Eskild Nielsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Kryptering kan forbydes

Amatørradio

Jeg har ikke tid til at grave i historien bag det forbud lige nu, men det er nok et rimeligt præcist gæt at det handler om at gøre det vanskeligt, eller i det mindste ulovligt, for udenlandske spioner og agenter at arbejde. Dengang i 70'erne da jeg fik min licens, så var begrundelsen officielt a...
Kommentar til Sikkerhedseksperter: Danske Bank hjælper spoofing-svindlere

Re: bekæmpelse af svindel med it/tele kræver aktiv lovgivning.

Senest har der været et beslutningsforslag til at gøre identitetstyveri - herunder brug af andres nem-id - ulovligt. Men forslaget blev end ikke behandlet af folketinget inden sommerferien, og det er tilbagetaget 17. maj 2021. Partierne er åbenbart enige om ikke at tage hul på problemstillinge...
Kommentar til 40 år med åbne(de) systemer

Re: Lidt filosoferen

Itanium for et forsøg på at bygge en "walled garden" og som sådan var det vist egentlig meget kompetent exekveret. Kort sagt- de gik i den klassiske fælde med at løse den forkerte opgave, og det giver sjældent et godt resultat.
Kommentar til 40 år med åbne(de) systemer

Lidt filosoferen

AMD kom med løsningen på den rigtige opgave. Var Itanium den forkerte løsning eller løsningen på den forkerte opgave?

Besked om besked i e-Boks

Normalt når en e-Boks modtager en besked, så genererer den en email, der fortæller at der er kommet noget som man bør se nærmere på. (Det kan vist også være en SMS eller begge dele). En bekendt havde søgt om dansk statsborgerskab, men lige netop den e-Boks besked blev ikke adviseret. Heldigvis a...
Kommentar til Sikkerhedseksperter: Danske Bank hjælper spoofing-svindlere

Re: Markedsfejl + inkompetence => ulykker OT B-pålægning

Det har jeg svært ved at tro Det kan jeg ikke hjælpe dig med. jeg kunne holde linien i over en time, prøvet på flere forskellige linier. Der var øvrigt ingen lyd på A, linien var tavs. Prøv lige at forklare dit eksperiment. Var du A eller B abonnent? B svarer men lægger på, men A bliver hæn...
Kommentar til Sikkerhedseksperter: Danske Bank hjælper spoofing-svindlere

Re: Markedsfejl + inkompetence => ulykker

Jeg har haft enkelte klagesager, hvor en meget stor regning formentligt opstod, fordi begge parter ikke lagde ordentligt på ved udlandskald. Men det var forbavsende sjældent. Jeg kan huske at der var noget med at i USA signalerede man ikke ved ugyldigt B-nummer, men forbandt til en talemaski...
Kommentar til Sikkerhedseksperter: Danske Bank hjælper spoofing-svindlere

Re: Markedsfejl + inkompetence => ulykker

Samtalen kobles ned både når A- og B-abonnent lægger på. heldigvis. Ellers kunne et udlandskald udløse en kæmpe regning, hvgis den ene part lagde "skævt" på. I 'gamle dage' var der en ventetid på 1-2 minutter fra B-abonnent lagde på og til samtalen brød ned. Derved kunne B-abonnenten...

Re: Nej, men dog

Dommerne har frifundet deres egen chef. Siden slutningen af 90'erne er Domstolene ikke under Justitsministeriet , men unden den uafhængige Domstolsstyrelse.

Falske Telefonnummre

Betyder det også at det bliver strafbart at indsætte en vildfremmeds telefonnummer som falsk kaldende nummer? Så vidt jeg har forstået har Politiet ikke hidtil villet efterforske den slags
Kommentar til Offentlige midler, offentlig kode!

Re: Ikke nødvendigt - måske heller ikke nyttigt?

Før ca 1990 var det almindeligt at statslige kontrakter indholdt en passus om at leverancen omfattede kildekoden samt det nødvendige for at kunne 'bygge' projektet. (Processen hed noget andet den gang) Derved kunne systemet også vedligeholdes selv efter at leverandøren var gået konkurs. Jeg ke...

Re: Man er nødt til...

For rejsen med Pendlerkort er det antallet zoner man gennemkører fra A ti B (Zoner 42,43, 54 og 66) Jeg kan ikke længere huske de 2 sidste zoner, men på køreplanen for 400S fra midt 90'erne var de oplistet- og du kunne se at det var motorvejen der gik igennem dem uden at du som passager så n...

Re: Man er nødt til...

Det er åbenbart stadig det samme Periodekortet arbejder med 'absolutte zoner' andre rejsehjemler bruger 'relative zoner', som regnes i afsstand fra påstigningsstedet. Og de gamle zonegrænser, og den akavede måde at tælle på er ikke ændret med rejsekortet, som blot er Magisk_IT-sovs på det gr...

Re: Kombiløsning

Rejsekort herhjemme har tidligere selv foreslået en turistløsning, hvor en turist betaler et depositum for et Rejsekort i en dispenser og derefter kan aflevere kortet tilbage ved afslutning af sin rejse. Det projekt må vist formodes at være dødt til fordel for mobilbillettering. Så vidt jeg ...
Kommentar til Kæmpe-hack vokser i Danmark: Seks energiselskaber ramt af Solarwinds

Re: Vedr. logning..

Jeg tænker at det er lidt i familie med den mulige gavnlige effekt af det der engang hed ISO9000 (nummeret er vist ændret siden). Det er ikke certificeringen eller logningen, der gør en forskel men reaktionerne på det man måtte se undervejs i processen (etableringen)
Kommentar til Google vandt over Oracle

Fair Use

Det er også af mange grunde vigtigt at SCOTUS opretholder begrebet 'Fair Use', selvom det altid er svært at afgrænse hvad der er 'Fair Use',
Kommentar til Google vandt over Oracle

Re: IP

Nej. "IP" har intet med kapitalisme at gøre. Imaginary Property er en fiktion opfundet af staten. IP betyder her Intellectual Property, IKKE Imaginary Property .
Kommentar til Google vandt over Oracle

Re: Off-topic

Med mindre fejlen direkte forstyrrer meningen, hvad er så pointen i at påpege det OFFENTLIGT!? Det er en ikke ubetydelig del af fornøjelsen ved at læse V2

Re: Hacking

I den ene af de 2 sager om uretmæssig adgang til vandværkers IT systemer, som vi har kunnet læse om for nylig, så blev det betegnet som 'hacking' selvom der 'bare' var tale om at bruge en systemadgang som han ikke længere var berettiget til... Det gør så ikke hans handling mindre alvorlig
Kommentar til Google vandt over Oracle

Re: Mangler 2 tegn i afsnit

Når I i de kommende dage på nyhedssites læser om denne dom, så husk at det i læser Du synes ikke , at det andet i skal rettes til I? ; Det første I er et personligt stedord, som udgør sætningens grundled - stort bogstav, da det tiltale Det næste i er et forholsord, som kun skrives med stor...