsretsloven. Derfor er det uden betydning af du...
Kommentar til Beskidte data

Greenpeace om it

Nu er denne seks måneder gamle rapport ikke just første gang Greenpeace fokuserer på grøn it. Deres Guide to Greener Electronics er udkommet med jævne mellemrum siden 2006, og benytter samme grundlæggende princip som deres rapport om cloud computing, nemlig at stille forskellige leverandører op ...
Kommentar til Flyvevåbnet lækker krigshemmeligheder til avis i PDF-brøler

Re: Enkelt at gøre permanent

@Henrik: Nej, det er ingen garanti for at det forsvinder. En PDF-printer rasteriserer ikke dokumentet, men tager blot vektordata ind og sender videre ud. I resultatet vil teksten med al sandsynlighed stadig kunne læses. Hvis du printer og derefter scanner dokumentet, så er du... stadig ikke sikk...
Kommentar til Er den private sky lyserød?

Re: lyserød?

@Peter: http://surl.dk/bc9/
Kommentar til Danmark som SW-patent-helle

Re: There's a catch

Hvornår er det sidst lykkedes at overtale enten Ø eller O til at stemme for at afgive suverænitet til EU? Især Ø, der som bekendt både er imod suverænitetsafgivelse OG imod softwarepatenter. Folkeafstemning får vi ikke de næste mange år, nu hvor finanskrisen har gjort EU upopulært igen i befolk...

Re: De kunne ellers nemt lukke for tvivlen....

Hvilken tvivl? Antyder I ligesom Anonymous-gruppen at 3F fakede et DDOS-angreb, og derefter lavede en falsk anmeldelse til politiet? Selvfølgelig offentliggør de ikke uden videre logfilerne, da de indeholder fortrolige interne tekniske data samt persondata, inklusiv persondata på personer der ik...
Kommentar til 3F's hjemmeside kæmper mod gentagne DDoS-angreb

Re: Fortjent

Det vi taler om, er at hvis avisen ikke gjorde som der blev sagt, var hele avisen ikke udkommet. Vi har altså en situation hvor en privat organisation truer en udgiver. Det er helt uacceptabelt i et frit demokrati. Nej, de ansatte på avisen truede deres arbejdsgiver, i overenstemmelse med almind...