Ole Bech

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Er det godt at være (mere) produktiv?

Gå nu efter bolden, ikke manden!

@ Niels P. Sønderskov. Jeg kan forsikre dig for, at jeg ikke skiver blogs her på sitet for at gøre nogen til grin. Det er der ingen der er tjent med. Du kan formentlig sagtens gribe mig i at være uvidende eller at have misforstået noget, men jeg vil opfordre til, at vi debatterer på at sagligt ni...
Kommentar til Er det godt at være (mere) produktiv?

Re: Gå nu til kilden

I kommissionens arbejder ligger der en (stiltiende) forudsætning om, at man kan øge produktiviteten uden at det ændrer på kvaliteten/effekten. Det kan man også i nogle tilfælde, f.eks. når sygehusene får en nyere MR-scanner, der kan scanne en hel menneskekrop på ½ time, hvor den gamle scanner var...
Kommentar til Hvorfor bruger borgerne længere og længere tid i Borgerservice?

Automatik

Jeg er meget enig i, at det burde køre helt automatisk. Det offentlige har alle de fornødne oplysninger til det.
Kommentar til Hvorfor bruger borgerne længere og længere tid i Borgerservice?

Lavthængende frugter og kompetencer

Mange af de lavthængende frugter er høstet, ja. Derfor ser vi netop et fald i antallet af personlige henvendelser. Men de mere komplekse sager har hele tiden været der, de tager i sig selv nu blot endnu længere tid end før som følge af 1) fragmenteringen mellem myndigheder og 2) digitaliseringen....
Kommentar til Kan netværket følge med skolerne?

Så gør os klogere

@ Christian. Kunne du ikke prøve den pædagogiske tone og forklare for alle "de lallende amatører", hvor man f.eks. kan gøre brug af kablede, statiske forbindelser i et miljø, hvor alle arbejder med mobile dimser og på skiftede steder? Nu vil jeg ikke betegne mig selv som en lallende...
Kommentar til 5 grunde til at bruge iPads i undervisningen

Re: Ansvar for iPad'en?

Skolen/kommunen ejer alle iPads i vores forsøg. Forældrene skriver under på, at de har ansvaret for elevens iPad og er erstatningsansvarlige ved skade og tyveri. Selve undervisningsmaterialet findes i vid udstrækning på dertil udviklede netsteder, men der er også så småt begyndt at komme apps til...
Kommentar til Den optimale servicedesk

Ujævn performance

Ja, i den forstand, at serviceleverancen er ret ujævn, når den leveres af 25 forskellige personer hen over en uge. Selv med standardisering af de mest typiske opgaver bliver variationen i servicen stor.
Kommentar til Nye teknologier udfordrer grænsen mellem arbejde og privat

Kontrol skrevet bagfra

Er fuldstændig på linje med både Anne-Sofie (vi ansætter vel voksne mennesker) og Mads i, at organisationer bør bygge på tillid, dynamik og troen på, at alle vil det bedste. Men der kommer alligevel altid et behov for at balancere tingene op imod noget kontrol, som kan virke fastlåsende, ja. Hvad...
Kommentar til IT-folk er holdningsløse

Det teoretiske ophæng

Jeg sammenligner nu ikke IT-folk med brolæggere eller folk fra klassiske håndværkerfag, men det fremgår måske heller ikke klart nok af min blog. Jeg sammenligner med fagspecialister, der kan have en universitetsbaggrund eller en baggrund fra andre højere læreanstalter. For det har mange IT-folk j...
Kommentar til Servicedesken

ITIL beskriver servicedesken

Hej Jakob Jeg kender ikke umiddelbart til en masse litteratur om dette emne. Bortset fra ITIL-materialet. I ITIL v3 bogen 'Service Operations' er servicedesken, dens funktion, bemanding m.m. udførligt beskrevet. Men det er en generisk beskrivelse uden 'kød og blod'.
Kommentar til Hvordan "henter" man 2 milliarder på digitalisering?

Servicestrategi før digitaliseringsstrategi

@Søren. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er jo i høj grad bygget op omkring mantraet "Digital service er god service", som er en overskrift allerede på side 1 i handlingsplanen. Jeg er meget enig med dig i, at digital service i visse tilfælde er direkte dårlig service, når...
Kommentar til Hvordan "henter" man 2 milliarder på digitalisering?

Gulerod

@Klavs. Jeg er helt enig med dig i, at der ideelt set bør være en gulerod for at skabe motivation for at hente en besparelse. Den barske model, som jeg har skitseret, risikerer at skabe en 'sur dagsorden' uden ejerskab i de organisatoriske enheder. Til dit regnestykke: Hvis kommunerne sparer 3 m...
Kommentar til Hvordan "henter" man 2 milliarder på digitalisering?

Overskudsdeling

@Klavs. Din idé med "overskudsdeling" er super sympatisk, men det vil jo betyde, at kommunerne skal hente 4 milliarder ......
Kommentar til Har internettet gjort os mere demokratiske?

Civilsamfundet skal med

@Keld. Jeg mener nu ikke, at jeg kun har fokus på valg. Jeg adresserer faktisk de demokratiske beslutningsprocesser generelt. Men du har ret i, at jeg ikke har berørt civilsamfundets mere eller mindre planlagte brug af bl.a. internettet til at udveksle politiske synspunkter og holdninger. Jeg har...
Kommentar til Fremtidens borgerservice ?

Re: hvordan med S+SF plan?

@Keld. På ABT-Fondens hjemmeside under 'Resultater' / 'Administration' finder du evalueringsrapporten for projektet i Guldborgsund.
Kommentar til CIO'er tilhører det forrige årtusinde

Re: Et Cox Orange er stadig et æble

@Per. Der er ikke tale om at nedgøre danske it-chefer. Jeg forsøger at åbne øjnene for, at der muligvis foregår et valg af ledelsesstil, som bl.a. viser sig i titlerne og som måske afspejler en tendens i nutidig (it-)ledelse, som jeg anser for problematisk.
Kommentar til CIO'er tilhører det forrige årtusinde

Re: Et Cox Orange er stadig et æble

Jeg er helt uenig i, at titler og begreber "bare" er etiketter som er vilkårlige. Navngivning og sprogbrug sender helt bestemte signaler og trækker ikke mindst - som i dette tilfælde - på bestemte traditioner og tænkemåder. Men det er selvfølgelig glædeligt, hvis 'it-officererne' i det...
Kommentar til Smartphones kan flerdoble din telefonregning

Et realistisk scenarie

Mit testscenarie tager udgangspunkt i en organisation, der p.t. kører med knap 2.500 mobilabonnementer, som er administreret og betalt decentralt. Jeg forventer, at medarbejdere og ledere i den kommende tid vil skifte fra "normale" mobiltelefoner til smartphones. Uden at tænke på at...
Kommentar til Smartphones kan flerdoble din telefonregning

Uændret abonnement i testperioden

De pågældende medarbejdere gik fra Nokia E-serie mobiler med mail/kalender til iPhones. Abonnementet forblev uændret under testen. Jeg er helt med på, at der findes abonnementer, som er bedre gearet mod dataforbrug (med flatrate m.m.), men det er min pointe, at uden ledsagende retningslinjer for ...
Kommentar til Den sejlivede fax

Re: Der er også fordele, specielt i nødsituationer:

Hvad skal jeg bruge en printer til, hvis kommunikationen kører elektronisk, altså mail-til-mail, system-til-system eller blot mail-til-fax?