Eskild Nielsen

Kommentarer

Re: Ehh...

get hørt om "Lovgivning" ? Det bruges ret meget til forbud. Knive, Tørklæder og den slags. Man kunne simpelthen vedtage en lov der siger at offentlige myndigheders hjemmesider slet ikke må give nogen 3. part adgang til nogen information om hvem der bruger hjemmesiden. Næste ?...
Kommentar til Humor i IT

Re: User Friendly

Desværre er mange af de bedre ikke tilgængelige længere
Kommentar til Humor i IT

Shark Tank fra amerikansk computerworld

https://www.computerworld.com/blog/shark-tank/
Kommentar til Danglish 1

Re: Lidt flere til samlingen...

Man var "glad for" noget i stedet for at være "glad ved" noget. Jeg er ikke sikker på at det er sprogforuening, det kan også være dialektalt/regionalt. Min mormor (født i Juvre ca 1888) kunne være 'galt glad ved noget'
Kommentar til Microsoft får 👍 af EU til køb af GitHub

Re: GitHub har ikke monopol

Microsoft benytter efterhånden selv Github til alle deres OpenSource projekter og har sikkert nogle ideer til hvordan man kan lave platformen bedre. Det er ikke altid at alle har samme opfattelse af hvad der er bedre.

Re: Rent Teknisk ver. 2

Man kan faktisk godt betale med kontanter - og der er tale om et privat selskabs betalingssystem Da du jo kan betale med kort i alle banerne, så er jeg da rimelig sikker på at alle passager af broen bliver registreret, uanset hvordan betalingen konkret finder sted. I retning mod betaling...
Kommentar til Glem 802.ax - nu hedder det Wi-Fi 6

Re: versioner

versioner 6: 802.11ax 5: 802.11ac 4: 802.11n 3: 802.11a 2: 802.11b 1: ? Jeg trar at det må være sådan: 6: 802.11ax 5: 802.11ac 4: 802.11n 3: 802.11a 2: 802.11g (54 Mbit/s max i princippet, samme bånd som b) 1: 802.11b (11 Mbit/s max i princippet)
Kommentar til Always - Never

Re: Mange spørgsmål rejser sig....

PS: kender nogen status på sagen nu? Var det hele en storm i et glas vand? Eller er der stadig en eller anden form for målrettet trussel mod enkeltpersoner e.l.? Jeg har ikke fået fulgt med i historien de seneste dage. Næppe kun en storm i et glas vand, men sandsynligvis en velbegrundet fo...
Kommentar til Always - Never

Parlamentarisk kontrol

Forvent ikke at en parlamentarisk kontrol vil foregå offentligt
Kommentar til Always - Never

Re: Mange spørgsmål rejser sig....

Har nogen et bud på, hvorfor man ikke i stedet målrettet kunne have beskyttet de personer, som man anså, var akut i farezonen? For man beroligede jo direkte befolkningen med, at den ikke havde noget at frygte. Mit gæt er at man NETOP har lavet en målrettet beskyttelse, og at '...

Re: Region Nordjylland kunne genbruge andres udbud

"Region Nordjylland har afsat 50 millioner kroner fra 2020 til 2022 til det nye EPJ-system. " Hvor meget er det lige SP koster til sammenligning - bevares der bor 5½ gang så mange mennesker i region Hovedstaden og Sjælland, men 275 millioner hvis vi bare helt primitivt gangede op (...

Region Nordjylland kunne genbruge andres udbud

14, september kunne vi læse at Endnu en region vælger Systematics EPJ-system
Kommentar til Forskere: En betydelig del af DNS-forespørgslerne bliver aflyttet

Omdirigering?

Ved 158 af disse drejede det sig om forespørgsler sendt til Googles offentligt tilgængelige DNS-tjeneste (IP-adressen 8.8.8.8). Hos mere end halvdelen af AS omdirigeres mere end 90 procent af forespørgsler til DNS-tjenesten nemlig til Google. Så forespørgsler til 8.8.8.8 sendes til Google i s...
Kommentar til FN kårer Danmark som verdensmester i offentlig digitalisering

Re: Faked news??

"Fuld fart frem, med hovedet under armen". Har du hovedet under armen, så har du det i det mindste med.... Her hænger det vist desværre hjemme på knagen
Kommentar til FN kårer Danmark som verdensmester i offentlig digitalisering

Er det ment som ros eller dadel?

N/T

Re: Betaler google deres bøder?

Er der nogen der ved om den kæmpebøde fra sidste år overhovedet ser ud til at blive betalt? Jeg kan ikke lige huske om den rent faktisk blev appelleret. Men hvis den blev, så har appellen vel opsættende virkning?
Kommentar til Blockchain kan skabe tryghed

Re: Bitcoin (cash) vil nok snart kunne bruges til at vælge domst

I internationale kontrakter imellem firmaer er det ganske normalt at der aftales lovgrundlag og værneting for en eventuel tvist - fx formlen 'tvister afgøres efter dansk lov ved dansk ret' eller interessante kombinationer af lovsystem og retsal

For eller imod trivselsmålinger

Jeg har end ikke andenhåndsoplevelser af trivselsmålinger i folkeskolen - mine børn er for gamle og mine børnebørn ikke gamle nok.... Men hvis mine oplevelser af 'medarbejdertilfredshedmålinger' eller hvad de ellers er blevet kaldt, kan overføres på elevtrivselsmålinger, så er...

Profilering og Kontrol

Kreativt vås at skelne Forskellen er højst, at der kan være strafsanktioner som resultat af kontrol
Kommentar til DDoS-angreb rammer DSB

For god ordens skyld...

Mit tidligere indlæg KUNNE opfattes som bashing af en bestemt outsourcing leverandør. Det var ikke intentionen, men blot at bidrage med min opfattelse af hvorfor mailsystemet, der burde have været internt, også blev berørt af angrebet. Tilsvarende hvis telefonerne har været IP telefoner hosted ...