Thomas Hildebrandt

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: You gotta be kidding.

Godmorgen, Mikkel. Hvis man, som idag, har et system der gemmer data personhenførbart er der lige præcis brug for tillid til kontroller og anvendelser langt ud over hvad teknologien kan sikre dig. Det har der desværre været en række eksempler på. Jeg snakker ikke uden om: Fra et IT-fagligt syns...

Re: You gotta be kidding.

Hej Mikkel, et kort svar, da min datter har bedt mig komme i seng. Først og fremmest: Jeg forsøger ikke bevidst at tale uden om noget - det synes jeg er en ufin debattone. Det jeg skriver er, at jeg gerne ser en fremtid hvor data netop ikke personhenførbare. Mit projekt er ikke afhængig af at j...

Re: You gotta be kidding.

Hej Jesper, tak for de relevante indspark og spørgsmål ! "Jo, men tror du seriøst at en sagsbehandler, der vil sidde med en anbefaling fra en AI har anden mulighed end at følge AI'ens bud, også selv om han/hun på baggrund i sin faglighed mener, at "rådet" er forkert ?" Den...

Re: You gotta be kidding.

Hej Mikkel, "Kan du prøve at uddybe hvordan det teknisk skal løses? Det hænger ikke sammen. Enten har du og jeg kun adgang til egne data eksempelvis krypteret, eller også har et andet system krypteringsnøglen når den skal hive data ud for at anonymisere." Ja, pointen er at man ikke...

Re: You gotta be kidding.

Mikkel, vi har ikke brugt personhenførbare data i dette projekt (som lige er startet)- det er netop pointen. I de tidligere projekter jeg har deltaget i, hvor der har været studier af arbejdsgange i jobcentre, har borgerne der har deltaget været fuldt indforstået -og givetvis glade for, at der v...

Re: You gotta be kidding.

Bjarne, der vil netop ikke blive tale om at AI-software snager i data. Softwaren vil kun se anonyme data - som man som borger (og sagsbehandler) kan bruge til at gøre det mere synligt hvad der sker - ikke mindre synligt og Kafkask. Borgerne bliver ikke forsøgsdyr i et samfundseksperiment - men v...

Re: You gotta be kidding.

Og for lige at følge op på: Københavns kommune har flest bruttoledige med cirka 16.000. Den største gruppe af ledige i København er... Akademikerne.. med cirka 2800 stk. Den største grupper herunder er kvinder i alderen 25-29 år med cirka 700 stk. Og hvordan får man så dem i arbejde ? Jo.....

Re: You gotta be kidding.

Hej Jesper, tak fordi du tog dig tid til at uddybe din kommentar - så har jeg en mulighed for at se og kommentere på hvilke antagelser du ligger til grund for, at kalde projektet tåbeligt. Det er nogle VIRKELIG relevante problemstillinger du fremhæver - men dine antagelser om vores metoder er fo...

Re: Lemmings

Hej Frithof, Hvis AI algoritmen finder den slags forskelsbehandling med den forklaring så er det vel også meget godt at få det frem i lyset, ikke?

Re: You gotta be kidding.

Prøv lige at læse artiklen een gang til - selvom det er forenklet fremstillet, så står der faktisk ret klart at AI ikke vil fungere hvis man ikke kan forklare forslaget fra algoritmerne, hvilket er en af nøgleudfordringerne. "Ynkeligt" og "tåbeligt" er lige lovlig kradse udsagn...

Re: Lemmings

Er helt enig i at lovgivningen er kompleks - derfor har projektet to tekniske spor: Det ene er etisk anvendelse af AI (ikke stjernestøv:-). Det andet er digitalisering af lovgivning - ikke blot ved forenkling med henblik på automatisering, men i høj grad også ved at kunne favne kompleksiteten og ...

Re: You gotta be kidding.

Hej Jesper, Synes du er lidt hurtig på debat-aftrækkeren her. Vi har selvfølgelig ikke fået penge til naivt at drysse magisk AI-støv ud over jobcentrene. Som du udemærket ved bringes AI i anvendelse af virksomheder også i det offentlige (se bare kommentaren fra Schultz ovenfor) og i den kontekst ...

Re: Spændende projekt som Globeteam også deltager i

Hej Per, ja det er da en beklagelig fejl at Globeteam ikke er med på listen - godt at du var opmærksom og fik den rettet!

Robot needs Oil ....

Godt at få prøvet teknologien og høste erfaringer, der går dybere end sælgernes og konsulenthusenes salgstaler. Især godt at læse, at de i Odense har øje for, at robotten er som en ny medarbejder, der hele tiden skal hjælpes på vej. Man skal så bare huske at regne denne tid med, når man laver bus...

Få jurister, dataloger, forretning og brugere bragt sammen!

Nu er kommentarerne taget ud af en kontekst, men det er alligevel tankevækkende, at en ph.d. i jura primært udtaler sig om hvad der er TEKNISK umuligt. Selvfølgelig er det ikke teknisk umuligt, at en bruger kan få sine personhenførbare data i maskinlæsbar format (hvilket er minimumskravet), hell...
Kommentar til Derfor gik det galt for EFI-systemet

Fleksibilitet ikke lig med kompleksitet

"ét af verdens mest komplekse systemer til offentlig gældsinddrivelse. […] Fleksibilitet regnes normalt ikke for et systemarkitektonisk princip og er i strid med flere gængse principper som KISS og YAGNI (You Aren’t Going to Need It).« Siden hvornår er kompleksitet og fleksibilitet blevet lig...
Kommentar til Nye forsinkelser i CSC's og Politiets skandaleprojekt

Forandringsforberedte it-systemer...

Der er vist flere nøddeskaller her... Hvornår lærer man, at det skal være et krav til it-systemer, at de skal være forberedte på forandringer? Det kan umuligt komme bag på nogen at loven ændrer sig talrige gange fra man bestiller systemet til det er leveret.
Kommentar til Væk med datalogi: Nyt it-fag skal redde Danmarks ungdom

Glimrende initiativ!

Jeg bidrager gerne med input ifbm undervisning (og efteruddannelse af gymnasielærere) - kunne hjælpe til at skabe mere sammenhæng mellem gymnasieuddannelsen og den videre uddannelse på f.eks. IT Universitetet. Håber man også tænker det tværfaglige ind og eksterne aktiviteter, som f.eks. deltagel...
Kommentar til IT-Universitetet: Objekter er yt, processer er in

Eksplicitte processer ikke en modsætning men overbygning på ...

Hej Kim, et godt indspark. Jeg er helt enig i at der ikke er modsætninger mellem objekter og processer, eller objekter og besked-baserede systemer og FIFO-køer. Imidlertid ser jeg et stigende behov for at processer bliver eksplicitte i vores programmerings sprog og ikke sekventielle Java-tråde ...
Kommentar til IT-Universitetet: Objekter er yt, processer er in

Re: Teknologidesign er værdidesign.

Stephan, jeg er helt enig i at systemer skal designes så de kan tilpasses nye (og individuelle) behov dynamisk, dvs run time. På den måde kunne vi udbrede vores evne til at inddrage brugere under designfasen til også at gælde brugsfasen.. (tilpasning og evolution ville blive en naturlig del af ...