Lars Henrik Søfren

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Regioner overvejer at udskyde ny version af Sundhedsplatformen

Re: Nu er jeg forvirret.....

Anne-Marie Krogsbøll: Jeg kan godt medgive, at informationen kunne have været mere tydelig. Bemærk, at i det citat du har indsat, står der: "....de to regioner med Sundhedsplatformen pressede særligt på for en beslutning,..." - det betyder, at de to SP-regioner havde brug for at...
Kommentar til Regioner overvejer at udskyde ny version af Sundhedsplatformen

Re: Nu er jeg forvirret.....

en lille korrektion: det er Sundheds- og Ældreministeriet, der er afsender af forståelsespapiret - ikke Sundhedsdatastyrelsen.
Kommentar til Regioner overvejer at udskyde ny version af Sundhedsplatformen

Re: Nu er jeg forvirret.....

Anne-Marie Krogsbøll - Jeg skal ikke kunne sige, om du har fået hedeslag, men du vil kunne se den officielle forklaring fra Sundhedsdatastyrelsen i deres forståelsespapir: https://www.scribd.com/document/383570292/Forsta-elsespapir-LPR3 Det er altså alle fem regioner sammen med Sundhedsdatastyrel...

Man kan ikke bare "vælge"

Mon ikke hr. Christian Møller-Nielsen skulle læse lidt på Udbudsloven før han udtaler at man bare kan "vælge" samme system, som Region Midt.
Kommentar til Supersygehus vil have styr på de ansatte: Udstyrer dem med RFID-chip

Re: Hvordan mon man finder personalet i dag?...

@Peter Sørensen - nu ved jeg ikke hvilket kendskab du har til hospitalsvæsenet og den kompleksitet, der findes i dette væsen. Selvfølgelig er der situationer, hvor det ikke er relevant at finde en medarbejder via en RFID-søgning, men der er mange situationer, hvor det faktisk kan være helt releva...

Re: Digitale indfødte?

De flest lægehuse har da lægesekretærer ansat. Det er korrekt, men det er i overvejende grad stadig lægerne, der selv skriver journalnotater, bestiller prøver osv. - Lægesekretærerne i lægepraksis styrer hovedsaglig booking, afregning, en række kommunikationsopgaver og andre administrative o...

Re: Digitale indfødte?

"Jeg gad nok vide, hvilken DJØFer der har regnet ud at det er en god ide først at bruge mio af kr og 8-10 år på at uddanne en læge, hvorefter hun bliver puttet ned foran en computer i stedet for at bruge tid på at tilse patienter..." Det interessante i forhold til dette argument er, at...
Kommentar til Patientinformation går tabt med Sundhedsplatformen

Re: Forklaring?

Når der i artiklen står "....læger uden for hospitalerne ikke modtager udskrivningsbreve for alle deres patienter.", så læser jeg det, som at der trods alt er udskrivningsbreve, der går rigtigt igennem, og der er det vel ikke et generelt problem med udskrivningsbreve. Problemets omfang...
Kommentar til Patientinformation går tabt med Sundhedsplatformen

Re: Mere sensationsjournalistik

Rune Kassentoft Windfeld Hold nu op - og bræk dig gerne. Der er da ingen praktiserende læger der sidder og læser udskrivningsbreve på alle deres patienter uden en konkret anledning - mon ikke der er nok andet at bruge tiden på. Men når der er en konkret anledning, hvor patienten er i telefone...
Kommentar til Patientinformation går tabt med Sundhedsplatformen

Re: Mere sensationsjournalistik

Mig bekendt har det aldrig været formålet at spare lægesekretærer, men generelt gennem automatiseringer og effektiviseringer at opnå gevinster, som kan anvendes mere progressivt i behandling af patienter. Men det er klart, at når man ikke blot indfører ny it, men radikalt ændrer og moderniserer h...
Kommentar til Patientinformation går tabt med Sundhedsplatformen

Re: Forklaring?

Tror ikke det har noget med lægesekretærer at gøre - et udskrivningsbrev er blot et resume og sammenstilling af data, som allerede er i systemet, og det er jo netop det som it kan - genere automatisk sammenstilling af data. Så man må kikke efter fejlen andre steder - måske kan det være fordi, at ...
Kommentar til Patientinformation går tabt med Sundhedsplatformen

Mere sensationsjournalistik

Ufatteligt som der ensidigt fokuseres på problemstillinger og ikke de positive sider ved Sundhedsplatformen. Når fx læger vil udtale sig positivt, så er de ikke interessante for pressen! Og ufatteligt som en kommentartråd hurtigt kører af sporet i forhold til artiklen, der i dette tilfælde handle...

Re: Anbefalet?

Ved ikke om Postdanmark er eneansvarlig, men de har uden tvivl også fejlet. Hvordan kan man "komme til" at aflevere et anbefalet brev til en forkert modtager? - der må da netop forventes større opmærksom når brevet er anbefalet. Og hvordan kan en modtager dog skrive under på at have...

Beskyttelse af kabelskab

Man kan måske også spørge hvorfor der ikke er bedre beskyttelse af kabelskabe med vitale knudepunkter. Man kunne fx sætte en stor stålbøjle/rør lidt foran og rundt om skabet, så et uheld af denne art eller en påkørsel vil blive "afvist" af bøjlen inden skabet ødelægges. Eller også skal...

Brug NemKonto

Hvorfor ikke give mulighed for at knytte rejsekort til NemKonto - så er man ude over problemet med skift af betalingskort?
Kommentar til Sundheds-it anno 2011: Fax og telefon trækker effektiviteten i bund

Re: Digitalisering og FAX er ikke problemet

Bent Okholm skriver: "EDI har man arbejdet med i mindst 20 år. Det er aldrig blevet en standard". Det er dog noget forfærdeligt sludder - se fx.: http://www.ds.dk/da-DK/ydelser/Standardisering/Ordliste/Sider/EDI.aspx http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Data_Interchange http://www....

Re: Digitalisering og FAX er ikke problemet

Desværre er fax til email ikke en løsning, der ligger lige til højrebenet, da den nødvendige sikkerhed hertil ikke er implementeret, ligesom sundheds-it systemerne endnu ikke er bygget til at modtage e-mails. Kommunikation mellem sygehuse og praktiserende læger og kommuner må derfor ske ad sikre ...
Kommentar til Hospitals-it sender danskere forgæves på apoteket

Sygehusene sender massevis af e-recepter

Er helt enig med Mona Holm. Det er jo en direkte fejlagtigt, når der står: "»Hospitalerne har ikke de samme systemer. De har EPJ-systemer, men der er endnu ikke kommet moduler til at ordinere medicin til patienter via et almindeligt apotek,« siger Steen Hernig til Dagens Medicin" I...
Kommentar til CSC sender IE6-aben videre: Sundhedsstyrelsen har fået, hvad de bad om

Hvad med lidt fakta?

Desværre viser denne debat stor uvidenhed om IT på sundhedsområdet. Der er hverken tale om IT-aber, uvillighed eller andre nedladenheder, som har været fremført. Der er tale om en meget kompleks IT-situation med mange hundrede kliniske løsninger, der til enhver tid skal fungere. Nogle af disse lø...
Kommentar til Farvel til grøn kommandolinje på københavnske hospitaler

En sandhed med modifikationer?

I indledningen står der: "En gammel mainframe-brugergrænseflade er nu forsvundet fra det centrale it-system hos hospitalerne i Region Hovedstaden". Mig bekendt indeholder OPUS Patient i OPUS Arbejdsplads kun ca. 50% af den samlede PAS-funktionalitet - resten, f.eks. booking,...