Eskild Nielsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Falske Telefonnummre

Betyder det også at det bliver strafbart at indsætte en vildfremmeds telefonnummer som falsk kaldende nummer? Så vidt jeg har forstået har Politiet ikke hidtil villet efterforske den slags
Kommentar til Offentlige midler, offentlig kode!

Re: Ikke nødvendigt - måske heller ikke nyttigt?

Før ca 1990 var det almindeligt at statslige kontrakter indholdt en passus om at leverancen omfattede kildekoden samt det nødvendige for at kunne 'bygge' projektet. (Processen hed noget andet den gang) Derved kunne systemet også vedligeholdes selv efter at leverandøren var gået konkurs. Jeg ke...

Re: Man er nødt til...

For rejsen med Pendlerkort er det antallet zoner man gennemkører fra A ti B (Zoner 42,43, 54 og 66) Jeg kan ikke længere huske de 2 sidste zoner, men på køreplanen for 400S fra midt 90'erne var de oplistet- og du kunne se at det var motorvejen der gik igennem dem uden at du som passager så n...

Re: Man er nødt til...

Det er åbenbart stadig det samme Periodekortet arbejder med 'absolutte zoner' andre rejsehjemler bruger 'relative zoner', som regnes i afsstand fra påstigningsstedet. Og de gamle zonegrænser, og den akavede måde at tælle på er ikke ændret med rejsekortet, som blot er Magisk_IT-sovs på det gr...

Re: Kombiløsning

Rejsekort herhjemme har tidligere selv foreslået en turistløsning, hvor en turist betaler et depositum for et Rejsekort i en dispenser og derefter kan aflevere kortet tilbage ved afslutning af sin rejse. Det projekt må vist formodes at være dødt til fordel for mobilbillettering. Så vidt jeg ...
Kommentar til Kæmpe-hack vokser i Danmark: Seks energiselskaber ramt af Solarwinds

Re: Vedr. logning..

Jeg tænker at det er lidt i familie med den mulige gavnlige effekt af det der engang hed ISO9000 (nummeret er vist ændret siden). Det er ikke certificeringen eller logningen, der gør en forskel men reaktionerne på det man måtte se undervejs i processen (etableringen)
Kommentar til Google vandt over Oracle

Fair Use

Det er også af mange grunde vigtigt at SCOTUS opretholder begrebet 'Fair Use', selvom det altid er svært at afgrænse hvad der er 'Fair Use',
Kommentar til Google vandt over Oracle

Re: IP

Nej. "IP" har intet med kapitalisme at gøre. Imaginary Property er en fiktion opfundet af staten. IP betyder her Intellectual Property, IKKE Imaginary Property .
Kommentar til Google vandt over Oracle

Re: Off-topic

Med mindre fejlen direkte forstyrrer meningen, hvad er så pointen i at påpege det OFFENTLIGT!? Det er en ikke ubetydelig del af fornøjelsen ved at læse V2

Re: Hacking

I den ene af de 2 sager om uretmæssig adgang til vandværkers IT systemer, som vi har kunnet læse om for nylig, så blev det betegnet som 'hacking' selvom der 'bare' var tale om at bruge en systemadgang som han ikke længere var berettiget til... Det gør så ikke hans handling mindre alvorlig
Kommentar til Google vandt over Oracle

Re: Mangler 2 tegn i afsnit

Når I i de kommende dage på nyhedssites læser om denne dom, så husk at det i læser Du synes ikke , at det andet i skal rettes til I? ; Det første I er et personligt stedord, som udgør sætningens grundled - stort bogstav, da det tiltale Det næste i er et forholsord, som kun skrives med stor...
Kommentar til Google vandt over Oracle

Mangler 2 tegn i afsnit

Når i de kommende dage på nyhedssites læser om denne dom, så husk at det i læser er journalister der hverken forstår jura eller IT der refererer hvad 8 pensionsmodne jurister der ikke har forstand på IT har skrevet. Når I i de kommende dage på nyhedssites læser om denne dom, så husk at det i læs...
Kommentar til Mænd og Børn Først!

For 30 år siden.....

Fik jeg mulighed for at tage de sidste 2 måneder af den del af barselsorloven, som kunne deles. Det fungerede godt - især da min kære kone fandt ud af at det kunne min datter og jeg godt finde ud af
Kommentar til Nu får vi endelig tid!

Re: Rundetårn

Daværende Geodætisk Instituts kortudgivelser før ca 1970 havde længdegrader afsat udfra Rundetårns Meridian Det er vist bare en skrøne. I så fald kolporterede de selv skrønen fx i deres Kortbog Danmark 1:100000 i tre bind, som selvom den oprindeligt stammede fra ca 1898 blev gennemrettet i s...
Kommentar til Nu får vi endelig tid!

Re: Rundetårn

Daværende Geodætisk Instituts kortudgivelser før ca 1970 havde længdegrader afsat udfra Rundetårns Meridian
Kommentar til Intel skal betale 2 milliarder dollars i patent-sag: »Uhyrligt«

Hvornår er patenterne fra?

Patenterne blev overtaget i 2019, men senest brugt ca 2010 i følge Intel

Re: Aktør

IT Havarikommisionmen - hvis den fandtes?
Kommentar til Fra Wargames til Schrems II: Tech-regulering i historisk kontekst

Tvetydigt

og der har således aldrig været større opbakning til at få indført nationale regler om privacy. Dette kan på dansk betyde: a. Opbakningen er forsvindende b. Opbakningen er tiltagende, og eftehånden stor nok Jeg håber du mener b. Hvis du gør, så kunne du skrive; ... og der har således al...

Re: Hensyn

Hensyn, bl.a.: "Uagtsomhed” ”1. gangs forseelse” ”Data befandt sig i et system, der kun blev tilgået lejlighedsvist” ”Ingen registrerede havde lidt nogen skade” ”Overtrædelsen var alene af formel karakter” (Ligesom kun tiltaltes egen omsætning (ej koncernens) skulle...

Uagtsomt

Jeg tænker at den kun går en gang for ILVA. Hvis Datatilsynet så kommer igen når også Landsretten har talt - og det håber jeg de gør - og hvis de så finder forholdende uændrede, så må de mødes i retten igen. Anden gang kan de ikke sige det vidste de ikke, og bøden var jo ikke så stor første gan...