Jesper Gødvad

Vinder international konkurrence: Aalborg vælger omstridt app-succes trods anklage om datatyveri

Nu har jeg ikke checket, men var der ikke noget om at alle andre apps havde fået dårlige anmeldelser? ;)

8. maj 2013 kl. 23:41
Stor politiaktion: 5 personer sigtet for 3F-hackerangreb

Så får vi nok også svar på den her :-)

4. september 2012 kl. 21:00
36-årig formandskandidat stiller op trods kritik fra PROSA-toppen

Ligesom Nicolai læser jeg bare hvad der står i brevet i Prosabladet og Mikkels svar her.

Jeg kan ikke være med på en debat, når du bliver ved med at udvande og generalisere det faktiske. Det er ikke en forbundssekretær, men alle forbundssekretærer i forening. Når du så efterfølgende skriver at jeg vil give medlemmer mundkurv på, så udvisker du dels forskellen på medlemmer der får- og modtager betaling fra foreningen - og dernæst er mundkurv noget du tolker, for det har jeg ingen steder skrevet.

At vi så kan se hvad der sker i næste nummer af Prosabladet og tale med Mikkel på DF er jo ganske utilfredsstillende. Alle tre forbundssekretærer har skrevet et indlæg, der stiller flere spørgsmål end det besvarer. Man kunne tro det var satire, når de kritiserer Thomas Kølles medietække, men det er det jo ikke. Hvor er deres opfølgning på kritikken og hvorfor koncentrerer de sig ikke om at skrive begrundelsen for at medlemmerne skulle genvælge dem?

For god ordens skyld, så vil jeg gerne slå fast at jeg ikke tror Niels Bertelsen har medvirket til produktion af brevet. Både Niels Bertelsen og Thomas Kølle er fuldt kompetente og valgbare i forhold til formandsposten for Prosa - man kan så have sine grunde til at stemme på den ene eller den anden.

Du skriver du føler dig fri til at stemme på Thomas Kølle, men jeg er ret sikker på du ikke føler dig fri til at skrive et indlæg hvor du foreslår Niels Bertelsen trækker sit kanditatur fordi han er for dårlig i medierne eller ikke forstår rugbrødsarbejdet, som tilfældet er her. Dette naturligvis i kraft af, at du selv arbejder for Prosa og derfor bør agere loyalt overfor såvel den siddende formand som hans udfordrer - og der dermed ikke kan sås tvivl om påvirking i forhold til udførelsen af dit arbejde. Det er helt grundlæggende et princip om 'armslængde', som jeg selv tilstræber at efterleve og det mener jeg naturligvis også gælder for forbundssekretærer.

2. september 2012 kl. 22:42
36-årig formandskandidat stiller op trods kritik fra PROSA-toppen

@Gødvad: Hvori består filtreringen? Thomas er, så vidt jeg er orienteret, stadig opstillet. Alle medlemmer kan stadig stemme på ham. Det står enhver frit at anbefale ham som kandidat, helt ligesom tre forbundssekretærer har valgt at pege på en anden. Jeg har svært ved at se et filter?

De har forsøgt at få Thomas Kølle til at trække sit kandidatur og synes formandsdebatten skal foregå i lukkede kredse. Da det ikke virkede har de i stedet skrevet i Prosabladet han skal trække sit kanditatur.

Det er en uskik i Prosa, at lønnede valgte forsøger at styre hvem der kan opstille til lønnede poster. De har fået en helt særlig position og medlemskontakt, som de så anvender til at blive på taburetterne.

Mikkel ved allerede nu, at næste nummer af Prosabladet indeholder mere fra kampagnefronten. Hvis jeg gætter rigtigt, så vil det være indlæg fra folk der har haft skriveblokering siden CSC-konflikten. Men det kan Mikkel måske selv fortælle?

1. september 2012 kl. 16:17
36-årig formandskandidat stiller op trods kritik fra PROSA-toppen

Det bemærkelsesværdige er, at lønnede valgte føler sig kompetente til at forhåndsfiltrere hvem der opstiller som formand.

31. august 2012 kl. 15:36
Hackere lægger 3F's hjemmeside ned i bitter overenskomstkonflikt

Som det fremgår af artiklen:

Søndag den 30. oktober sidste år erklærer Restaurant Vejlegårdens daværende ejer stedet konkurs, og den 26-årige kok bliver fritstillet. Allerede på dette tidspunkt skylder hans arbejdsgiver ham små 80.000 kroner.

Vi kan vist godt antage det ikke er en enkelt månedsløn der mangler. Og et juridisk problem i konkurssager er netop, hvis ansatte har arbejdet videre uden at få løn. Det er ikke en kritik af kokken.

Virksomheden er konkurs. Amin overtager lokalerne. Amin overtager ikke den tidligere ejers gældsforpligtelser. Det er ikke en virksomhed han køber. Men lad os da bare vente og se.

10. august 2012 kl. 18:35
Hackere lægger 3F's hjemmeside ned i bitter overenskomstkonflikt

Jørn, han overtager noget som er gået konkurs, så der er ingen penge at stikke i lommen.

Kokken er sikret sin løn i LG, men alene ved at starte en retssag kan 3F påføre Vejlegården tab, så naturligvis gør de det. Derudover, så er det et juridisk problem at kokken selv har accepteret den manglende løn uanset at jeg personligt synes det er et sympatisk træk.

9. august 2012 kl. 22:41
Hackere lægger 3F's hjemmeside ned i bitter overenskomstkonflikt

26-årig kok fyret. Vejlegården konkurs. Amin ansætter kok. Kok arbejder 1 måned. 3F kræver 128.000.

9. august 2012 kl. 16:52
Hackere lægger 3F's hjemmeside ned i bitter overenskomstkonflikt

@Thorbjørn Jeg er ikke interesseret i at debattere de holdninger til arbejdsmarkedet du har tillagt mig i to indlæg.

Det kan man diskutere. Prosa er ikke en gul fagforening og havde f.eks. også overenskomst hos CSC (hvor HK/SAMDATA mig bekendt ikke optrådte specielt solidarisk med arbejdstagerne) - og Prosa har kæmpet godt mod SWP og andet ondskab. Så umiddelbart vil jeg mene at de varetaget mine interesser på passende vis.

Prosa tabte sine OK på CSC. Herefter tiltrådte CSC den landsdækkende overenskomst med HK, der har LO som hovedorganisation. Det er Den Danske Model.

Man kan fint foretrække Prosa, men det er noget andet.

Sludder. At fyre folk har ikke noget at gøre med lockout.
Det kan vel betragtes som fagforeningstvang iværksat af arbejdsgiveren, og har ikke noget at gøre med hvad de ansatte ønsker.</p>
<p>Det kunne vel tænkes at det er derfor at 3F har valgt at køre hårdt mod Vejlegården.

Lockout er et arbejdsgiver våben, mens strejke og blokade er et lønmodtager våben. Hvor kommer fyrringerne ind i forhold til noget jeg har skrevet?! Vejlegården må lockoute 3F-medlemmer og 3F må tilsvarende blokere og strejke. 3F medlemmer må ikke påtage sig konfliktramt arbejde, så de ville blive tvunget til at strejke uden lockout.

Der er ingen fagforeningstvang i forhold til Vejlegården, men det ville naturligvis have konsekvenser for den enkelte ansatte fortsat at have medlemsskab af 3F (med mindre 3F naturligvis accepterede at OK var opsagt).

De ansatte behøver ikke være medlem af Krifa eller nogen anden fagforening. Hvis de ønsker at støtte den faglige organisation der forhandler deres OK kan de melde sig ind, men de kan også melde sig ind andre steder.

Jeg har tilsigtet at værdilade noget som helst i forhold til om det er 'rimeligt' eller ej, men det må konstateres at de få ansatte med 3F medlemsskab foretrak at udmelde sig af 3F i forhold til alternativet.

8. august 2012 kl. 11:16
Hackere lægger 3F's hjemmeside ned i bitter overenskomstkonflikt

Hej Thorbjørn

Jeg vil foreslå du laver to af gangen indlæg i stedet for et.

I det første skriver du mine synspunkter, som er: at jeg ønsker arbejdsforhold som i Den Demokratiske Republik Congo, timelønninger på 20 kroner, afskaffelse af blokade som konfliktvåben. Men hvorfor stoppe der? Jeg har sikkert mere rabiate synspunkter når du først skriver dig varm.

I det næste skriver du så hvorfor jeg tager fejl i alle disse ting.

Så kan jeg koncentrere mig om at kommentere:

Samtidig så er Krifas overenskomst altså ikke god når man sammenligner med 3Fs, og jeg forestiller mig, at det er fordi at folk "som mig", der arbejder uden overenskomst men under fine vilkår, sagtens kan vælge den billige løsning med Krifa. Dog er det så lidt problematisk at de så laver overenskomster, som påtvinges andre segmenter af arbejdsmarkedet. I den situation bør man være opmærksom på, at mit lønniveau også kan påvirkes hvis andre arbejderes lønniveau (især i samme branche eller helt generelt) falder. Faktisk vil kun nogle få chefer (og ejere) have gavn af det - mens alle arbejdstagerne generelt vil tabe ...</p>
<p>Om 3F så skulle tage eller opgive kampen mod Vejlegården er jeg mere i tvivl om. Tilgengæld har de massiv opbakning blandt deres medlemmer ... (i øvrigt er min egen fagforening er Prosa)

HK/SAMDATA har en landsoverenskomst. Hvis du skal 'forsvare' Den Danske Model, så er det HK/SAMDATA du skal melde dig ind i. Der er ikke massiv opbakning til konflikten mod Vejlegården hos fagforeningernes medlemmer, men formentlig blandt fagforeningernes lønnede ansatte og valgte.

7. august 2012 kl. 22:35
Hackere lægger 3F's hjemmeside ned i bitter overenskomstkonflikt

Det er nemmere slet ikke at indgå nogen overenskomst, som 65% af alle andre restauranter.</p>
<p>Sludder. I hvert fald er blokade et vigtigt våben for at undgå, at min hypotetiske fagforening kan få succes.

Jeg ved ikke hvad V konkret har foreslået, men der var tale om 'landsdækkende overenskomster' og din nye fagforening er altså ikke inkluderet. Andre har så peget på EU-ret, som ville bevirke at landsdækkende udenlandske overenskomster også skulle accepteres. Jeg har ikke udtalt mig om jeg synes det er en god ide eller ej.

Det er vidst fordi, at den meget flinke arbejdsgiver i starten af konflikten kræver at 3F-medarbejdere straks melder sig ud af 3F og ind i Krifa (allerede inden 3F varsler konflikt - jo man skal nok holde tand for tunge hvis man har sit arbejde kært der ...)

Lockout-våbnet er arbejdsgiverens og står overfor strejke og blokade. Det er fuldstændig efter reglerne og drejer sig ikke om at være flink. Disse kampmidler ville virke, hvis de ansatte på Vejlegården indmeldte sig eller forblev i 3F, men det har de altså ikke ønsket.

Dit svar til at man ikke skal have minimumsløn i DK er en fin politsk udmelding hvor du toner rent flag. Tilgengæld deler jeg absolut ikke din holdning. (Det er jo sådan at det fungerer i en række lande mindre civiliserede lande med fattigdom )

Det har intet med min personlige eller politiske holdning at gøre. Der er ingen lovbestemt mindsteløn i Danmark, men det er der typisk i en OK.

7. august 2012 kl. 09:57
Hackere lægger 3F's hjemmeside ned i bitter overenskomstkonflikt

Jeg synes mange viser en noget primitiv (pro Krifa + Vejlegården) tilgang til situationen. Hvis jeg nu lavede en (såkaldt) fagforening (med navn "Arbejdsgiverne slave") - og lavede overenskomster med virksomheder, hvor jeg gav virksomhederne alt hvad de pegede på,

Udgangspunktet er ingenting - ingen minimumsløn. "Arbejdersgivernes Slaver" er så en eller anden forening du har lavet. Alle aftaler du indgår er bedre end udgangspunktet. Din overenskomst (OK) er at betragte som en skabelon for en personlig kontrakt.

måtte der så ikke laves blokade til firmaer der vælger bruge den overenskomst de har med mig?

Jov, men der er ingen grund til at indgå nogen overenskomst med dig. Det er nemmere slet ikke at indgå nogen overenskomst, som 65% af alle andre restauranter.

Blokaden kan laves uanset om de har aftale med dig eller ingen aftale.

Måske overser jeg noget, der gør at ovenstående ikke kan lade sig gøre - så må nogen jo gøre opmærksom på hvad.

Du overser, at udgangspuntet er 'ingen overenskomst' og ingen af de rettigheder der findes i Krifas er automatiske. Du overser også, at 3F ikke har medlemmer på Vejlegården og de derfor ikke 'kæmper' for dem, men for sig selv/andre medlemmer, der angiveligt får dårligere forhold. Det berettigede spørgsmål er hvorfor de ikke kæmper mod de 65% arbejdspladser i samme branche der slet ingen OK har, men fokuserer på Vejlegården som symbol. Det kan være man synes 3F OK er bedre, men at Vejlegården kunne lige så godt helt lade være med at indgå en OK.

Overenskomsten med Krifa er en forbedring i forhold til standard, men objektivt en forringelse i forhold til 3F mht. minimums total pris. Derfor kan aftalen med Krifa sagtens være rimelig i praksis og de ansatte lønnes højere end de nogensinde ville på en 3F OK. Som andre har sagt, så overholder lønningerne minimumslønningerne uanset hvilke OK der anvendes. Ingen OK = ingen minimumsløn.

Under alle omstændigheder er fakta i sagen dog:

a) Ingen minimumsløn i Danmark.

b) Det er ligegyldigt hvad Krifas ledelse mener og ikke-mener. Spørgsmålet er hvad de ansatte og ejeren mener - efter min opfattelse.

c) Ja, men det er der i forvejen. Ingen behøver lave en OK.

De andre ting mener jeg er dine personlige betragtninger og dem har du naturligvis lov til at have - blot ikke egne fakta ;-)

Derudover så har det flere gange blevet påstået at 3F medlemmer ville blive fyret, hvis de ikke skiftede til Krifa. Dette er forkert idet det er ulovligt. Problemstillingen er, at 3F medlemmerne på Vejlegården er forpligtet til at strejke (fordi 3F indleder konflikten) og således ville få cirka dagpenge i 'løn' under denne strejke.

6. august 2012 kl. 21:47
Prosa om CSC-fyringer: Selv himlen fælder en tåre i dag

@Mads: Generelt er virksomhedsskatten ikke noget der batter i det store regnestykke, men personskatterne er. Når CSC fyrer 350 topskat-betalere, ikke genbesætter deres job og en stor del går på dagpenge, så er det noget der kan mærkes i økonomien.

30. maj 2012 kl. 19:40
"Det er koldblodigt justitsmord at afvise sag om software-tyveri"

Lars, Jeg skriver: Jeg skal ikke forsvare anvendelse af flere falske profiler, men dette er jo åbenlyst en sag hvor nogle kunne have interesse i at skrive anonymt. Svaret på dit retoriske spørgsmål står præcist i den sætning du har valgt at slette fra, så det var ikke nødvendigt at bakke dit synspunkt om med triva-links.

Jeg er enig i, at anonyme indlæg bør kunne identificeres anonyme og jeg billiger ikke samme person har flere anonyme profiler (hvilket var ligegyldigt her, da det både blev påpeget i andre kommentarer og samtidigt var tydeligt).

Det væsentlige for mig er indholdet og det er ironisk at samtlige kommentarer nu er totalt irrelevante, men alligevel har den 'positive tilbagemelding' som du selv påpegede var tildelt uretfærdigt til de (nu slettede) indlæg.

Jeg synes Divine-sagen er uhyre relevant for it-folk. Version2s brugere synes det er vigtigere at give en 'thumbs up' til en sproglig "se hvor dygtig jeg er" rettelse og få udluset anonyme profiler, uanset hvad de i øvrigt bibringer af information. Jeg er uenig i prioriteterne, men det er vist formålsløst at fortsætte en diskussion om.

11. januar 2012 kl. 19:11
"Det er koldblodigt justitsmord at afvise sag om software-tyveri"

Version2 sletter så de angiveligt falske brugerprofiler der indeholder relevant faktuel information, mens den ligegyldige meta-debat bevares.

Jeg skal ikke forsvare anvendelse af flere falske profiler, men dette er jo åbenlyst en sag hvor nogle kunne have interesse i at skrive anonymt. Derfor er det nok ikke et stort problem og da slet ikke når det er så tydeligt som det tilsyneladende er/var.

11. januar 2012 kl. 16:10
"Det er koldblodigt justitsmord at afvise sag om software-tyveri"

Sjovt nok, så har jeg for år tilbage diskuteret denne sag på et andet forum. Her dukkede nye brugere op til fordel for VKR, men de brugte kræfterne på at mudre debatten med misinformation a lá "Tom Lisborg er for dum - han er selv skyld i han blev snydt".

Med denne afgørelse får jeg tanker om hvilken bananrepublik vi lever i. Det er nok ikke vigtigt for Peter Makholm. Han ved det er et monarki.

11. januar 2012 kl. 15:54
Miracle-direktør i grineflip over statslig annoncehaj: Tilbyder gratis drift af millionopgave

Igen en historie om åbenlyst og sjofelt spild af resurser i det offentlige, der understreges af, at Mogens tilbyder at løse opgaven gratis. Det er en afsporing at emnet handler om udbudsregler, selvom det også er en diskussion værd.

Jeg glæder mig til V2 får aktindsigt, så vi kan harmes endnu mere. Herefter vil historien gå i sig selv og det er business as usual. Desværre kan den slags ting ikke laves om i Danmark, så Mogens profeti ovenfor skal nok blive en realitet.

22. september 2011 kl. 13:21