Claus Nedergaard Jacobsen

Værdig alderdom for vores grå it-guld!

Har vi en statistik fra IDA/PROSA som underbygger at vi har "glemt gråt guld"? pt. er jeg den yngste på min arbejdsplads i en alder af 34, næste kollega i afdelingen (IT) er ~45 og så er de ellers 50+ de resterende.

Jeg har spurgt IDA, og de siger, at når først dagpengeretten er opbrugt, så forsvinder folk ret hurtigt fra deres statistikker. (Formentlig fordi de ender i ikke-ingeniørjob, som den kollega, jeg engang havde: han blev fyret som 55-årig og står nu bag disken i en specialbutik).

AS3 siger, at de får lige så mange 50+ årige i arbejde som dem under. Men det tager bare meget længere tid, fordi den 50+ årige typisk har mange flere facetter i sin kompetenceprofil, som helst skal matche op mod det nye job.

AC benægter problemet. De siger, at 9/10 kommer i arbejde igen - de må blot være beredt på at sende 200+ ansøgninger.

Jeg tror, det er meget svært at sige noget generelt for alle erhverv, men indenfor IT, må det være muligt at uddrage nogle generelle tendenser.

5. august 2019 kl. 22:17
Kunstig intelligens tager vores piger og drikker vores øl

Jeg har også arbejdet med AI og er kommet til samme konklusion som David Deutsch: AI er som regel gammelkendt teknologi, som pludselig kan udrette noget, fordi dataprocessorkapaciteten er blevet større, eller vi har fået adgang til flere data, som teknologien kan pudses på. Det lyder bare smartere at sige "Kunstig intelligens" end at sige "mønstergenkendelse" og "regeldeduktion".

Det er vigtigere, hvad teknologien anvendes til. Og det ser vi jo nu, at man kan udvikle robotter, der kan overtage manuelt arbejde i stort omfang. Sådan har det været siden industrialiseringens start: mere og mere kraftfulde maskiner og produktionsanlæg tvinger arbejdsstyrken ud af de gammelkendte jobs, men som regel er der jo opstået nye. Spørgsmålet er bare, om det bliver ved med at ske, eller om vi ender en dag med at have automatiseret den sidste arbejdsplads, som kan udføres af en ikke-faglært eller en ikke-boglig? Det efterlader en hel masse mennesker som tabere i udviklingen.

Konsekvenserne af den tekniske udvikling og globaliseringen ser vi i form af Trump, Brexit og en lang række populistiske politikere, som netop henter deres stemmer fra taberne i det igangværende kapløb. Vi kan som teknikere og forretningen ikke vende udviklingen, men politikerne kan gøre noget, så der ikke skabes et taberhold, der måske en dag kommer frygteligt tilbage på den måde, som vi bl.a. ser i USA. Det problem kan vi ikke som demokratiske vælgere vende ryggen til.

18. juni 2019 kl. 11:56
Et centralt spørgsmål: Skal vi rydde op i it-systemet eller udvikle et nyt?

Som gammel softwareudvikler (25+ år) ved jeg alt om, hvor træls det er at skulle videreudvikle på gamle skrammelsystemer, hvor de oprindelige udviklere er ovre alle bjerge. Men her i tråden taler vi om "dokumentation", "arkitektur" og "kodekvalitet". Det er midler, ikke mål, og dem der skal bevilge tid og penge fatter ikke, hvad det er for problemer, de skal udbedre.

Men det er ret enkelt. Konsekvenserne er:

  • Det bliver dyrere og dyrere at foretage rettelser
  • Personafhængigheden øges og øges
  • Fejlhyppigheden i releases stiger og stiger
  • Risiko for sikkerhedsbrist stiger (fx. overtrædelse af persondataloven)

De ord, forstår forretningen faktisk, for det er også deres problem.

Jeg mener, at der allerede ved de første overspringshandlinger ("springe over, hvor gærdet er lavest aht. deadline el.a.) skal gøres opmærksom på konsekvenserne - og det skal ske på skrift. Så har man noget at holde forretningen oppe på, når konsekvenserne bliver synlige.

EU GDPR modellen med at gøre topledelsen ansvarlig for brud på loven er et godt skridt i retning af at gøre forretningen ansvarlig for konsekvenser af lav kvalitet.

18. juni 2019 kl. 11:21
Nedslidning, stress og Forældreintra

Man skal ikke give folk en tromme, og bagefter klage over larmen.

Nej, det er en dårlig metafor. At give folk frihed til noget, er ikke det samme som at sige, at de skal anvende den frihed uhæmmet. Frihed bevares kun, hvis man bruger privilegiet med ansvar.

Nudging er en måde at fremme ansvarligheden på, men der er absolut andre måder. Jeg tror vi skal op i langt højere helikopterperspektiv for at løse problemet med informationsoverflow. Systemer alene løser det ikke. Frem for alt mener jeg, at vi skal have gjort op med "mig,mig,mig" kulturen. Vi er ikke det eneste og vigtigste menneske i verden.

8. februar 2019 kl. 11:37
Amerikanerne flygter fra Facebook: Hver tiende har slettet deres profil - siger de

Margrethe den 3. af EU (Auken) arbejder i beskatningsmæssig sammenhæng med noget, der hedder "digital tilstedeværelse": At hvis man er digitalt tilstede i EU, så skal man også beskattes her. Jeg tænker, at det er modellen for at presse netgiganterne til at følge EU-regler på andre områder såsom GDPR. Ikke nødvendigvis for alle brugere, men for EU-borgere.

13. april 2018 kl. 13:52
Appleboss efter Facebook-skandale: Det er tid til udførlig regulering af tech-branchen

Det er derfor at magthaverne af ALLE slags, er blevet så bange for det.

Er magthavere altid af det onde, og skal de altid bekæmpes? I så fald, hvorfor har vi et demokratisk system, der skal hjælpe os med at sætte de rette mennesker til magten? Det er jo det denne sag handler om: at nogen har manipuleret med vælgere og dermed med hele det demokratiske system.

Undskyld, jeg fangede ikke helt koblingen til Brexit. Måske har jeg misforstået dit indlæg.

28. marts 2018 kl. 18:45
Appleboss efter Facebook-skandale: Det er tid til udførlig regulering af tech-branchen

typiske analogi-kastning med biler som eksempel.

Det er da faktisk en rigtig god analogi. Bemærk, at jeg taler om bilisterne, ikke bilfabrikkerne.

Hvis man bare laver biler og veje sikrere, så vil folk som udgangspunkt bare køre hurtigere og mere risikabelt og med næsen nede i smartphonen, og så er vi lige vidt. Jeg ved udmærket godt, at man ikke kan nå alle med uddannelse og opfordring til ansvarlighed , men alternativet er fartgrænser, overvågning, mere og mere detaljerede regler og en tilsvarende hær af politifolk og jurister til at administrere dem =》 mindre frihed. Jo mere vi son bilister viser ansvarlighed, desto mindre legitimitet har lovgiverne til at gribe ind og begrænse friheden.

Frihed kræver ansvar.

Jeg argumenter ikke for, at regulering er unødig, men vi er bare nødt til tænke Human Factor også ellers ryger vi ind i et våbenkapløb.

28. marts 2018 kl. 18:36
Appleboss efter Facebook-skandale: Det er tid til udførlig regulering af tech-branchen

Sune og Peter, det betyder jo så bare i begge tilfælde, at en masse mennesker vil fortsætte med at agere ansvarsløst på nettet i tillid til, at andre beskytter dem og i tillid til, at Facebooks algoritmer mod FakeNews sorterer korrekt. Det betyder mere og mere regulering og flere og flere systemer (ejet og styret af hvem?)

Men som tilfældet er med IT-sikkerhed, så hjælper det intet med nok så meget systemsikkerhed, hvis ikke brugerne forstår, hvad de laver.

28. marts 2018 kl. 15:26
Appleboss efter Facebook-skandale: Det er tid til udførlig regulering af tech-branchen

Er der slet ingen, der tænker som mig, at det handler om den person, der sidder 40 centimeter bag skærmen, ikke systemerne eller de onde bagmænd: Selvfølgelig er der onde mennesker ude på nettet, der vil udnytte dig, og de ondeste er formentlig dem, der på overfladen ser allervenligst ud. Det kan man ikke komme til livs hverken med avancerede algoritmer for Fakenews (hvem bestemmer hvad de skal vurdere på) eller med regulering af datahøst.

Vi må lære at tænke selv, være kritiske og passe på os selv.

Da enevælden blev afskaffet i 1848 indså bl.a. Grundtvig, at hvis man vil have et demokrati til at fungere, må man have et oplyst folk, som forstår at bruge sin demokratiske stemme med fornuft. Derfor brugte han et helt liv til at reformere skolesystemet og indføre højskolerne (der havde til formål at uddanne de voksne uuddannede). Et demokrati er sårbart og svagt og kan ødelægges så let som ingenting, hvis ikke vi forstår at bruge det med fornuft. Det virker som om, vi vil overlade til andre, at styre den fornuft.

27. marts 2018 kl. 13:38
Amerikansk medie: De gamles hoveder ruller hos IBM, ansætter unge i stedet

Nothing to see here, move along....

Helt enig med dig, det er sådan det er, men det fornægtes konsekvent af såvel arbejdsgivere som vores egen IDA (jeg har adresseret problemet) og ikke mindst i Folketinget, der mener, at når den generelle helbredstilstand og levetid er blevet bedre, så skal vi også arbejde længere. Men hvad hjælper det, når erhvervslivet ikke vil have folk over 50? Nogle IT-firmaer siges at fravælge folk over 40. Der er i højeste grad grad behov for at bragt fokus på problemet, og derfor er det godt, at det bliver bragt op.

24. marts 2018 kl. 14:17
Allianz: Bitcoin er værdiløs

Hvis noget opfattes som værdifuldt så opstår der en efterspørgsel og så ER det værdifuldt.

På samme måde steg prisen på tulipanløg til flere årslønninger i 1630'erne (https://da.wikipedia.org/wiki/Tulipanboblen). Fortsæt med aktiekrakket i 1929, dot.com boblen i 2000, finanskrakket i 2008 (baseret på urealistiske forventninger til huspriser) osv. osv. Det er ikke nok, at der er en forventning bag. Der skal også være en reel værdi bag, ellers brister boblen på et tidspunkt. Alt over den omkostning, der er ved at mine en bitcoin er spekulationsbaseret værdi.

Men derfor kan man godt have gode grunde til at mistænke motiverne bag Allianz's udtalelse.

21. marts 2018 kl. 13:54
Tim Berners-Lee: It-kæmper er bygget til at skabe profit - ikke social værdi

da det vil være utopi at tro nogle vil kunne blive enige om international lovgivning.

Helt enig - sådan et forum eksisterer ikke. Men det er ikke helt umuligt at regulere fx. Facebooks magt på det nationale og kontinentale plan. Det har Margrethe Vestager jo bevist med sin indgriben overfor nogle af de mastodonter, som Tim Berners-Lee taler om. Så er vi i det mindste ovre i noget, der er styret af demokratisk valgte (eller udpegede) organer.

Det er måske ikke nyt for Version2's læsere, at de kommercielle interesser har undermineret det idealistiske drevne internet, men det er ikke desto mindre en vigtig statement at få frem, fordi så mange mennesker helt ukritisk overlader deres data til gud og hvermand på internettet (sikkert i tillid til, at staten beskytter dem) og ukritisk æder og deler Fakenews.

13. marts 2018 kl. 14:08
Dansk indie-film afdækker internettets skumle fødsel

Har lige konsulteret netværksdrengene, der siger, at i deres uddannelse brugte man mest det engelske begreb "packet switching". Jeg ville bruge ordet "pakkekobling". Det særlige ved internetkommunikation er jo, at hvor man tidligere havde dedikerede og opkoblede linjer til hver enkelt kommunikationskanal, så sender man på internettet alle data som pakker på et og samme fysiske medie, men hver pakke/datagram indeholder oplysninger om afsender/modtager, og derfor er det muligt for netværksenheder at route/switche pakkerne frem til rette modtager og tilbage ved at gå ind og sniffe på pakkens header. "Pakkekommunikation" er ikke forkert, men ordet fanger ikke på samme vis den geniale måde, som data forgrenes/switches på. ("Switch" henviser til den opkoblingsfunktion, som en gammeldags telefoncentral havde - i min verden).

20. november 2017 kl. 11:17
Ro på: Det ligner phishing, men det er bare en e-mail fra Rejsekort

Der er ikke fugls føde på denne historie. Er man i tvivl, ja så ringer man til nummeret oplyst i mailen.

Det kan også fakes. Se nedenstående Spam mail fra et firma med et tilsyneladende dansk agentur og dansk nummer. Ringer du til det, bliver du efter lang tid viderestillet til en engelsktalende servicedesk, der intet aner om det danskklingende navn eller det danske nummer. De hævder dog, at alt er i sin bedste orden, og at den danske medarbejder nok skal ringe tilbage til dig. Det gjorde han så aldrig....

Dear Claus, Tried reaching you couple of times but unable to hear back from you. Wondering if you have any updates on your participation for the Enterprise Architecture for Decision Makers scheduled in Copenhagen: 19 - 20 Sep '16 will provide an excellent opportunity to understand how to use Enterprise Architecture (EA) to realize business goals in "Information Technology and Services". We have seen the applicability of EA across a wide range of problems in several business verticals including companies of various sizes. Some of the Key Challenges & Opportunities we have focused in Information Technology and Services are • Multiple regulatory frameworks and architecture • Use of new technology to create product to open new business potential & opportunities • Strategy and roadmap for new product release • Time to market • Optimal use of resources and services for greater efficiency and on-time delivery • Need for co-ordination among interdisciplinary teams for effective delivery We have a special super saver pricing for , confirm your particiaption on or before 31th July. Let us know and we will block a seat for you. Thanks & Regards, Guld Lars Enterprise Architecture Services +45 36 946 365

28. december 2016 kl. 11:45
Elev: Jeg blev tvunget til at bruge Facebook på mit gymnasium

De fleste debattører fokuserer på det med at overlade data til et privat firma i udlandet, en fælde som 1,7 mia mennesker på verdensplan allerede er faldet i. Den ulykke er slem nok, men den allerværste er dog den uberettigede magt, som FB har vundet - så stor at man med tilsætning af lidt misinformation, filtrering og lidt stimulering af nogle dybere menneskelige mekanismer såsom behovet for at blive bekræftet i sit verdensbillede - ikke udfordret - kan ændre udfaldet af en præsidentvalgkamp og sikkert meget mere.

Der er ikke noget galt med sociale medier, men der er noget galt, når et eneste, privat produkt har opnået så stor magt.

Selv hvis man vælger at oprette en fake-profil for at deltage i en eller sammenhæng som det omtalte, så vil ens profil tælle med i den statistik, der siger at 3 mio danskere har en FB profil og derved vil man uvægerligt være med til at få dem udenfor til at føle sig endnu mere. Og dermed presse på for at gøre FB's magt endnu større.

Dejligt at se, at så mange har fået øjnene op for problemet.

7. december 2016 kl. 15:51
Efter IoT-DDoS: Hvad skal kaffemaskinen og støvsugeren med wifi?

Hellere en "hvordan gør vi det bedre"- end en "det er alt for dårligt"-baseret debat.

Jeg ved ikke, om jeg har forstået dig, Rune, men jeg har også en stærk aversion mod lovgivning, hvor andre fortæller mig, at kun de ved, hvad der er godt for mig og nægter mig retten til at tage ansvar for mit eget liv. I den forståelse er jeg helt med på, at det er bedre at uddanne/oplyse brugerne end at opdrage dem til at tro, at staten beskytter dem.

Men som min gamle skoleforstander engang sagde: "Din frihed går lige til min næsetip". Hvis du ved at hævde din ret til at gøre tingene på din måde, skader mit liv, så er grænsen nået. Det er der, hvor jeg ser problemet: Ikke ved den skade, som den enkelte borger kan påføre sig selv, men der hvor millioner af inficerede IOT enheder kan lægge et helt lands infrastruktur ned. Uanset, hvor meget vi uddanner/oplyser, så vil der garanteret være 20% af borgerne tilbage, som ikke kan finde ud af at beskytte deres enheder, og det er rigeligt til at sende alt i sort ved et koordineret angreb.

Så jeg lægger op til, at vi må skelne mellem det, der kun kan ramme den enkelte borger, og det, der potentielt kan skade andre borgere.

24. november 2016 kl. 14:14
Efter IoT-DDoS: Hvad skal kaffemaskinen og støvsugeren med wifi?

Jeg tænkte blot på udbud og efterspørgsel. Hvis ikke produktet sælger, så hives det vel hurtigt af markedet igen. Og hvorfor kunder køber, som de køber, vil jeg ikke gøre mig til herre over. De er jo tænkende ansvarlige væsner og dermed antager jeg, at de bedst selv ved, hvad de har brug for.

Jo, du har fat i noget af det rigtige: De producenter, der forsyner deres produkter med internet opkobling opnår en vis markedsfordel ("competitive edge") over dem, der ikke har, og den producent, der sjusker mest med sikkerheden, er også den, der kan sælge sit produkt billigst. Og det er os kunder, der giver dem lov til det i vores evige jagt på mest mulig funktionalitet for færrest mulige penge. Ja vi opfordrer dem faktisk til det.

Jeg er ikke meget for regulering, men spørgsmålet er, om ikke der her er et område, hvor de hellige markedsmekanismer simpelthen ikke slår til, og hvor regulering er nødvendig. Ligesom det er nødvendigt med regulering for at sikre sikkerheden i biler, bygninger, broer, veje osv.

22. november 2016 kl. 14:19
Falske nyheder - ægte profit

Det er så nemt at skyde skylden på skumle økomiske/politiske/narcissistiske interesser. Men hvad med brugerne, som læser og deler disse historier? Det er almindelig kendt - også af gammeldags medier - at brugere elsker historier, der bekræfter dem i deres verdensopfattelse og afviser medier, der udfordrer dem. Under Muhammed krisen blev der arrangeret en demonstration til fordel for gensidig forståelse mellem religionerne, men ingen medier gad skrive om det. Folk ville kun læse om de voldelige optøjer, ergo var det dem, der blev dækket. Hvem er skyldneren: Medierne, eller køberne? Hvem er skyldneren, når Se & Hør bruger ulovlige metoder for at skaffe oplysninger om de kendte: Se & Hør eller køberne? Stjæleren eller hæleren?

Nej, vi har som læsere med et behov i at få bekræftet vores verdensopfattelse og vores nysgerrighed bestemt også et medansvar for det som sker her.

Jeg istemmer med Torben Mogensen: Det er ved læserne, at kampen skal startes. Vi må lære at forholde os kritisk til alt herunder at være opsøgende mht. at søge oplysningerne bekræftet via kilder og nøje overvåge, hvilke interesser, der er indblandet, som Anne-Marie skriver om.

21. november 2016 kl. 19:00
Søren Pind vil indføre totalovervågning af alle danskeres færden

Som det blev sagt i en engelsk avis som kommentar til Trump: "If you think that the system is broken, you will vote for anyone that promises to smash it". Men alternativet kan snildt vise sig at være endnu mere "broken".

Præcis! Den norske forfatter Sigurd Hoel forsøger i bogen "Møde ved milepælen" at forstå, hvad det var for mekanismer, der fik almindelige mennesker til at sætte deres lid til en ond og totalitær ideologi som nazisme, og han finder frem til, at det netop er tabet af troen på det eksisterende regime. Når du år ind og år ud konstaterer, at det nuværende regime ikke giver dig noget håb for fremtiden, så sætter du din lid til et eller andet fatamorgana eller en stærk mand, som giver dig håb. Du ved ikke, hvad det er, men du tænker, at det umuligt kan være værre end det nuværende. Men det kan det altså. For mig at se, er det den grundliggende mekanisme bag menneskers tro på nazismen, kommunismen, islamismen .... og nu Brexit og Trump.

Vores kultur er truet - men lad os nu vise, at vi har lært af historien og undgå at gentage de samme fejltagelser.

18. november 2016 kl. 16:40
Tror du, du selv bestemmer over din tid på Facebook? Du har ikke en chance!

Sjovt nok snakkede jeg lige med min moder inden jeg så denne artikel at i 60'erne var folk sku noget mere "laid back" og stod bedre fast.

Jo, du har ret. I min gymnasietid i 70'erne lød mantra'et "Kun døde fisk flyder med strømmen". I dag lyder det, at man er faldet af udviklingen, hvis ikke man flyder med strømmen hen mod Facebook lige som alle andre.

26. oktober 2016 kl. 17:28