Morten Christensen

Knæk Cancers kampagneside minede Monero, 6.500 CPR numre eksponeret

krypterer med modtagerens (her SKATS) offentlige nøgle. Om skat så vil modtage posterne løbende eller i et årligt batch er så ligegyldigt.

Modellen må forudsætte, at man kender Skats indberetningsformat før året starten. Det passer ikke så godt med det Skat, jeg kender.

5. august 2018 kl. 14:23
Professor: Vi mangler regler for, hvad vores forsyningsdata kan bruges til

Nu er det sådan, at vi er en del, der bor i lejebolig/almennyttig bolig, og der er det ikke noget, man kan vælge - man er det påtvunget.

Priotitetsbestyrerne har sværere end lejerne ved at flytte hen i et område, hvor varme- og vandforsyningen griber måler-aflæsningen an ligesom du synes det skal gøres.

For el er målerne som omtalt et lovkrav. For varme eller vand har jeg aldrig hørt om et sted, hvor 2 forsyningsselskaber har gravet ledninger ned i de samme fortove.

31. marts 2018 kl. 14:30
Professor: Vi mangler regler for, hvad vores forsyningsdata kan bruges til

Hvad der så er nødvendigt at indsamle ... tjaaa.. godt spørgsmål. Ikke ret meget for blot at kunne lave den årlige/kvartalsvise afregning.

Nu er vi jo meget hurtigt på vej imod, at elprisen skal variere over døgnet, ligesom prisen fra elproducenten til forsyningsselskabet gør.

Når vi skal til at betale den rigtige pris for varen i stedet for den hidtidige gennemsnitspris, skal vi have den smarte elmåler i stedet for den gamle løsning med årsafregning.

31. marts 2018 kl. 14:22
Professor: Vi mangler regler for, hvad vores forsyningsdata kan bruges til

Vores egen router er - det er jeg klar over - i et vist omfang sårbar/et sikkerhedsproblem pga. evindelige indbyggede sårbarheder, som dukker op med jævne mellerum. Men den er vel i hvert fald beskyttet med et password til vores netværk, og evt. huller skal udnyttes, før det bliver et problem.</p>
<p>Gælder det samme for en repeater? Sorterer repeateren i, hvilke signaler den indfanger og forstærker, så det kun er de relevante, der sendes videre? Beskytter vores password til vores private netværk mod, at en repeater sat op i lejligheden lige ved siden af computerne kan fange signalerne inde i netværket, bag passwordet?

Dit eget netværk har 2 "passwords". 1 til at komme ind i routerens operativsystem og konfigurere den, og 1 til at kryptere trafikken på det trådløse netværk.

Hvis du har beskyttet dit trådløse netværk med en nøgle (password nr 2), skal det bruges for at kunne forstå den trådløse trafik mellem dine enheder routeren, og den nøgle kender repeateren ikke. Har du ikke krypteret dit trådløse netværk, kan alle andre i din boligblok i forvejen følge med.

Derudover skal antennen, resten af hardware'en og software'en i repeateren passe med frekvensen til dit trådløse netværk, dvs. 2,4 Mhz og 5 Mhz båndene. Jeg tvivler på, at varemåleren bruger et af de frie frekvensområder.

29. marts 2018 kl. 23:53
Det ved vi om WPA2-sårbarheden: Android og Linux er mest udsatte

Vi ville ikke acceptere at en bil var farlig efter 2 år!

Jeg synes også Androids opdateringsmodel er mislykket, men strengt taget er vores biler kun sikre at køre i efter 2 år, fordi vi betaler en mekaniker for at servicere bremserne. Burde der være lovkrav om, at vi betaler for service på vores dimser ...

17. oktober 2017 kl. 22:54
Rigspolitiet sender danske persondata til USA i strid med persondataloven

Jeg har aldrig før hørt om, at Skat foretager politianmeldelse, fordi man ikke betaler sin moms til tiden. Er det virkelig korrekt?

Nej. De lægger et gebyr til (bøden) og skriver rente til. For 2 år siden havde de ihvertfald ikke ressourcer til at gøre mere. Indlægget minder om spin.

6. oktober 2017 kl. 19:16
Esbjerg tog konsekvens af datarod: Regelmotor finder følsomme filer og løbske CPR-numre

Klap lige hesten</p>
<p>en viden om dataanalyse på juniorkonsulentniveau.

Den eneste der undgår at komme galt af sted er den, der slet ikke kommer af sted.

18. september 2017 kl. 20:32
KMD's systemer i udu: e-Boks er nede

E-boks kunder er ikke "os". Kunderne er de virksomheder og institutioner, som lagrer beskeder til "os" i E-boks. Vi er en del af den vare, de sælger til deres kunder.

7. august 2017 kl. 20:38
Skat har valgt KMD til betalingssystem trods kæmpe stævning: Læs forklaringen her

Jeg bruger som erhvervsdrivende skats skattekontosystem, og synes det er OK.
Faktisk ikke nogen skandale overhovedet:-)

Det er overraskende hvor mange i den her diskussion som kører på automatpiloten, og hvor få, der forholder sig til, at det er fortsat drift af et OK system.

31. marts 2017 kl. 18:58
Mens vi venter på bane.dk

Selvfølgelig var det rart at vide, hvornår et tog ankommer og ikke, hvornår det afgår fra fjernest liggende station på linjen.

Hvis de ved, hvornår toget kørte fra fjernest liggende station, kan det undre en lægmand, at de ikke kender navnet på fjernest liggende station.

18. marts 2017 kl. 13:36
Stop postklynkeriet - breve er fortid og dovenskab

"Som f.eks. Brunata, der forleden varslede med en på forhånd fastlagt dato, at en servicetekniker skulle komme forbi og se på mine varmemålere. Jeg åbnede først brevet, efter at datoen var passeret. Sorry Brunata – send en mail næste gang."

Hvordan skulle Brunata skaffe en email-adresse at sende varslet til. Det offentlige kan tvinge os alle ind i deres eboks-løsning, men mange andre skal have fat i en mail-adresse, som vi ikke udstiller offentligt pga. spam-plagen.

26. februar 2017 kl. 20:31
Bagdøre og datakompromittering via backupsystemer

Jeg har ikke meget forstand på det praktiske i den her disciplin, men er det gennemførligt, at skifte krypteringsnøglen på flere terrabyte backup, som ligger i den store cloud hos Amazon eller en af deres kolleger, når en af IT-administratorerne skifter job ?

26. februar 2017 kl. 19:31
String eller Int? Script-smutter får Netto til at sende sms til forkerte numre

Havde de brugt Excel, havde de kunnet se hvad der skete. Det kan være sværere med en oneliner shell kommando. Jeg tror nu snarere på en for dårlig opgavebeskrivelse, hvor hverken danskeren som har skrevet mailen eller inderen, som har læst den, har engelsk som modersmål.

18. februar 2017 kl. 13:18
IPv6 på DSL

Regnestykket er, at vi har fået en /29 blok fra RIPE, og 48 - 29 = 19 bits.</p>
<p>2^19 = 524.288

Det dækker nok - ligner nærmest et spild på mindst 75 %. Mit hoved kan ikke magte de regnestykker, så hvor mange internet-udbydere kan RIPE give hver sin /29 ?

30. oktober 2016 kl. 13:42
IPv6 på DSL

private i at få deres eget subnet. Derfor uddeler vi konsekvent et /48-scope til alle, uanset om det er private eller erhverv.

Er det et fast v6-ip-nummer jeres system tildeler?

Hvor mange kunder har I egentlig /48-scopes til?

30. oktober 2016 kl. 11:24
Telefonpæle og højspændingsmaster kan fordele bredbånd til yderområder

Hvordan får udstyret strøm, hvis det sidder i en telefonmast eller højspændingsmast ? (bortset fra det er jeg enig i, at det må være en billigere måde end fiber til at få bedre net i tyndt befolkede områder).

21. september 2016 kl. 22:38
Reddet på målstregen: Udbredt it-system til gymnasierne godkendt lige inden deadline

Når man kun har fulgt historien på Version2 er det stadig umulig at finde op og ned på den.

Først på måneden nægtede Macom kategorisk at bestille en revisorgodkendelse, og nu drikker de champagne, fordi de har fået revisorgodkendelsen.

Sælger de produktet så billigt, at de umuligt kunne skaffe pengene til godkendelsen selv, eller drikker de champagne, fordi de har haft held med at få 3 gymnasier til at betale en regning, de selv burde afholde og indregne i den generelle prissætning?

For øvrigt imponerende hvis revisorerne kan få i underkanten af 500.000 for 2 mands arbejde i mindre end 1 uge. 50.000 pr mand pr dag ?

30. juni 2016 kl. 23:25