Niels Elgaard Larsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til IT-Politisk Forening: Logning har ingen effekt - så afskaf den

Re: Overdreven optimisme

Jeg mener nu at der lidt grund til optimisme. Fx er implementeringen af direktivet blevet underkendt af højesteretter/forfatningsdomstole i en række EU-lande. Digital Rights Ireland har fået tilladelse til anlægge sag ved EF-domstolen om logning. Og der er i mange EU-lande nu større skepsis om...
Kommentar til Microsoft sagsøger Android-enhed for patentbrud

Re: Donald Knuth og software patenter

jesper: Jeg tvivler på, at de tre fyre drømte sig til udviklingen af RSA, og deres indsats og investering skal naturligvis beskyttes, hvis de ønsker det. De drømte sig ikke til udviklingen, men de kom heller ikke først, Cocks beskrev et lignende system i 1973, men det vidste RSA ikke. De byg...
Kommentar til Dansk opfinder får patent på ny søgemaskine-algoritme

Re: tsk

Prøver lige om jeg kan få den første url uskade igennem http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/263C59B9FD176643C...
Kommentar til Dansk opfinder får patent på ny søgemaskine-algoritme

Re: tsk

Du skal vist ikke vente 10-20 år. Firmaer fra Asien får allerede en pæn del af de europæiske patenter. (disse tal fra EPO ikke kun for softwarepatenter, men mon tallene for softwarepatenter ikke vil vise samme udvikling). http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/263C59B9FD176643C.....
Kommentar til Lad være med at læse dette .. det handler om kaffemaskinen...

COFFEECUPS

Jeg har en Delonghi derhjemme. Den er jeg godt tilfreds med, men den er nok for lille til 100 personer. Det vigtigste er: * At den kan kværne hele bønner. * At man kan bruge rigtig mælk. Mht til kaffe, skal I bare prøve jer frem på den maskine I køber. Jeg blev selv lidt overrasktet over hvor g...
Kommentar til Putin: Rusland skal køre på Linux og open source i 2015

Re: forestilling

"Folk" er i denne sammenhaeng offentligt ansatte og de faar ikke en reel valgmulighed for at vaelge hvilken software, de vil bruge paa deres arbejde. Ligesom offentligt ansatte heller ikke har en reel valgmulighed i Danmark.
Kommentar til Teleselskaber: Ja, priserne på mobildata i udlandet er for høje

De behover jo ikke at koebe billigt

De skal bare saelge adgang til de danske net billigt. Saa kan jeg bruge mit tyske SIM-kort ogsaa i Danmark.
Kommentar til Microsoft giver OpenStreetMap adgang til Bings luftfotos

Et skridt i den rigtige retning

Det bliver spændende at se, hvor store områder især i Danmark som er i brugbar kvalitet i Bing med ikke Yahoo. Jeg lavede et par stikprøver. Det sidste jeg lavede på OpenStreetmaps med GPS-spor var Underød Huse og Bøssebjerg. Og det havde jeg i alt fald ikke kunnet gøre med Microsofts satellitko...

Re: Begge har ret og ingen har ret

Ja. Jeg tror, at de fleste som børn har lært, at det hverken hjælper eller giver mening at tro at man "ejer" de hemmeligheder, man fortæller andre.

Re: Mage til vrøvl

Nej, hvis jeg skriver en roman har jeg ophavsretten til den. Jeg ejer ikke de bøger som andre forhåbentlig køber og jeg kan ikke forhindre køberne af mine bøger i at give den til andre. Kontrakter gør ingen forskel. Du kan fx ikke lave en kontrakt, der siger, at I ikke skal rette jer efter en d...

Re: Husk lige en automatisk bødemaskine & reklamer

== I vores system ejer den enkelte vogn sine egne data, og da man i Danmark ikke har pligt til at inkriminere sig selv, udleveres disse naturligvis ikke. Man ejer ikke data. At bilisterne ikke har pligt til inkriminere sig selv, er fuldstændigt ligegyldigt, da det jo ikke er dem, der har data...
Kommentar til SF udnytter EU-sprogstrid som våben mod softwarepatenter

sw patenter.

== Disse initiativer ændrer ikke på retsregler for hvilke opfindelser, der kan patenteres. Regeringen er modstander af opfindelser, som alene består af software eller forretningsmetode, skal kunne patenteres,« svarede Brian Mikkelsen. Det han undgår at sige er, hvilke retsregler, der gælder. ...
Kommentar til Domæneklagenævn: E-mail tæller også i domænesager

Re: Hvad er forskellen mellem n-tech.dk og eof.dk?

Forskellen er fx at adservo i eof sag overhovedet ikke har prøvet på at sandsynliggøre, at nogen bruger deres emailadresse. Afgørelsen bemærker derimod at firmaet er registreret med en emailadresse fra et andet domæne.
Kommentar til Domæneklagenævn: E-mail tæller også i domænesager

Re: Google-søgning på emailadresse

Nej, det er et spørgsmål om bevisførelse (eller hvad det hedder i et ankenævn). Du kan sikkert fx finde folk på mailinglister, venner, din mor eller andre, der kan bevidne at de har brugt din mailadresse. I de andre sager, hvor folk har påberåbt sig at bruge domænet til email, har de ikke sand...
Kommentar til IT-Branchen raser over 'Orwellsk' lovforslag

Re: Hvem, hvad, hvor?

> Og hvor langt er det i behandlingen? Høringen er netop overstået: https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=...
Kommentar til Bred enighed: Nu kommer de digitale valg

Det er nu heller ikke uproblematisk

Hvis jeg stemmer på dit touch-screen hejs, kan jeg fx ikke vide om maskinen gemmer min stemme sammen et tidsstempel, der kan bruge til senere at kæde stemmen sammen med mig.
Kommentar til Bred enighed: Nu kommer de digitale valg

Bevare klassisk stemmeseddel

== og lover, at den klassiske stemmeseddel bevares, indtil alle er trygge ved den ny afstemningsform Så har de jo ikke forstået problemet. Jeg er jo ikke så eget utryg ved selv at stemme elektronisk, det er jo trods alt kun en enkelt stemme. Men jeg vil være utryg ved at millioner af andre stem...
Kommentar til Lyngby-Taarbæks Openoffice-erfaring: Vilje er vigtigst

Re: Vilje er vigtigst

== DTU har deltaget i udviklingen af Matlab script sproget op til sidst i 90'erne, og vi har faktisk kildeteksten til nogle af de tidligere versioner. I dag skal vi dog betale dyrt for et produkt som vi selv har været central indblandet i at udvikle! Derfor skal man prioritere open source...

Forsøg

Til et forsøg kan jeg nu godt se ideen at forklæde PC-en for at udgå forudindtagede reaktioner. Begge veje, det ville jo også give et forkert billede, hvis en masse Linuxbrugere i Ringsted kom forbi bare for at prøve maskinen. Men det gør de måske nu, hvor det har været i V2 :-)
Kommentar til DanID: Vi kan ikke overtage nogens NemID - og dog

Gammelt spm og sar

Det skal jo lige bemærkes at det er et spørgsmål og svar fra 2008, som går på hvad DanID, kan gøre ret serverside. Dvs, før vi (IT-POL) rejste spørgsmålet om rettigheder for Java applets. Derfor burde DanID jo alligevel have overvejet, hvordan de kunne bruge, de applets, de selv skriver. Men j...